Pedagógus bértábla 2019-ben

Cikkek: 

Nem változik a pedagógusok fizetése januártól, ugyanis a vetítési alap a 2019. évi költségvetési törvényben is változatlan maradt. A pedagógus bérek számítási képletéből 2015-től kivették a minimálbér emelkedésének hatását, helyette továbbra is a 2014. évi 101.500 forintos minimálbér szerepel szorzóként "vetítési alap" néven.

A 2019-ben érvényes bértábla:.
A táblázat számait a 195.000 forintos bérminimumra kell felkerekíteni a legalacsonyabb sávokban. A törvény szerint a munkáltató a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolásától eltérően is meghatározhatja az illetményét.
pedagógus bértábla 2019

A számításhoz felhasznált adatok:

1. Az illetményalap számításának vetítési alapja 2019-ben is 101500 forint.

2. Az illetményalap a vetítési alap
a) 120 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 180 százaléka alapfokozat esetén,
c) 200 százaléka mesterfokozat esetén.

A vetítési alap és a fenti százalékok segítségével számítható ki az illetményalap.

3. A 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete a rögzíti a garantált illetményt az illetményalap százalékában:Hozzászólások

Annyit tudok, hogy mindig sírtok. Máshol doktorival se lehet 2-300 ezret keresni bruttóban úgy, hogy az egész nyár, és télen 2 hét szabad... meg tavasszal ősszel egy-egy hét. Ráadásul a PISA eredmények szerint hiába tolta meg a kormány a béreiteket, nem vagytok hajlandóak jobban dolgozni. Ráadásul, főleg óvodában, általánosban az óvónők, tanítok elvárják a karácsonyi, húsvéti ajándékokat (nejemnek megmondták, hogy milyen értékű ajándékot várnak el a szűlőktől... konkrétan) Azért írtam a vidéket, mert Borsodban egy ekkora fizetés eléggé versenyképes.

Persze, hogy mindig sírunk! Csak július 1-től mehetünk szabira, augusztus 20-a utáni munkanapon kezdünk, pedig mi úgy szeretnénk, ahogy a közvélemény tudja: június 1-től augusztus 31-ig. Aztán meg a tavaszi 3 nap szünetet is szeretnénk kitolni 1 hetesre, meg az őszit is, bár ott van Halottak napja, de nekünk legyen az is szünet, vagyis 1 nappal több, mint az átlag embernek. No meg nem akarjuk ledolgozni a téli szünet munkanapjait sem decemberben, mert úgy tudják az emberek, hogy nekünk azt sem kell. Egyébként a doktorival (pl. körzeti orvos) nálunk napi 4 órát dolgozik a körzeti orvos, azt nem irigylik? A kompos meg 1 óra alatt 20 percet Vácon, mert a többi időben áll a komp...Én csak azt javaslom, hogy aki irigyli a másik szakmáját: váltson! Nem tiltotta meg senki!!!!

Óvodapedagógus vagyok Borsodban. A pedagógus bértábla szerint járó bért kapom. Ajándékot soha sem kértem, és nem vártam el. A szabadságomat törvényes keretek között vehetem igénybe. A fizetésünk a közmunkásokéhoz képest valóban versenyképes. Nem sírok, és nem sírtam még a bérem miatt soha. 1988 óta vagyok a pályámon, és 4200 forint volt akkor a bérem. Decemberben pl. tudtam belőle venni egy kabátot, és más semmit. Akkor sem sírtam. A béremből finanszírozom a kötelező továbbképzéseket, és a másoddiplomámat is önerőből fizettem ki, ami útiköltség nélkül pontosan 540 000 forintomba került. Örülök, hogy olvashattam a véleményét, de ne haragudjon, ha nem veszem Önt komolyan.

Hűha!
Itt Önnek lehet valami hiányosság a képzettségénél/ végzettségénél! Ha pedig rendelkezik pedagógus diplomával , akkor végig kell nevelni/tanítani egy évet és vagy megszökik vagy örökre megszereti ezt a pályát - és nem a szabadságok, az ajándékok miatt!!!!

Tisztelt hozzászóló! Ha valóban figyelemmel kísérné a helyzetet, tudná, hogy a pedagógusok nem a bérükért, hanem az oktatás körülményeinek javításáért "sírnak". Ön számon kéri, hogy hiába emelkedtek a bérek, mégis rosszak a PISA felmérés eredményei. Ebből is látszik nyilvánvaló tájékozatlansága, hozzá nem értése. Valóban azt hiszi, hogy ez csak a pedagógusokon múlik? A tantervet (sajnos) nem ők írják, az oktatás körülményeit, feltételeit nem ők határozzák meg, az anyagi forrásokat nem ők biztosítják. Nyilván Ön arról sem hallott, hogy az oktatásra fordított állami kiadások messze elmaradnak az európai átlagtól. Még azzal együtt is, hogy a pedagógusok bére emelkedett. Pedig a kiadásokba az is beleszámít, ugye....Az egész nyár pedig nekünk konkrétan július 3- augusztus 17-ig tartott az elmúlt évben, amiből én 2 hetet táboroztattam. Maradt tehát 20 munkanap. Önnek mennyi a szabadsága? Ajándékot mifelénk nem szokás elvárni, s szerintem máshol sem. Ha a szülők pedig ebben akarnak versengeni egymással, vagy azt hiszik, ha más ad, nekik is kell, nos az nem a pedagógus hibája.

Tisztelt hozzászóló! Ön szerint ki tehet arról, hogy Magyarországon ilyenek a bérek? Egy biztos nem a pedagógus, aki próbálja még valamilyen módon a gyerekeket megtanítani írni, olvasni, számolni, a tehetségeket felkarolni, a leszakadt hátrányos helyzetűeket felzárkóztatni, az ilyenek helyett mint Ön aki csak kritizálni tud, de hozzátenni semmit! Azt szidja aki az orvos és egyéb bérekért felelős, ne azt aki dolgozik! Persze azokat szidni nem meri, mert oly gerinces, hiszen azok elérték azt is, hogy a pedagógus szitokszó legyen az ilyen alul művelt emberek számára! akik valószínűleg végig bukdácsolták az iskolát! Milyen jó lenne, ha pedagógus se lenne, s mindenki olyan h...e lenne mint az Önhöz hasonlók! Ez kell a mindenkori kormányoknak a végrehajtó agymosott típusok! nem a gondolkodó...

Tisztelt hozzászóló! Ön szerint ki tehet arról, hogy Magyarországon ilyenek a bérek? Egy biztos nem a pedagógus, aki próbálja még valamilyen módon a gyerekeket megtanítani írni, olvasni, számolni, a tehetségeket felkarolni, a leszakadt hátrányos helyzetűeket felzárkóztatni, az ilyenek helyett mint Ön aki csak kritizálni tud, de hozzátenni semmit! Azt szidja aki az orvos és egyéb bérekért felelős, ne azt aki dolgozik! Persze azokat szidni nem meri, mert oly gerinces, hiszen azok elérték azt is, hogy a pedagógus szitokszó legyen az ilyen alul művelt emberek számára! akik valószínűleg végig bukdácsolták az iskolát! Milyen jó lenne, ha pedagógus se lenne, s mindenki olyan h...e lenne mint az Önhöz hasonlók! Ez kell a mindenkori kormányoknak a végrehajtó agymosott típusok! nem a gondolkodó...

Tisztelt Szerkeztőség.
Szeretnék segitséget kérni 2007 óta pedagógiai-asszisztems vagyok lassan már 10 éve most nem olyan rég kaptam meg a diplomám pedagógiai szakon kérdésem az lenne milyen fizetési körbe és fokozatba tartozom,mert ennyi év után még gyakornoki státzszba akkarnak teni ami azt gondolom nem logikus...
Várom segitségüket nagyon sok helyre írtam nem tudnak vákaszt adni?

Az a kérdés, hogy a diplomája alapján pedagógus munkakörben foglalkoztatják-e vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozik pedagógus szakképzettséggel.

Amennyiben pedagógus munkakörben foglalkoztatják, akkor a 326/2013. kormányrendelet 6. § (3) bekezdése rendelkezik a felvetett kérdésről:
(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.

Amennyiben nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel dolgozik, akkor szintén a 326/2013. korm.rendelet egy másik passzusa vonatkozik Önre, a 39/e § (1) bekezdése:
(1) A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatottak tekintetében az e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit a 2015. szeptember 1-jén vagy azt követően ilyen munkakörre létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. A 2015. szeptember 1-jét megelőzően ilyen munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és a Kjt. vhr.-nek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogyha a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján „megfelelt” minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező közalkalmazott kérelmére e rendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a jogviszonya 2015. szeptember 1. előtt keletkezett. Ettől eltérően, ha a 2015. szeptember 1-jét megelőzően létesített jogviszonyban, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott közalkalmazott számára a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor gyakornoki időt nem kötöttek ki, számára 2015. szeptember elsején kell két év gyakornoki időt kikötni és gyakornoki idejére a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Mt. hatálya alá tartozó nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót, ha munkaviszonya 2015. szeptember 1-je előtt létesült, két év szakmai gyakorlat megszerzése után a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

Először is tanulj meg helyesen írni!

Tisztelt Sándor.
Véletlenül nyomtam el.Szépen kérdeztem jó indulatú ember vagyok,de te gonosz vagy.Sajnálak.

Életkorom miatt kerültem hátrányba azokkal szemben, akik lehet, hogy 1 hónappal idősebbek, de kevesebb a közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek. A 2016/17-es tanévben kezdtem meg a pedagógus pályán a 40. tanévemet. Nagyon elszomorodtam, amikor közölték velem, hogy durván 1 hónapon múlott a Ped. II-be való automatikus átsorolásom.Úgy gondolom, hogy az én 40 éves pedagógusi munkám kevesebbet ér a törvényhozók szemében azokkal szemben, akik korban néhány hónappal idősebbek,a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejük pedig lényegesen kevesebb./ mert éveken keresztül más munkát végeztek, aminek köze sem volt az oktatáshoz/Számomra ez az egész ellentmondásos, logikátlan.Tudom, kérhetném a minősítésemet! Ezzel már úgy vagyok, hogy az időmet, energiámat inkább a tanítványaimra fordítom és becsületesen, lelkiismeretesen végzem továbbra is hivatásomat, amíg nyugdíjba nem vonulok. Talán a nevelő-oktató munkában eltöltött időt is figyelembe kellene/kellett volna venni a feljebb sorolásnál és nem csupán csak az életkort! Ez az első és bízom benne, az utolsó munkahelyem és nagyon elszomorít ez a méltatlan döntés.Bár tudom ezzel nem vagyok egyedül, de nincs mit tennünk!

Amennyiben 1958. szeptember 1. előtt születtél, akkor át kell sorolni Ped. II-be. Ha utána, akkor szerintem jövőre fognak átsorolni, mert a rendelkezés az öregségi nyugdíjkorhatárt 7 éven belül elérőkre vonatkozik, tehát ha az idén nem, akkor jövőre.

Tévedsz. Csak azokra vonatkozik, akik 2016. szept. 1-én voltak a rájuk érvényes nyugdíjkorhatárnál 7 éven belül. Ők azok, akik 1958. szept. 1. előtt születtek, rájuk 2013. szept. 1-én nem vonatkozott a kötelező minősítés, ezt a program az átsorolásokra is kiírta.
A következő években csak a "2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén"-re vonatkozik, de a 2016. szept 1-i 7 éven belül való megfelelés továbbra is érvényes.
"c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is."

2018-ban a garantalt berminimum osszege brutto 180.000 lesz, nagyon ugy fest. Ezert erdemes volt pedagogusnak tanulni, eleg lett volna egy okj is...rohej lesz hogy a kozepfoku szakmaval rendelkezo es a diplomas is ugyan annyit kap majd ha osszetorlodik a bertabla. Ne ertsetek felre, nem toluk sajnalom, hanem nem tartom fairnek, hogy a pedagogus bertablat levalasztottak a minimalberrol. Itt is az eredmeny. Nyakunkba kaptuk a portfoliot, a plusz munkat, a par eve palyan levok bere meg par ev alatt ujra semmit nem er. Ez nem eletpalya, most erosen gondolkodom miert is kellett ez nekem. :(

Elég az önsajnálatból. Néha dolgozni is kéne. A legtöbb tanár életunt -tisztelet a kivételnek- még a fiatalok is. Ha nem tetszik, takarítani lehet akár diplomával is garantált bérminimumért.

Nem azert tanultunk eveket hogy takarisunk!Egyebkent pedig tamogatnam a nyilt napot a kedves szuloknek, batran allnek elebe, hogy vegkovethessek testkozelbol anapi munkat. De mindegy is, aki tanargyulolo elbol, ugysem hiszi el. A lenyeg hogy valoban 120 nettot eleg sokan megkapnak gyakorlaila barmilyen munkaert, s ugy latszik me a takaritonot is jobban kedvelik mint a tanart. Na potosan ezert hozongunk. Kinek hianyzik ez? Franc se akar allandoan hadakozni, mondhatok barmit ugyis lesz ellenvetes.

Bocs a sok elgepeleselt, telefonrol irtam, mielott ezt is megkapnom

A 180ezer az bruttó bér, amiből kézhez kapnak 120ezret.
Azért rosszul ne legyél.!!!

Én itt ülök végzős gimnazistaként és gondolkozom, azon hogy hogyan tovább. Eddig vonzott a tanári pálya szerettem volna emberekkel foglalkozni, diákokon segíteni és nagyon szép hivatásnak tartottam. Mondták hogy nem jó a fizetés, de legyintettem, hogy engem nem érdekel biztos nem olyan rossz a helyzet és mégis azt csinálhatnám amit szeretnék. Hát most megnéztem a bértáblát. Még van másfél hónapom eldönteni, hogy vállaljam-e a 12 féléves tanárképzést, portfóliókat és miegymást nettó havi 130000-es fizetésért, vagy netán programozó informatikusnak menjek ami nem áll olyan távol a matek-infó tanár ismeretanyagától, és a kezdő fizetés 350000Ft. Közel sem olyan szép szakma, de legalább meg tudok belőle élni. Hozzátenném, a tanár feladata, a jövő generációjának kinevelése. Rajtuk múlik hogy mennyire lesz szellemileg selejt a következő generáció, szerintem több fizetést érdemelnének, és jóval nagyobb társadalmi megbecsülést, mint amiben most részük van. Ez nyilván csak az én véleményem.

Ah,ne menj tanarnak, komolyan. Ezt vegzett pedagoguskent mondom,palyam elejen. Szep,jo, de hivatastudatb megleni nem lehet. Keress egy jol fizeto melot, ami mellett lehet nemi szabadidod, amit hasznos dolgokra is fordithatsz ( tanitas reszmunkaidoben fiatalokat, onkenteskedes barmi...) az onfelaldozas maradjon hobbi,milyen kar, hogy ezt senki nem mondta nekem elotte!:( mostmar nyakig benne ulok en mar nagyon nehezen tudnek valtani. :(

Elnezest az elirasokert!(sajnos nem tudom javitani,de remelem ertheto)

Sajnos igen, ez engem is nagyon zavar. Ez a második tanévem pedagógusként, novemberben töltöttem fel a portófóliómat, hogy gyakornokból "pedagógus 1" legyek. Kétszakos gimnáziumi tanárként alig keresek többet a garantált bérminimumnál... Így becsüljem meg magam és várjam el, hogy a diákjaim és szüleik is ezt tegyék???? Lassan 30 éves leszek, de még nem tudtam önálló életet kezdeni (albérlet árak az egekben), szóval pályaelhagyás lesz ebből. Több volt csoporttársammal tartom a kapcsolatot, és a legtöbben más munkát próbálunk keresni, mert nagyon nem éri meg így pedagógusnak lenni. Ez az életpálya?

Szomorú, de igaz. Simán nem gáz szerintem se a pályaelhagyás...

Te jó ég, mintha sajnát magamnak írtam volna a választ :( Szomorú. Én még átgondolom, hogyan tovább, de lehet, hogy meghagyom másoknak a "bezzeg nyári szünet" élményét. :( Ennyit tényleg bárhol meg fogok kapni, ha a garantált bérminimum 2018-tól még magasabb lesz.

Udvozlet kerdesem a kovetkezo 2017 januar elsejetol 39. evemet kezdem ovodapedagoguskent. A pedagogus bertabla alapjan atsorolas soran a 14. kategorievbe kerulok. A fenntarto onkormanyzat vegzi ezt a feladatot kotelezo szamara az atsorolasomat megirni?Ezt azert kerdezem mert a kollegam ugyaneben a helyzetben nem kapta meg atz emelesel jaro atsorolast .Tisztelettel varom a valaszt.p

Szeretném megtudni, hogy -a végzett SNI Szakvizsgázott pedagógus- kategóriaugrással jár-e? Illetve mi a jogosultsági köre? Vezetői poziciót akár tölthet-e be, avagy sem? (Közoktatásit kell elvégezni?)

Nem lehet már szakvizsgával kategóriát ugrani, ez a lehetőség 3 éve megszűnt. Igazgatói pozícióhoz közoktatásvezetőit kell elvégezni, az általad említett szakvizsga nem elég.

Sziasztok!
Kérlek segítsetek! Magyar szakos tanárként magyart tanítok. Egyetemi és mesteri diplomával is rendelkezem. 8 éve tanítok. Milyen besorolásba kerülök?

Sziasztok!

Meg tudnátok mondani, én melyik kategóriába tartozom? 4 évig tanítottam egy gimnáziumban (magyar-angol), 12 évig otthon voltam a gyerekekkel. Most megyek vissza tanítani. Közben szereztem még egy diplomát (közgazdász).
Köszönöm a válaszokat!!!

Oldalak