pedagógusok kategóriába sorolása

Arra szeretnék választ kapni, hogy a pályán lévő pedagógusok új rendszerbe történő átsorolásánál, a 3 évenkénti magasabb kategóriába sorolásnál figyelembe veszik-e a nem pedagógus munkakörben, de közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket. Visszasorolhatnak-e F10-ből Pedagógus 1/5 -be? Számomra nem egyértelmű a megfogalmazás. Az auguszus 30-án megjelent végrehajtási rendelet így szól: "aki 2013. szeptember 1-jén már
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat
megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra." Köszönöm a tájékoztatást.

Ez a 11 év már 1 évvel csökkentett? Annak az évnek január 1-én kell az átsorolást elvégezni amelyikben a 12-1-et betöltöd. Jól gondold, ne hagyd annyiban.

2007-ben szereztem óvodapedagógusi diplomát
Kérdésem, hogy a diploma évének a megszerzése számít-e a bérbesorolásnál, vagy kifejezetten az óvodapedagógusként dolgozott évek.
Másik kérdésem, hogy rövid ideig külföldön is dolgoztam óvodában azt be lehet-e számítani.
Köszönettel : Jutka2

A feleségem 18 éve pedagógus, ebből 16 évet közalkalmazott volt 2 évet pedig egyházi iskolába tanított így a jogviszonya az Mt. hatálya alá tartozott. Most újra olyan iskolába tanít ahol közszolgálati jogviszonya van, a besorolásánál beszámít a 2 év egyházi iskolában ledolgozott év ahol nem volt közszolgálati jogviszonya, de tanárként volt alkalmazva!?

Tisztelettel: B.Tibor

A fizetési besorolásba akkor számít bele, ha már megvolt a diplomája, vagyis nem képesítés nélkül alkalmazták a munkaviszonyban. A jubileum jutalomba, felmentési időbe nem fog beleszámítani.
A pedagógiai gyakorlat idejébe beleszámít, ez majd a minősítés kérelménél lesz fontos. Ha pl. januárban azt hirdetik meg, hogy a 20 év pedagógus gyakorlattal rendelkező pedagógus kérheti a minősítést, akkor ezt a 2 évet is figyelembe kell venni.

Annyi kérdésem van még, hogy a köznevelési törvény hanyadik paragrafusa tartalmazza, ezt!? Tisztelettel: B.Tibor

Hogy mi tartozik a fizetési besorolásba, azt a kjt. tartalmazza. A köznevelési tv. utal arra, hogy akinek 2 évnél több a gyakorlati ideje, azt a kjt. szerinti fizetési fokozatba kell besorolni.
Köznevelési tv. 97.§
"(20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történő besorolásnál a munkaviszonyban töltött időt kell alapul venni a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján"
kjt.
"87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt,
d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,
g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
töltött időt.
...
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint"

A (3) a)-ban van , amiről írtam.

A fizetési besorolást és a ped. szakmai gyakorlatot külön kell választani. A szakmai gyakorlat ideje csak a gyakornoki besorolásnál és a minősítések időpontjánál fontos.
Ha a feleséged diplomája már megvolt a munkaviszonya idején, akkor a fizetési fokozatba is beleszámít (ebbe akkor is beleszámítana, ha nem pedagógusként dolgozott volna), nemcsak a ped. szakmai gyakorlati időbe.

Mi a gond?

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a pedagógus jogosult, aki olyan köznevelési intézményben dolgozik, amely a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló Kormányrendelettel kiadott jegyzékben a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések között szereplő községben található.

Ez a pótlék csak községi iskoláknak jár? ha rajta van ezen a listán, de a település városi címet visel, akkor ez a pótlék nem jár? mert azt mondja a törvény "elmaradott települések között szereplő községben található."

Tisztelettel: B.Tibor

A feleségem új munkáltatója a klik nem akarja elismerni a korábbi jogviszonyokat, mert valaki elbarmolta a tb könyvet, és hiába kértük le az igazolásokat a volt munkáltatóktól, valamint nem akarják elismerni egy egyházi iskolánál eltöltött 2 évet, mert nem közalkalmazott volt... pedig 1994-ben szerzett tanári diplomát, igaz kiesik a gyes, de csak pedagógusként dolgozott eddig..

Munkakönyve nincs meg? A nem közalkalmazotti jogviszonyok csak a besorolásnál számítanak.
KJT.87/A. (3) a)
Az előző iskolák igazolásait még a nyugdíjbiztosító is elfogadja. Nem tehetik meg, hogy nem fogadják el az igazolásokat. Próbáljátok meg még egyszer. Irásban, a jogszabályokra hivatkozva, hogy legyen nyoma az érvelésüknek. Ha elutasítanak, akkor egy szinttel feljebb kérjetek segítséget a KLIK-től.
E

2013.decemberében szereztem meg a pedagógus szakvizsgámat.Sorosan 2015.01.01.-től ugrottam volna egyébként.A munkáltatóm 2014.01.01.-től a diploma megszerzésére hivatkozva csökkentette a várakozási időt és így feljebb ugrottam 1 kategóriával. Az Nkt. szerint 2014. 01.01.-től megszűnt a szakvizsga utáni magasabb kategóriába jutás lehetősége.Az ugrás betervezett volt (a módosított törvény előtt). Helyesen járt-e el?Nem jelent ez később nekem problémát?

1979. szeptembertől folyamatos közalkalmazotti munkaviszonyban állok.A munkáltatóm még nem sorolt át a 13.kategóriába, holott ez már a 36. évem.Szeretném tudni, hogy ezt kötelezően meg kell-e tenniük, vagy halogathatják-e az átsorolást.

Csak 35 éved van!

Sziasztok!
26 éve szereztem tanítói diplomát, s ettől kezdve folyamatosan tanítóként dolgozom. Idén júniusban tanári mesterfokozatot szereztem, okleveles pedagógiatanár lettem, ami egyetemi szintnek felel meg. A munkáltatóm viszont nem sorol át a pedagógus I. kategórián belül a mesterfokozatba, mivel a munkakörömhöz /tanító/ a törvény főiskolai végzettséget jelöl meg.
Jogszerű ez, vagy sem?
Várom véleményeiteket, hozzászólásaitokat!

Szia, csak hogy ne keveredjen, léteznek olyan kategóriák, hogy PED1, PED2, mesterpedagógus és kutatótanár ezek azonban már nem (csak) végzettségfüggők, hanem szakmai-kompetencia besorolások és a mester (egyetemi) végzettségnek nincs köze a "mesterpedagógus" elnevezéshez.

Ha elfogadható lenne az új - magasabb - képesítése a munkakörödhöz, akkor is maradnál PED1 csak a béred szorzója lenne más. Viszont sajnos az általad említett végzettség valóban nem jó semmire a tanítói munkakörhöz, így jogszerű a munkáltatód lépése, mivel a köznevelési törvény ezt írja elő.

Alsó tagozat tanító tanító

5-6. évfolyam tanár a tantárgynak megfelelő szakos tanár, tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító

7-8. évfolyam tanár a tantárgynak megfelelő szakos tanár

Igen, jogszerű. A besorolásod alapja a tanítói végzettség.

Kedves nálam okosabb érintettek!

Szeptembertől kezdtem el tanítani, fél állásban. Korábban szerződéses jogviszonyom volt egy cégnél (ez, tudom nem számít sehol) előtte pedig Comenius ösztöndíjjal külföldön tanítottam fél évet. Erről megvan minden papírom, de az intézményfenntartóból visszadobták, azzal, hogy biztosan nem fizettem ösztöndíj után járulékot, tehát nem ér semmit... A diplomám még régi rendszeres (nem BA, MA), így mindentől függetlenül gyakornok kategóriába esek? (Azt hittem, hogy az egyetem alatti 1 év kötelező gyakorlat meg fél év hospitálás elég volt, most akkor megint kell minden??)
Köszönöm szépen a segítséget!

a pedagógusként való alkalmazást megelőzően bármikori 6 év alkalmazotti (!) jogviszony kell ahhoz, hogy ne legyél gyakornok, ha nem volt 2 év pedagógus munkaviszonyod.
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet II. fejezet, 5. pont. 13-14 paragrafus.

25 éve szereztem egyetemi diplomát kémia szakon, melyet 1 évig gyakoroltam is külföldi iskolában. Utána fél évig tanítottam angolt egy magyar középiskolában. Ezt követően 1 évig tanítottam nyelviskolában. Ezután szabadúszó fordító voltam hosszú évekig. Közben 3 gyereket szültem, főállású anya is lettem. 2 éve egyetemi diplomás angoltanár lettem, majd még fél évet tanítottam nyelviskolában. Ezt már igazolni is tudom, mert nem olyan régen történt. Ettől a tanévtől felvettek egy általános iskolába félállású angoltanárnak. A kérdésem: megillet-e a 182294/2=91147 Forintos bérezés? Vagyis érvényesíthetem-e a mesterfokozatot annak ellenére, hogy csak általános iskolában dolgozom? Minek számítok? Gyakornoknak vagy pedagógus 1-nek? Jól látom, hogy a két kategória azonos bérezésben részesül? Kell-e tanár1-hez képesítő vizsgát tennem? Köszönöm a segítséget!

Tisztelt Szakértő!

Kérdésem az lenne, hogy ha egy adott iskolában egy tanévet gyakornokként dolgozom majd kihagyok 1 vagy 2 évet, tehát nem lesz munkaviszonyom a tanulmányaim folytatása miatt, majd egy másik intézményben elkezdek doglozni, mint gyakornok, akkor egy év után ott letehetem a minősítő vizsgát, hogy ped1-be kerüljek? vagy egy intézményben kell két évig gyakornoknak lennem? Köszönettel várom válaszát!

Kedves Tiger!
Már második problémámra szeretnék gyógyírt kapni Tőled. Az előzőnél is nagyon sokat segítettél, remélem most is tudsz. Lányom pszichológus végzettségű, idén márciusban tudott elhelyezkedni, mint nevelőszülői tanácsadó - pszichológus, mindkettő pedagógus munkakör - gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és javítóintézetben is. Azt szeretném megkérdezni, hogy nem közalkalmazott, hanem munka törvénykönyve alá tartozó jogviszonyba vették fel egyházi intézetbe. Besorolták H-1 be, és a 2013. szeptember 01-én járó gyakornoki fizetést írták neki. Szerintem a januári járt volna és gyakornoki besorolás.Tehát nem a fizetéssel van úgymond bajom,az összeg nem jelentős, hanem, hogy gyakornok vagy sem. De viszont mondták, hogy portfóliót viszont csinálnia kell.
Köszönöm mielőbbi válaszod. madubaba

6 éve dolgozom pedagógusként, 2014 szeptemberétől pedagógus szakvizsgára felkészítő iskolába jelentkeznék. Jelen állapot szerint csak a 8 év és szakvizsgázott pedagógusokat sorolnak át illetve a 30 éve tanító kollégákat pedagógus 2-be. Ha két év múlva meglesz a 8 éves gyakorlatom és a szakvizsgám, mikor jelentkezhetek a pedagógus 2 kategóriába való átsorolásra? vagy meg kell várnom a pedagógus 1 kategóriában a 6 év gyakorlatot, de nekem már most meg van a 6 év gyakorlatom, ha megvárom akkor már 14 év gyakorlatom lesz.

Végig olvasva az előző hozzászólásokat még mindig nem sikerült összerakni a továbbképzési ciklusokon átívelő, besorolási idő csökkentésére vonatkozó szabályokat. Segítséget kérek a következőkre: 1998-tól pedagógusként kinevezett kolléga, képesítés nélkül dolgozott. 2001-ben tanító diplomát szerzett. 2008-ig mentesített volt a továbbképzés alól, de 2005-ben megszerezte a munkakörének betöltéséhez előírt (gyógypedagógus) diplomát. Következő ciklusa 2013-ig szintén mentesített, de sem az első ciklusában sem a második ciklusában nem csökkent a besorolási idejének várakozási ideje. Beszámítható-e a mentesített időszakának diplomája a várakozási idő csökkentésébe? Melyik törvény hivatkozik erre?
Köszönettel

Sziasztok!

Sajnos a kérdésemet illetően folyton falakba ütközöm, így gondoltam megpróbálom itt is, hátha valaki tud valami okosat mondani:) A 2011/12-es tanévben kezdtem el gyógypedagógusként dolgozni, volt benne megszakítás, de összesen ez a 29. hónapom, azaz a 2 évem már megvan. A diplomámat viszont idén (2014.)januárban szereztem meg. Gyakornoknak tettek be, s végig kell járnom a 2 év gyakornokságot, mentorral, mindennel..ez valóban így lenne? Véleményem szerint, az eddigi munkám is beleszámít, de amíg ezt alátámasztani nem tudom, sajnos így maradok.. Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni.

a 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet értelmében nem a végzettség, szakképzettség számít, hanem a munkakör. Mivel pedagógus munkakörben történt az alkalmazás nem volt jogos a gyakornoki fokozatba sorolás.

Tiszteltek
Azt szeretném kérdezni, hogy a gyakornoki idő megszerzése függ-e attól, hogy azt hány munkahelyen teljesítettem. Abszurd helyzetek adódnak: amennyiben 4 munkahelyen szereztem 5 év pedagógiai gyakorlatot (határozott idő miatt)akkor nem léphetek tovább? Aki 6 éven keresztül kozmetikumot árult az pedagógus I-be sorolható?
Tóth János

Azt nem írta, hogy pedagógus munkakörben volt, csak azt, hogy nyelviskolában tanított. A munkaköre valószínűleg oktató volt, ezért nem is fogják pedagógus munkakörnek elfogadni.

Tud valaki olyan jogszabályról, ami kizárja, hogy az intézményvezető (nem KLIK-es) részmunkaidőben lássa el a feladatát????????
Előre is köszönöm a választ!!!

sziasztok! ha valaki tudna segíteni kérem tegye meg. óvodapedagógus főiskolai diplomát szereztem 2008-ban szakképesítéssel ugyan de nem kinevezéssel dolgoztam óvónőként két évet közcélu foglalkoztatásban majd két évre elhagytam a pályát .s most újra 2013 junius óta immár kinevezéssel lassan kilenc hónapja dolgozom újra óvónőként problémám az, hogy gyakorlatiidőm a valóságban meg van de nem tudom igazolni sehogyan mivel a közcélu fovlalkoztatás ideje alatt a szerződésemen nincs ftüntetve az óvónői munkakör. van e erre valami megoldás? ki igazolhatná ezt az egyébként ténylegesen letöltött munkaidőt gyakorlati időként és van e erre valami törvény amire jelenlegi munkáltatóm hivatkozva figyelembe vehetné a besorolásomat illetően?

A BME közoktatásvezetői szakát végeztem el 2013 júniusában. A párom pár évvel ezelőtt. A felnőttoktatásra érvényesíthető halasztott tandíj kedvezményhez az iskola nem adja ki a fizetési igazolást. Így nem tudom azt érvényesíteni az SZJA-ban.A párom tudta ezt akkor érvényesíteni én már nem? Esetleg tudna valaki erről információt adni? Érdekes, mert az első év után azt mondták, majd a 2. év után adnak, mert ez a lényege a halasztott kedvezménynek. Most meg nem adnak igazolást.

A gyakornoki idő számításával kapcsolatban lenne néhány kérdésem.
Van egy 6 éves kikötés: 326/2013 (VIII.30.)14. § (3) szerint:„A legalább hat év nem pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező és pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.” Ha tehát én több, mint 6 évet töltöttem bármilyen munkakörben, akkor Ped 1-be kerülök, vagy bizonyos munkakörök számítanak csak bele a 6 évbe?
Nekem 14 hónap tanári gyakorlatom van (2004-2005-ben)+ 7 év egyéb területen szerzett munkaviszony + 1 év gyes + 1 év gyed.
Én gyakornokiba vagy Ped1-be kerülnék, ha visszamennék tanítani? Ha gyakornokiba kerülnék, akkor mennyi időt kéne benne eltöltenem? Teljes 2 évet, vagy csak 10 hónapot, mert beleszámít az eddig megszerzett 14 hónap? Ha Ped1-be kerülnék, akkor azon belül hányas fizetési fokozatba?

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!