Pedagógus bértábla 2019-ben

Cikkek: 

Nem változik a pedagógusok fizetése januártól, ugyanis a vetítési alap a 2019. évi költségvetési törvényben is változatlan maradt. A pedagógus bérek számítási képletéből 2015-től kivették a minimálbér emelkedésének hatását, helyette továbbra is a 2014. évi 101.500 forintos minimálbér szerepel szorzóként "vetítési alap" néven.

A 2019-ben érvényes bértábla:.
A táblázat számait a 195.000 forintos bérminimumra kell felkerekíteni a legalacsonyabb sávokban. A törvény szerint a munkáltató a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolásától eltérően is meghatározhatja az illetményét.
pedagógus bértábla 2019

A számításhoz felhasznált adatok:

1. Az illetményalap számításának vetítési alapja 2019-ben is 101500 forint.

2. Az illetményalap a vetítési alap
a) 120 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 180 százaléka alapfokozat esetén,
c) 200 százaléka mesterfokozat esetén.

A vetítési alap és a fenti százalékok segítségével számítható ki az illetményalap.

3. A 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete a rögzíti a garantált illetményt az illetményalap százalékában:Hozzászólások

2019.01.01.-től pedagógus II. 16-os kategóriába kellene átsorolni, de ilyen kategória nincs. A törvényhozók elfelejtették, hogy a nyugdíj korhatárt megemelték. Mit lehet tenni?

ÜDVÖZÖLLEK! AZ ALÁBBI VÁLASZT KAPTAM EGY MÁSIK OLDALON. Tisztelt Ügyfelünk!

A fenti kérdéssel kapcsolatban javaslom, hogy keresse meg az Oktatási Minisztérium Jogi Osztályát.

Az EMMI pedig vissza küld a Földművelési Minisztérium Oktatási Osztályához, mert az illetékes választ adni neked. A Hodován pedig lerágja a bajszát, ha megtudja. A sérelem díjat az iskola számlájáról fizetik ki, holott lehetőség lett volna megigényelni a Minisztériumtól és betartani a törvényt.

Sziasztok!
Most történt az átsorolásom. Pedagógus 1 fokozat 03 kategóriából 04-be.
Az illetményem a módosítás szerint 239.109ft.
A bértáblához képest ez kevesebb. Nem értem miért. Valaki tud segíteni?

Mert a 174,5%-kal számolt garantált illetményt kaptad, és nem az adható 180%-kal számoltat.

65. § (1) * A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.
(1a) * A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató - tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével - a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
mesterfokozat esetén 193,2 százaléka

alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.
Mert a 174,5%-kal számolt garantált illetményt kaptad, és nem az adható 180%-kal számoltat!
(2) * Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka,
alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,
mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.

Téged a 2017. január 1-től érvényes bértábla szerint soroltak be!

Köszönöm!
Néztem, tényleg a 2017es táblázat szerint.
Akkor most mit tegyek? Ezt megtehetik?
Köszönöm előre is a válaszod.

Ott van a köznevelési törvényben a válasz. Olvasd el az előző neked írt hozzászólásomat.
A garantált bért kaptad, törvényesen járt el a munkáltató. A 180%-kal számolt illetmény csak adható kiemelkedően jól végzett munkavégzés esetén egy-egy tanévre.
Ha szeptemberben 180%-kal számoltak, akkor most is az járna. Mennyi volt az előző illetményed?

Köszönöm válaszodat, elolvastam.
Az előző bérem,amely a most kézhez kapott módosításon is szerepel 230.253 ft. Ami megfelel a ped1 03 as fokozatnak a 2017-es bértábla szerint. Tehát a maximumot kaptam akkor is. És a jelenlegi új ped1 04-es 239.109 ft.

Szeptemberben is ezt a 274,5%-os szorzót alkalmazták nálad. Utána számoltam.
Ezt a szorzót 2016 szeptemberében kellett bevezetni a 2016/2017-es tanévre. 2017 szept.-ben lett volna az illetményrendezés utolsó szakasza, de a köznevelési tv. közben változott. A 2017-ben alkalmazandó, most a 2. pontban lévő magasabb szorzókat 2017-ben csak differenciáltan lehetett bevezetni, és csak 1-1 tanévre (tanévre vonatkozóan). Azóta nincs változás.
Legközelebb szeptembertől lehet a magasabb szorzót alkalmazni az új tanévre.
Egyébként a legtöbb iskolában megadják mindenkinek, mert az ig. tudja, hogy mindenki számított rá, hiszen benne volt a törvényben.

Köszönöm.
2016. Júliustól cseden vagyok. Mondhatni lemaradtam 1-2 dologról. Csak közbe jött a lépésem, és kaptam a papírt, nem értettem.

Sziasztok! Szeretném kérni a segítségeteket. Gyedről hívtak vissza dolgozni. réRészmunkaidős lettem. 2 tanórám van napközben, a többi napközi, tanulószoba. Heti 16 órában dolgozom. Szeretném tudni, hogyan számítják a részmunkaidős béreket, illetve a szabadságokat...F3as a besorolásom. Ha esetleg valaki tud segíteni, vagy legalább egy linket küldeni, megköszönöm. GyE

Üdvözlök Mindenkit!
Egy kis segítségre lenne, szükségem. Pályátmódosítok. Most Óvadapedagógus hallgató vagyok. Még 2004-ben gazdasági agrármérnökként szereztem egyetemi diplomát. 2005-től dolgozom, tehát 14 év munkaviszony versenyszférában, ebből kb 4 év gyed-gyes. Az lenne a kérdésem, hogy ha ledipolomázok 2020-ban mint óvodapedagógus, akkor semmit nem számít a bérbesorolásomba, hogy előtte más munkakörben voltak éveim egyetemi diplomával? Gyakornokként kezdek 0 évvel, vagy esetleg más a besorolás? Nekem már annyi mindent mondtak, hogy káosz uralkodik a fejemben. Nagyon köszönök minden segítséget!

Rád a 326/2013. Kormányrendelet 6.§ 3. bekezdése vonatkozik:
(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.
Ergo nem gyakornok, hanem Ped. I. kategóriába kell, hogy soroljanak, a fent bemásolt jogszabályra tudsz hivatkozni.

Kiegészítés.
PedagógusI, mert a gyakornoki szakasz alól mentesülsz ugyan, de a kjt. alapján kerülsz ezen belül besorolásra. Nem voltál még közalkalmazott, a diploma megszerzése előttiek a munkaviszonyaid is, ezért a 6 évig PedI. 2. kategóriában leszel.
Gondold át ezt a pályamódosítást!

Kedves ParJu! Nem leszel gyakornok!Ha bármilyen munkaviszonyban volt már legalább 6 éved, Ped 1-be fogsz kerülni, annak is a második fokozatába.

Kedves BenedekS!
De ha ebben a helyzetben valaki már 21 éve dolgozik más munkakörbe, akkor Ped. 1. 8-as fokozatba kerül?

Attól függ... Csak a gyakornokságot lehet megúszni, de a besorolás PEDI-n belül a kjt. alapján történik. A diploma megszerzése utáni munkaviszonyok beszámítanak a besorolásba. Ha most szerzed meg a pedagógusi diplomát, és előtte sem voltál közalkalmazott, akkor hiába van 21 éved, a A PEDI. 2. fokozatában leszel 6 évig. De, ha 21 évvel ezelőtt szerezted a ped. diplomát, akkor a 8. fokozatba kerülhetsz.

Kedves Tiger,
Nekem a következő kérdésem lenne a fentiek alapján: 15 éve (2004 óta) dolgozom mint könyvtáros, diplomámat is abban az évben szereztem, mint amikor elhelyezkedtem. 2008-ban elvégeztem még a biológia szakot. Ha most elszeretnék helyezkedni egy szakközépiskolában, mint könyvtárostanár, akkor melyik időponttól számítják a közalkalmazottként eltöltött éveimet: 2008 ( biológia), vagy 2004 ( könyvtár) ? A nemzeti köznevelésről szóló törvény mellékletében ez szerepel: könyvtárostanár lehet :könyvtárpedagógia-tanár, informatikus könyvtáros és tanító vagy tanár vagy szociálpedagógus végzettségel.
Nagyon köszönöm a segítséget: Katalin

Kedves Katalin!
1. könyvtárpedagógia-tanár egy ugyanolyan tanár szak, mint pl. a biológia tanár- a tied nem tanár szak
2. informatikus könyvtáros és tanító vagy tanár vagy szociálpedagógus: ha elfogadják a könyvtárosi végzettségedet informatikus könyvtárosnak, akkor 2008-tól.

kjt. 87/A.§
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,

2004-ben tanár diploma hiányában ezt a munkakört nem tudtad volna betölteni, csak 2008-tól rendelkezel a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel.

Köszönöm szépen a választ!Még egy kérdésem lenne, hogy általános iskola fenntartójától függ, hogy megkapom-e az MA besorolást? Úgy hallottam, hivatkozhatnak arra, hogy nem szükséges az egyetemi végzettség egy ált. iskolában, így csak a BA alapján sorolnak be. Nekem a biológia, és az inf. könyvtár is MA. Ez utóbbi kiegészítő képzésben lett MA. Mondhatja-e a munkáltató, hogy könyvtárostanárként csak BA alapján sorol be?

Mivel a knt.-ben az adott példánál csak tanár szerepel (nincs megnevezve, hogy ált isk., vagy középisk. tanár) ezért mindkettő alkalmazható ált. iskolában. Nem mondhatja a fenntartó, mert a munkakör betöltéséhez szükséges legmagasabb végzettség szerint kell besorolni amivel rendelkezel- még több végzettség esetén is. Még akkor is, ha pl. biológiából mindkét szintű végzettséged meglenne a biológia tanításához. Amivel meg nem is rendelkezik azzal meg pláne nem lehet.
knt. 64.§
"(4) * A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján
a) Gyakornok,
b) Pedagógus I.,
c) Pedagógus II.,
d) Mesterpedagógus,
e) Kutatótanár,
fokozatokat érheti el."
Ez is arra utal, hogy a legmagasabb végzettséget kell figyelembe venni.

Persze, akinél lehet próbálkoznak, főleg az ig., de nem szabad elfogadni. Hivatkozz a köznevelési tv.-re.

Üdvözlöm!
2007-ben végeztem magyar szakos tanárként egyetemen. Eddig nem tanítottam. Kérdésem az lenne, milyen besorolásba kerülnék, ha most kezdenék tanítani? Teljes - és részmunkaidőre (22 óra) is érdekelne.
Köszönöm!

Üdvözlöm!2003-ban kezdtem el pályakezdő óvónőként dolgozni.5 évet dolgoztam óvodába közben megszereztem a gyógypedagógusi diplomám.11 éve gyógypedagógusként dolgozom.Közben közoktatásveuetői szakvizsgát szereztem.Azt szeretném kérdezni hogy ha most visszamegyek óvodapedagógusnak hová soroknak?Figyelembe veszik a gyógypedagógusi diplomám?
Köszönöm válaszát! Üdv.Csilla

Kedves Fórumozok,
Helyettesíthet - e egy pedagógus diplomával rendelkező pedagógiai asszisztens napközis nevelőt?
Van e erre valami jogszabály?

Köszönöm

Nem. Hacsak nincs ehhez tartozó diplomája.

Kedves Sziszi70,

Köszönöm válaszod.
Meg tudnád írni esetleg, hogy konkrétan mit takar az "ehhez tartozó diploma" ?
Ha nekem pedagógus diplomám van, de pedagógiai asszisztens státuszban vagyok, akkor helyettesíthetek? Köszönöm.

Egyetemi szintű magyar tanári diplomám van, de sohasem tanítottam. Diploma megszerzésétől, 16 éve közalkalmazottként dolgozom, besorolásom H6. Ha tanári pályára szeretnék váltani, milyen besorolásra és kb milyen illetményre számíthatok?

Pedagógus I./6 - ez bruttó 294 350Ft.

10 évet dolgoztam Ausztriàban óvónőként Magyarorszàgon szerzett óvónő diplomàval. Úgy alakult, hogy itthon szeretnék elhelyezkedni óvónőként. Mire szàmíthatok, a bértàblàn milyen kategóriába fogok kerülni? Minősíttetnem kell magam?
Köszönöm!

Oldalak