Jubileumi jutalom

Üdvözlet mindenkinek!

Költözés miatt 26 év közalkalmazotti jogviszonyban 8 hónap munkanélküli után sikerült újra elhelyezkedni. Jár-e a 30 éves jubileumi jutalom?
ritus

Kérném a hozzáértők segítségét!
Tanítóként dolgozom, de rendelkezem óvónői diplomával és egyéni bánásmódot igénylő gyerekek fejlesztő pedagógiája nevezetű pedagógus szakvizsgával is.
A G besorolást megkaptam
Megillet e engem garantált illetménynövekedés a kjt 66§-nak 2-, 3-, vagy 4. bekezdése alapján.
Előre is köszönöm: Martonné Emi

Kedves Emi!
További szakképesítés alapján százalékos illetménynövekedés akkor illeti meg a munkavállalót, ha azt /azokat/ a munkaidő legalább 10 %-ában hasznosítja. Egy további szakképesítés "G" fokozatban 5%; kettő vagy több 8% alapill. növekedést jelent.
Ennek megfelelően, ha pl.heti 2-3 órában fejlesztő foglalkozásokat vezetsz - az alsó tagozat tanítása mellett, megillet az 5%.
Amennyiben vezetői feladatokat látsz el /pl. ig.h; tagintézmény-vezető/ a hasznosítás mértékétől függetlenül jár a százalékos illetménynövekedés.

Kedves Judit!
Köszönöm válaszodat. További kérdésem a következő.Olyan osztályban tanítok amelynek az összetétele 100%-ban roma. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 90%. Külön fejlesztő foglalkozásokat nem tartok, az egész tanításom differenciálásból és fejlesztésből áll.
Ez beleszámíthat a 10%-ba?
Köszönöm a segítséget!

1979-től 1990.júniusáig Erdélyben dolgoztam ápolónőként. 1990.júniusától vagyok közalkalmazott egy kórháznál Magyarországon, szintén ápolónőként. Most 30 éve hogy dolgozom. Jár-e a 30 éves jubileumi jutalom ? Kérem szíves válaszukat.

Ha meg lesz a 30 éves közalkalmazotti jogviszonyod akkor természetesen jár a 30 éves jubileumi jutalom

2OO9 O9. O1 napján volt 3O éves munkaviszonyom az intézet ahol dolgozom a mai napi se fizette ki bár ugy tudom azon anapon meg kell kapjam amikor a 3O év letelik azt a választ kaptam talán majd egy két hónap múlva. mit tegyek ,kérem válaszukat.

Közalkalmazotti jogviszonyom 1970. novemberében kezdődött, azóta is folyamatos. 2007. szeptember 1-től előrehozott teljes összegű nyugdíj folyósításban részesülök, teljes munkaidőben dolgozom a Nyugdíjfolyósító szerv határozata szerint 2010. 01. 01-ig.
Utána a nyugdíjfolyósítás mellett 2011-ig dolgozhatom életkorom miatt.
Kérdésem: a 40 éves jubileumijutalom kifizetése mely időpontban aktuális?
- 2007. 09. hótól
- 2009. 12.31. (ha ténylegesen nyugdíjba vonulok)
- 2010. 11. (ha felfüggesztem a nyugdíjam 2010. 01. 01-től)?

Tudja valaki, hogy ha egy helyi önkormányzat nem adott 40 éves munkaviszony után jubileumi jutalmat, annak van-e elévülése? Ha igen, a 40 év munkaviszony letöltése után mikor? A 40 év után van-e még kategória(45, 50 év)?
Köszi előre is,
SGY

5 éven belül kérheted utólagosan a 40 éves jubileumi jutalmadat. További (45,50) évekre nincs jubileumi jutalom

A jubileumi jutalom és más járandóság esetében az elévülést a Munka Törvénykönyve szabályozza.
Az MT 11. § (1) bekezdése alapján ?a munkaviszonnyal kapcsolatos igény három év alatt évül el?. Az igény elévülése az esedékessé válástól kezdődik. Ebben az esetben az esedékesség napja az a nap lesz, amikor a jubileumi jutalmat ki kellett volna fizetni, a három éves elévülési idő a rá következő naptól kezdődik.

1987.08.01-én kezdtem el dolgozni védőnőként. Kezemben van egy határozat szolgálati idő beszámításáról, melyben a közszolgálati idő kezdő időpontját 1984.10.01 napjában állapítják meg. (Beszámították 2 év 10 hónappal a főiskolámat).
Mikor jár nekem a 25 éves jubileumi jutalom? Idén vagy majd csak 2012-ben. A közalkalmazotti jogviszonyomban megszakítás nem volt. Várom a válaszokat. Köszönettel. Kati

A papír alapján egyértelmű, hogy idén.
De a munkaügyes is meg tudja mondani, hogy milyen évvel vagy jelenleg nyilvántartva.

A Közszolgálati nyilvántartás három kategóriára bonja az elismert éveket:
- besoroláshoz (fizetési fokozathoz figyelembe vett évek
- jubileumi jutalomhoz/felmentési időhöz figyelembe vett évek
- végkielégítéshez figyelembe vett évek

Kérdezz rá!

Az alábbi konkrét esetben kérném segítséget a 30 éves közalkalmazotti jubileumi jutalom esetében. A dolgozó a 25 éves jubileumi jutalmat megkapta 2003-ban Jár-e a 30 éves jubileumi jutalom, ha az alábbi foglalkoztatásban szerzett jogviszonyt?
Utasellátó 1972.04.15-1972.0831. munkaviszony megszünt
Utasellátó 1975.06.15-1981.07.04. felmondás a dolg.részéről
Autóker 1985.04.01-1991.06.15 áthelyezés
Autóker 1991.06.16-1992.03.21. munkaviszony megszünt
Közút 1992.04.01-1992.06.15.munkaviszony megszünt
Önkorm.TÜSZ , PMH egészségügy takarító 1992.07.01.-től folyamatosan.
Várom a mielőbbi hozzászólást, mert a dolgozó megkapta a 25 éves jubileumi jutalmát 2003-ban , a 30 évesre jogusult-e?

Jubileumi jutalom huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jár a KJT 78. § (1) bekezdés alapján.
A törvény 87/A. § (1)-(2) bekezdése felsorolja melyek ezek a munkaviszonyok. Minden más jogviszonyt nem lehet számítani a jubileumi juttatás alapjának!

Amely munkaviszonyok nem tartoznak a közszolgálati körbe és a törvény erejénél fogva nem is alakultak '92-ben közszolgálati jogviszonnyá a 87/A. § (3) bekezdés alapján kizárólag a fizetési fokozat megállapításánál lehet figyelembe venni.

Véleményem szerint már a 25 éves sem járt volna, mivel sem az Autóker sem az Utasellátó nem tartozott a közszolgálati körbe.

Ez nem így van, ennél 92-ben árnyaltabb volt a szabályozás.Pl. akinek folyamatosan áthelyezéssel szűnt meg a mviszonya / Munka tv-e 209 par. /alapján , annak közszolgálatban eltöltöttnek kell elismerni a szolgálati viszonyát. E szabályozás alapján kapta meg a jubileumi jutalmat nemrég két miniszter is.

Abban az esetben, ha a közalkalmazott munkaviszonya folytonos volt, de az egyik munkahelyéről felmondással jött el / a közalkalmazott mondott fel / jár e a jubileumi jutalom?

Az, hogy milyen indokkal szűnik meg a munkaviszonyod nem befolyásolja a jubileumi jutalom kifizetést mivel annak a ledolgozott közszolgálati évek az alapja.

Tehát ha felmondással jöttél el ( vagy kirúgtak, áthelyeztek, közös megegyezéssel szűnt meg a jogviszonyod stb.) nem lesz semmis az addig ledolgozott közszolgálati éveid, azokat mindig be kell számítani a jubileumi jutalom alapjának.

Üdvözlök Mindenkit!
25 éves jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatban merülnek fel kérdéseim:
1983. augusztus 1-től dolgoztam egészségügyben, majd, 1985-től egy tsz-ben, de közben munkaviszonyom fennállása mellett gyes-en voltam.
1994-ben munkanélküli lettem, 1995. április 24-től közalkalmazottként (iskolaitkár) alkalmaznak.
Kérdésem: én miért nem kaphatom meg a 25 éves jub jutalmat, ha az egy igazgatás alá tartozó másik iskolában dolgozó isk.titkár megkapta 2007. őszén, holott ő is dolgozott cipőgyárban,vagy a karbantartónk is megkapta, aki előzőleg egy malomban dolgzott??
Miért nem lehet beszámítani a tsz-ben eltölött időt, ahol központi adminisztrátor voltam?
Várom segítő válaszukat, javaslatukat: Enikő

Kedves Enikő!
A leírtak alapján valóban nem illeti meg a 25 éves jubileumi jutalom. A jogosultsághoz csak az egészségügyben eltöltött időt és a jelenlegi jogviszonyát lehet figyelembe venni, így kb 17 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából.

Köszönöm válaszát, de még mindig nem értem ha nem áthelyezéssel került oda a másik dolgozó- márpedig nem - ő miért kaphatta meg?
Tévedett a munkáltató, de 2x.
Míg nem egy intézmény voltunk a jelenlegi munkáltatóval, mindenkinek kifizették a jub. jutalmat olyan módon, hogy elismerték jogviszonynak is és jub. jogosultságnak is.!!
Az összevonásunk évében ők 2x is fizettek, de mostmár nem!
Ha nem ismerik el ők a tsz-ben ledolgozott éveket, akkor miért nem értesítettek erről az összevonásunkkor, írásban, hogy ők az előző munkáltatóval ellentétben nem ismerik el!
Szerintem kellett volna erről értesíteniük a felülbíráláskor. az új kinevezésben csak a munkáltató neve változott, de a előzőekben rögzítettek változatlanul maradtak.
Mégegyszer köszönöm válaszát

Az a tény, hogy munkanélküli volt, eleve kizárja, hogy az azt megelőző, nem közalkalmazotti jogviszonyait be lehessen számítani a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából. Meg szeretném jegyezni, hogy a fizetési fokozatba sorolásnál sem vehető figyelembe a munkanélküli járadék folyósításának időtartama. Azonban, ha sérelmezi a munkáltatói intézekedést, jogorvoslatért a munkaügyi bírósághoz fordulhat (az Ön helyében nem tenném). Még kis segítség: a jubileumi jutalomról a XXXIII. Kjt 78. §-a rendelkezik, kérem, olvassa el; a jogszabályt megtalálja a közszolga.hu-n is.

ezt a magyarország.hu -ról másoltam ki, szerintem elég érthetően összefoglalja a dolgokat:

A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításánál (pl. jub jutalom alapja is ez) közalkalmazotti jogviszonynak kell tekinteni:
1. a közalkalmazotti munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban;
2. a köztisztviselői szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban;
3. a szolgálati jogviszonyban (pl. rendőrség, határőrség);
4. a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
5. a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban töltött időt
6. a pályakezdő fiatalok támogatásáról szóló törvény (2004. évi CXXIII. tv.) és a köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt .

A fizetési fokozat megállapításánál közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek számítják be:
1. a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett;
2. az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
3. a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint
4. nem a pályakezdő fiatalok támogatásáról szóló törvény és a köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban
eltöltött időt

Most ezt a törvény, ha a munkaadó törvényesen akar eljárni, csak ez alapján veheti figyelembe a (közalkalmazott) munkaéveket.

Tisztelettel az után érdeklődnék, hogy mikortól él ez a rendelkezés, és hogy visszamenőleg meddig lehet érvényesíteni a katonai szolgálat idejét, konkrétan előfelvételis szolgálati idő 1982-ből, (11 hónap)?

Mert nem közalkalmazotti jogviszony, csak a fizetési fokozatba számít bele. Ha áthelyezéssel kerültek a példában szereplők a közalkalmazotti munkakörbe, csak akkor jogos a jubileumi jutalomba beszámítani pl. a cipőgyárban eltöltött időt.

Köszönöm válaszát, de még mindig nem értem ha nem áthelyezéssel került oda a másik dolgozó- márpedig nem - ő miért kaphatta meg?
Tévedett a munkáltató, de 2x.
Míg nem egy intézmény voltunk a jelenlegi munkáltatóval, mindenkinek kifizették a jubn. jutalmat olyan módon, hogy elismerték jogviszonynak is és jub. jogosultságnak is.!!
Az összevonásunk évében 2x is fizettek, de mostmár nem!
Mégegyszr köszönöm válaszát

Kedves Gizus!
1952 szept. 3-án születtem, 1973 szept 1-től közalkalmazotti munkaviszonyom van. El mehetek-e valamilyen formában nyugdíjba és jár-e nekem a jubileumi jutalom?
Köszönöm: Roni

Kedves Gizus !
SzÍvből köszönet fáradozásodért !

1950-es születésű férfi vagyok. Közalkalmazotti munkaviszonyom 1972 március 12-én kezdődött, azóta egy munkahelyen dolgozom.Előtte 2 év sorkatonai szolgálatot teljesítettem. 2010 őszén (ha betöltöm a 60 évet) szeretnék elmenni előrehozott öregségi nyugdíjba. A 40 éves szolgálati időm meg lesz a katonasággal(1 hetet voltam táppénzen), de a közalkalmazotti munkaviszonyom csak 38 év lesz. Megkaphatom-e 40 éves jubileumi jutalmat? Mikor kérhetem a felmentésemet? Köteles -e a munkáltató a felmentés iránti kérelmem elfogadni? Jár-e felmentési idő? A válaszokat előre is köszönöm, tisztelettel P.S.

Üdv mindenkinek!
Az idén éppen 30 éves munkaviszonyunkat töltjük a húgommal együtt.Az önkormányzat fogcsikorgatva vette tudomásul, és közölték, hogy pénz az nem biztos, hogy lesz rá, mert a" tisztelt képviselők" nem akarják megszavazni! Hogy is van ez a jutalom?

Üdv.
A jubileumi jutalom kifizetését nem tagadhatja meg az önkormányzat,mert a Kjt.78.§.(2)b. pontja értelmében ezt kötelező kifizetni.
Én most kaptam május elején meg.
Remélem azóta Önök is megkapták.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!