pedagógusok kategóriába sorolása

Arra szeretnék választ kapni, hogy a pályán lévő pedagógusok új rendszerbe történő átsorolásánál, a 3 évenkénti magasabb kategóriába sorolásnál figyelembe veszik-e a nem pedagógus munkakörben, de közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket. Visszasorolhatnak-e F10-ből Pedagógus 1/5 -be? Számomra nem egyértelmű a megfogalmazás. Az auguszus 30-án megjelent végrehajtási rendelet így szól: "aki 2013. szeptember 1-jén már
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat
megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra." Köszönöm a tájékoztatást.

Segítségeteket szeretném kérni. Matematika, fizika, informatika szakos tanár vagyok. Informatikából egyetemi végzettségem van. Az új munkahelyemen, egy általános iskolában csak 1 óra informatikát tanítanék. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint jár nekem a végzettségem szerinti egyetemet végzett besorolás. (Régen hatályban volt, hogy min 10 %-ban kell tanítani azt a tárgyat, ami alapján magasabb kategóriába sorolnak.) Köszönettel várom válaszaitokat!

Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek. Ha egy középiskolai kollégiumban dolgozok pedagógiai felügyelőként és idén elvégeztem a TF testnevelő-edző BSC szakát, akkor mondhatják azt, hogy nem sorolnak át gyakornoknak, azzal az indokkal, hogy a végzettségem: "nem pedagógiai végzettség"??? Az átsorolást csak akkor teszik meg ha aláírnék egy tanulmányi szerződést amiben kikötik, hogy 2020-ig megszerzem hozzá az MSC-t és persze, hogy az MSC idejét pluszban még ott töltőm. - úgy, hogy nem is fizetős képzésre járnék-
csak az a furcsa, hogy 2020-ig akár középiskolában is taníthatnék ezzel a papírral...
Segítségeteket köszönöm.

Jó napot kívánok mindenkinek.
Segítséget kérnék,ugyanis nem bízom a feletteseimben..
2009.ápr.óta dolgoztam dajkaként,majd 2015.szept.től pedagógiai asszisztensként.Idén júniusban megszereztem az óvodapedagógusi diplomámat.A kérdésem,hogy jól értelmezem a törvényt és át kell sorolniuk Ped.I-be? Köszönöm a privát válaszokat is. schuppauerne@gmail.com

A PED átsorolás 100%, de esélyesebb, hogy gyakornoki kategóriába kerülsz.

Köszönöm a választ. Miért gyakornok? Ilyenkor nem számit az hogy van folyamatos munkaviszonyom 7éve és ez besorolás szempontjából ped1? Vagy ez csak akkor érvényes ha pedagogus munkakörben lennék alkalmazva?

2009.szeptemberben a kinevezési lapomon ez állt:Közalkalmazotti jogviszonyának időtartama a bemutatott iratok alapján: 17 év 8 hónap. Közalkalmazotti jogviszony kezdete besoroláshoz: 1991. 09.09. Jubileumi jutalomhoz: 2002.05.04. Fizetési osztály,fokozat:
F 7 . A következő előléptetés: 2012. 01. 01.

2013. szept-i Kinevezés módosítása-ban 2013. szept. 1: pedagógus I.07. kategória
Minősítési eljárásra jelentkezhet legkorábban: 2014. 09.01.
Ped.II. fokozatba legkorábban ezt követően: 2016.01.01.
Jelenlegi fizetésem: brutto: 265.700 Ft. Tudtommal ez F 8 kategória.
Lehet, hogy rosszul tudom, de nem F 9 kategóriában kéne lennem?
Köszönöm előre válaszát.

Kedves fórumozók!
Egyházi általános iskola alsós tanítója vagyok, de Hittanár-nevelőtanár mesterdiplomát is szereztem. Hittant nem tanítok. A kérdésem az lenne, hogy megjár-e nekem az egyetemi végzettség után járó besorolás?
Köszönöm: Tanci

Nekem lenne egy kérdésem, hogy kollégám konduktorként végzett, de gyógypedagógiai státuszban van. Ez lehetséges, hogy nem végzett gyógypedagógiai főiskolát?

Gyógypedagógus státuszban van.

a köznevelési törvény 3. melléklete szabályozza, ha gyógypedagógusnak kinevezve, az valószínűleg szabálytalan, mivel oda a következő végzettségek jók:
a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus,gyógypedagógiai tanár,gyógypedagógiai terapeuta, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy okleveles gyógypedagógus vagy
gyógypedagógia-tanár és a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus,gyógypedagógiai tanár,gyógypedagógiai terapeuta

A konduktor mint látod, nincs közte

Aleljárás: 2017. évi általános, Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás
Célfokozat: Pedagógus II.
Minősítési munkakör: gyógypedagógus (ide konduktor-tanító kell?)
SNI típus és BTM: mozgásszervi fogyatékos
Intézményi kategória: gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelés, nevelés-oktatás (pl. EGYMI)

van természetsen konduktor pedagógus munkakör, oda jó:

konduktor lehetsz konduktor,
konduktor-tanító,
konduktor-óvodapedagógus,
konduktor(tanító),
konduktor(óvodapedagógus),
speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus és konduktor
vagy konduktor-tanító vagy konduktor-óvodapedagógus
végzettségekkel

Szociálpedagógus diplomával általános iskolában lehetek e napközis nevelő? Sehol sem találok konkrét választ...
Köszönöm, ha valaki válaszol!

Már nem. A köznevelési törvény szabályozza, csak kollégiumba lehetsz nevelő ezzel a diplomával.

Tisztelt SzakértŐ!

Az 1990-es években végeztem egy éves intenzív továbbképzést, valamint kaptam Miniszteri Dicséretet. Mind kettőért egy-egy év várakozási idő csökkentés járt, melyet akkor meg is kaptam. Jelenlegi munkahelyemen, ezt a 2 * 1 évet nem vették figyelembe besorolásomnál. Valóban nem jár már ez nekem?
Köszönettel: G. Magdolna

Tisztelt Szakértő!

2019.08.31-én lesz meg a 40 éves munkaviszonyom, 2024.03.01-én leszek 65 éves. Kolleganőimet látva, mekkora stresszel jár a portfólió írás, a minősítő eljárás, én nem szeretném beadni a jelentkezésemet. Azt szeretném kérdezni,kötelezhet-e a munkáltató az idén /2016/ minősítésre jelentkezni, illetve lehet- e méltányossági felmentést kérni, ha igen, hol? Ha erre nincs lehetőség, akkor él-e még, és vonatkozik-e rám ez a kormányrendelet:
"Ha tehát nem töltötte föl a portfólióját, akkor a minősítési eljárás eredménye – a portfólió feltöltésének hiánya miatt – „újabb minősítés szükséges” lesz – Kormányrendelet 3. § (2) bek.,
ezért a kolléga a Pedagógus I. fokozatban marad,
a minősítési eljárás ebben az esetben legfeljebb egy alkalommal megismételhető, a megismétlésre a sikertelen minősítési eljárás lezárásától számított két év (újabb) szakmai gyakorlat megszerzése után kerülhet sor,
a megismételt minősítési eljárás lefolytatására legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlat megszerzéséig kerülhet sor,a megismételt minősítő vizsga díja a minimálbér hetven százaléka – Kormányrendelet 12. § (2) bek."
Ha 2017- ben nem adom be a portfóliót, mire újból jelentkezhetnék, már a felmentési időmet töltöm. Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Szakértő!
Most lettem egy iskola igazgatója, s a besorolások átnézése közben akadtam egy problémára, melyben tisztelettel kérem az állásfoglalását!
A kollegina besorolási jogviszonyának számítása során találtam egy kérdéses időszakot.
2007. március hó 28. napjától 2007. június hó 15. napjáig a tanárnő, már meglévő tanítói oklevelével heti 9 órában ének - zene tantárgyat oktatott, megbízási szerződéssel.
Ez az időszak közalkalmazotti jogviszonynak számít-e, s beszámítható-e a besorolásánál?
Az esethez hasonlót találtam a ( http://www.oktatas.hu/ugyintezes/pedagogus_ugyvedje/esettanulmanyok/esettanulmany_005 ) helyen.
Állásfoglalását ezúton is tisztelettel köszönve, további sikeres munkájához jó egészséget kívánok!
Deák Csaba.

Tisztelt szakértő !
Azt szeretnem kérdezni öntől hogy ezzel a pedagógia szakos nevelő diplomámmal ,jogosan alkalmazhat mint kollégiumi nevelő ?
Válaszát előre is koszonom

Tisztelt címzett!
Óvodapedagógusként végeztem 2013-ban de nyelvizsga hiány végett nem kaptam meg a diplomám ezert pedagógiai asszisztensként foglalkoztattak 2014. Szeptember 1-től. 2016. Január 4.-től meglett a nyelvvizsgám így módosították a szerződésem és óvodapedagógusként alkalmaznak tovább. Kérdéseim a következők:
Beszámít-e a ped.asszisztensi évek a gyakornoki időbe?
Ha nem akkor ki kell kötni a két év gyakornoki időt?
Mikor kell minősítésre jelentkezni?
2016. Októberében meglesz a 6 év munkaviszonyom, kerülhetek e ped1-be; vagy ha januar 4-től kikötik a 2 év gyakornoki időt akkor már nem kerülhetek októberben ped1-be?
Válaszát előre is köszönöm!

Végett= célhatározó
Miatt= okhatározó
Sokan keverik,pedig nem mindegy, melyiket használod.
Kedves pedagógusok, kérlek figyeljetek rá!

Az lenne a kérdésem, hogy Csecsemő és kisgyermeknevelőként (diplomásként) a pedagógus besorolásba tartozom-e , vagy az F1-be? Jelenleg intézményvezetőként dolgozom bölcsődében! ÉN úgy tudom, hogy januárt 1-től már mi is a ped besorolásba tartozunk!

jól tudod, nézd meg bővebb infóért a bddsz.hu -t

http://bddsz.hu/pedagogus-%C3%A9letp%C3%A1lya-munkakor-v%C3%A9gzetts%C3%A9g

Köszönöm szépen a gyors választ!

Kedves Hozzáértők!

A kérdésem az lenne, hogy kisgyermeknevelőként (óvodapedagógusi diplomával,2001) hová kellene besoroljanak 2016. jan. 1-től? 6 évet dolgoztam óvónőként, majd 3 év GYES után 5 éve kisgyermeknevelőként (Csecsemő és gyermeknevelő-gondozó végzettséggel, 2010.)dolgozom bölcsődében.

A Kormány tervei szerint rád már a PED életpálya modell fog vonatkozni január 1-től.

Köszönöm a választ. Kíváncsian várom a januárt!

Azt gondolom egyértelműen Fkategóriába.Mindkét szakirányú végzettséged megvan.

Eddig egyértelműen F kategóriában voltam. Ám ha minden igaz, januártól új besorolás lesz.

1988-ban diplomával kezdtem el dolgozni óvodában. később 4 évig nem közalkalmazottként dolgoztam.majd 10 éve újból óvónőként dolgozom,de a bérbesorolásban a kiesett 4 évet nem vették figyelembe,mondván, akkor nem voltam közalkalmazott.szeretném megkérdezni,hogy ez valóban jól van-e így.köszönöm a választ.

Tisztelt forumozok!
Két kérdésem lenne '
Az első az, hogy egy koleganom nyugdíj előtt álló pedagógus két év múlva megy nyugdíjba. Szaktanácsadó volt nála oralatogatason, és ha nem felel meg, v nem teljesíti azokat a feltételeket, fejlődést nem tapasztalnak a kituzott időpontig, mi lehet a következménye?
Másik kérdésem., ha valaki minositore jelentkezett, pedagógus 2hoz, és nem sikerül, esetleg másodjára sen, akkor hova sorolják? Gyakornokiba?
Egyáltalán a szaktanacsadoi látogatásnak milyen értelme van, milyen súlya, milyen következményekkel járhat?
Várom a hozzaertok válaszát.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!