pedagógusok kategóriába sorolása

Arra szeretnék választ kapni, hogy a pályán lévő pedagógusok új rendszerbe történő átsorolásánál, a 3 évenkénti magasabb kategóriába sorolásnál figyelembe veszik-e a nem pedagógus munkakörben, de közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket. Visszasorolhatnak-e F10-ből Pedagógus 1/5 -be? Számomra nem egyértelmű a megfogalmazás. Az auguszus 30-án megjelent végrehajtási rendelet így szól: "aki 2013. szeptember 1-jén már
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat
megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra." Köszönöm a tájékoztatást.

Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy jogos-e, ha a munkáltató a besorolásnál az 1992. utáni munkaviszonyok közül csak a közalkalmazotti munkaviszonyokat veszi figyelembe. Legutolsó munkáltatóm figyelembe vette azokat a munkaviszonyokat is ahol nem voltam közalkalmazott, így 22 évet állapított meg a besoroláshoz figyelembe vehető időként, míg jelenlegi munkáltatóm csak 15-öt. Mindkét munkahelyen közalkalmazott voltam. A pedagogusok.hu oldalon olvasottakat úgy értelmeztem, hogy figyelembe kellene vennie, sőt több helyen érdeklődtem, hogy az adott helyen hogyan járnak el, de a gyakorlat eléggé vegyesvágott. Nem szeretnék többet mint ami jár, de ami jogszabályok alapján megillet azt igen. Mely jogszabály rendelkezik erről konkrétan, s van-e már erre precedens értékű eset, illetve a jogszabály kommentárja megtalálható-e valahol.
A joggal élni és nem visszaélni szeretnék, de nem tudok érvelni se pro sem kontra.
Kérlek segítsen aki tud.
Előre is köszönöm.
Hamperding

Ennyiből nem lehet megállapítani, hogy jogos-e.

A Kjt. rendelkezése alapján van válasz a kérdésre.
"87/A. §447 (1)448 E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,
...
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)–(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
...
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát"

Kérdésem, ha tudja valaki jogtudor, : a szakmai gyakorlatba nem számít bele a gyes. DE! mi van , ha a gyes alatt 3 évig egyetemet végzett azonos szakon, ami szükséges alkalmazási feltétel a középiskolában ??

Akkor hallgatói jogviszonya volt. Semmi köze a pedagógusi szakmai gyakorlathoz, amit munkavégzésre irányuló jogviszonyban lehet megszerezni.

Nekem az lenne a kérdésem, ha GYES ideje alatt tanárként dolgoztam az beleszámít-e a gyakorlati időbe?

Ha van róla munkáltatói igazolás. akkor igen, a 326/2013-t 13. §-t figyelembe véve.
"A  szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a  foglalkoztatási jogviszony esetén a  fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, továbbá a  jogviszonyban pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti neveléssel-oktatással lekötött munkaidő huszonöt százalékát."
A szerződésed biztos megvan.

Tisztelt fórumozók!
Arra a kérdésemre szeretnék választ kapni, Mi van akkor ha a munkáltató soha nem csökkentette a dolgozók várakozási idejét 1992-től kezdődően.????
Senkivel nem tudatosították hogy ilyen létezik! A törvényeket és rendeleteket átnézve és az elmaradt várakozási idő csökkentéseket megreklamálva azt a választ kaptuk, ez csak adható volt eddig is Ők így értelmezik, és különben is a reklamációnk elévült. Ha valaki tud jogorvoslati lehetőséget,illetve megtudja mondani valóban csak adható volt, vagy kötelezően meg kellett adni kérem válaszoljon!!!

Azt hiszem, a várakozási idő most aktuális igazán! Annak korrigálására aztán várhattok!!!!
Hogy köteles e még a munkáltató az elmaradottakat kifizetni, nem tudom, azt gondolom, hogy az ilyen reklamációk 3 év után elévülnek.
Kötelező volt megadni! Munkaügyi pert nem tudom, megéri e kezdeményezni, hiszen nem túl nagy az összeg.
Persze még nagyobb fájdalom, hogy (ha nincs topon az ember a jogait illetően) lépten-nyomon átvágják!
Meg...hát veszélyben lehet a munkahelyed, ha okoskodsz!
Jelenleg ez a szabály érvényesül a várakozási időt illetően:

" A köznevelési törvény módosítása érdekében 2013. november 22-én benyújtott T/13134. sz. törvényjavaslat rendezi a pedagógus-továbbképzést elvégzők várakozási idejének egyéves csökkentését a fizetési fokozatok számításába történő beszámításának problémáját! Erről „A várakozási idő csökkentése pedagógus-továbbképzés teljesítésekor” c. új bejegyzésünk informálja az olvasókat!

Összegzés:
Megállapítható tehát, hogy a fizetési kategóriák megállapításakor 2013. szeptember 1-jétől is a Kjt-ben meghatározott korábbi szabályokat kell alkalmazni. A 2013. november 22-én benyújtott T/13134. sz. törvényjavaslat elfogadása esetén a várakozási idő beszámítása egyértelművé válik a fizetési kategóriák (korábban: fokozatok) meghatározásába. A www.kormany.hu oldal gyakran ismételt kérdései között a http://www.kormany.hu/hu/gyik/pedagogusok-atsorolasa-kiegeszito-potlekok lapon a 9. kérdésre és 16. kérdésre adott válaszok is azt mutatják, hogy a jogalkotói szándék – helyes besorolás esetében – nem vonja meg a pedagógus-továbbképzés miatt történt várakozási idő csökkentését".

97.§
" (20b) E törvény 64. § (5) bekezdésének és 97. § (20) bekezdésének alkalmazásakor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási, valamint köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet várakozási idő csökkentésre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Ha a 2013. szeptember 1-jei hatályú besoroláskor a munkáltató a várakozási idő csökkentésre vonatkozó rendelkezésre tekintet nélkül állapította meg a fizetési kategóriát, a besorolást 2014. január 31-ig ennek figyelembevételével módosítani kell, az ebből eredő illetménykülönbözetet a 2014. januári illetménnyel egyidejűleg kell a pedagógus számára kifizetni."

Ez csak arról szól, hogy ha 2013. szept. 1-i átsorolásoknál a korábban megszerzett várakozási idő csökkentéseket figyelmen kívül hagyták, akkor visszamenőleg ki kell fizetni, és módosítani kell a besorolásokat. Én mindig is a figyelembe vétel kiharcolására biztattalak benneteket. Egyébként a 20-ból következik.

Pedagógusként dolgozok 1987. augusztus 15-től. Az I/10 fizetési fokozatból 2013. szeptember 1-től Pedagógus I , 10 fokozatba kerültem. A 3 éves kötelező lépések közötti várakozási idő az elmúlt 26 évbe kétszer csökkent újabb diploma szerzésével ill. továbbképzésekből összegyűjtött 120 kreditpont elérésével.
A következő soros lépésem 2015. január 01. lenne. A kérdésem az, hogy csökken-e a várakozási idő 2 évre a pedagógus szakvizsga megszerzése miatt, tehát lépek-e a következő kategóriába 2014. január 01-től, mert azt olvastam, hogy a teljesítést követően 7-évente egyszer csökkenteni kell a várakozási időt.

1987. június 1.DIPLOMA megszerzése
1997. június 2.DIPLOMA
1998. június 120 továbbképzési kreditpont szerzése

1999. január 1-jén soros lépés 2000. január 1. helyett /csökkent a várakozási idő 2 évre /

2004. 3.DIPLOMA
2005. november 45 továbbképzési kreditpont szerzése
2008. július 30 továbbképzési kreditpont
2009.november 30 továbbképzési kreditpont
2009. november 30 továbbképzési kreditpont
2010. május 30 továbbképzési kreditpont

2012. január 1-jén soros lépés 2013. január 1. helyett /csökkent a várakozási idő 2 évre/

2013. június PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Szerintem:

A 3 éves várakozási idő 7 évente egy alakalommal csökkenthető. A közöl adatok alapján valószínűleg ezek voltak a 7 éves szakaszok 2008. szeptember 01. előtt nem volt ilyen beszámítási rendszer):
1998.09.01-2003.08.31.
2003.09.01-2010.08.31.
2010.09.01-2013.08.31.

Kérd meg a munkáltatót, vezesse le, mire kaptad 2012-ben a csökkentést, mert a 2004-ben szerzett diploma után 2005-ben egy csökkentés járt volna. Egészen 2010.08.31-ig a többi pontra meg semmi. Viszont utána új 7 éves szakasz indult, ebben ismét egyszer jár a csökkentés.
Ha az 1998-as képzés beszámítása jogszerű volt (az igazolás kelte számít), akkor összesen 3 csökkentés illet meg.Ha nem volt jogszerű, akkor 2 csökkentés jár, és rendezve van a besorolásod.

Kedves Tanácsadó!
Köszönöm a választ! 1989-ben biztos, hogy a megszerzett 120 kredit miatt rövidült 1 évvel a várakozási idő.Ezért nem kaptam meg 2004.ben a diploma után, mert abban a 7 évben már éltem egyszer a lehetőséggel.
A számításodban így módosítanám a 7éves ciklusokat:
1998.09.01-2005.08.31.
2005.09.01-2012.08.31.
2013.09.01-2020.08.31.
Ezért gondolom, hogy most újra rövidülhetne 2 évre.

http://www.petroczigabor.hu/cikkek/tanugyigazgatas/Nem_csokkentheto_a_varakozasi_ido.html

Sziasztok!
A segítségeteket kérném, akiknek már pontosan kiszámolták a szakmai gyakorlat idejét mit vontak ki belőle. Fontos a mostani Ped.II-be jutáshoz a 14 év szakmai gyakorlat és szakvizsga. 24 éve vagyok óvodapedagógus, de szültem három gyermeket, és terhesen mint veszélyeztetett terhes is otthon maradtam több hónapot. Főállású anya is voltam. Tehát mi került levonásra? GYES, GYED, GYET, TGYÁS, terhesség alatti táppénz? Válaszotokat előre is köszönöm: Era

Úgy tudom, a TGYÁS ideje és a GYED első 6 hónapja beleszámít a szakmai gyakorlatba, de a többi része és a GYES ideje már nem. A táppénzt nem tudom (ott van valami "harminc napot meg nem haladó" szabály).

Üdvözlettel!
Magánóvodában dolgozom.Kérdésem:van e arra kialakított szabály,miszerint adja meg a fenntartó a vezetői pótlékot? Pl.: csoporthoz vagy létszámhoz köthető e? Értelmezésemben az alapilletmény 40%. Esetemben P/11 fizetési oszt.-262 895Ft-nak a 40%-a, vagy a főiskolai végzettség esetén adható minimum összeg jár?
Másik kérdésem a dajka munkakörhöz kapcsolódik.A magánszférában is alkalmazandó a 3 évenkétni besorolás illetve,kötelezö e figyelembe venni az előző szolgálati időket?Tudom nem előírás, de érettségizet,szakképzett a dajkánk.A fenntartó csak a minimálbéren hajlandó alkalmazni( 98000ft ),annak elllenére hogy átlagbér alapú támogatást kapunk rá,és 4 év,a másik esetben pedig 12 év szolálati idővel rendelkeznek.Köszönöm a választ!!

A betöltendő munkakör dönti el milyen bért kap elsősorban, nem a végzettség...hiába diplomás, de dajkai munkakört tölt be...ha a munkáltató előírja a dajkai OKJ-s végzettséget,akkor már kell a legalább 114.000,-bért fizetni, ha nem akkor nem...A főiskolai bér 40%-a a főiskolai végzettségű vezető vezetői pótléka.. ez a minimum, de ezt a fenntartó dönti el,hogy a minimum s maximum között mennyit ad.. Nálunk mindenből a minimumot adták..:)csodáltam volna ha nem...:)

Tisztelt Mindenki!

Nekem olyan problémám lenne, hogy elvégeztem 2013.június 19. egy 120 órás tanfolyamot és a törvényi rendelkezések alapján járna az egy év várakozási idő rövidülés. Tehát egy évvel hamarabb lépnék sorosan, de a beküldött engedélyeztetés során visszaküldték, hogy ez nem lehetséges, mert már az új köznevelési törvény ezt a részt nem tartalmazza.

Kérném ha valaki informálni engem ebben a kérdésben.

Köszönettel: Varga Szilvia

Sziasztok!

Remélem találok valakit, aki tud kicsit segíteni... Tanítói végzettséggel úgy hozta az élet, hogy a helyi óvodában helyezkedtem el 2007. novemberében. Azóta folton hosszabbítgatott szerződéssel végeztem a munkám állandó délutánosként. Még egy évem van az óvónőképzőből.. A munkáltatóm gyakornoknak sorolt be. Szerintetek a pedagógus életpályamodellbe nem számít, hogy már van egy tanítói diplomám és ennyi év gyakorlatom? Kváncsi vagyok, mi a véleményetek..
Köszönettel, Anna

Azért mert nincs óvódaped. diplomád nem kell gyakornoknak besorolni. A munkakörben szerzett tapasztalat adja a szakmai gyakorlatot. Tehát ezt még a fokozatnál is figyelembe kell venni majd a Ped1-ből Ped2-be való lépésnél. Még akkor is, ha nem lenne tanítói diplomád. Nem lehet senkit visszasorolni.

Köszi a választ! Miután mindezt felvetettem, szóban azt mondták, rendben, nem leszek gyakornok... vártam a módosítást, de ma közölték, hogy jaaa, csak a óvónői diploma megszerzése után fognak ped. 1-be átsorolni.. :/ Vajon ez miért jó egy munkáltatónak???

1981 szeptember 1-óta dolgozom padagógusként,eddig egy várakozási idő csökkenésem volt,igy föiskolai végzettséggel F12be voltam.2013 szeptemberben F11 be soroltak,amit nem tartok megfelelőnek,mivel úgy tudom ,hogy visszasorolni nem lehet és a várakozási időt be kell számitani:válaszát köszönöm

Nem lehet visszasorolni senkit sem! Ha kiderül hogy rosszul van kiszámítva az idő, akkor addig kell megállítani (nem léphet) (de ezt a tényt rögzíteni kell a módosítási okiraton!!!)amíg ténylegesen el nem éri a helyes fokozatát.
Külön ki van hangsúlyozva a oktatási hivatal 326/2013 törvényhez kapcsolódó kiegészítő rendeletében, hogy mindenkit oda kell első körben sorolni, ahol most volt!!!A minősítéshez kiszámítandó szolgálati idő,melyet a KIR adatszolgáltatásban kell mindenkinek feltűntetni...idő lehet kevesebb a leírt számítás szerint, mert abban csak azokat az éveket lehet összeszámítani amit ténylegesen oktatással töltött az illető mínusz a fizetés nélküli időszak 30 napot meghaladó részével. Ezért nagyon nehéz kiszámítani,mert a GYES,GYED időszaka is az...

Én is hasonló cipőben járok.
Eddig F10-es kategóriában voltam. A szeptemberi béremeléssel visszaminősítettek F10-be. Nem vették figyelembe, hogy az elvégzett 120 óra miatt, a 2x7 év alatt 2x is 3 év helyett 2 év volt a várakozási időm.
Igen ám, de a múlt héten kaptam egy fizetésí módosítást. Vissza raktak 11-es kategóriába, bszept.-től visszamenőleg. Ezzel egyidőben közölte a vezetőm, hogy így viszont januárban nem ugrok.
Egyszerűen nem értem, hogy miért? 2014 jan.-ban ugrottam volna (ez a 3 évenkénti soros ugrásom). Amit szept.-ben az életpályamodell bevezetésével kaptam, az az nem a soros ugrások. Emiatt miért nem kaphatom meg a sorosbéremelésemet januárban?

Még egy elérhető információ:

http://www.kormany.hu/hu/gyik/pedagogusok-atsorolasa-kiegeszito-potlekok

"16. Nem egyértelmű számunkra, hogy a pedagógus továbbképzés keretén belül teljesített 120 óra, valamint a pedagógus szakvizsga után járó egy év előrelépési idő csökkentését a jelenlegi besorolásnál hogyan alkalmazzuk.

Az új rendszer természetesen figyelembe veszi a korábbi előrelépést, tehát a pedagógus megtartja korábbi kedvezményét és fizetési fokozatát."

Kérdésem lenne, hogy hol van a jogszabályi háttér, hogy a 120 órás képzés elvégzése után jár az egy év várakozási idő.

Köszönettel: Varga Szilvia

Eddig járt és a kapott várakozási idő csökkentéseket figyelembe kell venni.
A PSZ (Ped. Szakszervezet) állásfoglalása szerint a folyamatban lévő (2013. szept. 1 előtt elkezdett) továbbképzések teljesítéséért is meg kell adni. A szept. 1 után elkezdett továbbképzésekért már nem jár.

Még ez is! Vajon mit vontak még el fű alatt? Most kezdhetek aggódni, hogy mi lesz velem 2015. januárban, mert a 120 pontom tavaly lett meg, de éppen amúgy is sorosan léptem idén, emiatt 2016. helyett 2015-ben kellene lépnem... vagy sem?

A lépés megmarad!

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!