A közszolgálati teljesítményértékelés első éve - már a TÉR alapján számították a jutalmakat a minisztériumokban 2007. végén

Cikkek: 

Mint a sajtó megírta, a Kormány engedélyezte az eddig zárolt, év végi jutalomra betervezett összegek felszabadítását a központi államigazgatási szerveknél. Az eddig szokásos év végi jutalmak összegének meghatározása már az új teljesítményértékelési rendszer (TÉR) keretében történik.

Az egész évre adható jutalmak mértéke a teljesítmény függvényében az éves fizetés 0%-a és 23%-a közt változhat, de kivételesen jó értékelés esetén akár 44%-ra is emelhető.

A bevezetés menetrendje

Az új rendszert a Kormány fokozatosan vezeti be. A teljesítményértékelést már 2007. januárjától alkalmazzák a minisztériumi vezetőkre, 2007. júliusától pedig a minisztériumi köztisztviselőkre. A központi hivatali és kormányhivatali köztisztviselőkre 2008. januártól, a központi szervekhez tartozó területi és helyi szervezeteknél 2009. januártól kell alkalmazni.

A jutalom mértékét a rendszer bevezetése után mindenhol a teljesítményértékelés eredménye alapján kell meghatározni, a négy új teljesítménykategóriába azonban csak a minisztériumokban kell besorolni a munkatársakat.

A teljesítményértékelés módja

Minden év elején a köztisztviselő a munkahelyi vezetőjével közösen célokat tűz ki (minimum 5-öt). Év közben többletcélokat is meghatározhatnak. A célok megvalósulását az év során közösen figyelemmel kísérik, és megbeszélik a féléves és év végi áttekintő megbeszélésükön. Az év végi teljesítményértékelésre novemberben kerül sor, hogy az eredmények figyelembevételével még az Ünnepek előtt ki lehessen fizetni az éves jutalmat. (Ennek következtében a decemberi teljesítményt a következő évben kell majd értékelni.)

Az értékelés első lépéseként a köztisztviselő készít írásos önértékelést az év elején rögzített célok teljesítéséről, illetve a saját képességeiről, alkalmasságáról. Ennek ismeretében a munkahelyi vezető megírja a saját értékelését a munkatársról, majd közös beszélgetés során vitatják meg az év során nyújtott teljesítményt.

A teljesítményi kategóriák és a jutalom összekapcsolása a minisztériumokban

A minisztériumokban az értékelés eredményeként a köztisztviselőt a vezető besorolja a négy teljesítményi kategória valamelyikébe. A rendszer lényege, hogy a munkatársaknak csak bizonyos százaléka juthat be a legjobb kategóriákba, így a vezetők kénytelenek különbséget tenni köztük a teljesítményük alapján. A dolgozók zömét (legalább 50%-át, maximum 60%-át) az un. "elvárt, jó teljesítményt" nyújtók kategóriájába kell besorolni. Ők az éves fizetésük 3% és 9%-a közötti összeget kaphatják jutalomként Karácsony előtt. Náluk jobban járnak a "magas szintű teljesítményű" munkatársak, akik 11-23% közti összeget vihetnek haza. (Ez az egész évre vonatkozó összeg, tehát ha év közben már kaptak jutalmat, annyival kevesebb érkezik a számlájukra.)

A rendszer szerint ez a két csoport alkotja az értékeltek nagyjából 90%-át. Alattuk és felettük is van azonban egy-egy kategória a kivételesen jól és a kivételesen gyengén teljesítők számára. A kivételes teljesítményt nyújtók akár 25-44% mértékű jutalmat is kaphatnak, az un. "fejlesztés szükséges" csapat értelemszerűen nem kap semmit.

A teljesítményértékelési rendszerről és a 2007. év végi jutalmak kiosztásáról további részletek találhatók a 301/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben és a 2214/2007.(XI.14.) Korm. határozatban.

Hozzászólások

Sajnos már előre meghatározzák, hogy mennyi kíváló dolgozó lehet. A jutalom amivel kecsegtetnek soha nem érkezik meg! Egyre biztosabb, hogy a jutalom nem az átlag dolgozónak van.

Bővebben lásd itt:
http://egykozszolga.blog.hu/2007/11/23/ter_ben_lenni
http://egykozszolga.blog.hu/2007/12/05/ter_2_avagy_a_folyosoi_pletykak_es_a_min

Aki tetszik a fönöknek sokat kap, aki nem tetszik minél kevesebbet.
Igy lesz ez ezután is.

Szerintem ez nem igy működik. Az eddigi tapasztalatok alapján NEM a teljesítmény a mérvadó, hanem a "pofa". Nem akarok durván fogalmazni, de nincs jobb kifejezés. Bizony, arcra megy minden. És egyáltalán nem biztos, hogy az fog többet kapni, aki jobban teljesít. Sőt.......

Egyetértek az előttem szólóval. Lehet itt végezni megint újabb papírmunkákat, az egész jutalom CSAK ÉS KIZÁRÓLAG pofa alapján megy. Aztán mindezt a személyes értékelés során jól meg is lehet ideologizálni...
Szetey asszony jól kitalálta az egészet, aztán le is lépett..