Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete

A szociális területen dolgozók társadalmi elismerésének emelése, anyagi és erkölcsi érdekeik érvényre juttatása, munkakörülményeinek javítása,
szakmai fejlődésük segítése.

Tevékenységünk színterei

Országos érdekegyeztetés
Ágazati minisztériumi egyeztetés
Területi, települési önkormányzati érdekegyeztetés
Munkahelyi érdekegyeztetés
Kollektív szerződés kötése
Munkaügyi és munkajogi problémák megoldásának segítése
Munkavállalók képzése
Üdülések szervezése

Működésünk alapelvei

önkéntesség
alulról jövő szerveződés
demokratikus választás és képviselet
autonómia
egyenjogúság
szolidaritás
nyilvánosság

PROF. DR. KÁSLER MIKLÓS
emberi erőforrások minisztere.

Tisztelt Miniszter Úr!

Mióta megjelent a hír, hogy az egészségügyi ágazatban dolgozók megkapják a bruttó 500 ezer forintos támogatást a járvány ideje alatt tanúsított áldozatkész munkájukért, több helyen és fórumon kértem a támogatását, hiába.

Most ismételten kérem, hogy a kormánnyal együttműködve gondolják át, hogy kik és miért is kaptak támogatást és mi a házi szociális gondozó-ápolók miért nem.

Kaptak támogatást a főállású iskolaorvosok!
• Nem is voltak „tűzvonalban”, hiszen gyermekeink nem mentek iskolába, otthonról tanultak!!!!

Kaptak támogatást a védőnők!
• Telefonon tartották a kapcsolatot a kismamákkal, hiszen a karantén miatt nem mehettek ki a családokhoz!!!!

Kaptak támogatást az egészségügyi dolgozók GYES-en, GYED-en lévő tagjai!
• Mit ne mondjak, ők aztán tényleg nem tettek semmit a betegekért!!!

És még sorolhatnám azokat a csoportokat, akik megkapták a pénzbeli támogatást, pedig ha jól belegondolunk semmit nem tettek a járvány ideje alatt, amivel valamelyest veszélyhelyzetben lettek volna!!!

És most szeretném felsorolni, hogy mi mit teszünk. A hét minden napján készenlétben vagyunk, hogy gondoskodjunk a ránk számító idősekre, betegekre.

- A fekvő, rászoruló betegeket
o tisztába tesszük
o megfürdetjük, lemosdatjuk, ha kell naponta
o megetetjük, megitatjuk
o ételt viszünk nekik
o beszerezzük (felíratjuk, kiváltjuk) a gyógyszereiket, tehát ha úgy adódik naponta megyünk a patikába
o megvesszük a szükséges dolgaikat, legyen az élelmiszer és minden egyéb, amire szükségük van
o ha kell ágyat húzunk
o stb.

- Akik ugyan nem fekvő betegek, de elesettek, idősek esetenként nem tudnak magukról gondoskodni
o naponta bevásárolunk (tehát boltba járunk!)
o ételt viszünk a számukra
o segítünk nekik a napi tisztálkodásban
o tisztán tartjuk a lakóhelyüket
o intézzük az ügyes-bajos dolgaikat (posta, gyógyszertár, stb.)

Arról nem beszélve, hogy nekik – akik nem járnak ki házaikból – mi vagyunk az összekötő kapocs a világgal. Meghallgatjuk őket, tanácsokat adunk, segítünk.

És mint fentebb írtam mindezt naponta általában napi szinten 5-6-7-8 ellátottal tesszük. A saját háztartásukban, eső, szél, hó, kánikula nálunk nem számit – megyünk! És igen megkapjuk tőlük a köszönömöt, a hálás mosolyt, hogy „már nagyon vártalak”. És a fizetésünk megalázó módon még mindig a közalkalmazotti bértábla szerint jár! Nekünk nincs életpálya modell, nem kapunk bónuszokat!

Elmondhatom, hogy mi igenis minden áldott nap ott voltunk a tűzvonalban! Nem hagytunk, nem hagyhattunk magára senkit!
És mi mégsem érdemeljük meg az anyagi elismerést?

Kérem Önt Miniszter Úr, hogy gondolják végig a leírtakat és adják meg nekünk is azt, amit megkapnak azok, akik a járvány ideje alatt nem is voltak igazán a betegekkel, idősekkel kapcsolatban.

Kunsziget, 2020. július 2.

Forgó Béláné
házi szociális gondozó és ápoló
Kunsziget

Miért, csak a kórházban dolgozók számítanak a szociális területen dolgozóknak?
Ugyanaz a munkát végzi az otthoni betegápoló is. Sőt sokkal többet, mert mindent egyedül kell ellátnia, orvosi, nővéri, takaritónői, gondozónői segítség nélkül. A háztartást is közbe el kell látnia az idős sokszor súlyosan mozgáskorlátozott, súlyosan fogyatékos betegnek. Ez miért nem közügy? Hiszen pont az egészségügyi szolgáltatókat tehermentesítik ezek az otthoni ellátás területén dolgozó nők!
Sokkal több anyagi támogatást, főleg munkaviszonyként elismerést érdemelnének!
Hiszen Ők az utógondozást is elvégzik az egészségügy helyett!
Miért is vannak Ők a legjobban nem témák az Önök szakszervezete miért nem foglalkozik ezekkel a nagyon is hasznos munkát végző nőkkel?
A nők 40 éves korengedményes nyugdíjba beszámítható idejével miért nem foglalkoznak hatékonyan?
Pl. azokkal, akik az idős beteggé vált szüleiket gondozzák életük végéig.
Ők miért is vannak hátrányosan megkülönböztetve az elszámolható időnél a nyugdíjnál?
Miért olyan alacsony az ápolási díj? Még a legsúlyosabb beteg állapotánál is csak max. 47.790.-ft-ot kapnak egy hónapra. Abból Önök hogy tudnának minden hónapban, éveken keresztül megélni?
Vagy Ők nyugodtan eladósodhatnak? Ez senkit sem érdekel hivatalból, de még egy szakszervezet sem foglalkozott ezzel! Önök sem, amint látjuk!
Mikor lesz ebben végre változás? Mi lesz az idős beteggé vált ápolókkal? Ha a sok nélkülözésbe, küszködésbe bele betegednek? Ki fogja akkor ápolni az idős betegeket? Vagy ez már nem érdekel senkit sem? Akkor minek a szakszervezet? Jó lenne végre már, ha valaki tényleg hivatalból, vagy szakszervezeti oldalról felkarolná az érdekképviseletét ellátná, az otthoni főleg idős betegeket ápolók érdekeit. Mert Ők szintén maguk is idős gyermekek. Akik ingyen ápolják a szüleiket, a kórházi dolgozókhoz képest. És még csak elismerést sem kapnak érte. Nem hogy a társadalom részéről megbecsülést a fizetésben, munkaviszonyként elismerésben. Semmilyen érdekvédelmi szakszervezetük nincs. Mert Ők nem érnek rá se sztrájkolni, se a fizetésüket, ami nincs, csak ápolási díj. Ezért Ők valóban a köz javára az idős embereket a kórházak, szociális intézmények helyett ápolják. De ezért nem kapnak csak alamizsnát.
Mikor fogják beszüntetni a negatív diszkriminációt a nők korára való tekintettel is.
Hiszen csak a kisgyerekeseket, a gyerekeket ápolókat ismerik el jogviszonyként a 40 éves korengedményes nyugdíjba vonulásnál. Az egyenlő bánásmód hol érvényesül itt? Nem lehet különbséget korra való ekintettel különbséget tenni, csak azért, mert pont a szülőt kellene előnybe részesíteni. Nem az agyon támogatott fiatal anyákat. Akik helyett a bölcsődék nevelik fel a gyerekeket, de még keresetet is kapnak mellette. Hány gyerek felnevelését, annak összegét fizetik meg most is az idős ápolók, az idős korosztályú nők? Hol van itt az egyenlő bánásmód a nők támogatása között? Csak az folyik a médiából, hogy támogatják a gyerekesek álláshoz jutását. De hol van az, hogy talán azokat illene a legjobban támogatni, akik végre nyugdíjba szeretnének menni. Mivel végig dolgozták az életüket. De nem tudnak, mivel csak a szülőjét ápolta. Mintha az nem is számítana már munkának. Pedig ugyan úgy ápolja, mint egy gyermeket. Sőt annál több terhet is elhordoz e mellett. Pl.a gyerekét is már felnevelte, mindenféle támogatások nélkül. Mert most van csak ez a nagyon kényelmes, és agyontámogatása a fiataloknak. De ezért még semmit se tettek le az asztalra. Hogy megszültek egy gyereket, vagy akár egy tucatot. Mert majd az állam úgy is felneveli helyettük. Nekük nem kötelező a gyerekükről gondoskodni. De a felnőtt gyerektől már elvárják, hogy gondoskodjon a szülejéről ingyenesen. Akkor jó lenne, ha a TB-t, amit a szülő befizetett, oda adnák a gyerekének, aki az állam helyett gondozza! Mert a mai nők, nem biztos, hogy olyan anyák lesznek, mint a régi Édesanyák. Ha ennyire elkényeztetik Őket, hogy már nem is kell semmiért sem megdolgozniuk. Elég, ha csak egy-két gyereket szülnek. És már a többi az állam dolga lesz. Mert ez a trend már kétségbe ejtő, hogy mennyire csak a kisgyerekesek körül forog ez az ország. Mintha nem is léteznének idős beteg szülők, vagy az idősebb korosztályhoz tartozó nők gondjai, terhei, problémái. Pl. a munkaerőpiaci elhelyezésüket, miért a fiatal anyának kell biztosítani? Nem azért szülte a gyermekét, hogy néha lássa is. Miért is kell neki vissza mennie rögtön dolgoznia? Azért, hogy 2 féle keresetet is kaphasson. Az idős női munkavállalókat, miért nem reklámozzák a hirdetések, a média miért nem foglalkozik velük érdemben. Miért nem ezt szorgalmazzák, hogy el tudjanak azok helyezkedni, akiknek tényleg fontos. Mert, ha valaki gyereket szül, ne azért szülje, hogy más tartsa el!

A legnagyobb baj az, hogy a szülők ápolási időszakát nem ismerik el!
Pedig ugyanúgy el kellene, mint a gyerek ápolási időszakot. Itt negatív, hátrányos megkülönböztetés van, amire semmilyen magyarázat nincs.
Hiszen az ápolt személy, ha idős emberről van szó, ugyanazt a törődést, fizikai, lelki, anyagi kiadást igényli. Sőt még sokkal több energiát kell ráfordítani, mert a jelenlegi szociális törvények paragrafusai alapján, semmilyen külső anyagi segítség, se fizikait nem biztosítanak úgy, mint a gyerekeket ápolók részére. Az ápoló munkáját, ha a szülőjét ápolja, nem ismeri úgy el a hatályban lévő jogszabályok, ezért a társadalom sem, mint azt, aki a gyermekét ápolja. Ez nagyon sérelmes a szülőket ápolókra nézve, ezen belül a nők 40 éves korengedményes nyugdíjba meneteli lehetőségét is gátolja! Semmi sem indokolja, hogy ebben is különbséget tegyenek, csak az ápolt kora és személye miatt!Ebben mikor lesz változás? Hogy végre a hátrányos megkülönböztetésnek vége legyen az ápolási időszak elismerésénél. Ne attól függjön, hogy a gyerekét, vagy a szülőjét ápolja a nő!

A nők 40 éves kortól független nyugdíjba vonulásukhoz, miért nem számítják be az idős szülők, vagy családtagok ápolási idejét? Erre miért nincs válasz elfogadható azóta sem?
Hiszen az államot, a kórházi, szociális intézményeket éveken keresztül anyagilag, fizikailag is tehermentesítik az otthoni ápoló családtag/ok. Ezt talán illene figyelembe venni a Magyar Államnak. Hogy a nyugdíjba vonulás feltételeit, hátrányos megkülönböztetés nélkül alkossák meg. Mert a beteg jogai, egyáltalán az emberi jogokat is figyelembe kellene venni ebben az esetben legalább. Ha már a családbarát munkahelyek nem léteznek a gyakorlatban, ha idős beteg szülők, testvérek ápolási időszakának beszámításáról van szó. A gyereket ápolók munkáját elismerik. Ott nincs ilyen gond az idő beszámításával. A felnőtt családtagokat ápolók munkáját miért nem akarják elismerni? Mert azok legalább ugyanannyian vannak. Pont azért lenne szükség az elismerésre anyagilag és az idő beszámításánál is. Mert ennyire rosszul működik és drága az egészségügyi ellátó rendszer. Pont a legkiszolgáltatottabb korosztálynak az 50 év felettieknek nem kedvez ez a rendszer. Akik amúgy is kiszorulnak a munkaerő piacról a koruk és a beteggé vált idős szülők ápolása miatt. Ez nyílt negatív diszkrimináció. Az esélyegyenlőség sárba tiprása. Amit idáig is ez az idősebb korosztály érzett és érez meg folyamatosan. Ha ez így marad, ki fogja Őket ápolni, ha megbetegszenek a sok nélkülözéstől, stressztől, amit okoz nekik ez a jelenleg is rosszul megállapított nyugdíjba vonuláshoz figyelembe vehető évek elismerése.
Aki ezt kitalálta, hogy csak a gyerek neveléssel, ápolással töltött idő számít még a nyugdíjba menetelhez is a nőknél. Az látszik, hogy sohase ápolta az idős súlyos beteggé lett hozzátartozóit, egyszer sem. Nem hogy évekig. Úgy, hogy semmit sem kapott érte, csak a szeretetet az ápolt betegtől. De ezzel nem tud a közértbe fizetni, sem a rezsijeit kifizetni. A nyugdíjas beteg ember élete és az Őt ápoló családtagja élete itt már senkit sem érdekel? Hogy miből fog jogosultsági időt kapni az ápoló, holott a nyugdíj járulékot ugyanúgy levonták, mint bárki mástól, aki dologozik. Csak azért nem akarják figyelembe venni, mert nem a gyerekét ápolta? A hátrányos megkülönböztetésnek még itt is, az ápolási időszak elismerésénél, mégis mikor lesz vége? Mikor lesz elismerve végre? Ha már ennyire elöregedett az ország lakossága, akkor miért nem veszik végre figyelembe a törvényhozók ezt a valós élethelyzetet. Hiszen rengeteg idős nőt érint ez a téma, aki az idős hozzátartozóit gondozza az egészségügy helyett! Mivel nincs pénzük méreg drága ápoló szolgálatokra. Ezért is végzik ezt a nagyon is nehéz, összetett munkát. Miért nem kap érte cserébe legalább minimálbért, vagy munkaviszonyként elismert időt? Sőt, ha nem fekvőbeteg akit ápol, akkor azt ingyen kell, hogy tegye. Mert a mostani rendszer egy fillért sem ad azért, ha még járó képes betegnek kell segítenie a házi munkákba, vagy a hivatalos ügyeinek az intézésébe. Tehát az egyedülálló, idős betegnek semmilyen központi segítsége nincs, csak a családtag, ha még van pl. testvére arra hárul megint az összes feladat, ha nincs pénze szolgálatokat megfizetnie.Se kafetéria, se nyaralás, se utiköltség térítést nem kap az ápoló. Még szabadságra se mehet. Se betegállományba. Mert nincs, aki helyettesítse. Ezt se gondolta végig eddig az egészségügyi, ill. tb. rendeleteket hozók. Ill., aki e fölött áll a parlamentben a törvényeket megszavazók? Az érintett otthoni ápolókat, legfőképp az idős családtagokat gondozókat, miért nem kérdezték meg egyszer sem? Hogy Ők mit szólnak a nők 40 év munkaviszonyként beszámítható idők elfogadásáról.Erről miért nem volt népszavazás? Pedig nagyon fontos téma ez. Mivel egyre több főleg az idősebb korosztályhoz tartozó, nyugdíj előtt álló nőt érint az idős szülők, testvérek gondozása, ápolása. Hiszen nem Ő kap ezért nyugdíjat.

válasz erre

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!