pedagógusok kategóriába sorolása

Arra szeretnék választ kapni, hogy a pályán lévő pedagógusok új rendszerbe történő átsorolásánál, a 3 évenkénti magasabb kategóriába sorolásnál figyelembe veszik-e a nem pedagógus munkakörben, de közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket. Visszasorolhatnak-e F10-ből Pedagógus 1/5 -be? Számomra nem egyértelmű a megfogalmazás. Az auguszus 30-án megjelent végrehajtási rendelet így szól: "aki 2013. szeptember 1-jén már
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat
megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra." Köszönöm a tájékoztatást.

Kedves Tiger!
Már második problémámra szeretnék gyógyírt kapni Tőled. Az előzőnél is nagyon sokat segítettél, remélem most is tudsz. Lányom pszichológus végzettségű, idén márciusban tudott elhelyezkedni, mint nevelőszülői tanácsadó - pszichológus, mindkettő pedagógus munkakör - gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és javítóintézetben is. Azt szeretném megkérdezni, hogy nem közalkalmazott, hanem munka törvénykönyve alá tartozó jogviszonyba vették fel egyházi intézetbe. Besorolták H-1 be, és a 2013. szeptember 01-én járó gyakornoki fizetést írták neki. Szerintem a januári járt volna és gyakornoki besorolás.Tehát nem a fizetéssel van úgymond bajom,az összeg nem jelentős, hanem, hogy gyakornok vagy sem. De viszont mondták, hogy portfóliót viszont csinálnia kell.
Köszönöm mielőbbi válaszod. madubaba

6 éve dolgozom pedagógusként, 2014 szeptemberétől pedagógus szakvizsgára felkészítő iskolába jelentkeznék. Jelen állapot szerint csak a 8 év és szakvizsgázott pedagógusokat sorolnak át illetve a 30 éve tanító kollégákat pedagógus 2-be. Ha két év múlva meglesz a 8 éves gyakorlatom és a szakvizsgám, mikor jelentkezhetek a pedagógus 2 kategóriába való átsorolásra? vagy meg kell várnom a pedagógus 1 kategóriában a 6 év gyakorlatot, de nekem már most meg van a 6 év gyakorlatom, ha megvárom akkor már 14 év gyakorlatom lesz.

Végig olvasva az előző hozzászólásokat még mindig nem sikerült összerakni a továbbképzési ciklusokon átívelő, besorolási idő csökkentésére vonatkozó szabályokat. Segítséget kérek a következőkre: 1998-tól pedagógusként kinevezett kolléga, képesítés nélkül dolgozott. 2001-ben tanító diplomát szerzett. 2008-ig mentesített volt a továbbképzés alól, de 2005-ben megszerezte a munkakörének betöltéséhez előírt (gyógypedagógus) diplomát. Következő ciklusa 2013-ig szintén mentesített, de sem az első ciklusában sem a második ciklusában nem csökkent a besorolási idejének várakozási ideje. Beszámítható-e a mentesített időszakának diplomája a várakozási idő csökkentésébe? Melyik törvény hivatkozik erre?
Köszönettel

Sziasztok!

Sajnos a kérdésemet illetően folyton falakba ütközöm, így gondoltam megpróbálom itt is, hátha valaki tud valami okosat mondani:) A 2011/12-es tanévben kezdtem el gyógypedagógusként dolgozni, volt benne megszakítás, de összesen ez a 29. hónapom, azaz a 2 évem már megvan. A diplomámat viszont idén (2014.)januárban szereztem meg. Gyakornoknak tettek be, s végig kell járnom a 2 év gyakornokságot, mentorral, mindennel..ez valóban így lenne? Véleményem szerint, az eddigi munkám is beleszámít, de amíg ezt alátámasztani nem tudom, sajnos így maradok.. Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni.

a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet értelmében nem a végzettség, szakképzettség számít, hanem a munkakör. Mivel pedagógus munkakörben történt az alkalmazás nem volt jogos a gyakornoki fokozatba sorolás.

Tiszteltek
Azt szeretném kérdezni, hogy a gyakornoki idő megszerzése függ-e attól, hogy azt hány munkahelyen teljesítettem. Abszurd helyzetek adódnak: amennyiben 4 munkahelyen szereztem 5 év pedagógiai gyakorlatot (határozott idő miatt)akkor nem léphetek tovább? Aki 6 éven keresztül kozmetikumot árult az pedagógus I-be sorolható?
Tóth János

Azt nem írta, hogy pedagógus munkakörben volt, csak azt, hogy nyelviskolában tanított. A munkaköre valószínűleg oktató volt, ezért nem is fogják pedagógus munkakörnek elfogadni.

Tud valaki olyan jogszabályról, ami kizárja, hogy az intézményvezető (nem KLIK-es) részmunkaidőben lássa el a feladatát????????
Előre is köszönöm a választ!!!

sziasztok! ha valaki tudna segíteni kérem tegye meg. óvodapedagógus főiskolai diplomát szereztem 2008-ban szakképesítéssel ugyan de nem kinevezéssel dolgoztam óvónőként két évet közcélu foglalkoztatásban majd két évre elhagytam a pályát .s most újra 2013 junius óta immár kinevezéssel lassan kilenc hónapja dolgozom újra óvónőként problémám az, hogy gyakorlatiidőm a valóságban meg van de nem tudom igazolni sehogyan mivel a közcélu fovlalkoztatás ideje alatt a szerződésemen nincs ftüntetve az óvónői munkakör. van e erre valami megoldás? ki igazolhatná ezt az egyébként ténylegesen letöltött munkaidőt gyakorlati időként és van e erre valami törvény amire jelenlegi munkáltatóm hivatkozva figyelembe vehetné a besorolásomat illetően?

A BME közoktatásvezetői szakát végeztem el 2013 júniusában. A párom pár évvel ezelőtt. A felnőttoktatásra érvényesíthető halasztott tandíj kedvezményhez az iskola nem adja ki a fizetési igazolást. Így nem tudom azt érvényesíteni az SZJA-ban.A párom tudta ezt akkor érvényesíteni én már nem? Esetleg tudna valaki erről információt adni? Érdekes, mert az első év után azt mondták, majd a 2. év után adnak, mert ez a lényege a halasztott kedvezménynek. Most meg nem adnak igazolást.

A gyakornoki idő számításával kapcsolatban lenne néhány kérdésem.
Van egy 6 éves kikötés: 326/2013 (VIII.30.)14. § (3) szerint:„A legalább hat év nem pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező és pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.” Ha tehát én több, mint 6 évet töltöttem bármilyen munkakörben, akkor Ped 1-be kerülök, vagy bizonyos munkakörök számítanak csak bele a 6 évbe?
Nekem 14 hónap tanári gyakorlatom van (2004-2005-ben)+ 7 év egyéb területen szerzett munkaviszony + 1 év gyes + 1 év gyed.
Én gyakornokiba vagy Ped1-be kerülnék, ha visszamennék tanítani? Ha gyakornokiba kerülnék, akkor mennyi időt kéne benne eltöltenem? Teljes 2 évet, vagy csak 10 hónapot, mert beleszámít az eddig megszerzett 14 hónap? Ha Ped1-be kerülnék, akkor azon belül hányas fizetési fokozatba?

Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy jogos-e, ha a munkáltató a besorolásnál az 1992. utáni munkaviszonyok közül csak a közalkalmazotti munkaviszonyokat veszi figyelembe. Legutolsó munkáltatóm figyelembe vette azokat a munkaviszonyokat is ahol nem voltam közalkalmazott, így 22 évet állapított meg a besoroláshoz figyelembe vehető időként, míg jelenlegi munkáltatóm csak 15-öt. Mindkét munkahelyen közalkalmazott voltam. A pedagogusok.hu oldalon olvasottakat úgy értelmeztem, hogy figyelembe kellene vennie, sőt több helyen érdeklődtem, hogy az adott helyen hogyan járnak el, de a gyakorlat eléggé vegyesvágott. Nem szeretnék többet mint ami jár, de ami jogszabályok alapján megillet azt igen. Mely jogszabály rendelkezik erről konkrétan, s van-e már erre precedens értékű eset, illetve a jogszabály kommentárja megtalálható-e valahol.
A joggal élni és nem visszaélni szeretnék, de nem tudok érvelni se pro sem kontra.
Kérlek segítsen aki tud.
Előre is köszönöm.
Hamperding

Ennyiből nem lehet megállapítani, hogy jogos-e.

A Kjt. rendelkezése alapján van válasz a kérdésre.
"87/A. §447 (1)448 E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,
...
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)–(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
...
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát"

Kérdésem, ha tudja valaki jogtudor, : a szakmai gyakorlatba nem számít bele a gyes. DE! mi van , ha a gyes alatt 3 évig egyetemet végzett azonos szakon, ami szükséges alkalmazási feltétel a középiskolában ??

Akkor hallgatói jogviszonya volt. Semmi köze a pedagógusi szakmai gyakorlathoz, amit munkavégzésre irányuló jogviszonyban lehet megszerezni.

Nekem az lenne a kérdésem, ha GYES ideje alatt tanárként dolgoztam az beleszámít-e a gyakorlati időbe?

Ha van róla munkáltatói igazolás. akkor igen, a 326/2013-t 13. §-t figyelembe véve.
"A  szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a  foglalkoztatási jogviszony esetén a  fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, továbbá a  jogviszonyban pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti neveléssel-oktatással lekötött munkaidő huszonöt százalékát."
A szerződésed biztos megvan.

Tisztelt fórumozók!
Arra a kérdésemre szeretnék választ kapni, Mi van akkor ha a munkáltató soha nem csökkentette a dolgozók várakozási idejét 1992-től kezdődően.????
Senkivel nem tudatosították hogy ilyen létezik! A törvényeket és rendeleteket átnézve és az elmaradt várakozási idő csökkentéseket megreklamálva azt a választ kaptuk, ez csak adható volt eddig is Ők így értelmezik, és különben is a reklamációnk elévült. Ha valaki tud jogorvoslati lehetőséget,illetve megtudja mondani valóban csak adható volt, vagy kötelezően meg kellett adni kérem válaszoljon!!!

Azt hiszem, a várakozási idő most aktuális igazán! Annak korrigálására aztán várhattok!!!!
Hogy köteles e még a munkáltató az elmaradottakat kifizetni, nem tudom, azt gondolom, hogy az ilyen reklamációk 3 év után elévülnek.
Kötelező volt megadni! Munkaügyi pert nem tudom, megéri e kezdeményezni, hiszen nem túl nagy az összeg.
Persze még nagyobb fájdalom, hogy (ha nincs topon az ember a jogait illetően) lépten-nyomon átvágják!
Meg...hát veszélyben lehet a munkahelyed, ha okoskodsz!
Jelenleg ez a szabály érvényesül a várakozási időt illetően:

" A köznevelési törvény módosítása érdekében 2013. november 22-én benyújtott T/13134. sz. törvényjavaslat rendezi a pedagógus-továbbképzést elvégzők várakozási idejének egyéves csökkentését a fizetési fokozatok számításába történő beszámításának problémáját! Erről „A várakozási idő csökkentése pedagógus-továbbképzés teljesítésekor” c. új bejegyzésünk informálja az olvasókat!

Összegzés:
Megállapítható tehát, hogy a fizetési kategóriák megállapításakor 2013. szeptember 1-jétől is a Kjt-ben meghatározott korábbi szabályokat kell alkalmazni. A 2013. november 22-én benyújtott T/13134. sz. törvényjavaslat elfogadása esetén a várakozási idő beszámítása egyértelművé válik a fizetési kategóriák (korábban: fokozatok) meghatározásába. A www.kormany.hu oldal gyakran ismételt kérdései között a http://www.kormany.hu/hu/gyik/pedagogusok-atsorolasa-kiegeszito-potlekok lapon a 9. kérdésre és 16. kérdésre adott válaszok is azt mutatják, hogy a jogalkotói szándék – helyes besorolás esetében – nem vonja meg a pedagógus-továbbképzés miatt történt várakozási idő csökkentését".

97.§
" (20b) E törvény 64. § (5) bekezdésének és 97. § (20) bekezdésének alkalmazásakor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási, valamint köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet várakozási idő csökkentésre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Ha a 2013. szeptember 1-jei hatályú besoroláskor a munkáltató a várakozási idő csökkentésre vonatkozó rendelkezésre tekintet nélkül állapította meg a fizetési kategóriát, a besorolást 2014. január 31-ig ennek figyelembevételével módosítani kell, az ebből eredő illetménykülönbözetet a 2014. januári illetménnyel egyidejűleg kell a pedagógus számára kifizetni."

Ez csak arról szól, hogy ha 2013. szept. 1-i átsorolásoknál a korábban megszerzett várakozási idő csökkentéseket figyelmen kívül hagyták, akkor visszamenőleg ki kell fizetni, és módosítani kell a besorolásokat. Én mindig is a figyelembe vétel kiharcolására biztattalak benneteket. Egyébként a 20-ból következik.

Pedagógusként dolgozok 1987. augusztus 15-től. Az I/10 fizetési fokozatból 2013. szeptember 1-től Pedagógus I , 10 fokozatba kerültem. A 3 éves kötelező lépések közötti várakozási idő az elmúlt 26 évbe kétszer csökkent újabb diploma szerzésével ill. továbbképzésekből összegyűjtött 120 kreditpont elérésével.
A következő soros lépésem 2015. január 01. lenne. A kérdésem az, hogy csökken-e a várakozási idő 2 évre a pedagógus szakvizsga megszerzése miatt, tehát lépek-e a következő kategóriába 2014. január 01-től, mert azt olvastam, hogy a teljesítést követően 7-évente egyszer csökkenteni kell a várakozási időt.

1987. június 1.DIPLOMA megszerzése
1997. június 2.DIPLOMA
1998. június 120 továbbképzési kreditpont szerzése

1999. január 1-jén soros lépés 2000. január 1. helyett /csökkent a várakozási idő 2 évre /

2004. 3.DIPLOMA
2005. november 45 továbbképzési kreditpont szerzése
2008. július 30 továbbképzési kreditpont
2009.november 30 továbbképzési kreditpont
2009. november 30 továbbképzési kreditpont
2010. május 30 továbbképzési kreditpont

2012. január 1-jén soros lépés 2013. január 1. helyett /csökkent a várakozási idő 2 évre/

2013. június PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Szerintem:

A 3 éves várakozási idő 7 évente egy alakalommal csökkenthető. A közöl adatok alapján valószínűleg ezek voltak a 7 éves szakaszok 2008. szeptember 01. előtt nem volt ilyen beszámítási rendszer):
1998.09.01-2003.08.31.
2003.09.01-2010.08.31.
2010.09.01-2013.08.31.

Kérd meg a munkáltatót, vezesse le, mire kaptad 2012-ben a csökkentést, mert a 2004-ben szerzett diploma után 2005-ben egy csökkentés járt volna. Egészen 2010.08.31-ig a többi pontra meg semmi. Viszont utána új 7 éves szakasz indult, ebben ismét egyszer jár a csökkentés.
Ha az 1998-as képzés beszámítása jogszerű volt (az igazolás kelte számít), akkor összesen 3 csökkentés illet meg.Ha nem volt jogszerű, akkor 2 csökkentés jár, és rendezve van a besorolásod.

Kedves Tanácsadó!
Köszönöm a választ! 1989-ben biztos, hogy a megszerzett 120 kredit miatt rövidült 1 évvel a várakozási idő.Ezért nem kaptam meg 2004.ben a diploma után, mert abban a 7 évben már éltem egyszer a lehetőséggel.
A számításodban így módosítanám a 7éves ciklusokat:
1998.09.01-2005.08.31.
2005.09.01-2012.08.31.
2013.09.01-2020.08.31.
Ezért gondolom, hogy most újra rövidülhetne 2 évre.

http://www.petroczigabor.hu/cikkek/tanugyigazgatas/Nem_csokkentheto_a_varakozasi_ido.html

Sziasztok!
A segítségeteket kérném, akiknek már pontosan kiszámolták a szakmai gyakorlat idejét mit vontak ki belőle. Fontos a mostani Ped.II-be jutáshoz a 14 év szakmai gyakorlat és szakvizsga. 24 éve vagyok óvodapedagógus, de szültem három gyermeket, és terhesen mint veszélyeztetett terhes is otthon maradtam több hónapot. Főállású anya is voltam. Tehát mi került levonásra? GYES, GYED, GYET, TGYÁS, terhesség alatti táppénz? Válaszotokat előre is köszönöm: Era

Úgy tudom, a TGYÁS ideje és a GYED első 6 hónapja beleszámít a szakmai gyakorlatba, de a többi része és a GYES ideje már nem. A táppénzt nem tudom (ott van valami "harminc napot meg nem haladó" szabály).

Üdvözlettel!
Magánóvodában dolgozom.Kérdésem:van e arra kialakított szabály,miszerint adja meg a fenntartó a vezetői pótlékot? Pl.: csoporthoz vagy létszámhoz köthető e? Értelmezésemben az alapilletmény 40%. Esetemben P/11 fizetési oszt.-262 895Ft-nak a 40%-a, vagy a főiskolai végzettség esetén adható minimum összeg jár?
Másik kérdésem a dajka munkakörhöz kapcsolódik.A magánszférában is alkalmazandó a 3 évenkétni besorolás illetve,kötelezö e figyelembe venni az előző szolgálati időket?Tudom nem előírás, de érettségizet,szakképzett a dajkánk.A fenntartó csak a minimálbéren hajlandó alkalmazni( 98000ft ),annak elllenére hogy átlagbér alapú támogatást kapunk rá,és 4 év,a másik esetben pedig 12 év szolálati idővel rendelkeznek.Köszönöm a választ!!

A betöltendő munkakör dönti el milyen bért kap elsősorban, nem a végzettség...hiába diplomás, de dajkai munkakört tölt be...ha a munkáltató előírja a dajkai OKJ-s végzettséget,akkor már kell a legalább 114.000,-bért fizetni, ha nem akkor nem...A főiskolai bér 40%-a a főiskolai végzettségű vezető vezetői pótléka.. ez a minimum, de ezt a fenntartó dönti el,hogy a minimum s maximum között mennyit ad.. Nálunk mindenből a minimumot adták..:)csodáltam volna ha nem...:)

Tisztelt Mindenki!

Nekem olyan problémám lenne, hogy elvégeztem 2013.június 19. egy 120 órás tanfolyamot és a törvényi rendelkezések alapján járna az egy év várakozási idő rövidülés. Tehát egy évvel hamarabb lépnék sorosan, de a beküldött engedélyeztetés során visszaküldték, hogy ez nem lehetséges, mert már az új köznevelési törvény ezt a részt nem tartalmazza.

Kérném ha valaki informálni engem ebben a kérdésben.

Köszönettel: Varga Szilvia

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!