pedagógusok kategóriába sorolása

Arra szeretnék választ kapni, hogy a pályán lévő pedagógusok új rendszerbe történő átsorolásánál, a 3 évenkénti magasabb kategóriába sorolásnál figyelembe veszik-e a nem pedagógus munkakörben, de közalkalmazotti jogviszonyban töltött éveket. Visszasorolhatnak-e F10-ből Pedagógus 1/5 -be? Számomra nem egyértelmű a megfogalmazás. Az auguszus 30-án megjelent végrehajtási rendelet így szól: "aki 2013. szeptember 1-jén már
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat
megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra." Köszönöm a tájékoztatást.

A Ped I-ben leszel, de a szorzód az egyetemi lesz, mert itt nem a munkakör számít, hanem a végzettség. Az I még nem jelent lefokozást!Tehát ha nézed a bértáblát, az egyetemi oszlopot nézd a Ped. I-ben!

Kedves 128!
Értem én amit írsz, csak az a tény, hogy nem az egyetemi, hanem a főiskolai oszlopot kell??? (ezt még nem tudom)néznem. Zsb

http://www.petroczi.eoldal.hu/cikkek/tanugyigazgatas/Mesterpedagogusok_altalanos_iskolaban.html

Szerintem fordulj jogászhoz (ha mersz - mert manapság már merni kell). A munkakörödnek nem kizárólagos feltétele a főiskolai diploma - erre ugye az a bizonyíték, hogy "csak" egyetemivel is lehet alkalmazni áltiskben tanárt.

Azt szeretném megtudni/megkérdezni tőlem okosabbtól, egyrészt, hogy az eddigi H7-es kategóriából visszasorolhatnak-e az ÉP-modell főiskolai végzettségűekre vonatkozó bértáblájába, mivel a tanker szerint az egyetemi diplomámra nincs szükség (ez az egyik főiskolai szakom kiegészítése) általános iskolában, tehát nem hasznosítom, vagyis maradjak főiskolai végzettségű kétszakos ált. isk. tanár.
Másik hírük szerint, ha valaki hamarabb lépett, mint 3 év, mert pl. megvolt neki a 7 évenkénti 120 órás továbbképzése, azt sem veszik figyelembe, így meglehet, hogy nem is az F7-nek megfelelő ÉP7 kategóriába tesznek, hanem esetleg ÉP6-ba, netalán ÉP5-be? Ez akkor így most micsoda? Merthogy nem az aminek mondják, az tuti.

Kedves Judit!
Mielőtt elbasszátok mindenkinek a bérét a suliban, olvassa már el valaki a törvény vonatkozó passzusát!
2011. CXC 64.§ (5:
A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott – a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.

TEHÁT A FIZETÉSI FOKOZAT MEGÁLLAPÍTÁSÁNÁL VALAMENNYI OLYAN IDŐT FIGYELEMBE KELL VENNI, AMI KÖZALKALMAZOTTKÉNT IS EL VOLT ISMERVE.
MAGYARÁN HA VALAKINEK 18 ÉVE VOLT AKKOR ANNYI ALAPJÁN KELL A ÚJ BÉRTÁBLÁBAN IS MEGÁLLAPÍTANI A BÉRÉT.

A szakmai idő (pedagógus munkakörben eltöltött) a Gyak-ped1-ped2-mester-kut fokozatok közötti ugrásokban számít

Nem olvastál el! Mi a tankerület tájékoztatóján kaptunk megerősítést!
a 326/2013 Kormányrendeket szabályozza 2013 tól a pedagógusok besorolását..én nem idézek, de olvasd el.. De ha elolvasod a kormány.hu oldalon a tanévkezdő kiadvány kiegészítést, akkor megérted.. Most mindenkit a meglévő besorolása alapján fognak első lépésben átsorolni, de majd később korrigálni fogják a beszámítandó időt...Most sietni kell, nincs idő a számítgatásra....ezt mondták a tájékoztatón.. De nem fognak senkit sem lefokozni, hanem ezt úgy hívják, megállítják! addig nem lép előre míg ténylegesen nem éri el a mostani fokozatát.. EZ VAN!!!!Felfelé lehet emelni a besorolást,mert 15 fokozat van..és lehet hogy e- szerint emelkedik..
A stílusodon meg változtathatnál..nem szoktam senki bérét...

Teljesen logikátlan és mindkét jogszabálynak ellentmond amit írtál. Azt el tudom képzelni, hogy hiába van a pedagógus a besorolása szerint a ped1 4-ben 10 év jogviszonnyal, ha csak 4 év a szakmai gyakorlata, addig nem kérheti a minősítését, amíg legalább 8 év szakmai gyakorlata nem lesz. Ekkor már a ped1 5-ben lesz 14 év jogviszonnyal. Akinek mind a 10 éve ped., az elméletileg már most is kérheti a minősítését, és 4 évvel előbb kerülhet a Ped2-be, mint az előző példa.
Azt kell megvárni, hogy a megfelelő szakmai gyakorlat is meglegyen a minősítés kéréséhez. Ez nem azt jelenti, hogy egy fizetési fokozatban dekkol.
Az MT-nek is ellentmondana, mert a GYES-ről visszajövő kismamát ugyanaz a bér illeti meg, mintha nem ment volna GYES-re.
Elképzelhető, hogy a rossz értelmezés abból adódik, hogy a kjt illetménytáblájánál a fokozaton az osztályon belüli3 évenkénti ugrást kell érteni, a ped. életpályánál pedig a Gyakornok, Ped1 stb fokozatokat. Pedig célszerűbb lett volna a fizetési osztálynál maradni. A végrehajtási rendelet 5. pontja (13.§-15.§) is az én elgondolásomat támasztja alá. Pontosabban, ezekből következik, amit írtam.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1300326.KOR

Sziasztok!
Kérdésem, hogy a mh-i körlevélben azt írták, hogy a GYES-GYED nem számít bele a szakmai gyakorlatba, mert az fizetés nélküli szabadság volt. Így a KIR adatlapon a szakmai gyakorlati idő kitöltésénél a gyes-gyed idejével csökkenteni kell, ami két gyerek esetén már két kategória visszalépést jelenthet. Ez igaz?

Okt.1-től felajánlottak nekem egy ped.asszisztensi állást.Jelenleg érettségivel a C 12-es kategóriában vagyok. A ped.asszisztenseket milyen kategóriába sorolják és mennyi lenne a szabadsága?

A ped. asszisztenseket C-D-E-F kategóriákba lehet sorolni attól függően, hogy mi a legmagasabb végzettséged.
A szabadság annyival jobb mint a szimpla közalkalmazotté, hogy megillet a nyári 25 nap pótszabadság.

Köszönöm a válaszát.Érettségim van és most vagyok a C 12 fokozatba.Esetleg átsorolnak majd a D kategóriába?

Ha csak érettségid van, akkor nem. A "D"-be olyan szakképzettséggel kerülhetsz, amelyik érettségire épül. Régebben a szakközépiskolákban "érettségi képesítő bizonyítványt" adtak. Ezzel is a "D"-be kell besorolni a közalkalmazottat. A képesítő szónak szerepelnie kell, és fel vannak sorolva a munkakörök, amelyeket betölthetsz vele. De gyakorlatilag a fizetésed nem lesz több, mert a B-D-ig olyan alacsony a közalkalmazotti bértábla, hogy minden fokozatát a garantált bérminimumra kell kiegészíteni. Még az "E" egy részét is. 1-2 év és az "F" is alacsonyabb marad, mint a garantált bérminimum.

A Gyes-t, GYED-et csak a szakmai gyakorlati időből kell levonni! Tehát aki F 10-es volt, az most pedagógus1 10-be lesz! De a gyakorlati idő ennél kevesebb is lehet, mivel a közalkalmazotti időbe nem csak a pedagógus évek számítanak bele!

Ez a szeptember 3-i állapot a kormany.hu oldalon.

http://www.kormany.hu/download/7/8d/f0000/tan%C3%A9vkezd%C5%91kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se%C3%A9letp%C3%A1ly%C3%A1val.pdf

Ebben az található, hogy minden közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő a beleszámít a fizetési fokozatba történő besoroláskor.

Én is olvastam, a Tanévkezdő kiadvány mellékletét, szerintem nem kellene kivenni pl. a gyesen töltött-30 napon túli fiz.nélküli szabadság ideje- időt a besorolásnál, de nálunk így készülnek az átsorolások....

Ne engedjétek! Teljesen rosszul értelmezik. A kjt szerint kell a közalkalmazotti jogviszonyt figyelembe venni. Ahol ki kell venni időket, az a pedagógus szakmai gyakorlati idő a a minősítéshez szükséges idő megállapításához! Csak a minősítésnél!.
Logikus, ha 8 év szakmai gyakorlat kell a minősítés kéréséhez a ped2-höz, akkor a 8 év gyesről visszatértnek 0 év a GYES alatti szakmai gyakorlati ideje. Nem lehet annyi, mint, aki ez idő alatt is dolgozott. Viszont a ped1-en belül ez idő alatt 2-3 fokozatot is ugorhatott a 8 év alatt, ha közben jogviszonyban volt.
Azért a vezetőktől elvárható, hogy elolvassák és értelmezzék az új jogszabályokat.

Ma volt egy tájékoztatás, ahol elmondták,hogy MOST mindenkit abba sorolnak amibe van, de később ki kell számolni a szakmai alapján,és fizetés nélküli(gyes-gyed időszakátIS!)időszak 30 napot meghaladó részét..le kell vonni..és ha kevesebb lesz így a kategória,akkor meg kell állítani az embert,addig nem léphet,amíg a mostani fokozatát tényleg nem éri el!!!!!CSAK A PEDAGÓGUS IDŐSZAK SZÁMÍT majd!!és nemcsak a minősítésnél.. nem akartam elhinni, de ezt mondták!

LEFOKOZNI NEM fognak senkit...de lehet hogy ebben a ketegóriában marad pár évet,ha mondjuk 4 gyereket szült...

Köszönöm a válaszokat, továbbítottam!
Új kollégát vennénk fel, aki kezdő, azaz gyakornok.Az intézmény jövője a gyereklétszám miatt kilátástalan.Nem merjük határozatlan időre kinevezni.Mi a teendő?Lehet a gyakornok határozott időre is kinevezve, vagy kötelező a 2 év megkötése?A http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR oldalon leírtak alapján én kötelezőnek látom a 2 évet.Ez azonban a régi dolgozók állását veszélyezteti.

Erről azt mondták: Ha 2013 szeptember 1 előtt nevezitek ki,akkor a KJT érvényes rá,és 3 év a gyakornoki év, ha szeptember 1-től akkor 2! DE!!!!!
Ha bármilyen munkát végzett..nem kell pedagógus!! akár fodrász is lehetett legalább 6 évig, akkor ped 1-be kell sorolni..nem kell gyakornokság....Ha már két év gyakornokija van valakinek,akkor ped 1.

Én aug 29-én lettem felvéve a suliba F5 fizetési fokozattal 3 év gyakornoki idővel. Van már 14 év munkaviszonyom, ebből 5 év 8 hónap közalkalmazott (de nem pedagógus), a többit versenyszférában dolgoztam. Írtad, hogy a 6 év nem pedagógusi szakmai gyakorlatot úgy kell értelmezni, hogy akár fodrász is lehetett valaki, lényeg, hogy már dolgozott több mint 6 évet, akkor Ped1-be kell sorolni. Valóban így van? Vagyis én is ez alapján Ped1-be kerülhetek? nagyon köszönöm

Nem írtad, hogy a KLIK-kes megbeszélésednek mi lett az eredménye, de sejtem, ha még mindig ezt kérdezed.

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint:

"13. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat
a) pedagógus-munkakörben,
b) pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban,
c) óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,
d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,
e) pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel, vagy
f) a miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben
eltöltött szakmai tevékenységgel szerezhető meg."

Juditmunkaügy-nek ez a hozzászólása először engem is tévútra vitt, sajnos nem ez volt az egyetlen tévedése. Segíteni próbált itt a fórumon, de valószínűleg vagy ő értette félre, vagy az őt tájékoztató nem értette meg ennek az egész be/átsorolásnak a lényegét.

Nem szívesen írnék róla, annyit írok, hogy szerintem ott is bizonytalanságot érzek, de borzasztóan kedvesek és segítőkészek! nem szeretném leírni, de nekem segítettek, csak érdekel, hogy máshol hogy zajlik a dolog, mert nekem van egy ismerősöm, akinek semmi pedagógiai gyakorlata sincs, vámos volt, és őt is ez a hat év... alapján ped1-be tették, illetve mondta, hogy bruttó 220.000 ft a fizuja, így nem is p1. szóval nem értem és őt állítólag egy profi sorolta át, aki nagyon képben van...

Szóval sikerült. A Gyakornok okozza a legtöbb problémát, ha a 2 év megvan, akkor már nincs gond a besorolással, az eddigiek szerint (kjt) kell. Pedig a 13.§ egyértelműen meghatározza, hogy mi a szakmai gyakorlat. Az a profi mégsem volt képben.

keresgélek folyamatosan a neten is... a Vitaanyagban-A pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepció-ban is ez áll. igaz, hogy csak vitaanyag, de ott egyértelműbben fogalmaztak: Kivételek pontban található:
"A legalább hat éves nem pedagógusi munkatapasztalattal rendelkező
, átképzéssel
pedagógus képesítést szerzett pedagógusok mentesülnek a gyakornokság alól."

írni fogok, az emmi oldalára...

Érdekelne mire mentél, mentetek a gyakornok vagy Ped. I. témában. Hasonló cipőben járok, 10 év nem pedagógusi munkakörben szerzett munkaviszonnyal, meg 2013 szept. 1-ig nem egészen két év pedagógusi, közalkalmazotti jogviszonnyal. (http://www.kormany.hu/hu/gyik/pedagogusok-atsorolasa-kiegeszito-potlekok (17.?)) A fenntartó szerint helyesen járt el, amikor gyakornokként sorolt be, bár a mai napig nincs a többször módosított kinevezésen a gyakornoki idő megállapítva. (http://www.kormany.hu/hu/gyik/pedagogusok-atsorolasa-kiegeszito-potlekok (23. válasz jogellenesen))
Rájöttél/jöttetek-e már mit jelent a nem pedagógusi munkakör kontra szakmai gyakorlat? Ezalatt bármit lehet érteni, mint valaki említette már, hogy akár fodrász is lehetett valaki, vagy Pl.: ped. asszisztensnek, titkárnak, képesítés nélküli óvónak, vagy bármilyen közalkalmazottnak, köztisztviselőnek, közszolgálati tisztviselőnek... (mint vámos) kellett lenni legalább 6 évig?
Az alábbiak szerint nem akármi lehetett a "legalább hat év" alatt. Vagy Igen?

"A szakmai gyakorlat

a) a Kjt. 87/A. § (1) bekezdésében és (3) bekezdése a) pontjában felsorolt jogviszonyok, valamint

(87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,

c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt,

d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá

e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint

f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,

g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,

h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt.)

b) munkavégzésre irányuló további jogviszonyban, így különösen vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló jogviszonyban, személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági viszonyban, egyéni cég személyesen közreműködő tagjaként, továbbá ügyvédi és egyéni vállalkozói tevékenység során szerezhető meg. Az a)-b) pont szerinti, több jogviszonyban megszerzett szakmai gyakorlat időtartamát össze kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 nap felel meg."

Kíváncsi vagyok tapasztalataitokra gondolom már nálatok ezek kiderültek majd fél év alatt...

A 326/2013 korm. rend. 13.§-a egyértelműen leírja, hogy mit kell szakmai gyakorlaton érteni. Fölösleges ezt csűrni-csavarni, és belekeverni a besoroláshoz szükséges közalkalmazotti jogviszonyt. A gyakornokot nem a kjt alapján kell besorolni. A gyakornoknál 2 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy 6 év nem pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat fogadható el. Nem pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat pl. a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, óraadó.

"13. § (1) A magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat
a) pedagógus-munkakörben,
b) pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban,
c) óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,
d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,
e) pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel, vagy
f ) a  miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben eltöltött szakmai tevékenységgel szerezhető meg."

Én úgy látom, hogy amiért inkább Judit és a "pdofi" értelmezése az igaz, hogy a 13.§ egyértelműen a magasabb okozatba soroláshoz megszerzendő évek számításáról ír (tehát ped1->ped2->mester->kutató), ugyanakkor a gyakornoki fokozatba sorolásról a 2.§ (1) bekezdése is rendelkezik.

Elég hülyén nézne ki, ha az egyik pont azt mondja, hogy gyakornoknak 2 évvel kevesebb, másik szerint meg gyakornoknak 6 évvel kevesebb szakmai gyakorlattal lehet kinevezni valakit.

Mi itt értelmezhetjük csomó időt rápazarolva, az biztos, hogy joghézag van.
A szakmai gyakorlat csak a 13. § lehet, és ezek közül az a) a pedagógus munkakör, a többi b)-f) a nem ped. munkakörben végzett szakmai gyakorlat. Ha megnézed mindegyiknek van köze az oktatáshoz, neveléshez, de nem a köznevelési tv. szerinti pedagógus munkakörök.(3. sz. melléklet)
Ha el lehetne fogadni a vám., stb -t, akkor nem szakmai gyakorlatnak írnák, mert nem az akkor, amikor pedagógus munkakör betöltéséről van szó. A vámos munkaköröknél jelent szakmai gyakorlatot, itt legfeljebb közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban töltött időt jelenthet.

A 6 év szakmai gyakorlat a felhozott eseteknél teljesen mindegy, mert a 2013.aug.31 utáni kinevezéseknél kell alkalmazni a 6 évet.

Ez vonatkozik a szept.1 előtti kinevezésekre, a 2. mondat.
"(1) A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Kjt. vhr.) a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Az Mt. hatálya alá tartozó pedagógust két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni."
Vagyis a kjt szerinti gyakornoki vizsgát kell teljesíteni, és 3 év a gyakornoki idő.

Aki 10-15 évet töltött el a pedagógiától távol eső munkakörökben, a kjt. szerint 4-7 fizetési kategóriában lenne a helye. Itt viszont az áll, hogy "Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni."
Itt jelentkezik a joghézag, nem lehet besorolni tv. szerint az ilyen eseteket. Ha a gyakornokba kerül, akkor kjt besorolási fokozata nem teljesül, ha a kjt fokozatába kerül, akkor meg a gyakornok nem teljesül. Éppen ezért nem követ el nagy hibát az, aki a pedagógus számára előnyösebb módon végzi a besorolást. Nem lehet számon kérni rajta.

Az jó ötlet, hogy kell kérni az EMMI-től állásfoglalást.

A Pedagógus Szakszervezet szakmai véleménye (több jogásza is van!):
"- a pedagógus közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét a munkáltatónak az új bérezési rendre történő áttérésnél nem kell újraszámolnia. Az eddig elfogadott jogszerző idő szerint kell elvégezni a pedagógus besorolását, azaz a Kjt. szerint kiszámított fizetési fokozat azonos az Nkt. szerinti fizetési kategóriával; a hároméves várakozási idő korábbi csökkentését/csökkentéseit tehát el kell fogadni;"
Ez inkább a várakozási idő figyelembe vételére vonatkozik, de ebben az esetben is igaz lehet.
Ha tagja vagy a PSZ-nek, akkor kérhetsz jogi segítséget, tanácsot.

Én úgy oldanám meg a problémát, hogy a kjt. szerinti Ped1-be tenném, a kjt. szerinti gyakornoki vizsga 3 év alatti teljesítését előírva további alkalmazási feltételként. Ez a pedagógusok számára sem lenne előnytelen, mert könnyen teljesíthető.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!