Közigazgatási szakvizsga - általános tudnivalók

Cikkek: 

A vezető a kinevezését követő 1 éven belül köteles szakvizsgát tenni.
A pályakezdőként kinevezett köztisztviselőnek a tanácsos besorolási fokozatba soroláshoz közigazgatási szakvizsgát kell tennie.

Közigazgatási szakvizsgát az a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő tehet:
- aki közigazgatási alapvizsgát tett vagy ez alól mentesült,
- közigazgatási szervnél szerzett legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik és
- részt vett a felkészítő tanfolyamon.
(A vezetői megbízással, kinevezéssel rendelkező köztisztviselő közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat nélkül is tehet közigazgatási szakvizsgát, a többi feltételnek azonban meg kell felelnie.)

Mentességek
Nem kell közigazgatási szakvizsgát tenni annak, aki:
-Jogi szakvizsgával rendelkezik
-Olyan tudományos fokozattal rendelkezik, melyet az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége közigazgatási jellegűnek minősített.
(A mentességre irányuló kérelmet az OKV Titkárának kell megküldeni.)
-Aki a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban állt ? ide nem értve a vezetőt, a jegyzőt és a főjegyzőt ? és betöltötte az 55. életévét.

Jelentkezés és felkészülés
Jelentkezési lap benyújtásának határideje: adott vizsgaidőszakot megelőzően legkésőbb 60 nappal. A vizsgázók kiértesítése a felkészítő tanfolyam és a vizsga helyéről, időpontjáról a munkáltatón keresztül történik.
A szakvizsga tankönyvek nyomtatott formában is rendelkezésre állnak a munkáltatónál, de ingyenesen letölthető a Magyar Közigazgatási Intézet honlapjáról is. A vizsgák követelményrendszerei, szóbeli és írásbeli tételei szintén megtalálhatóak a honlapon.

A közigazgatási szakvizsga 2007. szeptember 1-től érvényes követelményrendszere a Belügyi Közlöny 2007/18. számában olvasható.

További részletesebb és pontosabb információk (tanfolyamok, vizsgák, gyakori kérdések, tananyagtár): http://omi.mki.gov.hu

(forrás: MKI honlap)

Hozzászólások

Sziasztok!

Én jogi egyetemet végeztem lassan 2 éve, azóta dolgozom közigazgatásban, azonban nem köztisztviselőként. Ilyenkor tehetek szakvizsgát?

Köszi

Az idén nyáron lesz 2 éve, hogy a közigazgatásban dolgozom. Elvégeztem a Corvinus Egyetem Államigazgatási Karán az igazgatásszervező szakot, illetve a DE jogi karának a vége felé tartanak a tanulmányaim. Szeretném megkérdezni, hogy kaphatok e részleges vagy teljes felmentés ezen tanulmányok igazolásával? Ha igen hová kell fordulnom, honnan kell állásfoglalást kérnem?

2010-ben szereztem oklevelet a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán. Azt szeretném tudni, hogy részleges vagy teljes felmentést kaphatok-e? Ha igen, hová kell fordulnom?

Kedves Zsuzsika!

Az itt semmit nem számit, nincs felmentés csak ha van jogi szakvizsgád, illetve tudományos kiemelkedő eredményed!

Tavaly azaz 2009.december21-én adtam le a szükséges bizonyítványaimat 1.fizetési fokozatba való besorolás iránt. Jelenleg 2 és fél éve állok alkalmazásban összesen viszont 12 évet dolgoztam közigazgatási területen.
A kérdésem: hogy a közigazgatási szakvizsga illetve versenyvizsga tekintetében mi vonatkozik rám?
ha a bizonyítvány bemutatásától sorolnak-e át a jelenleg htaályos tv. szerint továbbra is 2 éven belül kell megcsinálni a szakvizsgát vagy versenyvizsgát, vagy ameddig az meg nincs addig ne is számítsak rá, mi változott és mikortól érvényes ?
Sajnos a munkáltatóm valami oknál fogva lassan 1 hónapja nem tájékoztatott semmiről az ügyben

26. § (2) A köztisztviselő I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett. Az e bekezdés alapján I. besorolási osztályba történő besoroláshoz felsőszintű versenyvizsga szükséges.

Megállapította: 2004. évi CXXXV. törvény 86. § (6). Az utolsó mondatot beiktatta: 2009. évi CIX. törvény 1.§ (8). Hatályos: 2010. I. 1-től.

Az I. besorolási osztályba történő besoroláshoz előírt versenyvizsga csak 2010. január 1-től hatályos. Be kell, hogy soroljon, ha még 2009-ben adtad le a szükséges okmányokat.

Bár ha megnézzed a versenyvizsgáról szóló Korm.rendeletben meghatározott személyi hatályt, akkor az csak a "újonnan belépőkre, vezetői megbízásokra" vonatkozik. Felvetődik akkor a kérdés, hogy ha a kormány rendelet a Ktv. végrehajtására, annak felhatalmazás alapján jött létre, és a hatályánál megállapított vizsgázó, az értelmező rendelkezések szerint a Ktv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott személy, akkor a több éve jogviszonyban állókra miért vonatkozik az I. besorolási osztályba soroláshoz előírt felsőfokú versenyvizsga.

A felsőfokú végzettség alapján besorolnak, utána szakvizsgát kell tenned, a határidőt nem tudom, de a szakviszga megléte feltétele az előmenetelnek. Ha az előírt határidő alatt nem teszed le nem léphetsz a következő fizetési fokozatba.

Sziasztok! Szeretnék elhelyezkedni a közigazgatásban, bár még nem sikerült, de azért lehet tenni ilyen vizsgát, vagy csak akkor, ha már megvan konkrétan a hely ahol dolgozni fogok. Tehát ilyen vizsgát lehet e tenni úgy, hogy semmilyen munkaviszonyom nincs? ha igen, hol lehet jelentkezni rá? Köszönöm

Jelenleg köztisztviselőként dolgozom középfokú végzettséggel, besorolásom főelőadó 10.
Most felvételiztem a DE ÁJK Igazgatásszervezői szakára.
A fenti szak sikeres elvégzése esetén szükséges-e közigazgatási szakvizsgát tenni?

Igen, de a legrosszabb esetben is ha nem sikerül annyi a "bünti", hogy nem számolják tovább az éveidet a fizetési fokozat megállapításánál egész addig, amíg le nem teszed a szakvizsgát.