Rugalmas nyugdíjbavonulást, előbb meghalunk, mint nyugdíjasok leszunk

Rugalmas, az egyéni életpályát és egészségügyi, pszichés állapotot figyelembe vevő nyugdíjba vonulási lehetőség kellene a mai 55-56.évesek számára is.

A RATKÓ gyerekek számára méltánytalanul gyors egymásutánban emelték a korhatárt - különösen a nők esetében - 55-60-62 majd utóbb 65. év a nyugdíjazás ideje...
És eltűntek a kedvezmények is a gyermekek után, az előrehozott nyugdíj is egyre
távolabbi, de a szükséges szolgálati idő is egyre nő...

Nincs már olyan rugalmas az ember 50 fölött, bár él...dolgozik, de nem a 30-40-sek erejével, türelmével,egészségi állapotával...

Arról nem is szólva, hogy a gyermekeink a munkahelyek kapuin kívül maradnak, mert a munkahelyek száma csak virtuálisan nő, de a valóságban egyre kevesebb és azt is az idősebbek foglalják - akik még maradhattak helyükön... - vagy épp a nyugdíjas..., aki maradt a helyén nyugdíja mellet...
Miközben egyértelmű a cél, ne kelljen ennek a népes generációnak nyugdíjat fizetni (igaz az élelmesebbje idejében megrokkant...)

Bizonyos munkakörökben - különösen a pedagógusok esetében elképesztő - 56-60 év fölött - képtelenség a régi energiával dolgozni, mert úgy megváltoztak a feltételek, körülmények, annyira igénybe veszi a munka a szervezetet...

Gondoljuk el 65 éves tanítók, óvónők, tanárok a pedagógust nem becsülő szülők és gyerekek, a tanulók között...

Sajnos előbb meghalunk, mint, ahogy elérnénk a nyugdíjunkat...

Reméljük, ha újra tárgyalják a nyugdíjtörvényt, figyelembe veszik azt is, hogy a Ratkó gyerekek termelték a nyugdíjalapot évtizedek óta a mai 58-60-65-80 éveseknek is, akik jóval korábban elmentek nyugállományba, és néhány év különbség miatt mi sem maradunk le a nyugdíjunkról ...

Lehet, hogy ideje lenne, engedjenek minket is nyugdíjba, de ehhez felül kellene írni a kitolt korhatárt és az előttünk 2-3 évvel korábban elengedett korosztályhoz hasonlóan méltányos feltételeket kell teremteni.

Ideje azon is gondolkodni:
mitől is terheltebb munkakör a rendőr, a katona, a vámos... munkája,mint a pedagógusé, akinek minden nap gyerekkel, szülővel, felettesekkel, az iskolán kívüli társadalmi környezet minden tényezőjével példamutatóan, konfliktusmentesen, kultúráltan kell kapcsolatot teremtenie, velünk együttműködnie, dolgoznia, és csinosnak, fessnek, fittnek lenni mondjuk egyébként pl. nettó 110-120 E. forintért/hó teljes heti óraszámban 55 évesen...
Akkor mennyi nyugdíjat is kap majd egy pedagógus (persze 65 évesen a helyben topogó bértábla szerinti fizetése után)?

Miért nincs a pedagógusnak lehetősége a fenti szakmákhoz hasonlóan hamarabb igénybe venni a nyugdíjazást? Vagy szolgálati kedvezményt adni pl. (ha nem is 25, de a) 35. év után mehessen el a pedagógus, ha akar, mert megfáradt, beteges...

ÉS: feledésbe ment, de mi van a nyugdíjszámlával?

Mindenki számára ismét folytatni kellene és visszamenőleg is kiküldeni, mint is fizetett be munkaviszonyai után egész életpályája alatt...
Akkor nincs vita, kinek miért is alacsony a nyugdíja mert ugye, ha nem fizetett csak mindig minimálbér után, hát azt gondolom az nem szolidaritás, ha én, aki közszférában dolgoztam és fizettem mindig becsületesen más meg fodrászként (mondjuk "rokkantan") százezreket tett el havonta számla nélkül..., de 50-70 E. Ft után adózott és fizetett járulékokat (míg az egészségügyi intézmények létesítését és a szolgáltatások árát is én fizettem neki...)

Lesz-e pozitív változás a Ratkó gyerekek számára,
Kiben bízzunk?
BÍZHATUNK-e?

Jó lenne minél többen írnátok, különösen pedagógusok! Biztosan sokan vagyunk, akik alig várjuk a nyugdíjat 55-56-57 évesen...

rebellis!
Hasonló cipőben járok, csak nem angolt, hanem matematikát tanítok 1978 óta. Egyre elviselhetetlenebb körülmények között. Meddig kell még ezt tűrni.
Elkeseredésem mérhetetlen!

Már írtam róla,de hozzászólásod miatt - úgy érzem - ismét le kell írjam:

Pedagógus életpálya-pedagógus nyugdíj? Lehetne modell? :))

Lehetne, de nem érzékeny, nem mozdul rá, erre a témára senki, pedig mindenkinek végig kellene gondolni.
Azonban SENKI: sem a törvényhozók, sem az érdekképviseletek, sem mi, a szakma mi magunk nem teszünk semmit.
Az egészségügyi dolgozók mindig elérik céljaikat, ha nem előbb, hát utóbb...

Valaha a faluban és a városban is a jogtudor, az orvos, a gyógyszerész mellett a "tanító úr" volt a következő a sorban.
Ma pedig számoljuk ki hol állunk a sor végétől számítva. S ebben bizony mi magunk is hibásak vagyunk. Következetesek vagyunk?

Bizony az életpályamodell felépítésekor erre is gondolni kellene...
Mert megfárad mindazon szakmai dolgozó, aki emberekkel, embertömegekkel foglalkozik, s a pedagógusnak még szupervizió sincs...
Kiégés? Elégés!
Mert a verkli az bizony verkli, különösen az utóbbi évtizedek nagy változásai során, amikor a társadalom önmaga énképét most építgeti, formálgatja.
Csakhogy ez eltart még kb. 30-35 évig.
Persze a mai ötvenesek meghalnak közben, így megoldódik a problémánk.

DE: kedves 40-45 évesek én értetek, mai erőtök teljében lévőkért aggódom, Veletek mi lesz? Mert mi már csak-csak.... :(

Erre is gondoljatok, amikor minket Ratkó gyerekeket kifelé kívántok a munkahelyekről és nem kívántok nekünk nyugdíjat adni, nekünk, akik a magyar társadalom minden évtized legnagyobb számú, a közös kasszába legtöbbet befizető adó és járulékfizetők voltunk úgy a múlt század hetvenes éveitől napjainkig....
Akik megfizettük anyáink (a Ti nagyanyáitok) nyugdíjának biztos alapjait és folyamatos emelését, anyukátok GYES-ét, a Ti családi pótlékotokat.
ÉS: mi még szültünk, neveltünk általában 2-3 gyereket, akik ma ugyanezt teszik (remélem veletek együtt).

Nekünk - nőknek - három alkalommal emeltétek a nyugdíjba vonulás idejét...55-60-62-már most ugye 65 év...!!!

Hát Tőlünk, aki ráadásul néha emellett még újabb diplomákat is szereztünk (ezt már többnyire a csalási kassza terhére) ne sajnáljátok a nyugdíjat, segítsetek, hogy segíthessünk még gyermekeinknek az ő gyermekeik vállalásában, hogy legyünk többen hazánkban mint tízmillió lakos....

Van már minimálbér,-állami 2 millió Ft/hó -ban maximalizált fizetés.Ugyanígy megállapított MAXIMALIZÁLT NYUGDÍJÖSSZEG-PLAFONT kérünk!!!!!! Akkor el lehetne érni, hogy 35 évnyi befizetés után a Ratkós pedagógus is nyugdíjba mehessen!
Milyen igazság az, ahol egyesek 600 000ft-ból dőzsölnek nyugdíjasként, esetleg még "TANÁCSADÓI" munkát is végeznek emellett.-A nemzet napszámosai meg lassan éhen halnak már ,miközben a nyugdíjas mézesmadzaguk után nyújtózkodnak, míg közben pofára nem esnek!? Lenne a maximum nyugdíj összege Kb. a minimálbér 3x-osa!!Aztán a %-os emelést is meggondolnám e rétegnél!

Minden generáció - értsd háborus(nagyszülők), feltörekvő szocialista rendszer felnőtt egyede( szüleink ) és most gyermekeink lassan pedig unokáink is a mi általunk befizetett nyugdíj, TB, egészségügyi, munkavállalói alapokból került finanszírozásra, szociális támogatásra, egészségügyi és kórházi ellátásra,GYES-re, GYET-re, GYÁS-ra stb, szociális és munkanélküli segélyekre. támogatásokra majd nyugdíjba.

MOst mi következtünk volna. Az 1953-1954-1955-1956-os születésűek, akiknek az anyját azért büntették, ha abordált (mert kellett a népszaporulat és törvény hoztak ennek érdekében,lásd RATKÓ ANNA...), azért fizetett, ha nőtlen volt, nem volt gyermeke, a családi pótlék 1 gyerek esetén nem is járt, de kettő gyerek uátn 75 forint volt..(én emlékszem!).

Már harmadjára emelték fől a nyugdíjkorhatárt, ahhoz képest, hogy a most 60 éves kolleganőim 55 évesen elmehettek nyugdíjba.
Lett előbb 60 majd 62, most pedig 65 év a nyugdíjba vonulásom várható ideje...

Közben minket építenek le, mert sok a bérünk, a leépített dolgozó nem kap soha munkát vagy bért, nem növekszik a nyugdíjának alapja...., ha lesz is igen-igen csökkent összegű... Hasonlítsuk csak össze, akár a válság előtt, alatt máér nyugdíjazottak juttatásaival...

DE: nem félek, hogy lesz mit összehasonlítani... Nincs egyetlen szervezet, párt sem, aki hatalmon tekintettel lett volna arra, hogy RATKÓ GYEREKEKnek társadalmi szerepe, küldetése volt - sajnos számunkra negatív értelemben ma is van - és velük szemben illetve értük a társadalomnak is lenne KÖTELESSÉGE.

SZÉGYEN. Így nem is leszünk soha többé 10 000 000 fölött, mertb a gyerekeink is megtapasztalják ezt.

Mi vár ránk, ha nem bírjuk tovább és megroppanunk?

Nem rokkantnyugdíjasok leszünk!
Ha nem éri el az 50-79 %-ot az egészségkárosodás mértéke semmi... legfekjebb rendszeres szociális járadék...
DE:
a rehabilitációs járadék sem leányálom: mert hol vannak rehabilitációs munkahelyek? 50 felett, 30-35 év munkaviszonnyal ugyan már nem a nálunk fiatalabbakat, akik még 40 év körül vannak, nem azokat kellene rehabilitálni...?
Megalázó 50-55 éves pedagógus nő kórházban - s ez még a jobbik eset - rehabilitációs munkában kiszolgálja, eteti, ágyát húzza a betegeknek...miközben ő maga sincs sem mentálisan sem fizikálisan egészséges állapotban...
Közben kellene nővér, ápoló, takarító..., de hogy ehhez a diplomás rehabilitációja a leggazdaságosabb lenne...
Jó, hogy vannak már rehabilitációs szakértők, akik maguk is rehabilitáltak...
Lásd ORSZSZI...

Én úgy tanultam, hogy ép testben ép lélek, azaz egészséges mentalitású ember képes egészségesen segíteni a beteget és dönteni még a beteget további sorsáról, támogatásáról...
S ez igaz az orvosra, pedagógusra..
Valaha bizonyos betegségek, fogyatékok esetén meghatározott szakmai képzésekre nem vettek föl, munkakörökben nem lehetett alkalmazni.
Nem is volt annyi szakmailag alkalmatlan ember.

Most a képzések olyanok, hogy kis kivételle bárki, bárhol dolgozhat és, aki csak nem szégyelli - fű, fa, vadvirág - OKTAT". Többszörös óradíjakért, mint a közalkalmazotti statuszú képzett pedagógus... Szégyen!

Közben a pedagógus dolgozzon 65 éves koráig minimális pénzért... orrvérzésig, nyugdíj helyett halljon meg mielőbb...

Én is beteg vagyok, hatvanhoz közelebb, bár az ORSZSZI szerint nem vagyok rokkant...
Állapotomtól függően 15-20 féle gyógyszert szedek, több betegségre, bel-, kardió-, ortopédiai-, reumatológiai-, vese- és hólyag-, nőgyógyászati, asztmatikus, súlyos gerinc(stabilizációs) és más műtétek után, állandó fájdalommal,tartós állás és ülésképtelenség mellett el kellene tudnom látni munkakörömet...
HÁT?!?
Kívánok ilyen pedagógus azoknak a gyermekeinek, unokáinak akik erről döntenek :)

Beteg, fáradt pedagógus
Beküldte: Beteg, fáradt pedagógus (nem regisztrált) Időpont: 2010, szeptember 24 - 21:08.

A fizikai munkás teste és lelke is fáradt, mégsem nyafog annyit, mint a pedagógusok, ráadásul sokkal kevesebb (éhbért) fizetést kapnak. Ők jobban megérdemelnék, hogy 25 év után nyugdíjba vonuljanak, mint ez s sok naplopó közszolga.

Sajnos pedagógusként FIZIKAI MUNKÁT IS VÉGZÜNK, LÁSD TESTNEVELÉS ÓRA, ÉNEK ÓRA, szakmai gyakorlatok a szakközépiskolákban, informatika órákor, egy-egy tanulmányi kiránduláson...tanteremfestéskor, teremtakarításkor .....és után persze készülünk a tanórákra, megyünk mi is a családunkat ellátni...

Én végeztem fizikai munkát, amikor csak 10 havi szerződést kötöttek velem.. és a 25 kilós beteg gyereket pelenkáztam nyáron, hogy legyen KENYEREM, ebédem, ruhám, buszravalóm (ne blicceljek szégyenszemre...)
El kell mondanom, nem voltam utána annyira fáradt - pedig pl. 18.00-06.00 óráig is dolgoztam éjszaka...- lefeküdtem és kipihentem magam, másnap ismét folytattam, de, ha úg yéreztem kértem 1 nap szabit a szabadnapom előtt és nagyot lazítottam, ha beteg voltam is így tettem, de pedagógusként ezt nem tehetem... Ott a tanuló, az iskola, a tanév rendje és nem lehet szabira menni csak téli, tavaszi, őszi szünetben, a táppénzes állományt pedig meggondolom, ezért betegen dolgozom, drága kegyszerekkel kúrálva magam, lehetőleg szövődménymentesre....
SAJNÁLOM, hogy így látod Kedves VENDÉG, bizonyára gond vab a gyermekeiddel vagy Te magad szenvedtél el bizonyára sérelmeket a pedagógusokkal szemben...

SAJNÁLOM és én kérek bocsánatot, de tudod, ha te fizikai munkát végzel legalább jól alszol, nekem meg azon jár az eszem este is hogyan segítsek Jancsikának, akinekj az anyukája fizikai munkát végez, az apukája ugyancsak és nem tudják mi lesz velük, mert a mama sírt, lehet elbocsájtják őket, hát hogy is segíthetnénk a gyereken, mert tehetséges, de az ebéd befizetése is komoly gond, igaz 50% támogatást kapnak, de...

Az én gyerekeim soha semmilyen támogatást semmilyen intézményben nem kaptak, mert két pedagógus gyerekei...mindig adóztunk, járulékot fizettünk,nem fusiztunk.

Csupán most betegesek vagyunk, de ők még tanulnak és nem rájuk szeretnék támaszkodni, hanem nyugdíjas szeretnék lenni sok-sok ezer kollegámmal együtt..., mert egyébként dolgoztam, már 37 évet... csak a sors... ÉS TUDOD én is RATKÓS vagyok vesztemre.

Kedves Bíráló!
Van egy régi közmondás,( mely a pedagógus, mint naplopó közszolga és a nehéz fizikai munkát végző munkás helyzetét hasonlítja össze): CIPÉSZ MARADJ A KAPTAFÁNÁL!!!-Tehát mindenki azt a feladatot lássa el leginkább, amire vállalkozott.Minden foglalkozásnak meg van a maga nehéz oldala.
E cikk elolvasása kapcsán szegény bányász édesapám jutott eszembe, mikor meglátogatott munkahelyemen az óvodában, miközben 30 fő körüli gyerekcsoport zsongása mellett azt kérdezte:"Hogy bírod ezt lányom,én ezt egy percig sem csinálnám, inkább a fizikai munka!"- Én pedig az Ő munkáját lettem volna képtelen elvégezni! Valóban megérdemelték volna ,hogy 25 év után nyugdíjba menjenek! Akkor talán Ő sem 2 hónapig élvezte volna azt. S végül: Nem igaz, hogy a "Naplopó közszolga" sokat keres, hanem az igaz, hogy valamennyi bérből és fizetésből élő ember nagyon alul finanszírozott, a megélhetés pedig lehetetlen,- ezért nem egymást kellene támadni!...Hanem az igazi naplopókat, az olyanokat, akik soha nem tettek a KÖZÖS KOSÁRBA, csak állandóan markolnak ki belőle,miközben lásd:az alja már teljesen lyukas. Ezért tartunk itt, ahol vagyunk!

Aki járt mostanában egy Á T L A G-os, de akár egy lakótelepi iskolában, osztályteremben az tudja miről beszélnek a pedagógusok, amikor szeretnének kedvezményeket a nyugdíjazáshoz...
Mikor iszik kávét az irodai dolgozó, mikor megy a WC-re, mikor teszi le a ceruzát..., bizony a pedagógus csak a gyerekkel és csak utána, du. vagy este készül még az óráira.
Nem vagdalkozás szerintem, ha összehasonlítunk munkaköröket, hisz csak így látható a terhelés, a bérezés, a nyugdíjbavonulás feltételeinek egyenetlensége...

Pedagógus, Ratkó gyerek vagyok és én is nyugdíjat szeretnék, nemn 63-64-65 évesen, mert azt hiszem meg sem élem ezeket az időket, mert fáradt vagyok, beteges, beteg és az ORSZSZI szerint nem rokkant...csaknem 20 féle gyógyszerrel, műtétekkel mögöttem és előttem. A többit nem is írom, mert hihetetlen - mesebeli dolgok - történtek már az ügyben.:(

Nos, egyetlen remény - mely valóban utoljára hal, de előtte én - hogy egyszer talán mégis valaki felfigyel arra milyen igazságtalanság:
munkaviszonyuk kezdetén azt hitették el vedlünk, hogy 55 évesen, mi nők nyugdíjba megyünk, aztán azt, hogy 60, majd 62, most pedig 65 éves korunkban. :(((

No és a jövő úgye a 70 év lesz, amikorra is laposkúszásban, csendben indulunk a temetőkbe.
Persze úgy, hogy senkit ne zavarjunk és ne kelljen nyugdíjat fizetni, mert ez a cél...

És akkor még örülhetsz,ha az egészségi állapotod miatt nem nyilvánítanak alkalmatlannak,és nem mondanak fel .Akkor ugyanis végkielégítést sem kell fizetni,ha jól tudom .Vigyázz magadra !üdv.

Azzal, hogy összehasonlítasz munkaköröket,még úgy nem"látható a terhelés", csak akkor érzed azt, ha BENNE dolgozol.Igazán csak az látja, és tud reális összehasonlítást tenni, aki már végig járta a "szamárlétra" minden fokát.
Hogy a fizetési kategóriák olyanok, amilyenek,..-sajnos ez magasabb erők függvénye.
Abban viszont egyetértek, hogy van jónéhány olyan munkakör, amit NEM szabadna 30 évnél tovább művelni, mert tuti, hogy 50 év felett folyamatosan csökken a teljesítő képesség, s előtérbe kerül pl. a feledékenység,ami( -gondolok itt az életét lelkiismeretesen végig dolgozókra, nem a lógókra)-tragédiákat okozhat. /pl. E.ügy,kisgyermekekkel foglalkozók/A mai súlyos megélhetési gondok meg csak felgyorsítják e leépülési folyamatot.Nemhogy hosszabb élettartam várható,hanem összeomlás a javából!

Kedves Fórumozók !
Szerintetek a túlórát is beszámítják a nyugdíjba vagy csak az alapfizetést ? 2018-ban megyek nyugdíjba,ha megérem .Jelenleg a nettó keresetem túlóra nélkül két diplomával és rengeteg munkával ált.isk. tanárként 124000 Ft 36 év tanítás után .Szakvizsgám nincs,időigényes a szakom,nem tudnám tanulás mellett rendesen ellátni . /És ez a szakvizsga is furcsa jószág,egy csomó pénze rámegy az államnak,és a nagy része csak arra jó,hogy a fizetés több legyen,és persze munkát ad az oktatóknak,stb.is,akik a képzést biztosítják . És túlórát a nem tanuló,helyettesítő kollégáknak .A szakvizsgázás lehetősége sem adatik meg mindenkinek,aki vállalná . Ezt sem tartom igazságosnak ./ Én magánórázás és szakvizsgázás helyett a túlórázást vállalom,hogy a létfenntartásunk biztosítva legyen. Nem biztos,hogy megéri.Inkább magánórázni kellene,de akkor a felkészülésre nem marad időm. Takarékoskodni sehogy nem tudok a nyugdíjra ,elkeserítő .Ráadásul nem léptem vissza a tb-be,hogy legalább örököljenek a gyerekek,ha... Bocs,de ez van .Köszi,ha velem éreztek./A munkámat szeretem ./ Üdv.

ami után levonták a nyugdíjjárulékot, az képezi is a nyugdíjszámításod alapját, tehát nincs különbség, hogy a pénz alapbérben kapod vagy túlóraként.

RATkó gyerekek szerintem is elfelejtődtek senki sem lép érdekükben.

Persze elfelejtődöt az a szörnyű kényszer, hogy anyinknak szülni, nekünk szletni kellett...most meg a nyugdíjat kellene nekik is odaadno úgy mint az 58-59-60...stb. éveseknek, de ezt senki sem akarja............

Pedig nekik is Kellene még élni (valamiből, ha megélik a 65-öt...)!!!!

Egyet értek azzal, hogy kapjon lehetőséget a pedagógus szolgálati nyugdíjra. Én 30 éve dolgozom, mint pedagógus, előtte más területen, 13 évet dolgoztam. Nagyon elfáradtam, de csak 2011. decemberbe mehetek el, előrehozott nyugdíjba. Akkorra 44 évem lesz ledolgozva. Fizetésemelést évek óta nem kaptam. Az F 14-es fizetési fokozatba 2005. januárba léptem, és a mai napig ott ragadtam. Mivel nincs, több fizetési fokozat bért se kaphatok az igazgató szerint. 2008-ban átsoroltak a 14-es fokozatból a 14-es fokozatba, és várhatóan 2011. januárban ez megismétlődik. Tehát fizetésemelés nincs, csak munka van. Igazságtalan a helyzetem úgy, mint pedagógus és úgy is, mint „RATKÓ gyermek”. A fizetésem nettó 120000 Ft, ami méltánytalan ennyi ledolgozott év, is ilyen felelősségteljes munka után.

Igen a békekatonák, irodista, vezető rendőrök, vámosok mellett a pedagógusoknak is járna évtizedek óta a 25 éb szolgálati idő után a nyugdíjazás lehetősége.
Nincs hozzáfűzni valóm, lásd a fórumot indító részletezését...

Csatlakozom.
25 év után valóban a pedagógusra kellene bízni, kiégett, fáradt vagy beteges, hát ne alázkodjon meg nap-nap után.
Menjen nyugdíjba, de, ha marad energiája tanítson tovább...
Méltósággal vonulhatnának nyugdíjba sokan...

A Ratkó gyerekek ügye pedig már csakugyan tragikus... Hány bőrt húznak még róluk???

Képviselőknek, katonáknak, rendőröknek, vámosoknak, bizonyos területeken az egészségügyben dolgozóknak, bányászoknak, színészeknek, táncosoknak, énekeseknek van kedvezmény a nyugdíjazáskoz...

A pedagógus a fenti munkakörök szinte mindegyikét gyakorolja valamilyen szinten mindennapi munkájában mégsem kap kedvezményt......

A tanító, az óvónő komplett színész, énekes, ápolja, ha kell a szülő helyett a beteg - esetleg bevizelő, székletét tartani nem tudó..., náthás v. influenzás vagy más fertőzéssel beadott, napközben már tüneteket produkáló, lázas gyereket, rendet tart, fegyelmez, erkölcsi és anyagi természetű példát ad, szabályokat betartat, ha kell takarít, fest, szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz, bíróságra megy, ha szükséges a gyerek érdekében,..- mégsem kap évkedvezményt a nyugalmazáshoz...

Tessék mondani meddig bírjuk még???
Nem is szólva a RATKÓ gyerekekről...

SZÉGYENKEZÜNK minden magyar, civíl és párt, kormányhatalom helyett. Mi lesz a RATKÓ gyerekek sorsa, mert megöregedtek... 55-56-57 évesek, de nem mehetnek nyugdíjba. És. ha pedagógusok, hát tessék mondani ép testben ép lélekkel tudunk már ebben a korban dolgozni.

FÁJ A TEST, ezért FÁJ a LÉLEK IS egy idő után :(

Tisztelt Orvosok!

Legalább Önök felsorakozhatnának az érdekünkben, akik becsületesen ledolgoztunk évtizedeket pedagógusként, esetleg már nélkülözés határán, hisz, bár mi is mindig készen kell álljunk nincs érte hálapénz, szívesség, ajándék...
Miközben mi hálásak vagyunk Önöknek. Hát segítsenek rajtunk pedagógusokon véleményükkel legalább, amelyben elismerik, hogy milyen ártalmakkal dolgozunk és milyen az egészségügyi a pszichés állapotunk 55-56 évesen, ha havi nettó 110-120 E. Ft-ból kell megélnünk és nincs más jövedelmünk, mert nem is bírunk több helyen dolgozni, ha adódna is lehetőség....
A rezidensek sem elégszenek meg ennyivel, pedig ők a pályájuk kezdetén vannak és azért nekik is hálásak vagyunk mi betegek...

Hát, kedves TÁRSADALOM!
A pedagógus mindig a nemzet napszámosa volt.
Most, hogy már nincsenek napszámos lehetőségek - álláshelyek - mi lesz velünk, ha nyugdíjba sem engednek, de dolgozni sem bírunk??

Pártok és kormányok!
Segítenek a RATKÓ gyerekeknek, a pedagógusoknak???

Szolgálati időkedvezmény kellene 25 év után a pedagógusoknak is
Beküldte: Vendég (nem regisztrált) Időpont: 2010, szeptember 25 - 10:11.
Képviselőknek, katonáknak, rendőröknek, vámosoknak, bizonyos területeken az egészségügyben dolgozóknak, bányászoknak, színészeknek, táncosoknak, énekeseknek van kedvezmény a nyugdíjazáskoz...

A pedagógus a fenti munkakörök szinte mindegyikét gyakorolja valamilyen szinten mindennapi munkájában mégsem kap kedvezményt......

A bányászok csak 5 évenként kaptak egy év korkedvezményt! És azt a föld alatti munkát össze sem lehet hasonlítani egy pedagógusével, vagy bárkiével az említettek közül. Ők sem mehettek el 25 év szolgálati idő után nyugdíjba. Aztán hol van még egy olyan munkahely, ahol két és félhónapos semmittevésért (nyári szünet) munkabért kap a dolgozó? Így is annyi nyugdíjas van már, hogy eltartani őket képtelenek az aktív keresők.Ha én lennék a jogalkotó (sajnonos nem vagyok az) egyetlen nyugdíjast sem engednék tovább dolgozni, választania kellene, hogy nyugdíj vagy munka, két ellátást nem adnék egy nyugdíjasnak sem.

Sajnálattal olvasom azokat a sorokat, melyek a pedagógusok fizetését, és nyugdíjazását kritizálják. Valóban nem lehet összehasonlítani sem egyik, sem másik szakmát. Míg az egyik fizikai munka (ami valóban nem könnyű), addig a másik egy szellemi tevékenység, és most nemcsak az iskola falai között eltöltött időről beszélek. Bár ezt nagyon sokan nem tudják, hiszen aki nem tapasztalja, honnan is tudhatná, hogy a pedagógusokra egyre több teher nehezedik, mivel a fizikai, vagy más területen végzett munkájú szülőknek nem nagyon van idejük, és energiájuk a gyerekekre, így a gyerekek nevelése az iskolára, a pedagógusra marad. Ráadásul még támadások is érik a pedagógust, ha nevelni próbálja a gyereket. Régen ha a pedagógus megpofozott egy gyereket (természetesen nem vagyok ennek híve), akkor a gyerek otthon kapta a másik pofont. Ez a régi példa híven tükrözhetné a pedagógusok és szülők közötti "egyetértést", hiszen a cél közös. Embert NEVELNI a gyerekből! Saját példa, de nálam sokszor előfordul, hogy tanítás után, vagy utazás közben, bizony elgondolkodom azon, hogy vajon jól csináltam e bizonyos dolgokat, és hogy hogyan tudnám még jobban segíteni a gyerekeket. Tehát a pedagógus nem teszi le a lantot, amikor kilép a tantaremből, hanem hazaviszi ezeket a problémákat.
A szünetre reagálva, én nagyon szeretek tanítani, és azt hiszem nem okozna gondot, ha nyáron is kéne tanítani. De vajon a gyerekek is ilyen lelkesek lennének? Nem hiszem. Szükségük van a szünetre, hogy leülepedhessen bennük mindaz a töménytelen anyag, amit (sokszor értelmetlenül) tanulnak. A pedagógusok sorsa pedig egybeforr a gyerekekével. Egyébként a két és fél hónap, nem két és fél hónap, hiszen a pedagógusok egyrészt lezárnak egy tanévet, másrészt augusztusban előkészítik az új tanévet.
Végezetül, olyan jó lenne, ha nem vagdalkoznánk a különböző szakmákkal. Mindnek megvan a maga előnye, és hátránya. De ha már beszélünk róla, talán nézzünk egy kicsit jobban a dolgok mögé., és akkor megértőbbek, elfogadóbbak és tiszteletteljesek lehetünk egymás munkájával szemben.

Aki RATKÓ gyerek, aki pedagógus, az bizony súlyos társadalmi hátrányokat szenved el - egész eddgi életében - szerintem is.

Nem gondolom, hogy vagdalkozik az, aki összeveti az egyes korosztályok, szakmák és a juttatások, a szakmai területeken végzett munkák egyenetlenségeit ...
Ez mindössze józan paraszti ésszel is átlátható..

Jó lenne, ha a kollegák hallatnák hangjukat, hisz egyes társadalmi csoportok nem látják, mások nem akarják látni, hogy mi vár a pedagógusokra,különösen a most 55-56-57 évesekre - A RATKÓ GYEREKEKRe, főklnt a nőkre, akiknek az orra előtt hármadjára húzták el a nyugdíjazás lehetőségét a korhatár emelése során - és még nem érzik, de a fiatalabbakra is nehány év múltán. Azonban a RATKÓ-sok sajnos hirtelen pár év alatt 10 év korhatáremelést éltek meg... Munkaviszonyunk kezdetén nekünk nőknek 55 év lett volna a korhatár, aki 58 - 59éves az el is ment mindenféle kedvezményekkel, nekünk azonban 65 év abűvös határ, amit nem fogunk elérni az leszegényedések, a betegségek miatt..

TEHÁT igenis hasonlítsuk a rendőr, a katona, a vámos, határőr, balett-táncos, színész...stb munkakörökhöz a sajátunkat és kérjük a korkedvezményt, a szolgálati nyugdíjat, vagy mindegy mit, de 25 év után lehetőséget a megpihenésre..., aki szeretne éljen vele, hogy ne szégyenüljön meg tanítványai előtt...

UI:
szomorú, de bizony mi pedagógusok nem tudunk olyan szakmai egységet alkotni, mint az orvosok... Elgondolkodtató...

Várjuk a választ: lesz korkedvezménye a pedagógusoknak?

Senki sem mozdul, sem érdekképviseletek, sem pártok, sem a pedagógusok csapata, szakmai közösségei.

HA LENNE KEDVEZMÉNY AZT A VÁLASZTÁSOK ELŐTT KIHÍRDETTÉK VOLNA...
De erről nem volt szó:(

Miért nem adnak korkedvezményt a pedagógusoknak?
Mert úgy tűnik nem adnak sem most sem később.
Hol van a híres szakmai, szakszervezeti és egyéb civil érdekképviselet?
Ők is a saját "kis" juttatásaikért cserébe hallgatnak :((
Nézzétek meg a franciákat!

Örüljünk, ha a 4o év szolgálati idő TELJES lesz ,és az apróbetűs részben NEM lesz meglepetés :( ,hogy "X" év, és "Y" eddig elismert idő ezek után NEM számít be!!!
Asszem már csak 12-őt kell aludni, hogy az előterjesztés szövegét megtudjuk! :)
-A gyerekek is így számolják, mikor a Télapót várják!

Szolgálati időbe beszámít-e a regisztrált álláskeresési, járadékos, ill. segélyezési időszak?

Melyek most a prémium évek programba való belépés szabályai a közalkalmazottak esetében?

A nyugdíj szolgálati az az időszak beletartozik, ami alatt álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt kaptál, mert azokból vonnak nyugdíjjárulékot.

Önmagában az, hogy regisztrálva voltál, viszont számít a szolgálati időbe.

Ezek abszolút friss és naprakész infók, ugyanis ma voltam munkanélküli tájékoztatón. :(

Az álláskeresési időszak ( segélyezésé is)szolgálati időnek számít, DE NEM KÖZALKALMAZOTTI státusznak.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!