Tudástár

Tudástár

A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2015-ben

A közszféra fizetései nem emelkednek 2015 januárjától. A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla továbbra is a 2008. évi szinten marad. Javulást csak a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelenthet az, ha emelkedik a minimálbér. Vannak elképzelések a közszolgálati életpályamodell bevezetésére, de arra tervek szerint leghamarabb 2016. július 1-jével kerülhet sor. (Erről jelenleg nincs információnk.) Az egészségügyben a jelenlegi bérpótlék megmarad,

Pedagógus bértábla 2019-ben

Nem változik a pedagógusok fizetése januártól, ugyanis a vetítési alap a 2019. évi költségvetési törvényben is változatlan maradt. A pedagógus bérek számítási képletéből 2015-től kivették a minimálbér emelkedésének hatását, helyette továbbra is a 2014. évi 101.500 forintos minimálbér szerepel szorzóként "vetítési alap" néven.

A közszolgálati törvény (közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény)

A 2014.08.09-től hatályos szöveg.

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes – a nemzeti érdekeket előtérbe helyező – állam olyan közszolgálatra alapozható, amely élvezi a társadalom közmegbecsülését, hatékony és költségtakarékos, demokratikus, pártsemleges, törvényesen működik, tagjai korszerű szakmai ismeretekkel rendelkeznek, Magyarország érdekeit és a közjót pártatlanul és hazaszeretettel szolgálják. Célunk ezért, hogy előmozdítsuk az erős nemzettudatra épülő és értékelvű közszolgálati tisztviselői hivatás megteremtését, s kiszámítható életpályát nyújtsunk, amelynek szabályai segítik a tisztviselőket a hivatalukhoz méltó, kötelességtudatos magatartás tanúsításában. Ennek érdekében Magyarország Alaptörvénye 17. cikk (5) bekezdésében foglaltak alapján az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (közalkalmazotti törvény)

A 2014.07.24-től hatályos szöveg.
1. § (1)2 E törvény hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
1. § (1) E törvény hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által

Pedagógus bértábla 2014

2014 szeptemberétől emelkedtek a pedagógus fizetések. A bejelentett fokozatos emelési program keretében kormányrendelet írja elő az illetményalap mértékének emelkedését. A béremelés ezzel nem ért véget, a jelenlegit követően 2015 és 2016 szeptemberében is további pedagógus béremelés van előirányozva.

A 2014 szeptemberétől érvényes bértáblákat a hatályos jogszabályok alapján számoltuk ki a Gyakornok, Pedagógus I. és Pedagógus II. kategóriákra:

A pedagógusok előmeneteli rendszere és a garantált illetmény 2014-ben

A pedagógusok jövedelme és előmeneteli rendszere a 2011. évi CXC. törvény szövege szerint

Illetményalap:

97. §
(20a) 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szövege (köztisztviselői törvény)

A jogszabályt 2012. március 1-től hatályon kívül helyezték. Helyét a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vette át

 

A korábban hatályos szöveg itt olvasható.

A 2010. évi kereset-kiegészítésről szóló kormányrendelet

A 2010. évi keresetkiegészítés összege 2 x 49.000 forint, amelynek kifizetésére a januári és a márciusi fizetés utalásával egyidőben kerül sor (tehát a legtöbb esetben február elején és április elején).
A juttatást a költségvetési szerveknél dolgozó, bruttó 340 ezer forintnál kevesebbet kereső közalkalmazottak, köztisztviselők, fegyveres testületi tagok, illetve azok kapják, akik a rendelet 1.§-ában fel vannak sorolva.

Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Táppénz törvény, 1997. évi LXXXIII.)

Kulcsszavak: törvény táppénz társadalombiztosítás egészségbiztosítás tb egészségügyi ellátás

A törvény 2009. augusztus elsején hatályos szövege

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Államigazgatási létszámstop - kormányhatározat (1127/2009. (VII. 29.) Korm.)

Az alábbiakban olvasható a 2009. július 29-i Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat az államigazgatási szervek létszámgazdálkodását érintő átmeneti intézkedésekről. (A sajtóhírekkel ellentétben nem kormányrendelet, hanem kormányhatározat.)

Kormányrendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítéséről

A jogszabály 2009. július 1-től módosított szövege. A megváltozott részek meg vannak jelölve
Forrás: Magyarorszag.hu
 

6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről

Júliustól tovább csökken a közszférában dolgozók jövedelme

A 13. havi fizetés utolsó nyomai is eltűnnek lassan...

Mint azt Olvasó cikkében előre jelezte, módosították a közszféra keresetkiegészítéséről szóló kormányrendeletet. A júlistól hatályos módosítás szerint azok számára, akik bruttó 149.000 Ft-nál többet keresnek, teljesen megszűnik a keresetkiegészítés július 1-től. Ez a gyakorlatban az érintetteknél bruttó 12.500-15.000 forintos jövedelemcsökkenést jelent. (A keresetkiegészítést eredetileg a 13. havi fizetés megszünésének kompenzálására hozták létre idén januártól.)

Oldalak