Pedagógus bértábla 2019-ben

Cikkek: 

Nem változik a pedagógusok fizetése januártól, ugyanis a vetítési alap a 2019. évi költségvetési törvényben is változatlan maradt. A pedagógus bérek számítási képletéből 2015-től kivették a minimálbér emelkedésének hatását, helyette továbbra is a 2014. évi 101.500 forintos minimálbér szerepel szorzóként "vetítési alap" néven.

A 2019-ben érvényes bértábla:.
A táblázat számait a 195.000 forintos bérminimumra kell felkerekíteni a legalacsonyabb sávokban. A törvény szerint a munkáltató a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolásától eltérően is meghatározhatja az illetményét.
pedagógus bértábla 2019

A számításhoz felhasznált adatok:

1. Az illetményalap számításának vetítési alapja 2019-ben is 101500 forint.

2. Az illetményalap a vetítési alap
a) 120 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 180 százaléka alapfokozat esetén,
c) 200 százaléka mesterfokozat esetén.

A vetítési alap és a fenti százalékok segítségével számítható ki az illetményalap.

3. A 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete a rögzíti a garantált illetményt az illetményalap százalékában:Hozzászólások

Tanári diplomám van, 2000 tavaszáig dolgoztam iskolában, majd alkalmazottként egy egyesületnél főállásban edzősködtem 10 évig. Visszatértem 2010-ben az iskolába tanítani, ahol nem számították be az elmúlt 10 évemet, sőt az 1998-2000 közti 2 évet sem, mert újból indították a 3 éves kategriaszámítást. Hol tudnék annak utánanézni,hogy helyesen jártak-e el?

Pedagógusként dolgozom már két és fél éve, de előtte volt másik munkahelyem is, ahol nem közalkalmazott voltam. Következő hónapban lesz meg a 3 év munkaviszonyom. A kérdésem az lesz, hogy váltok-e így kategóriát, azaz beszámítják-e nekem azt a hat hónapot, vagy csak az számít ahol közalkalmazottként dolgoztam?
Köszönöm!

Érdeklődnék, hátha tud valaki segíteni a kérdésemben. 1991 óta dolgozom, folyamatos közalkalmazottként. 10 évig óvodapedagógusként dolgoztam, majd 2001-től a szociális szférában családgondozóként dolgozom. Közben pedagógus szakvizsgát és később szociális szakvizsgát is tettem. Kérdésem az lenne, ha időközben "visszapártolnék" az óvodába, akkor az "új" törvények szerint a bérezésemkor csak a pedagógus munkakörben eltöltött éveimet számolnák, azaz a 10 évet, vagy figyelembe vennék a többi 14 évet is, amit ugyan nem óvodapedagógusként töltöttem, de közalkalmazottként dolgozom folyamatosan? Bízom benne, hogy valaki tud segíteni, amit előre is köszönök! Üdv. Marcsi

Kedves Marcsi!
A Kjt-nek (1992. évi XXXIII Tv. 87/A szakasz) megfelelően a közszférában eltöltött idődet kell figyelembe venni a besorolásnál. Legyen az akár közalkalmazotti, akár köztisztviselői, bírói, ügyészi jogviszony, vagy sima munkaviszony, ha a Kjt alá tartozott. Így tehát 1991 óta 24 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezel. Ami a pedagógus besorolásnál figyelembe kell hogy vegyenek.

Üdv. Irén

Érdeklődnék, hátha tud valaki segíteni a kérdésemben. 1991 óta dolgozom, folyamatos közalkalmazottként. 10 évig óvodapedagógusként dolgoztam, majd 2001-től a szociális szférában családgondozóként dolgozom. Közben pedagógus szakvizsgát és később szociális szakvizsgát is tettem. Kérdésem az lenne, ha időközben "visszapártolnék" az óvodába, akkor az "új" törvények szerint a bérezésemkor csak a pedagógus munkakörben eltöltött éveimet számolnák, azaz a 10 évet, vagy figyelembe vennék a többi 14 évet is, amit ugyan nem óvodapedagógusként töltöttem, de közalkalmazottként dolgozom folyamatosan? Bízom benne, hogy valaki tud segíteni, amit előre is köszönök! Üdv. Marcsi

2015. június 15-én Pedagógus II. fokozatba kerültem a minősítési eljárás után, de a szeptemberi bérrendezéskor még a Pedagógus I. fokozat alapján lettem átsorolva.
Szeretném megkérdezni, hogy mikortól fogják a minősítésemet figyelembe venni, és hol lehet az erre vonatkozó rendelkezéseket megtalálni.
Előre is köszönöm!

2016. január 1-től lesz meg a Pedagógus II.-be való átsorolása;
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
13. § (3) A magasabb fokozatba történő besorolásra a sikeres minősítő vizsgát vagy minősítési
eljárást követő év első napjával kerül sor.

Művelődésszervező diplomával, OKJ-s pedagógiai asszisztens szakképesítéssel általános iskolában dolgozom pedagógiai asszisztens beosztásban.
Kérdésem: 2015. szeptember 1-től rám nem vonatkozik a pedagógus életpályamodell hatályának kiterjesztése, a béremelés?

Szeretném megkérdezni,ha 25 éves munkaviszonyom van, 1990 óta dolgozom, nem pedagógus pályán, viszont 2015. szeptember 1-től pedagógusként vállaltam állást, akkor gyakornoki bér jár nekem vagy számít-e a 25 év munkaviszonyom.Válaszát előre is köszönöm!

326/2013 (VIII.30) kormányrendelet :
6§(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.
Számít a 25 év munkaviszony, akármilyen munkakörben is dolgozott, Pedagógus I-be kell, besorolni, a bérezés pedig annak megfelelően, hogy főiskolai vagy mesterképzéssel rendelkezik, feltéve ha munkaköréhez szükséges a mesterképzés. A fizetési fokozat megállapításához kjt. alkalmazása, feltéve ha közalkalmazotti szerződést kapott.

Érdeklődni szeretnék, hogy mi számít munkaviszony jellegű jogviszonynak? 15 éve szereztem óvodapedagógusi diplomát, de még abban az évben megszületett legnagyobb gyermekem, így óvónőként nem dolgoztam. 15 éve gyest kaptam , majd 1 évet dolgoztam egy bt-ben (itt 2002-2010-ig volt munkaviszonyom), ezután 2. 3. 4. gyerekünkkel gyeden, majd gyes-en voltam, jelenleg pedig gyet-en vagyok. Úgy tudom nyugdíj szempontjából a gyes, gyed, stb. is munkaviszonynak számít. Óvónőként most gyakornoki besorolásba kerülnék, vagy ott is beszámítana a gyes, stb? Előre is köszönöm a választ!

Érdeklődni szeretnek, hogyha friss diplomás ovodapedagogus vagyok, akkor mennyi bruttoval kezdenek most?

Fiam óvodapedagógus, sajnos csak az államvizsgája van meg, diplomát nem kapott, mert nincs meg a nyelvvizsgája. Felvették egy óvodába gyakornok óvodapedagógusnak, garantált bérminimum a bére, mert a gimnáziumi érettségijét vették legmagasabb iskolai végzettségnek. Jól van ez így? Kérem, adjon felvilágosítást valaki, aki ebben jártas.

Pedagógus bértábla "középfokú végzettség" szerint kell megállapítani az illetményét.

Diplomamentő program keretében az intézmény vezetője, ha úgy dönt, akkor felveheti rendes óvodapedagógusként a rendes fizetésért, ha aláír egy papírt, hogy 2 éven belül megcsinálja a nyelvvizsgát. Ha nem lehetséges abban az intézményben, akkor annyit kap mint egy ped.asszisztens..

Örüljön neki, hogy felvették. Diploma nélkül (ehhez KELL a nyelvvizsga) óvodapedagógusként nem lehet(ne) foglalkoztatni. Maximum, ha elég nagy az óvoda, pedagógiai asszisztensként, úgyhogy ne lázadozzon, túl méltányosan jártak el vele szemben, hiszen a ped. asszisztens fizetése még a gyakornokénál is lényegesen gyalázatosabb!

Örüljön neki? Hát persze! Általános iskolai pedagógiai asszisztensi havi munkabér: 77.290, gyakornoki tanítói munkabér (nyelvvizsga nélkül), tanítás munkakörben: 79.300. Valóban sokkal gyalázatosabb... Minderről október elsején tájékoztattak, holott már egy hónapja érvényben van az új bértábla. A munkavégzésnél felhasználják (kihasználják!) a szakértelmemet, a tudásomat, a felelősségvállalásomat, a tanítás iránt érzett alázatomat, a fizetésnél viszont csak az érettségit. Ennyi erővel állítsanak be út széléről egy épphogy leérettségizett jöttmentet a kicsi gyerekekhez. A szülők fognak a legjobban örülni. :) De persze tudjuk, ebben a rendkívül hatékony működő új rendszerben már régen nem a gyerek az első. Valószínűleg a KLIK dolgozói is rendelkeznek MINIMUM 1 középfokú nyelvvizsgával, éppúgy, mint a 10-15-20 éve tanító kedves kollégáim is. :) Csak hogy tisztán lássunk, az átsorolás valódi oka: a KLIK többmilliós tartozást halmozott fel az elmúlt időszakban, a csőd szélén áll. A béreket is alig tudják kifizetni. Így ahonnan csak lehet, elvesz. Mert az év végi kis prémiumnak meg kell lenni (nem nekünk, nekik). A kártyavár hamarosan összedől, csak várjuk ki a végét. És akkor majd lehet lázadozni, kedves nyelvvizsgával rendelkező(!), tapasztalt pedagógus kollégák :)

Igen. Egy magyar óvodában nem is értem, hogy létezhet valaki valami idegen nyelv ismerete nélkül. Én is pont most tépem össze régi diplomáimat és hagyok fel a tanítással (20 év után), mert egy "örüljek neki" alantas lény vagyok...nyelvvizsga nélkül.

2015.január 1-től él az a jogszabály, miszerint főiskolai végzettséggel, diploma megléte nélkül is alkalmazhatók pedagógusok, óvodapedagógusok. Nem lázadozom, de én magam is közalkalmazott vagyok, évekig rosszul voltam besorolva, amit egy revízió állapított meg, visszamenőleg megkaptam a két bér közti különbözetet. Nagyok sok hibás besorolás van, ezért merészeltem rákérdezni. Nincs itt méltányosság, meg örüljön, hogy felvették, meg stb., jogszabály van. Munkaköréhez pedig hozzá van rendelve a főiskolai végzettség, ami meg is van.

Az lenne a kérdésem, hogy egy 2014. decemberi cikkben a kormany.hu-n olvastam, hogy 2015. szeptemberében a pedagógus bérekkel egy időben a pedagógiai asszisztensként dolgozó pedagógus végzettséggel rendelkező közalkalmazottak bérét is emelik. Ezen a cikken kívül sehol sem találtam erre utaló hírt. Valaki tud erről valamit?

Általános iskolában dolgozom, pedagógus asszisztensként, főiskolai diplomával, 22 év pedagógus munkaviszonnyal. 2013-szeptemberben mindenkit besoroltak Pedagógus I.-be. Engem nem, mivel az volt a törvény, hogy a pedagógus munkát segítők bérét 2015. szeptemberben rendezik. Ennyi idő munkaviszonnyal visszasorolhatnak-e gyakornoknak?

Tisztelt Szakértők!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha sikerül elhelyezkednem a közoktatásban, egyetemi tanári végzettséggel rendelkezem, eddig a felnőttoktatásban (OKJ és egyéb akkreditált képzéseken oktattam) oktattam 8 éven át, akkor ez számít-e a besorolásnál, vagy pedig gyakornokként kell kezdenem? Ha elfogadják a leoktatott éveimet, akkor ezt mivel szükséges alátámasztanom, milyen igazolást kérjék a régi munkáltatómtól, hogy az alábbi 510 száz órás középfokú okj-s képzésen vagy 400 órás ecdl vizsgafelkészítőn oktattam?
Köszönettel, Béla

Kedves Fórumozók!

Segítséget szeretnék kérni.
Szociálpedagógus főiskolai ( alapszak) diplomával rendelkezem, amit 2013-ban ban végeztem azóta dolgoztam a mai napig, de nem közalkalmazottként. Lehetőségem lenne középiskolai kollégiumi nevelőtanári állásra a jövőben. Az elvárt követelmények alapján a végzettségem megfelel. Érdeklődnék, hogy alkalmazásom esetén milyen bruttó munkabérre számíthatnék, kvázi " pedagógusként" számolnának velem, azaz életpálya szempontjából vagy simán a közalkalmazotti bértábla alapján kb 120-130 e Ft bruttó. Válaszokat nagyon szépen köszönöm.
Üdv Ildikó

PED bértábla a besorolásod

Kedves Válaszoló!

Köszönöm hogy reagáltál kérdésemre, de kifejtenéd bővebben, akkor a PED I be tartoznék?? Ennyi gyakorlati idő ( 2,5 év) után akkor a fenti táblázat szerint Kb Bruttó 171 430 Ft azért meglenne biztosan??
Elnézést hogy értetlenkedek, de jobb tisztán látni. Ehhez köszönöm a segítséget.

Igen, a bruttó 171.430 Ft meglenne, mivel az a gyakornok besorolása. (Nekem úgy rémlik, hogy csak legalább 5 év munkaviszonnyal mentesülhetnél a gyakornoki kategória alól és lennél automatikusan PED1-be sorolva.) Ez 2 év múlva a minősítő vizsga letétele után a PED1-be kerüléssel - kalkulálva az addig béremelést is - felmegy 219.000 ft bruttóra.

Kedves Látogatók!
Remélem nem jól értelmezem a dolgokat..., de
Egyetemi tanári diplomával 2016-ban minősülök ped I-ből ped II-be. Eddigi béremtől (30 év) a ped II táblázatban ugyanehhez a sorhoz tartozó adatot vizsgálva (30 év) alacsonyabb bért látok. Itt ugye már nincs megkülönböztetve főiskolai és egyetemi végzettség?
Vagy nem jól látok? Hová fejlődök akkor...
DeGa

A bértábla valóban nem különböztet meg végzettséget, azt az illetményalapban ismerik el. Az egyetemi végzettséggel nagyobb az illetményalapod, mint egy főiskolai végzettséggel és ez szorzódik meg a táblázatban látható értékekkel. Ez 30 évnél 170% ped1-nél, 185% ped2-ben. Szóval a béred mindenképp nő, ne aggódj :) .

Maps, Addresses and Driving Directions to important places such
as: Local Hospital Emergency Medical or "Walk-In" Clinics; Bank, ATM and
Money Exchange; Airport, Train Station,and Bus Stations; Post Office, Fed - Ex, UPS or other Express Mailing Businesses; Grocery Stores, Butcher, Baker, Liquor Stores, or
other Essential Stores; Internet Café or Business Center; Recommended Restaurants,
Cafes, Clubs, or Thoroughfares; Local Places of Worship with phone numbers.
Here are several things you are able to do to prevent these types of situations:
. Services include lock changes, lock change, lock replacement, lock
rekeying, security safes, grilles and gates and gates.

Here is my web-site: מסגר באזור המרכז

Szeptemberben kezdek mesterdiplomával tanítani általános iskolában.
Ha ettől a hónaptól emelkedik a bér, októberben mekkora fizetésre számíthatok?

Oldalak