pedagógusok kategóriába sorolása

Arra szeretnék választ kapni, hogy a pályán lévő pedagógusok új rendszerbe történő átsorolásánál, a 3 évenkénti magasabb kategóriába sorolásnál figyelembe veszik-e a nem pedagógus munkakörben, de közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket. Visszasorolhatnak-e F10-ből Pedagógus 1/5 -be? Számomra nem egyértelmű a megfogalmazás. Az auguszus 30-án megjelent végrehajtási rendelet így szól: "aki 2013. szeptember 1-jén már
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat
megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra." Köszönöm a tájékoztatást.

Kedves Kata!
Ha nincsen gyakorlatod pedagógus pályán, akkor gyakornok vagy. Elég szomorú, hogy ilyen nehéz a kisgyerekes anyukáknak. Minősítőt kell csinálnod két év után. Sok szerencsét és kitartást kívánok neked mindenhez.
Cili.

Kedves Cili!
Köszönöm! Igen, én is így gondolom. Nem bánom egyáltalán, hogy így alakul, sőt, valahol várom is, csak annyi mindennel jártam már úgy, hogy épp csak lecsúsztam a lehetőségről a körülmények szerencsétlen együttállása miatt, hogy kicsit elbizonytalanodtam. Köszi még egyszer! :)
K

Tisztelt Szakértő!
Jövőre végzek osztatlan 4+1es képzèsben. Arról érdekelődnèk,hogy melyik bertáblazatot és besorolást kell figyelembe vennem?
Segítségét Köszönöm szépen!

Besorolással kapcsolatban lenne egy kérdésem. 2011-ben kerültem pedagógus pályára, akkor a közigazgatás területéről kerültem át, áthelyezéssel. Ekkor mindent elfogadtak, kb. 18 éves munkaviszonyt. 2015-ben családi okok miatt visszakerültem a közigazgatásba, ekkor ped. I. 8-ba voltam besorolva. 2016. szeptembere óta ismét pedagógusként dolgozom, tanítok. Ekkor nem áthelyezéssel mentem, ezért visszasoroltak a ped. I. 5. fizetési kategóriába. Ha előtte nem váltok, akkor jelenleg a 9. kategóriában lennék.
Azt szeretném kérdezni, hogy lehetséges-e visszakerülni valamilyen módon?
A pedagógusi diplomámat 2005-ben szereztem, de akkor már volt 14 éves munkaviszonyom.

Az hogy mennyi munkaévet számolnak el neked, az nem attól függ, hogy áthelyezéssel kerülsz-e egy helyre vagy sima új belépőként. Az áthelyezéssel csak a munka(jog)viszonyod számít folyamatosnak, de minden mást a kinevezésben meg kell állapítani. Magyarán tehát valamelyik helyen rosszul számoltak neked, vagy a mostaninál, vagy az előzőnél.

Ha a 2005 előtti munkaviszonyaid (a ped. diploma előtti időszak) nem valamilyen "köz" munkaviszony, akkor azt nem lehet figyelembe venni, tehát a mostani besorolásod a helyes a Közalkalmazotti törvény (1992. évi 33. tv. ) 87/a.§ (1)-(3) bekezdései szerint.

Tévedés Apacuka!
Mert tovább olvasva más is van.
87/A. §
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett

Ezen kívül 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 64. § (2) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései - a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével - nem alkalmazhatóak.

Ha a 2005 előtti munkaviszonyaid (a ped. diploma előtti időszak) nem valamilyen "köz" munkaviszony, akkor azt nem lehet figyelembe venni, tehát a mostani besorolásod a helyes a Közalkalmazotti törvény (1992. évi 33. tv. ) 87/a.§ (1)-(3) bekezdései szerint.

Ez igaz és nem néztem hozzá, tehát, lehet a jó számot, besorolást mondtad!

Tisztelt Szakértő!

Szaktanácsadó mesterpedagagógusként (alapdiplomám főiskolai tanári diploma) nem ismerik el a pedagógiai mérés és értékelés tanára MA diplomámat, pedig az OH-tól 1 éve kapok ilyen megbízást, ahol erre a diplomámra hivatkozva láthatok el feladatot. A POK hárította az átsorolási kérelmemet a KLIK felé, ahonnét 2,5 hónapja semmilyen választ nem kaptam. Mivel szaktanácsadó pedagógusként megváltozott a munkaköröm, ahol az MA diplomát használom, így úgy gondolom jogos az átsorolási kérelmem. Hová forduljak segítségért, jogorvoslatért? Jogos-e az egyetemi végzettséget elismerő átsorolási kérelmem? Köszönöm segítségét és válaszát!

Szaktanácsadó mesterpedagagógusként (alapdiplomám főiskolai tanári diploma) nem ismerik el a pedagógiai mérés és értékelés tanára MA diplomámat, pedig az OH-tól 1 éve kapok ilyen megbízást, ahol erre a diplomámra hivatkozva láthatok el feladatot. A POK hárította az átsorolási kérelmemet a KLIK felé, ahonnét 2,5 hónapja semmilyen választ nem kaptam. Mivel szaktanácsadó pedagógusként megváltozott a munkaköröm, ahol az MA diplomát használom, így úgy gondolom jogos az átsorolási kérelmem. Hová forduljak segítségért, jogorvoslatért? Jogos-e az egyetemi végzettséget elismerő átsorolási kérelmem? Köszönöm segítségét és válaszát!

Kedves Válaszadók!
Olyan kérdésem lenne, hogy munaviszonyom alapján mikor vagyok jogosult a Ped.I 3. kategóriájába való besoroláshoz (ez a 6-8 éves munkaviszony)?
2008 szeptember 1-től 2012 augusztus 1-ig (4 év) dolgoztam tanítóként, majd 2015 szeptember 1-től (1 év, 4 hónapja) dolgozom szakszolgálatnál pszichológusként. Pedagógus bértábla szerint most a 2. kategóriában kapom a bérem. Érdeklődnék, hogy mikor számíthatok a 3. kategóriába való besoroláshoz. Én számításom szerint már beléptem a hatodik évbe, de nem soroltak át.
Válaszokat előre is köszönöm!

Tisztelt Válaszadó!
2010-ben szereztem óvodapedagógusi diplomát. Majd rögtön el is kezdtem dolgozni, egy év után külföldön folytattam szintén óvónőként. Úgy tervezem hazaköltözöm és azt szeretném megtudni, beszámítják-e a külfödön szakmában eltöltött munkaéveket vagy nem. Milyen fizetési kategória lesz rám érvényes?

Tisztelt Kérdező!
2015-ben 46 évesen gyakornok akkor sorolták be, nem dolgoztam pedagógusként. 2016 novemberében én feltöltöttem a portfóliómat, majd megtaláltuk a közalkalmazotti munkaviszony beszámításáról szóló rendeletet. Törölték a minősítés tavaszi időpontját, pedagógus I ( F5) kategóriába kerültem!!!!

Korábbi munkaviszonyt beleszámították? Én nem voltam közalkalmazott, de 20 éves munkaviszonyom van, ped1-be kerülök, viszont az 1-es fizu kategóriába akarnak tenni. Lehetséges ez???

Elnézést az értelmetlen mondatokért, mobilról írtam és kiegészítette a szavakat. Nekem csak az egyéni vállalkozóként eltöltött időt nem számították be. Meglátásom szerint nem jogos a visszasorolás!

Szeretném megtudni,hogy nyugdíj előtt 1 évvel jogosult vagyok e az átsorololásra az iskolai végzettségeim alapján?Szakoktatóként dolgozom 23éve .Van 2 szak
óktatóí végzettségem Technikusi bizonyítványom Mesterlevelem Mostanáig E/15 be vagyok besorolva. Köszönöm a válaszát.

Úgy tudom, hogy ha 7 vagy kevesebb év van a nyugdíjadig, akkor átsorolnak.

Tisztelt Szakértő!

F kategóriás, nem pedagógus(szociális munkás) iskolatitkár vagyok. 2013-ban csatlakoztattak az önkormányzattól a KLIK-hez. Megszűnt minden kiegészítésem, pótlékom amit az önkormányzattól kaptam.Tehát csökkent a fizetésem. 8 éve pedig egyáltalán nem nyúltak hozzá, és várhatóan jövőre sem fognak. Közelít majd a bérem a középiskolát végzett egyéb NOKS-os kollégákéhoz, illetve az önkormányzattól 2017.januártól átkerülő gazdasági vezető( középiskolai végzettségű) bére több lesz, mint az enyém.Pedagógus végzettségű iskolatitkár és pedasszisztens miért kap pedagógus bért ???? Bérfeszültséget okoz ! Mire számíthatok ? A fővárosi KLIK-nek írt levelemre 3 hete nem válaszolnak. A másik kérdésem, hogy a pedagógus asszisztens miért rendelkezik pedagógus szabadsággal, nekem miért a 3 évenként emelkedő rendes évi szabadság jár csak ?
Köszönöm a segítséget!

1995 óta vagyok pedagógus - óvodapedagógus - végzettségű NOKS-os szakszolgálati titkár. Még mindig nem soroltak át Ped 1-be, pedig állítólag 2015 szeptember 01-től kellett volna. Érdekes, hogy azóta is kapom a nem ped. végzettségű NOKS-osoknak járó Erzsébet-utalványt. Annyira dühös vagyok, senki sincs, aki elmondaná merre keressem az igazamat. Egy tanügyigazgatási szakértő szerint minimum 2015-ben át kellett volna sorolni. Forduljak bírósághoz? Mit tegyek, hogy megtudjam igazam van-e?
Válaszokat előre is köszönöm!

Szia, nincs igazad, helyes, hogy nem soroltak át, mert az a munkakör amit betöltesz nem jogosít rá. A kérdést a köznevelést tv. 65.§ (9) bek. b) pontja szabályozza. E szerint akkor járna ped bér ha a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező lennél foglalkoztatva és az ovped végzettséged főiskolai szintű, nem szakközépiskolai.

Tehát ha fősulis óvónő vagy és iskolában dolgoznál, mint iskolatitkár, járna a PED bér.

Szia nemeszti! Valamit nem tudsz! 2013-ban megjelent a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 39/C §-ának (1) bekezdése, mely a nevelő-oktató munkát segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező (de nem pedagógus munkakörben alkalmazott) szakemberek Ped. I. fokozatba sorolásáról rendelkezik. Engem nem pedagógus munkakörben foglalkoztatnak, hanem szakszolgálati titkár vagyok, ezt figyelembe véve a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rend. 6. sz. mellékletének 2. pontja szerint a szakszolgálati titkár nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört lát el. Szóval ezek szerint jár, s mivel 21 év szakmai évvel rendelkezem így nem is a PED1, hanem a PED2-be kell besorolniuk.

Még annyi, hogy a köznevelési törvény 7.§-a alapján nem vagytok azok
7.§ (1) A köznevelési rendszer intézményei:
a) óvoda,
b) általános iskola,
c) gimnázium,
d) szakgimnázium,
e) szakközépiskola [a továbbiakban a c)-e) pont alattiak együtt: középiskola],
f) szakiskola [a továbbiakban a d)-f) pont alattiak együtt: szakképző iskola],
g) készségfejlesztő iskola [a továbbiakban a c)-g) pont alattiak együtt: középfokú iskola],
h) alapfokú művészeti iskola [a továbbiakban a b)-h) pont alattiak együtt: iskola],
i) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
j) kollégium [a továbbiakban az a)-j) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],
k) pedagógiai szakszolgálati intézmény,
l) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény [a továbbiakban az a)-l) pont alattiak együtt: köznevelési intézmény].

Szia, de tudom. Akkor az egyértelműség kedvért csak a jogszabályt idézem:

"a NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező"

Mivel a pedagógiai szakszolgálat nem oktatási-nevelési intézmény, ezért ez a törvényi kiterjesztés oda nem igaz.

Szeretnék segîtséget kapni, hogy megbizonyosodhassak arról, hogy jó kategóriában vagyok. 2000 szeptember óta dolgozom. 2004-ben szereztem 120 pontot. Szeretném tudni, hogy most a 6 vagy a 7 kategóriában vagyok-e? Mikor ugrok legközelebb?
A másik kérdésem, hogy a védett első 7 évben szereztem 150 pontot, de azóta a következő 7 évben nem. Ez így elegendő vagy probléma?
Köszönöm válaszukat!

Tisztelt Szakértő!

Lakásotthonban dolgozom jelenleg 2016.01.01- től nevelő- lakásotthon vezetőként.(pedagógus végzettségem van,ez kellett is a munkakör betöltéséhez) Besorolásom gyakornokként történt.(2017-ben minősülök)Közalkalmazotti jogviszony időtartama a kinevezés időpontjában 2 év 9 hónap 26 nap volt. Közalkalmazotti jogviszony eszmei kezdete:2013.03.07.
Mikor léphetek magasabb fizetési fokozatba? Már átléptem a 3 éves időtartamot ez ilyenkor nem jár?Vagy csak a minősülésem után?
Illetve vezetői pótlék lakásotthon vezetőként(nem gyermekotthon vezetőként) nem jár?
A választ előre is megköszönöm!

Kedves Szakértők!

Abban kérném a segítséget, hogy én 2000-ben közgazdász egyetemi diplomát szereztem, majd elhelyezkedtem egy multinál, viszont 2008-tól életmódot váltottam, és gyerekekkel kezdtem el foglalkozni. Ehhez 2016-ban megszereztem a tanítónői végzettséget, közben magánszektorban dolgoztam.
Van 10 év 9 hónap munkaviszonyom. A fizetési besorolásom ennek megfelelően ped 1., de azon belül az első munkahelyemen a 4. kategóriába, viszont most az új munkahelyemen az 1. kategóriába tettek. Ebben a tankerületben a Klik nem számolja el csak a diploma utáni munkaviszonyt. Kérdezném, hogy melyik eljárás a helyes? Így 240 ezer forintról lement a fizetésem 212 ezer forintra. Azért nem logikus számomra, mert akinek pedagógus diplomája van, de nem dolgozott 10 évet a szakmában, és visszamegy tanítani, annak beszámítják a 10 évet, nekem meg nem, aki szintén nem pedagógusként dolgozott, csak az alapdiplomám nem ez volt. Másrészt a szakmai gyakorlatot nem kell megcsinálnom, mert megvan a 6 év munkaviszony, de ugyanez a munkaviszony már nem jó a besoroláshoz. Nem értem. Előre is köszönöm a segítséget.

Ugyanebben a cipőben járok, és nyomozom a választ!
Településenként, bp-i kerületenként eltérő alkalmazást látok, tapasztalok.
Ági, mire jutottál végül?

Egy ideig kerestem a választ, aztán feladtam. Maradtam a ped 1. besorolás legalján...
Budapesten 2 különböző kerületben is máshogy mondta a KLIK, aztán az országos KLI-Knek írtam, de nem válaszoltak, telefonon adtak némi felvilágosítást, és hogy értik a problémámat, de ők csak tv. alkalmazók.
Viszont most bukkantam rá erre, egy másik hozzászólásban, érdekes a 2. bekezdés. Vajon hogy kell érteni?

2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről1

64. § (1)315 A köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai (a továbbiakban: alkalmazott) tekintetében - a munkáltatótól függően - a Munka Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
(2)316 A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései - a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével - nem alkalmazhatóak.

A 2. bekezdés nem azt mondja, hogy nem is alkalmazható a 316kjt. a pedagógusokra?

A közalkalmazotti törvényben van a válasz. Leegyszerűsítve: Bármilyen "köz" jogviszony beszámít korlátlanul, minden más jogviszony viszont csak a besorolásod alapját képező diploma megszerzése után számítható be.

Köszönöm! Ez több mint elkeserítő! Hurrá, hogy 40 évesen, család mellett pedagógusnak tanultam! A 20 év mögöttem pedig kuka, mert nem közalkalmazott voltam. Csúcs. Így ugyanannyit fogok keresni mint egy pedasszisztens, a mostani megemelt bérrel. :(((

A kjt. és a 326/2012 korm. rend. alapján helyesen vagy besorolva. A 6 év munkaviszony beszámításával a ped1-be kerültél, és nem gyakornok vagy.
Ha csak 5 éved lett volna, akkor gyakornokként lennél besorolva, és minősítő vizsgát kellene tenned.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!