pedagógusok kategóriába sorolása

Arra szeretnék választ kapni, hogy a pályán lévő pedagógusok új rendszerbe történő átsorolásánál, a 3 évenkénti magasabb kategóriába sorolásnál figyelembe veszik-e a nem pedagógus munkakörben, de közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket. Visszasorolhatnak-e F10-ből Pedagógus 1/5 -be? Számomra nem egyértelmű a megfogalmazás. Az auguszus 30-án megjelent végrehajtási rendelet így szól: "aki 2013. szeptember 1-jén már
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat
megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra." Köszönöm a tájékoztatást.

Az hogy mennyi munkaévet számolnak el neked, az nem attól függ, hogy áthelyezéssel kerülsz-e egy helyre vagy sima új belépőként. Az áthelyezéssel csak a munka(jog)viszonyod számít folyamatosnak, de minden mást a kinevezésben meg kell állapítani. Magyarán tehát valamelyik helyen rosszul számoltak neked, vagy a mostaninál, vagy az előzőnél.

Ha a 2005 előtti munkaviszonyaid (a ped. diploma előtti időszak) nem valamilyen "köz" munkaviszony, akkor azt nem lehet figyelembe venni, tehát a mostani besorolásod a helyes a Közalkalmazotti törvény (1992. évi 33. tv. ) 87/a.§ (1)-(3) bekezdései szerint.

Tévedés Apacuka!
Mert tovább olvasva más is van.
87/A. §
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett

Ezen kívül 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 64. § (2) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései - a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével - nem alkalmazhatóak.

Ha a 2005 előtti munkaviszonyaid (a ped. diploma előtti időszak) nem valamilyen "köz" munkaviszony, akkor azt nem lehet figyelembe venni, tehát a mostani besorolásod a helyes a Közalkalmazotti törvény (1992. évi 33. tv. ) 87/a.§ (1)-(3) bekezdései szerint.

Ez igaz és nem néztem hozzá, tehát, lehet a jó számot, besorolást mondtad!

Tisztelt Szakértő!

Szaktanácsadó mesterpedagagógusként (alapdiplomám főiskolai tanári diploma) nem ismerik el a pedagógiai mérés és értékelés tanára MA diplomámat, pedig az OH-tól 1 éve kapok ilyen megbízást, ahol erre a diplomámra hivatkozva láthatok el feladatot. A POK hárította az átsorolási kérelmemet a KLIK felé, ahonnét 2,5 hónapja semmilyen választ nem kaptam. Mivel szaktanácsadó pedagógusként megváltozott a munkaköröm, ahol az MA diplomát használom, így úgy gondolom jogos az átsorolási kérelmem. Hová forduljak segítségért, jogorvoslatért? Jogos-e az egyetemi végzettséget elismerő átsorolási kérelmem? Köszönöm segítségét és válaszát!

Szaktanácsadó mesterpedagagógusként (alapdiplomám főiskolai tanári diploma) nem ismerik el a pedagógiai mérés és értékelés tanára MA diplomámat, pedig az OH-tól 1 éve kapok ilyen megbízást, ahol erre a diplomámra hivatkozva láthatok el feladatot. A POK hárította az átsorolási kérelmemet a KLIK felé, ahonnét 2,5 hónapja semmilyen választ nem kaptam. Mivel szaktanácsadó pedagógusként megváltozott a munkaköröm, ahol az MA diplomát használom, így úgy gondolom jogos az átsorolási kérelmem. Hová forduljak segítségért, jogorvoslatért? Jogos-e az egyetemi végzettséget elismerő átsorolási kérelmem? Köszönöm segítségét és válaszát!

Kedves Válaszadók!
Olyan kérdésem lenne, hogy munaviszonyom alapján mikor vagyok jogosult a Ped.I 3. kategóriájába való besoroláshoz (ez a 6-8 éves munkaviszony)?
2008 szeptember 1-től 2012 augusztus 1-ig (4 év) dolgoztam tanítóként, majd 2015 szeptember 1-től (1 év, 4 hónapja) dolgozom szakszolgálatnál pszichológusként. Pedagógus bértábla szerint most a 2. kategóriában kapom a bérem. Érdeklődnék, hogy mikor számíthatok a 3. kategóriába való besoroláshoz. Én számításom szerint már beléptem a hatodik évbe, de nem soroltak át.
Válaszokat előre is köszönöm!

Tisztelt Válaszadó!
2010-ben szereztem óvodapedagógusi diplomát. Majd rögtön el is kezdtem dolgozni, egy év után külföldön folytattam szintén óvónőként. Úgy tervezem hazaköltözöm és azt szeretném megtudni, beszámítják-e a külfödön szakmában eltöltött munkaéveket vagy nem. Milyen fizetési kategória lesz rám érvényes?

Tisztelt Kérdező!
2015-ben 46 évesen gyakornok akkor sorolták be, nem dolgoztam pedagógusként. 2016 novemberében én feltöltöttem a portfóliómat, majd megtaláltuk a közalkalmazotti munkaviszony beszámításáról szóló rendeletet. Törölték a minősítés tavaszi időpontját, pedagógus I ( F5) kategóriába kerültem!!!!

Korábbi munkaviszonyt beleszámították? Én nem voltam közalkalmazott, de 20 éves munkaviszonyom van, ped1-be kerülök, viszont az 1-es fizu kategóriába akarnak tenni. Lehetséges ez???

Elnézést az értelmetlen mondatokért, mobilról írtam és kiegészítette a szavakat. Nekem csak az egyéni vállalkozóként eltöltött időt nem számították be. Meglátásom szerint nem jogos a visszasorolás!

Szeretném megtudni,hogy nyugdíj előtt 1 évvel jogosult vagyok e az átsorololásra az iskolai végzettségeim alapján?Szakoktatóként dolgozom 23éve .Van 2 szak
óktatóí végzettségem Technikusi bizonyítványom Mesterlevelem Mostanáig E/15 be vagyok besorolva. Köszönöm a válaszát.

Úgy tudom, hogy ha 7 vagy kevesebb év van a nyugdíjadig, akkor átsorolnak.

Tisztelt Szakértő!

F kategóriás, nem pedagógus(szociális munkás) iskolatitkár vagyok. 2013-ban csatlakoztattak az önkormányzattól a KLIK-hez. Megszűnt minden kiegészítésem, pótlékom amit az önkormányzattól kaptam.Tehát csökkent a fizetésem. 8 éve pedig egyáltalán nem nyúltak hozzá, és várhatóan jövőre sem fognak. Közelít majd a bérem a középiskolát végzett egyéb NOKS-os kollégákéhoz, illetve az önkormányzattól 2017.januártól átkerülő gazdasági vezető( középiskolai végzettségű) bére több lesz, mint az enyém.Pedagógus végzettségű iskolatitkár és pedasszisztens miért kap pedagógus bért ???? Bérfeszültséget okoz ! Mire számíthatok ? A fővárosi KLIK-nek írt levelemre 3 hete nem válaszolnak. A másik kérdésem, hogy a pedagógus asszisztens miért rendelkezik pedagógus szabadsággal, nekem miért a 3 évenként emelkedő rendes évi szabadság jár csak ?
Köszönöm a segítséget!

1995 óta vagyok pedagógus - óvodapedagógus - végzettségű NOKS-os szakszolgálati titkár. Még mindig nem soroltak át Ped 1-be, pedig állítólag 2015 szeptember 01-től kellett volna. Érdekes, hogy azóta is kapom a nem ped. végzettségű NOKS-osoknak járó Erzsébet-utalványt. Annyira dühös vagyok, senki sincs, aki elmondaná merre keressem az igazamat. Egy tanügyigazgatási szakértő szerint minimum 2015-ben át kellett volna sorolni. Forduljak bírósághoz? Mit tegyek, hogy megtudjam igazam van-e?
Válaszokat előre is köszönöm!

Szia, nincs igazad, helyes, hogy nem soroltak át, mert az a munkakör amit betöltesz nem jogosít rá. A kérdést a köznevelést tv. 65.§ (9) bek. b) pontja szabályozza. E szerint akkor járna ped bér ha a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező lennél foglalkoztatva és az ovped végzettséged főiskolai szintű, nem szakközépiskolai.

Tehát ha fősulis óvónő vagy és iskolában dolgoznál, mint iskolatitkár, járna a PED bér.

Szia nemeszti! Valamit nem tudsz! 2013-ban megjelent a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 39/C §-ának (1) bekezdése, mely a nevelő-oktató munkát segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező (de nem pedagógus munkakörben alkalmazott) szakemberek Ped. I. fokozatba sorolásáról rendelkezik. Engem nem pedagógus munkakörben foglalkoztatnak, hanem szakszolgálati titkár vagyok, ezt figyelembe véve a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rend. 6. sz. mellékletének 2. pontja szerint a szakszolgálati titkár nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört lát el. Szóval ezek szerint jár, s mivel 21 év szakmai évvel rendelkezem így nem is a PED1, hanem a PED2-be kell besorolniuk.

Még annyi, hogy a köznevelési törvény 7.§-a alapján nem vagytok azok
7.§ (1) A köznevelési rendszer intézményei:
a) óvoda,
b) általános iskola,
c) gimnázium,
d) szakgimnázium,
e) szakközépiskola [a továbbiakban a c)-e) pont alattiak együtt: középiskola],
f) szakiskola [a továbbiakban a d)-f) pont alattiak együtt: szakképző iskola],
g) készségfejlesztő iskola [a továbbiakban a c)-g) pont alattiak együtt: középfokú iskola],
h) alapfokú művészeti iskola [a továbbiakban a b)-h) pont alattiak együtt: iskola],
i) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
j) kollégium [a továbbiakban az a)-j) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],
k) pedagógiai szakszolgálati intézmény,
l) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény [a továbbiakban az a)-l) pont alattiak együtt: köznevelési intézmény].

Szia, de tudom. Akkor az egyértelműség kedvért csak a jogszabályt idézem:

"a NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező"

Mivel a pedagógiai szakszolgálat nem oktatási-nevelési intézmény, ezért ez a törvényi kiterjesztés oda nem igaz.

Szeretnék segîtséget kapni, hogy megbizonyosodhassak arról, hogy jó kategóriában vagyok. 2000 szeptember óta dolgozom. 2004-ben szereztem 120 pontot. Szeretném tudni, hogy most a 6 vagy a 7 kategóriában vagyok-e? Mikor ugrok legközelebb?
A másik kérdésem, hogy a védett első 7 évben szereztem 150 pontot, de azóta a következő 7 évben nem. Ez így elegendő vagy probléma?
Köszönöm válaszukat!

Tisztelt Szakértő!

Lakásotthonban dolgozom jelenleg 2016.01.01- től nevelő- lakásotthon vezetőként.(pedagógus végzettségem van,ez kellett is a munkakör betöltéséhez) Besorolásom gyakornokként történt.(2017-ben minősülök)Közalkalmazotti jogviszony időtartama a kinevezés időpontjában 2 év 9 hónap 26 nap volt. Közalkalmazotti jogviszony eszmei kezdete:2013.03.07.
Mikor léphetek magasabb fizetési fokozatba? Már átléptem a 3 éves időtartamot ez ilyenkor nem jár?Vagy csak a minősülésem után?
Illetve vezetői pótlék lakásotthon vezetőként(nem gyermekotthon vezetőként) nem jár?
A választ előre is megköszönöm!

Kedves Szakértők!

Abban kérném a segítséget, hogy én 2000-ben közgazdász egyetemi diplomát szereztem, majd elhelyezkedtem egy multinál, viszont 2008-tól életmódot váltottam, és gyerekekkel kezdtem el foglalkozni. Ehhez 2016-ban megszereztem a tanítónői végzettséget, közben magánszektorban dolgoztam.
Van 10 év 9 hónap munkaviszonyom. A fizetési besorolásom ennek megfelelően ped 1., de azon belül az első munkahelyemen a 4. kategóriába, viszont most az új munkahelyemen az 1. kategóriába tettek. Ebben a tankerületben a Klik nem számolja el csak a diploma utáni munkaviszonyt. Kérdezném, hogy melyik eljárás a helyes? Így 240 ezer forintról lement a fizetésem 212 ezer forintra. Azért nem logikus számomra, mert akinek pedagógus diplomája van, de nem dolgozott 10 évet a szakmában, és visszamegy tanítani, annak beszámítják a 10 évet, nekem meg nem, aki szintén nem pedagógusként dolgozott, csak az alapdiplomám nem ez volt. Másrészt a szakmai gyakorlatot nem kell megcsinálnom, mert megvan a 6 év munkaviszony, de ugyanez a munkaviszony már nem jó a besoroláshoz. Nem értem. Előre is köszönöm a segítséget.

Ugyanebben a cipőben járok, és nyomozom a választ!
Településenként, bp-i kerületenként eltérő alkalmazást látok, tapasztalok.
Ági, mire jutottál végül?

Egy ideig kerestem a választ, aztán feladtam. Maradtam a ped 1. besorolás legalján...
Budapesten 2 különböző kerületben is máshogy mondta a KLIK, aztán az országos KLI-Knek írtam, de nem válaszoltak, telefonon adtak némi felvilágosítást, és hogy értik a problémámat, de ők csak tv. alkalmazók.
Viszont most bukkantam rá erre, egy másik hozzászólásban, érdekes a 2. bekezdés. Vajon hogy kell érteni?

2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről1

64. § (1)315 A köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai (a továbbiakban: alkalmazott) tekintetében - a munkáltatótól függően - a Munka Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
(2)316 A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései - a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével - nem alkalmazhatóak.

A 2. bekezdés nem azt mondja, hogy nem is alkalmazható a 316kjt. a pedagógusokra?

A közalkalmazotti törvényben van a válasz. Leegyszerűsítve: Bármilyen "köz" jogviszony beszámít korlátlanul, minden más jogviszony viszont csak a besorolásod alapját képező diploma megszerzése után számítható be.

Köszönöm! Ez több mint elkeserítő! Hurrá, hogy 40 évesen, család mellett pedagógusnak tanultam! A 20 év mögöttem pedig kuka, mert nem közalkalmazott voltam. Csúcs. Így ugyanannyit fogok keresni mint egy pedasszisztens, a mostani megemelt bérrel. :(((

A kjt. és a 326/2012 korm. rend. alapján helyesen vagy besorolva. A 6 év munkaviszony beszámításával a ped1-be kerültél, és nem gyakornok vagy.
Ha csak 5 éved lett volna, akkor gyakornokként lennél besorolva, és minősítő vizsgát kellene tenned.

Köszönöm szépen. Igen ez alapján ped.1-be soroltak, de nem ezt kérdeztem, hanem, hogy azon belül melyik fizetési kategória a helyes a 2-es vagy a 4-es, úgy hogy a pedagógus diplomámat 2016-ban szereztem, a közgazdász diplomámat 2000-ben és 11 év munkaviszonyom van, nem közalkalmazotti. A korábbi munkahelyemen 4-es kategóriában voltam, most az új munkahelyemen 2-es. A két sáv között kb. bruttó 27 ezer Ft különbség van.

Üdv! Talán egy kis segítség:

http://www.petroczigabor.hu/cikkek/igazgato_kollegaknak/a-garantalt-illetmeny-pontos-megallapitasa.html

Kedves Ági39,

kapott választ a kérdésére? Engem is érdekelne.

Köszönöm, üdvözlettel
Stella

Szerintem még nem elég pontosan. Írtam a KLIK ügyfélszolgálatára is több, mint 10 napja, és semmi választ nem küldtek még.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!