S.O.S.!!!!! Köztisztviselői jogviszony megszűnése nyugdíjazás esetén

Kedves Közszolgák!

S.O.S. segítséget szeretnénk kérni az alábbi ügyben:
Közszolgálati jogviszonyban álló 1 fő köztisztviselő jogviszonyának megszüntetésével, valamint 1 fő jubileumi jutalomra való jogosultságával kapcsolatosan kérjük szíves segítségüket az erre vonatkozó jogszabályhelyek értelmezésében.
1. 1 fő köztisztviselő kérelmet nyújtott be, melyben kérte köztisztviselői jogviszonyának 2012. június 30. napjával történő megszüntetését, mivel a nők kedvezményes teljes öregségi nyugdíj ellátását szeretné igénybe venni 2012. július 1. napjától.
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága által kiadott és a köztisztviselő által bemutatott határozat alapján nevezett az ellátáshoz szükséges jogszerző idővel rendelkezik.

Kérdésünk:
- A 2011. évi CXCIX. tv. 60.§ (1) j) pontja alapján megszűnik a jogviszonya vagy pedig felmentéssel szüntethető meg a jogviszony a 60.§ (2) d) pontja szerint, és a 63.§ (1) d) pontját kell-e alkalmazni ?
- A jubileumi jutalomra jogosult lesz-e (40 évesre lenne jogosult, de csak 2013. január 1-én és más jogviszonya is volt 1993.01.01. napját megelőzően) ?
- A végkielégítés jár-e neki ?

2. 1 fő köztisztviselő a 25 éves jubileumi jutalmat megkapta, a 30 éves jubileumi jutalomra lenne jogosult, azonban nemcsak Önkormányzatnál és a Körjegyzőségnél dolgozott, hanem van más jogviszonyban eltöltött ideje is (munkaviszony, stb.)

Kérdésünk:
- A jubileumi jutalomra jogosult lesz-e ?

Nagyon sürgős lenne!!!

Előre is köszönjük a segítséget!

Tisztelt Dr. Marosi úr!
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatása szerint 2017. december 21. az utolsó munkanapom, ezt követően elérem az öregségi nyugdíj korhatárt. Munkáltatóm azt javasolta, hogy december 20.-val kezdődően kérjem kormányzati jogviszonyom közös megegyezéssel történő megszüntetését. Az a kérdésem, hogy ebből nekem származik-e valamilyen károm? Kinek és miért jó ez?
Válaszát köszönöm.

Kedves Bogi54 !

Alapvetően a 2016. évi LII. törvény (Áttv.) rendelkezik az állami tisztviselők jogviszonyáról valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) háttérjogszabályként.
A lényeg, hogy megszüntethető : 1. lemondással (ez a köznyelvben a dolgozó részéről történő felmondást takarja), 2. közös megegyezéssel és 3. felmentéssel (ez munkáltatói jogkör, de sajnos csak a nők 40 éves munkaviszonyára valamint a korkedvezményesekre vonatkozik, az olyan "mezei" nyugdíjba vonulókra, mint mi kivételt tesz a jogszabály, azaz nem engedi meg a felmentést).
Az 1. és a 2. opciónál megmarad a hivatali státusz, míg a 3.-nál elveszik, tehát a munkáltató ekkor nem töltheti be új dolgozóval a beosztást.
Viszont a felmentési idő (1 hónap ledolgozandó és 1 hónap nem ledolgozandó) az 1. és 3. opciónál jár, a 2. opciónál viszont nem (tehát az utolsó megállapított munkanapig dolgozni kell).
Az én munkáltatóm felajánlotta, hogy ha lemondással (értsd továbbra is felmondásnak) megyek nyugdíjba az utolsó munkanapi dátummal, akkor hozzájárul, hogy a ledolgozandó 1 hónap munkavégzés alól is felment, tehát 2 hónappal a nyugdíjazásom előtti időponttól már nem kell dolgoznom. Az más kérdés, hogy én inkább vállaltam a közös megegyezéssel történő megszüntetést, mert nem vagyok hajlandó 27 év közszolgálat (ebből 20 év az adott munkahelyen) után úgy elkullogni, mint egy kutya, amelyik rossz fát tett a tűzre és most sunnyog, vállalva ennek összes ódiumát (vagyis 2 hónappal többet dolgoztam, mintha beleegyeztem volna a lemondásba), de én egy már csak ilyen földhözragadt pali vagyok).
Jogszabályok :
Áttv. 9.§ (1) bek. - a megszüntetésről.
Kttv. 60.§ (1) bek. j) pont - szintén a megszüntetésről.
Kttv. 63.§ (1) bek. d) pont - a kivételekről.
Szóval sok szerencsét és jó választást kívánok !

Kedves Mumus!
Nagyon köszönöm a válaszodat. Igazán sokat segítettél.

Az úttörő ahol tud segít :)

Kedves Tiger!
Én nem hozzászólni, hanem kérdezni szeretnék.
Állami ügyintéző vagyok.
2017 év végén szeretnék elmenni nyugdíjba a nők 40 éves munkaviszony utáni lehetőségével.
Szeretném megkérdezni, hogy melyik nap jó nekem pontosan, mert azt olvastam valahol, hogy
2018. január 1-től menjek nyugdíjba, mert úgy jobban járok!? Akkor mikortó kérjem a jogviszony megszüntetést?
A másik kérdésem,hogy nem kaphatom e meg a 40 éves jubileumi jutalmat? 1977-től dolgozom. 1977-től nem köztisztviselőként 1989. május 02-ig. 1989. május 3-tól vagyok köztisztviselő, és 2013 januártól áthelyezéssel állami ügyintéző. A 30 éveset még megkaptam.Azt hiszem 2012-ben volt egy jogszabály változás, hogy csak a közszférában eltöltött időre lehet adni jubileumi jutalmat.

Köszönettel: Anikó

Tisztelt Fórum !

1954. május 09.-én születtem és 2017. november 09.-én töltöm be a 63,5 évet.
Szeretnék teljesen "normális" módon nyugdíjba vonulni !

Mi a teendőm, mivel a munkáltatóm nagyon szeretné, ha 1 nappal a nyugdíjba vonulásom előtt lemondással szüntetném meg a munkaviszonyomat, mert ha ehhez nem adom a nevem, akkor közös megegyezéssel akarnak nyugdíjba engedni ? !

Én azt szeretném, ha a munkáltató felmentéssel szüntetné meg a munkaviszonyomat, mivel tudomásom szerint ez a fentebb említett "normális" és törvényes eljárás. Mivel az idő igencsak sürget (a munkáltatóm által 2017. évre korrigált szabadságomból van még 25 napom), nem tudom mit kellene tennem annak érdekében, hogy a felmentéssel történő opció valósuljon meg.
A 63. évem betöltésének napján e-mailban jeleztem a munkáltatóm Jogi Osztályának a nyugdíjba vonulásom közelgő időpontját (igaz nem az Ügyfélkapun keresztül), de válaszra sem méltattak. Csak többszöri telefonálás után sikerült kiszednem az illetékes ügyintézőből, hogy hivatalom közös megegyezéssel akarja megszüntetni a munkaviszonyomat, ráadásul ezután kaptam egy olyan előre elkészített dokumentumot a munkáltatómtól arról, hogy csak alá kell írnom és akkor lemondással elmehetek úgy, hogy még a 2 hónap felmondási időből ledolgozandó 1 hónapot sem kell teljesítenem (magyarul eltekintenek a teljes felmondási idő alatti munkavégzéstől).

Az ügyintéző annyival elintézte a dolgot, hogy minden rendben van, minden úgy fog történni, hogy 2017. október végén vagy november elején megküldik az Ügyfélkapun keresztül a munka végzés alóli felmentésemet közös megegyezéssel és majd telefonon értesítenek, hogy menjek be hozzájuk az összes dokumentumért, mihelyt az adataim teljeskörűen átfutottak a Társadalombiztosítási rendszeren.

Szóval teljesen bizonytalan lettem és az idő rövidsége miatt próbálok ezen a fórumon tájékozódni , mitévő legyek, mit tehetek egyáltalán ez ügyben, mi a hivatalos formula ? !

Elnézést az estlegesen hosszúra nyúlt írásomért és tisztelettel várom a segítő hozzászólásokat, esetleg konkrét törvényi utalásokkal is alátámasztva, mert körülbelül egy jó hét áll rendelkezésemre a konkrét cselekvésre.

Köszönöm a türelmet !

Igazából semmit nem kell tenned, csak benyújtani a munkáltatónak a Nyubi igazolását, a jogviszonyodat a törvény erejénél fogva meg kell szüntetni.
Lehet persze ilyen közös megegyezéses meg lemondásos cuccost is csinálni, a lényeg, hogy november 8. legyen az utolsó munkanapod.

2016. évi LII. törvény
az állami tisztviselőkről
9. § (1) Az állami szolgálati jogviszony megszűnik
a) a Kttv. 60. § (1) bekezdése szerinti,

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.)
60. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnik:
j) ha a kormánytisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte...

(6) A kormánytisztviselő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelőzően az (1) bekezdés j) pontja szerinti feltétel ellenőrzése céljából a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati idejéről hatósági bizonyítvány kiállítását kéri. Nem kell kérelmezni a hatósági bizonyítvány kiállítását, ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv korábban meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meglétét igazolja. A kormánytisztviselő a szolgálati időről kiállított hatósági bizonyítvány vagy más határozat másolatát - a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését legalább három hónappal megelőzően - benyújtja a munkáltatónak. A munkáltató az így tudomására jutott személyes adatokat az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feltétel teljesülésének ellenőrzése céljából, legfeljebb a 184. § (4) bekezdésében meghatározott ideig kezelheti.

Köszönöm a nagyon gyors választ. A "Nyubi igazolás" benyújtásánál gondolom arra a határozatra gondolsz, amit annak idején személyes kérelemre a "Szolgálati idő elismerési kérelem elbírálása" címen kaptam a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságtól (2011. december 31.-ig bezárólag).
Ha jól értelmezem ezt kellene (természetesen egy másolatban) megküldeni a munkáltatóm Jogi osztályára egy levél kíséretében, amiben kijelentem, hogy ragaszkodok a Kormányhivatal általi felmentésemhez, kizárva a lemondást és a közös megegyezést.
Mégegyszer tisztelettel köszönöm a törvényi hivatkozásokat is !

Ha betöltöd a rád vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor a kormányrendelet értelmében meg kell szüntetni a jogviszonyodat. De ezt nem neked kell kezdeményezni, és nem azonnal kell, hogy megtörténjen. A nyugdíjkorhatárt betöltött dolgozónak indoklás nélkül fel lehet mondani, de csak akkor, ha már betöltötte, ezért felmentés esetén elhúzódik ez a dolog. Sokat azzal paliznak be, lemondásra, közös megegyezésre kényszerítve, hogy nem állhat jogviszonyban. Nem neked kell erre törekedned, hanem a munkáltatódnak, aztán majd csak letelik a felmentési idő is. A közös megegyezésbe, lemondásba semmiképpen ne menj bele, szüntessék meg felmentéssel. A felmentési idő 2 hónap (1 hónapra felmentenek a munkavégzés alól), januárban fog letelni, és ez neked a lehető legjobb, mert a jövő évi valorizációs szorzók csillagászatiak lesznek. 10-12% biztos meglesz. Ez azt jelenti, hogy ennyivel lesz nagyobb, mint az idei nyugdíj. Az idén nem szabad nyugdíjba menned, akkor jársz jól, ha 2018-ban. Ha nem hallgatsz rám, akkor csak 2-3%-os nyugdíjnövelésre számíthatsz január elsején, kb. 10%-kal rosszabbul jársz. Ráadásul, minden nyugdíjkorhatárt betöltött hónap után 0,5%-kal megnövelik a kiszámított nyugdíjadat, vagyis ez is +1 % lesz még a 2 hónap miatt.
Igazából csak azt kell igazolni, hogy a minimális 20 év szolgálati idő megvan az öregségi nyugdíjhoz.

Érdeklődöm, hogy köztisztviselő esetében 40 éves szolgálati idővel történő nyugdíjba vonulás esetén lehet számolni a 40 év felett teljesített hónapok esetében 0,5 %-os emeléssel?

Mitől lettél köztisztviselő? Tanultál érte vagy lottón nyerted? Majd ha eléred az életkorod szerinti nyugdíj korhatárt és tovább engednek dolgozni úgy, hogy nem veszed igénybe akkor 30 naponként 0.5 % al emelkedik a szolgálati idő után számítható szorzó

Kedves Tiger!
A felmentési idő mikor kezdődik? Nem a nyugdíjba menetel időpontjától számolnak vissza 2 hónapot?

Köszönöm a jóindulatú hozzászólásodat !

Tehát csak az Ügyfélkapun ígért és megküldött határozatra kell reagálnom, addig semmit sem tegyek ?
Több, mint valószínű, hogy közös megegyezéssel fogják meghozni, de erre nyilván úgy kell majd reagálnom, hogy nem fogadom el (ennek formájában is bizonytalan vagyok) és akkor jön majd az általad felvázolt + 2 hónapos ráhúzás (amiből 1 hónapot elengednek) ? ! Továbbá milyen dokumentummal kell ezen határozatra reagálnom ?
Szóval még eléggé sok számomra az ismeretlen, de nagyon szépen köszönöm a segítséget !

Belemélyedtem egy kicsit jobban a jogszabályba.
"60. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnik:
...
j) ha a kormánytisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, kivéve, ha a kormánytisztviselő kérelmére és hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja."
E szerint nincs is választási lehetőség, mert a jogviszony megszűnik magától. Nincs is itt szükség se lemondásra, se közös megegyezésre! Nem értem a munkáltatódat, illetve személyzetist. Ha nem e szerint járnak el, akkor ilyen alapon felmentéssel is megszüntethetik a jogviszonyodat.
"(2) A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntethető:
a) a felek közös megegyezésével,
b) áthelyezéssel a közigazgatási szervek között, illetve a közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez,
c) lemondással,
d) felmentéssel,"
Éppen ezért jobb lenne ezt megbeszélni a munkáltatóddal, hátha sikerülne a felmentés. Vagy kérheted a jogviszony fenntartását még 2 hónapig. A lényeg, hogy 2018-ban nyugdíjazzanak.
Én az 1700/2012 sz. korm. hat.-ra gondoltam, amikor azt írtam, hogy nem neked kell gondoskodni arról, hogy ne álljál jogviszonyban, de úgy látszik a közszolgálati tv. ezt durván megoldja.
"1. A Kormány
1.1. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekkel közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyának megszüntetése vagy a megszüntetés kezdeményezése érdekében, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték;"
Itt a szükséges intézkedésekről van szó, aztán kit mire lehet rászedni.

Ha nem egyeztetsz, akkor valószínűleg a jogviszonyod megszűnése lesz a határozatban, a 60.§(1)j-re hivatkozva. Ezt csak tudomásul veheted, nem kell rá reagálnod. Illetve megteheted, de nincs értelme.

2017 aug. 22.-e lesz a nők 40 év szolgálati viszonnyal való nyugdíjba vonulásához szükséges időpontom.

Pontosan szeretném tudni, hogy mit kell csinálnom a MUNKAHELYEMEN,
hogy 2017. dec.31.-ével befejeződjön a kormánytiszviselőségem, és 2018. jan.02-én beadhassam a nyugdíjazási kérelmemet.

Kérdésem:
ha én kezdeményezem a kormánytisztviselői jogviszonyom megszüntetését(lemondással vagy közös megegyezéssel), jár-e nekem a 2 hónap felmentési idő?

Mert én kb. úgy szeretném, hogy mondjuk 2017. októberben beadnám a megszüntetési igényemet és élve a 2 hónap felmentési idő lehetőségével, már ha jár nekem ilyen esetben, december 31-re kérném a kormánytisztviselői jogviszonyom megszüntetését úgy, hogy szerencsés esetben már novemberben, decemberben ne kelljen bejárni dolgozni.

Van-e erre módom és ha igen, akkor mit, mikor kell beadnom?

Köszönettel Kovács Ilona

Ezt nézd át!
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100199.TV
Felmentési idő nem jár közös megegyezésnél, lemondásnál.
Miért nem kéred, kötelesek a 40 éves miatt felmenteni.
2 hónap a felmentési időd, felére köteles a munkáltató felmenteni a munkavégzés alól. A 40 éves nyugdíjazás, mint felmentési ok feltétlen benne legyen a kérelemben, a 40 év meglétét igazolni kell a nyugdíjbiztosító határozatával. Arra is ügyelj, hogy a köztisztviselői 25, 30, 35, 40 éved is meglegyen, ha lehet a jubileumi jutalom miatt, nehogy 1-2 hónap miatt lemaradj róla. Ha erre nem kell figyelned, akkor 2018. jan. 1-től kérd a nyugdíjadat. A 2018-as nyugdíjaknak nagyon nagy lesz a várható valorizációs szorzója, talán még 10% is. A 2018-as nyugdíjemelés szerintem maximium 3% lesz azoknak, akik 2017 decemberében mennek nyugdíjba.
Akik eddig hallgattak rám nem jártak rosszul, mert 7,8%-kal lesznek a 2017-es új nyugdíjak magasabbak, a nyugdíjemelés pedig csak 1,6%. Valószínűleg novemberben lesz 1%-os emelés még, ez összesen 2,6%. A 7,8% háromszorosa a 2,6%-nak!!!
Bőven van még időd, figyelni kell a jogszabályokra is, de szerintem a 40 éveshez nem nyúlnak hozzá a választások előtt.

Jár a 2 hónap felmentési idő, de a munkáltató rendelkezik felőle, hogy abból kell e valamennyit ledolgoznod vagy sem.December 31-el menj nyugdíjba, mert akkor 2018.01-01-től már részesülsz a nyugdíjemelésben. Van e szabadságod, azt ki kell venni. Októberben kell beadnod a felmentési kérelmedet a munkáltatód felé. Felmentés nyugdíjazás miatt.

A felmentési idő mikor kezdődik? A nyugdíjazás időpontja után kezdődik?

Tisztelt Dr. Marosi!

Segítséget szeretnék kérni jubileumi jutalomhoz szükséges szolgálati időbe történő beszámítás ügyben.
1978-ban 5 hónapot dolgoztam az OTP Igazgatóságánál, majd áthelyezéssel kerültem a közszolgálatba.
Hosszú ideig beszámított a jubileumi jutalomhoz szükséges közszolgálati időbe, majd kivételre került. Lassan közelít a nyugdíjazás ideje és ismét fontossá vált ez az öt hónap. Mivel akkoriban az OTP állami költségvetési szerv volt, és áthelyezéssel kerültem át az akkori tanácshoz, jogtalannak gondolom a kivételt. Szeretném erről a véleményét kérni. Köszönöm.

Közuti baleset miatt életjáradékot kaptam, keresetpótlás cimén az Államkincstártól ez év március 18-ig, a 70. életévem betöltéséig.Nyugdij előtt önkormányzati jegyzőként dolgoztam. A tisztségemet
helyettesitéssel töltötték be, állandó jegyzőt nem alkalmaztak. A község körjegyzőt alkalmaz 2014. február 1-től.A körjegyző korábban helyettesitett abban a községben is ahol dolgoztam.
Kérdésem: A kereset kiegészitő járadék összeg megemelését kérhetem-e a körjegyzői munkabér alapján, ami 50/m Ft/hó lenne magasabb a jelenleginél? Ugyanis a részemre folyósitott járadék összeg a jegyzői munkabér szerint történt.Két diplomával rendelkezem,közel 50év szolgálati időm van a közigazgatásban. Tehát minden lehetőség adott ahhoz, hogyha dolgoztam volna, Én is beölthettem volna a körjegyzői státuszt. Ha Birósághoz fordulok várható-e részemre kedvező döntés?

Tisztelt Dr.Marosi!
Öregségi nyugdijjal mennék el ez év április 4.-én, köztisztviselő vagyok.
Nem ajánlotta fel a munkahelyem a "sétáló"időt. Van-e erre jogszabály, ha igen mennyi idő illet/ne meg?Felmondást vagy közös megegyezést fogadjak el, mi előnyös nekem? Köszönettel:
Domi

SOS segítség!
Azt szeretném kérdezni, hogy jár-e végkielégítés?

Kormánytisztviselő vagyok 11 éve. Egészségi állapotom megromlott, a Rehab. Intézet munkára alkalmatlannak ítélt.
A hivatalban azt mondták, hogy közös megegyezéssel kérjem a felmentésem és ekkor nem jár semmi.
Szerintem a törvény szerint ha a hivatal ment fel egészségi alkalmatlanság miatt, akkor jár a végkielégítés.(63. § (2) c) a kormánytisztviselő egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan; - 69. § (1) A kormánytisztviselőt – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – végkielégítés illeti meg, ha kormányzati szolgálati jogviszonya felmentés vagy az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg.)

Nem tudom, melyik igaz. Fontos lenne, mert lejár 2 hét múlva a táppénz. (1 éve betegállományban vagyok)
Köszönöm, ha valaki segít!

Nálunk a buszsofőrt százalékolták le és a közalkalmazotti státuszát felmentéssel szüntették meg. Igaz,hogy előtte próbálkoztak közös megegyezéssel is de nem jött nekik össze.

Nem jár a jubileumi jutalom. Ma már csak a közszférában töltött időre jár, beleértve az 1992. előtti jogviszonyokat is. És be kell tölteni a napot, akkor jár. Ezek a Kttv. új szabályai a köztisztviselőkre vonatkozóan is (150.§) Sajnálom, csak most láttam a kérdést, remélem még időben megkapjátok.

1987.július 1-től 1990.január 14-ig munkaszerződéssel a Postánál dolgoztam.Áthelyezéssel 1990.január 15-től az akkor Tanács azóta Polgármesteri Hivatal dolgozom.Akkoriban az áthelyezés fogolma annyit jelentett,mintha itt kezdtem volna.Kaphatok 25 éves jubileumi jutalmat?Köszönöm a válaszukat.

Tisztelt Dr.Marosi!
Utolsó próbálkozásként kérdezem Önt: Prémiuméves (1953-as nő, ped.)közalkalmazottak 40 év 250 nap szolgálati- és közel 39 év munkaviszony után nem kapják meg a 40éves jubileumi jutalmat, (ami a pép.tv. által a 70%-a a nem prémiuméves jubileuminak).Anno, mikor néhány éve "megjutalmaztak" ezzel a munkaviszonnyal a törvény szerint ez járt. Van-e lehetőségünk, érdemes-e lépéseket tennünk, hogy ezt megkapjuk? A válasz előre is nagyon köszönöm.

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!