Újraszabályozott fizetés

A közalkalmazotti és a köztisztviselői törvény is változhat júliustól
2008. február 19.

Újraszabályozott fizetés

Júliustól változik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény. A módosítás az álláspályázatok közzétételének, valamint a gyakornoki programok szabályozása mellett főleg a vezetői fizetéseket érinti. E szerint a vezetői megbízás mellett önálló vezetői munkakörben, sőt menedzserszerződéssel munkaviszonyban is elláthatók lesznek az irányítói posztok. Míg most a végzettségtől és a szolgálati időtől függ a közalkalmazott vezetők díjazása, addig júliustól a kinevezett vezetők illetményét az befolyásolná, hogy a hierarchia melyik szintjén vannak, milyen létszámú intézményt vagy szervezeti egységet vezetnek, illetve, hogy az átlagosnál bonyolultabb vagy épp egyszerűbb irányítói munkát látnak-e el. Az illetményalap mértéke 2008-ban havi bruttó 550 ezer forint lehet.

A közszférában az átlagosnál összetettebb feladatokat ellátó vezető kaphatja meg ezt az összeget, feltéve, ha ezer főnél több alkalmazottja van. Összetett feladatot végző intézménynek számítanak az országos vagy regionális ellátási körzettel rendelkező komplex vagy szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények, illetve az egyetemek. Ennél létszámarányosan kevesebbet kaphatnak az átlagos közszolgálati tevékenységnek minősülő munkahelyek főnökei. Például a megyei egészségügyi intézmények, a szakmúzeumok, a tudományos és szakkönyvtárak, a szakiskolák, a kollégiumok. Még alacsonyabb havi fix jár az átlagosnál kevésbé összetett irányítást követelő intézmények vezetőinek, idetartoznak majd az önkormányzati szolgáltató intézmények. Természetesen a prémiumok a havi fix felett járnak. A kinevezett közalkalmazottként dolgozó első számú főnökök éves prémiuma a naptári évre számolt illetmény 30 százaléka lehet.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosításáról legutóbb tegnap egyeztettek az érintett szakszervezetek; Varga László, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) elnöke lapunkat arról tájékoztatta, hogy a vita ma is folytatódik. Az érdekképviselők több ponton módosítanák a tervezetet, főleg, hogy a közpénzekből ellátandó feladatok elvégzése ne történhessen menedzserszerződések alapján.

A koncepció anomáliája, hogy a vezető ? főleg, ha szervezeti egységet irányít ? így nem lesz érdekelt abban, hogy minél alacsonyabb létszámmal oldja meg a napi feladatokat. A létszám-kategóriát az adott intézménynek, illetve a szervezeti egységnek egyébként mindig január elsejével kell megállapítania. Ebben sokat segítene, ha megoldódna a kormányzati személyügyek humáninformatikai támogatása. Az erre vonatkozó, várhatóan a legnagyobb hazai cégek részvételével zajló tendert azonban már másodszor napolták el, úgy tudják, kifejezetten szakmai okok miatt. A rendszernek, amely naprakész információkat tudna adni a dolgozói létszámról, a fizetésekről, juttatásokról, év végéig működnie kellene.

A kormányból január végén távozott Szetey Gábor államtitkár nevével fémjelzett teljesítményértékelési rendszer miatt júliustól újra változna a köztisztviselői törvény is. Ez 800 vezetői posztot érintene, ahová munkaköralapú illetményrendszert vezetnének be. A koncepciót Szetey még a távozása előtt teljes körűen kidolgozta, úgy tudjuk azonban, hogy koalíciós konszenzus hiányában és a köztisztviselői kar nyomására elbukhat.

Világgazdaság
Koczó Ildikó