Forradalom a ...

Forradalom a közigazgatásban
2008. február 8.

Az EU szolgáltatási irányelve rákényszeríti Magyarországot az egyablakos ügyintézés bevezetésére

Jogharmonizáció. Elkészült az EU szolgáltatási irányelvének magyarországi meghonosítását célzó központi jogszabályi változtatások listája, s az önkormányzatok a napokban kapják meg, milyen törvény- és rendeletmódosításokhoz kell hozzáigazítaniuk a saját rendeleteiket legkésőbb 2009 végéig ? értesült kormányzati forrásokból a Világgazdaság. Az utóbbi évek uniós jogalkotásán belül talán a legfontosabb gazdasági hatással járó, 2006-ban elfogadott irányelv magyarországi meghonosítása szinte forradalmasítaná a közigazgatási eljárásokat a szolgáltatási szektorban működő kisebb vállalkozások számára is.

A szolgáltatási irányelv értelmében minden tagállamban meg kell szüntetni a jogi és adminisztratív akadályokat a más tagállamból érkező szolgáltatásnyújtók piacra lépése előtt. A szöveg összesen 42 olyan intézkedést tartalmaz, amely eltávolítja a korlátokat, és 65 olyat, amely javít a jelenlegi bürokratikus eljárásokon. A külföldön szolgáltatni kívánó cégek az irányelv szerint egyablakos rendszer keretében regisztráltathatják magukat. Egyúttal létre kell hozni az elektronikus eljárás lehetőségét is.

Az egyablakos rendszer bevezetése már évek óta szlogenszerűen visszatérő fordulattá vált a vállalkozásbarát közigazgatásról szóló diskurzusokban és politikusi megnyilvánulásokban. Most azonban végre valóban meg kell csinálni ? méghozzá ha már a többi tagállam cégei számára elkészül a rendszer, akkor azt a magyar vállalatokra is kiterjesztik. Az elgondolás lényege az, hogy ha több hatóság közreműködésére van szükség egy-egy ügy elintézéséhez, ne az ügyfél vándoroljon a hivatalok között, hanem az akták. Ha például egy vállalkozás üzletet szeretne nyitni, akkor ma ehhez még rengeteg hatósághoz kell elzarándokolnia, hogy beszerezze a szükséges engedélyeket ? az egyablakos rendszerben egy helyre is elég lesz elmennie.

Az elképzelések szerint az elektronikus eljárást az Ügyfélkapu rendszerén keresztül, a www.magyarorszag.hu honlapon lehet majd igénybe venni. A személyes ügyintézést biztosító pontok rendszerének kiépítésére jelenleg még több verzió van forgalomban. Ezek egy részében a kereskedelmi és iparkamarák bevonása is szerepel, más részükben az önkormányzatok vagy más államigazgatási szervek jelennek meg.

Vándor Béla, az MKIK vezető jogtanácsosa szerint több érv is szól amellett, miért lenne célszerű felhasználni a kamarákat is. Egyrészt a hálózatot úgy kellene létrehozni, hogy minél közelebb legyenek az ügyintézési pontok a vállalkozókhoz, márpedig a kamaráknak inkább vannak vállalkozói kapcsolatai és irodahálózata, mint az államigazgatásnak. Másrészt a kamaráknál megvan az ehhez szükséges infrastruktúra és szakemberállomány, hiszen 2000-ig számos közigazgatási feladatot is elláttak.

Az egyablakos rendszer a magyar közigazgatás bizonyos részterületein már működik: így például az uniós pályázatokat kezelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az ügyfél-tájékoztatás terén vezette azt be, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. pedig az egyedi kormánydöntéssel odaítélhető befektetési támogatások (tehát a multik) számára. A hazai szolgáltatói szektorban működő kisvállalkozások számára azonban az uniós irányelv teremtheti meg ezt az egyszerűbb, kényelmesebb, gyorsabb és olcsóbb eljárást.

Az egyablakos rendszer működéséhez mintegy 340 országos hatóság és 2090 önkormányzati jegyző elektronikus hálózatba kapcsolására lesz szükség, s mindez legfeljebb 500 millió forintos költséggel járhat. A belső piaci információs rendszerben szereplő standardizált, 23 nyelven feltehető kérdésekkel és ugyanazon a nyelven kapott válaszokkal azonban például egy burgenlandi önkormányzat is azonnal megtudhatja majd, hogy valóban jogosult-e az adott szolgáltatás nyújtására az a magyar vállalkozás, amely nála végezne ilyen tevékenységet.

Világgazdaság
UGy

Menetrend az átültetésre
A szolgáltatási irányelv átültetéséhez egy átfogó kerettörvény meghozatalára, kereken 20, meglévő törvény módosítására, 16 kormány- és még jó néhány miniszteri rendelet módosítására lesz szükség.
Az elveket lefektető kerettörvény tervezetének szövegezése a nyáron kezdődik, s a tervek szerint az Országgyűlés a 2009. tavaszi ülésszakán fogadhatja el.
Az irányelv egészét 2009 végéig kell hatályba léptetni minden tagállamban, így az önkormányzatoknak is addig kell befejezniük rendeleteik emiatt szükséges módosítását.

Hatály
(a szolgáltatási irányelv alátartozó szakmák)

 • Menedzsment-tanácsadás
 • Minőségigazolás és minőségvizsgálat
 • Létesítményüzemeltetés
 • Reklámtevékenység
 • Kereskedelmi ügynökök
 • Jogi és pénzügyi tanácsadás
 • Ingatlanszolgáltatások
 • Építkezés
 • Épülettervezés
 • Nagykereskedelem
 • Vásárszervezés
 • Autókölcsönzés
 • Utazási irodák
 • Turizmus
 • Szabadidős szolgáltatások
 • Sportközpontok
 • Újságírás
 • Fodrászat ?????
 • Közérdekű gazdasági szolgáltatások
 • Postai szolgáltatások

Forrás: BruxInfo