pedagógusok kategóriába sorolása

Arra szeretnék választ kapni, hogy a pályán lévő pedagógusok új rendszerbe történő átsorolásánál, a 3 évenkénti magasabb kategóriába sorolásnál figyelembe veszik-e a nem pedagógus munkakörben, de közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket. Visszasorolhatnak-e F10-ből Pedagógus 1/5 -be? Számomra nem egyértelmű a megfogalmazás. Az auguszus 30-án megjelent végrehajtási rendelet így szól: "aki 2013. szeptember 1-jén már
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat
megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra." Köszönöm a tájékoztatást.

Köszönöm a válaszokat, továbbítottam!
Új kollégát vennénk fel, aki kezdő, azaz gyakornok.Az intézmény jövője a gyereklétszám miatt kilátástalan.Nem merjük határozatlan időre kinevezni.Mi a teendő?Lehet a gyakornok határozott időre is kinevezve, vagy kötelező a 2 év megkötése?A http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR oldalon leírtak alapján én kötelezőnek látom a 2 évet.Ez azonban a régi dolgozók állását veszélyezteti.

Erről azt mondták: Ha 2013 szeptember 1 előtt nevezitek ki,akkor a KJT érvényes rá,és 3 év a gyakornoki év, ha szeptember 1-től akkor 2! DE!!!!!
Ha bármilyen munkát végzett..nem kell pedagógus!! akár fodrász is lehetett legalább 6 évig, akkor ped 1-be kell sorolni..nem kell gyakornokság....Ha már két év gyakornokija van valakinek,akkor ped 1.

Én aug 29-én lettem felvéve a suliba F5 fizetési fokozattal 3 év gyakornoki idővel. Van már 14 év munkaviszonyom, ebből 5 év 8 hónap közalkalmazott (de nem pedagógus), a többit versenyszférában dolgoztam. Írtad, hogy a 6 év nem pedagógusi szakmai gyakorlatot úgy kell értelmezni, hogy akár fodrász is lehetett valaki, lényeg, hogy már dolgozott több mint 6 évet, akkor Ped1-be kell sorolni. Valóban így van? Vagyis én is ez alapján Ped1-be kerülhetek? nagyon köszönöm

Nem írtad, hogy a KLIK-kes megbeszélésednek mi lett az eredménye, de sejtem, ha még mindig ezt kérdezed.

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint:

"13. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat
a) pedagógus-munkakörben,
b) pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban,
c) óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,
d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,
e) pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel, vagy
f) a miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben
eltöltött szakmai tevékenységgel szerezhető meg."

Juditmunkaügy-nek ez a hozzászólása először engem is tévútra vitt, sajnos nem ez volt az egyetlen tévedése. Segíteni próbált itt a fórumon, de valószínűleg vagy ő értette félre, vagy az őt tájékoztató nem értette meg ennek az egész be/átsorolásnak a lényegét.

Nem szívesen írnék róla, annyit írok, hogy szerintem ott is bizonytalanságot érzek, de borzasztóan kedvesek és segítőkészek! nem szeretném leírni, de nekem segítettek, csak érdekel, hogy máshol hogy zajlik a dolog, mert nekem van egy ismerősöm, akinek semmi pedagógiai gyakorlata sincs, vámos volt, és őt is ez a hat év... alapján ped1-be tették, illetve mondta, hogy bruttó 220.000 ft a fizuja, így nem is p1. szóval nem értem és őt állítólag egy profi sorolta át, aki nagyon képben van...

Szóval sikerült. A Gyakornok okozza a legtöbb problémát, ha a 2 év megvan, akkor már nincs gond a besorolással, az eddigiek szerint (kjt) kell. Pedig a 13.§ egyértelműen meghatározza, hogy mi a szakmai gyakorlat. Az a profi mégsem volt képben.

keresgélek folyamatosan a neten is... a Vitaanyagban-A pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepció-ban is ez áll. igaz, hogy csak vitaanyag, de ott egyértelműbben fogalmaztak: Kivételek pontban található:
"A legalább hat éves nem pedagógusi munkatapasztalattal rendelkező
, átképzéssel
pedagógus képesítést szerzett pedagógusok mentesülnek a gyakornokság alól."

írni fogok, az emmi oldalára...

Érdekelne mire mentél, mentetek a gyakornok vagy Ped. I. témában. Hasonló cipőben járok, 10 év nem pedagógusi munkakörben szerzett munkaviszonnyal, meg 2013 szept. 1-ig nem egészen két év pedagógusi, közalkalmazotti jogviszonnyal. (http://www.kormany.hu/hu/gyik/pedagogusok-atsorolasa-kiegeszito-potlekok (17.?)) A fenntartó szerint helyesen járt el, amikor gyakornokként sorolt be, bár a mai napig nincs a többször módosított kinevezésen a gyakornoki idő megállapítva. (http://www.kormany.hu/hu/gyik/pedagogusok-atsorolasa-kiegeszito-potlekok (23. válasz jogellenesen))
Rájöttél/jöttetek-e már mit jelent a nem pedagógusi munkakör kontra szakmai gyakorlat? Ezalatt bármit lehet érteni, mint valaki említette már, hogy akár fodrász is lehetett valaki, vagy Pl.: ped. asszisztensnek, titkárnak, képesítés nélküli óvónak, vagy bármilyen közalkalmazottnak, köztisztviselőnek, közszolgálati tisztviselőnek... (mint vámos) kellett lenni legalább 6 évig?
Az alábbiak szerint nem akármi lehetett a "legalább hat év" alatt. Vagy Igen?

"A szakmai gyakorlat

a) a Kjt. 87/A. § (1) bekezdésében és (3) bekezdése a) pontjában felsorolt jogviszonyok, valamint

(87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,

c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt,

d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá

e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint

f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,

g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,

h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt.)

b) munkavégzésre irányuló további jogviszonyban, így különösen vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló jogviszonyban, személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági viszonyban, egyéni cég személyesen közreműködő tagjaként, továbbá ügyvédi és egyéni vállalkozói tevékenység során szerezhető meg. Az a)-b) pont szerinti, több jogviszonyban megszerzett szakmai gyakorlat időtartamát össze kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 nap felel meg."

Kíváncsi vagyok tapasztalataitokra gondolom már nálatok ezek kiderültek majd fél év alatt...

A 326/2013 korm. rend. 13.§-a egyértelműen leírja, hogy mit kell szakmai gyakorlaton érteni. Fölösleges ezt csűrni-csavarni, és belekeverni a besoroláshoz szükséges közalkalmazotti jogviszonyt. A gyakornokot nem a kjt alapján kell besorolni. A gyakornoknál 2 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy 6 év nem pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat fogadható el. Nem pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat pl. a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, óraadó.

"13. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat
a) pedagógus-munkakörben,
b) pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban,
c) óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,
d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,
e) pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel, vagy
f ) a  miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben eltöltött szakmai tevékenységgel szerezhető meg."

Én úgy látom, hogy amiért inkább Judit és a "pdofi" értelmezése az igaz, hogy a 13.§ egyértelműen a magasabb okozatba soroláshoz megszerzendő évek számításáról ír (tehát ped1->ped2->mester->kutató), ugyanakkor a gyakornoki fokozatba sorolásról a 2.§ (1) bekezdése is rendelkezik.

Elég hülyén nézne ki, ha az egyik pont azt mondja, hogy gyakornoknak 2 évvel kevesebb, másik szerint meg gyakornoknak 6 évvel kevesebb szakmai gyakorlattal lehet kinevezni valakit.

Mi itt értelmezhetjük csomó időt rápazarolva, az biztos, hogy joghézag van.
A szakmai gyakorlat csak a 13. § lehet, és ezek közül az a) a pedagógus munkakör, a többi b)-f) a nem ped. munkakörben végzett szakmai gyakorlat. Ha megnézed mindegyiknek van köze az oktatáshoz, neveléshez, de nem a köznevelési tv. szerinti pedagógus munkakörök.(3. sz. melléklet)
Ha el lehetne fogadni a vám., stb -t, akkor nem szakmai gyakorlatnak írnák, mert nem az akkor, amikor pedagógus munkakör betöltéséről van szó. A vámos munkaköröknél jelent szakmai gyakorlatot, itt legfeljebb közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban töltött időt jelenthet.

A 6 év szakmai gyakorlat a felhozott eseteknél teljesen mindegy, mert a 2013.aug.31 utáni kinevezéseknél kell alkalmazni a 6 évet.

Ez vonatkozik a szept.1 előtti kinevezésekre, a 2. mondat.
"(1) A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni."
Vagyis a kjt szerinti gyakornoki vizsgát kell teljesíteni, és 3 év a gyakornoki idő.

Aki 10-15 évet töltött el a pedagógiától távol eső munkakörökben, a kjt. szerint 4-7 fizetési kategóriában lenne a helye. Itt viszont az áll, hogy "Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni."
Itt jelentkezik a joghézag, nem lehet besorolni tv. szerint az ilyen eseteket. Ha a gyakornokba kerül, akkor kjt besorolási fokozata nem teljesül, ha a kjt fokozatába kerül, akkor meg a gyakornok nem teljesül. Éppen ezért nem követ el nagy hibát az, aki a pedagógus számára előnyösebb módon végzi a besorolást. Nem lehet számon kérni rajta.

Az jó ötlet, hogy kell kérni az EMMI-től állásfoglalást.

A Pedagógus Szakszervezet szakmai véleménye (több jogásza is van!):
"- a pedagógus közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét a munkáltatónak az új bérezési rendre történő áttérésnél nem kell újraszámolnia. Az eddig elfogadott jogszerző idő szerint kell elvégezni a pedagógus besorolását, azaz a Kjt. szerint kiszámított fizetési fokozat azonos az Nkt. szerinti fizetési kategóriával; a hároméves várakozási idő korábbi csökkentését/csökkentéseit tehát el kell fogadni;"
Ez inkább a várakozási idő figyelembe vételére vonatkozik, de ebben az esetben is igaz lehet.
Ha tagja vagy a PSZ-nek, akkor kérhetsz jogi segítséget, tanácsot.

Én úgy oldanám meg a problémát, hogy a kjt. szerinti Ped1-be tenném, a kjt. szerinti gyakornoki vizsga 3 év alatti teljesítését előírva további alkalmazási feltételként. Ez a pedagógusok számára sem lenne előnytelen, mert könnyen teljesíthető.

kérdeztem, hogy az aug.29-i kinevezés miatt rám is vonatkozik-e a 6 év és azt mondták, hogy az előző tv is és ez is...ezért vagyok bonyolult. Szóval azért mondom, hogy bizonytalanságot éreztem ott is...mindenesetre bosszantana ha nem vonatkozna rám a 6 év, mert én szept1-én szerettem volna kezdeni, de az igazgató úr kérte, hogy legyek már ott az aug 29-i értekezleten, elég szomorú akkor , hogy kb. 2 napon múlik 3 év fizetése...
elvitte a papírjaimat a vámos ismerősöm és megmutatja az ő ügyintézőjének. ahogy írtam nekem segítettek, de érdekelne a pontos történet és nem szeretném, ha jogtalan lenne.

Az sem visz előre ha néhány szót önkényesen kiragadunk a jogszabályi helyből.
A 13. § (1) bekezdése világosan így kezdődik:

"A magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat... ...eltöltött szakmai tevékenységgel szerezhető meg."

Ezt igen nehezen húzható rá arra, hogy a kinevezéshez szükséges gyakorlati idő számítása, már a magyar nyelv szabályai szerint persze.

szia!

te is úgy értelmezed, hogy bármilyen szakmai gyakorlatot elfogadnak a 6 év nem ped. pályán töltött szakmai gyakorlatnál? köszönöm a választ

szia érdekes!

te is úgy értelmezed, hogy bármilyen szakmai gyakorlatot elfogadnak a 6 év nem ped. pályán töltött szakmai gyakorlatnál? köszönöm a választ

Egyetértve tigerrel (is) abban, hogy a megfogalmazás egyszerűen sz*r, próbálok hangosan gondolkodni. Feltételezem, hogy a jogalkotóknak nem volt a célja kiszúrni egyes emberekkel és így próbálom nézni a dolgokat.

Még annyi jutott eszembe, hogy a bértáblát is ha nézem, a gyakornoki sorhoz kapcsolt munkaévek sor mindössze a 0-4 év (1. kategória) között van meghatározva, ebből a szempontból sem jön össze az, ha mondjuk valakinek van 10 beszámitható munkaéve akkor a P1 4. helyett a GY 1. kategóriába kerüljön 2 évig. Ez túl nagy különbség.

Mi egyetértünk, de harcot a munkáltatóval kell megvívni.
Nincs lefedve eljárással minden lehetőség, ezért írtam, hogy joghézag van. Ezért bizonytalanok a KLIK-nél is a választ illetően.
A szakmai gyakorlattal kapcsolatban, mindig minden területen az adott munkakörben eltöltött időt jelenti. Kinevetne egy HR-es, ha 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező könyvelőt keresnének könyvelő munkakörbe, és jelentkeznél 5 év tanári gyakorlattal.
Amit a győri KIR-be fölvittek pedagógus szakmai gyakorlatként, arról van itt szó.

Az utolsó bekezdéseddel kapcsolatos, amit ezelőtti hozzászólásomban írtam. Hogy, ha a kjt-s éveket nézzük, akkor nem lehet a gyakornokba besorolni, ha a gyakornokba sorolnak, akkor meg nem a kjt-nek megfelelő sorban vagy. Egyszerűen nem lehet az előírások szerint elvégezni az átsorolást.
Ezért véleményem szerint úgy kell elvégezni, hogy a pedagógust ne érje hátrány.

Kedves Judit!
Az én problémám az, hogy ugyan 3éve vagyok a pedagógus pályán óvónőként, kategóriát is ugrottam már de a gyakornoki képzést csak 2012. decemberében kezdték meg velem az óvodában ahol véglegesítettek. Tehát nekem 3 év a gyakornoki év. Olvastam sok helyen, hogy vissza nem minősítenek de akkor ez az én esetemben véleményed szerint hogyan alakulhat majd a bérezés szempontjából?
Válaszodat előre is köszönöm!
Tisztelettel:Oláh Csilla

Köszönöm szépen!Én a 143.-as Magyar Közlönyből indultam ki.Nem tudom követni a napi változásokat.

Kíváncsi vagyok, hogy ki hogyan értelmezi a szakmai gyakorlati idő beszámítását!
Többszöri átolvasásra és mások véleménye szerint is a gyermeket szült dolgozókat vissza kell fokozni azzal, ha levonjuk a fizetés nélküli szabadság időtartalmát.Van olyan aki 4 gyermeket hozott világra és nevelt fel becsülettel.Szakvizsgázott és nyugdíj előtt is áll.Számára nagyon negatív a pályamodell, ha ilyen értelmezést kap.A tudása,az állandó önképzése nem számít sehova és a gyerekek miatt is le kell vonni az éveket (4X1,5 év?)!A 10 éves időszak miatt pedig nem kerül minősítés alá, benne marad a P1-be!Aki átlátja, kérem segítsen, hogy tényleg így van-e!?

Nem.Az önkormányzat a fenntartónk és a polg.mester önhatalmúlag így határozott. Mert vannak települések,ahol úgy gondolják nekik mindenhez joguk van:(

Ti legalább azon filóztok mennyit kaptok.Az én munkáltatóm közölte,az óvónő nem pedagógus,ezért nem jár nekünk béremelés:))

Magánóvodában dolgozol?

Kérdésem:a Kaposvári Egyetemen Pedagógiai Karán szereztem óvodapedagógus diplomát,amelyet az oklevél igazol.Vagyis nem főiskolán, hanem egyetemen,így milyen besorolás illet meg?Főiskolai vagy egyetemi?Ha az elvégzéskor rossz kategóriába tettek, visszamenőleg kérhetem e a kompenzálást?Köszönöm, ha valaki válaszol, vagy hol érdeklődjek felülvizsgálatért?

Ezt komolyan kérdezed???? Lediplomáztál, s nem tudod, milyen szintet?? Ezt nem hiszem el! Segítségül: ha valaki az orvisi egyetemen elvégzi az elsősegély tanfolyamot, attól még nem lesz dr!

Az egyetemek is adhatnak ki főiskolai szintű diplomát, először nézd meg mi áll a tiedben...

nyugodj meg, figyelembe kell venni minden közalkalmazottként ledolgozott évet, így a ped1/10-be kerülsz! :)

Szép napot kollégák!
Jómagam piarista iskolában vagyok pedagógus.A Rendtartomány Főnökség szerint mi csak később kapjuk meg a szeptembertől esedékes béremelést....Halott már valaki ilyenről....semmilyen jogszabályz nem találtam eddig róla...üdvözletem!

no erről senki se tud...mi is cak várunk,aztán majd kiderül,hogy az egyház megin ült a milliárdokon,mint a bérkompenzációnál...

Szia.
Én ugyanebben a cipőben járok, ha valaki tud segíteni jó lenne. Jelenleg óvónőként dolgozom F5-kategóriában. Ebből 2. illetve 1 évet nem ebben a munkakörben dolgoztam, hanem Önkormányzatnál ügykezelőként. Minden munkahelyem a közszférában volt, tehát a mostani kategóriámban is belevették ezt a közel 3 évet. Az lenne a kérdésem, hogy a mostani rendszerben maradok e F5-ben, vagy lentebb minősítenek? Köszönöm a választ.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!