Ügykezelők!

Szeretnék az ügykezelők jogviszonyáról, bérezésükről szakember segitségét kérni, hogy a köztisztviselői törvény miért különbözteti meg az ügykezelőket ? Egyáltalán tudják, hogy az ügykezelők milyen munkát végeznek ? Természetesen a kérdeseket annak kellene megválaszolni aki ezt meghozta. Nevetséges, hogy egy polgármesteri hivatalban egy középfoku végzettséggel rendelkező köztisztveselőnek magasabb/besorolási szorzója mint az ugyanolyan végzettséggel csak ügykezelőnek nevezett köztisztveselőnek. Ha minimum középfoku végzettséget irnak elő a köztisztviselőknek miért nem egyforma a szorzó az ügykezelőknek .?

Már én is számtalanszor szóvá tettem a fizetésünket minden felettesünknél, és mit értem el vele? Hát azt, hogy mostmár be sem jönnek az irodánkba, mert én nem vagyok ki a panaszból. És ŐK tehetetlenek, a törvény az törvény . De TE azt írod, hogy lenne lehetőség . Konkrétan mi lenne az? Szerintem nincs egyenlő arányban az elvégzett munka az érte kapott javadalmazással. De még hivatalon belül is nagy különbségek vannak az ügykezelői besorolású munkakörök között. Egy - egy főosztályon egy ügykezelőnek nem egyenlő terhei vannak. ugyazazért a fizetésért. De félre ne érts, és nem a saját sorstársaimat akarom bántani ,csak a saját nyumorúságon és tehetetlenségem mondatja mind ezt! Üdvözlettel: Vendég 100.

Az átsorolás, eltérítés a vezetőn múlik, az ügykezelőknél eltérítésről még nem hallottam, csak az ügyintézőknél.
A Ktv. lehetővé teszi, hogy az ügykezelők közül osztályvezető kinevezésére kerülhet sor, de már annyira kevés az ügykezelők száma, hogy az ovez. kinevezése csak a minisztériumokban lehetséges.
Vélhetően rossz helyen dolgozol, mert tudok olyan hivatalt az északi régióban, ahol a titkárságon dolgozó dipolomával rendelkező kollégák, akik ügykezelői tevékenységet látnak el több éve, ügyintézői besorolásban vannak. Talán munkahelyet kellene változtatnod! Nem gondoltál még erre?

Minek munkahelyet változtatni mikor manapság mindenhol ez van! A vezetők visszaélnek azzal, hogy nagy a munkanélküliség. Nem kellene nagyképűen dobálózni, hogy változtasson munkahelyet. Becsülettel dolgozni illene mindenkinek, ezért kapja a fizetést. Addig amíg az egyik dolgozó azt is meggondolja, hogy kimenjen-e a mosdóba, addig a másik az ötszörös fizetésért ne 3-4 órát dolgozzon, azt is azzal tölti, hogy a másikat egreciroztassa, ez nem munka és nem kell hozzá diploma és ötszörös fizetés.

Már 5 évvel ezelőtt a minisztériumi szakemberek a Duna Palotában tartott közigazgatási továbbképzéseken az ott jelenlévő vezetők felé jelezték, hogy az ügykezelői besorolás megszűnik, mert méltánytalan, igazságtalan, kezelhetetlen.
Más konstrukcióban kell gondolkodni, mert nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy melyik ügykezelő végez "döntéshozó" érdemi munkát, vagy melyik sem. Ez mindenképpen feszültséghez vezet a dolgozók között is. Normálisabb helyeken, már szépen lassan átsorolták a dolgozókat a II. besorolási kategógiájú ügyintézői munkakörbe. Csak hát ahol ezt a vezető nem tartja fontos kérdésnek - mivel az illetmény ugye itt a legkevesebb - ott nem is tettek semmit. Én már kikerültem a közszférából, de annak idején ott is gond volt ez, s a dolgozók az SZ-elnöknek írtak levelet, minden ügykezelő aláírásával, így intézkedni kellett valamit, s előbb-utóbb meg is oldódott a probléma. Rámozdultak! Talán tippnek nem rossz, már bevált!

Hivatalunkban a vezetők nagyon sokat hezitáltak, hogy az ügykezelők átkerüljenek-e a II. besorolásba. De talán soha ilyen nagy egyetértés nem volt közöttük még semmilyen ügyben, mint ebben a témában. Nem merték felvállalni az átsorolást, féltek egy esetleges minisztériumi ellenőrzéstől és a magyarázkodástól. Helyi szinten legalábbis ezzel hülyítették az ügykezelőket, holott Te leírtad, hogy lett volna lehetőség az átsoroláshoz. Így állnak ki a vezetők a dolgozóikért.

Sajnos ez a probléma a dekoncentrált szerveknél, önkormányzatoknál oldódott csak meg, de a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveinél még vannak ügykezelők. Hát nem furcsa, hogy az önkormányzatokat felügyelő szerveknél ügykezelői besorolásban foglalkoztatnak néhány főt, míg az állami hierarcia alsóbb szerveinél nincsenek ügykezelők? Az önkormányzatoknál kik látják el az ügykezelői feladatokat?

Nyugodj meg az önkormányzatoknál is ügykezelők látják el az ügykezelő feladatot!

"Nyugodj meg az önkormányzatoknál is ügykezelők látják el az ügykezelő feladatot!"

A HMKgy-nél megbízási szerződéssel alkalmazott ügykezelői tevékenységet ellátó személy, aki csak napi 7 órában "dolgozik" az is ügyintézői besorlásnak megfelelő illetményt kap.

"Nyugodj meg az önkormányzatoknál is ügykezelők látják el az ügykezelő feladatot!"

Évek óta nem szerveznek ügykezelői vizsgát az állig.(régen közig.) hivatalokban. Szerinted minden ügykezelői munkát ellátó személy a közgazdasági szakk. ügyviteli szakán végett, merthogy ők mentesek az ügyekezelői vizsga letétele alól?!

Tévedsz, mert ügykezelői vizsga szervezésére az utóbbi időben nem került sor hivatalunkban! Vagy mindegyik ügykezelő a közgazdasági szakközépiskola igazgatási és ügyviteli szakán végzett?

Arra lennék kiváncsi, hogy országos szinten mennyi az ügykezelők létszáma. Egyszer olyan 80 ezres nagyságot hallottam. Szerintem ez túlzás. A lényeg az, hogyha a minimálbér egy kicsit igyekszik, minket lehagy és akkor kaphatunk fizetésemelést.

A napokban olvastam egy KSH jelentésben, hogy az ügykezelők létszáma országos szinten 80.000 fő.

Az Önkormányzatoknál ügykezelők végzik az ügykezelői feladatot, sőt mellette előadói feladatnak minősülő munkát is el kell végeznie, természetesen ügykezelői bérért. Itt nem csak egy kisérőlevélről, hanem egy-egy jelentés elkészítéséről is szó van. Mindenképpen gazdaságos a hivataloknak ügyintézőt alkalmazni, hiszen felelősségteljes munkát végeznek, jóval alacsonyabb bérért, mint az előadók, habár a munkájuk minősége ezt az eltérést nem mindig indokolja, csupán, hogy a besorolásuk más. A teljesítményértékelésnek nincs jelentősége, hiszen az nem fogja tükrözni egy rosszul dolgozó előadó tevékenységét, hiszen azok becsületét védeni kell. De ki védi meg az ügykezelőket? Ki teszi végre helyre a munkájuk megbecsülését, mert ami most folyik az gyalázat!!

Lehet próbálkozni,és várni a választ, de ebből mikor lesz végre pénz?
Hová forduljunk, milyen forumon adjuk elő jogos panaszunkat, amit már
megfogalmaztak az előttem író kollegák!

Ez nem annyira képzettség, hanem munkakör szerinti megküldönböztetés. Az ügykezelő CSAK ügyviteli feladatokat láthat el (érkeztetés, iktatás, postázás, fénymásolás, stb.), míg a középfokú végzettésgű köztisztviselő érdemi ügyintézést is végezhet. Tehát pl. Az ügykezelő a beérkező levelet iktathatja, fénymásolhatja, stb, de nem válaszolhatja meg, a köz. végz. köztisztviselő meg megválaszolhatja a levelet (vezetői ellenőrzés mellett), de nem iktathatja, postázhatja ki, stb. (Tehát mondhatjuk úgy, hogy a köztisztviselő "inkább szellemi" tevékenységet végez, az ügykezelő meg "inkább fizikai" tevékenységet.)

De egyébként nem egyforma a minimumkövetelmény sem, mert az ügykezelőhöz minimum "középszintű szakképesítés" kell, köztisztviselőhöz pedig minimum "középiskolai végzettség". Hogy mi a "középszintű szakképesítés" azt az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet (OKJ) tartalmazza.

Amúgy pedig a "cégtől" is függ. Mert elvileg lehetséges, hogy középfokú végzettségű köztisztviselőként foglalkoztatnak valójában ügykezelői tevékenységet végző személyt. Ez attól függ, hogy mennyire "rendes" a munkáltató. Ha ugyanaott van két személy aki gyakorlatilag ugyanazt csinálja, de egyiket ügykezelőként, a másikat középfokú végzettségű köztisztviselőknt foglalkoztatják (azonos képzettség mellett), akkor lehet háborogni.

Van, akit középszintű szakképessítéssel köztisztviselőként (a főnök csókosa) és van akit középiskolai végzettséggel ügykezelőként foglalkoztatnak. Egy irodában, egymással szemben dolgzik a két hölgy, és ugyanazt az ügykezelői feladatot látja el mindkettő. Mi alapján történik akkor a besorolás? Kormányrendeletben leírtakat hogyan is tartja be a munkáltató?

Nem mindenki csókos, aki középfokú végzettséggel ügyintéző.
Egyszerű ezt kijelenteni, de ha veled történne meg, akkor rólad mondanák ezt!
Akkor te lennél a csókos, még ha ténylegesen nem is voltál az. Az jól esne pl?

Hivatalunkban egy irodában három kolléga dolgozik. Az egyik áll.ig. főiskolai diplomával, a másik középfokú végzettséggel (érettségivel, míg a harmadik középfokú szakképesítéssel rendelkezik.Mindhárom munkatárs az alábbi feladatokat látja el: telefont, faxot, fénymásolót kezelnek, a beérkező iratokat manuálisan érkeztetik, és beborítékoljál a titkárság kimenő leveleit.
Tehát ügykezelői feladatot látnak el. A diplomával rendelkező munkatárs ügyintézői besorolásban van, míg a másik két dolgozó ügykezelőként van besorolva. Itt a besorolás nem a munkaköri feladat szerint történt, hanem az iskolai végzettség alapján.

Egy régióközpont székhelyén titkárnőként dolgozom, ügykezelői besorolásban még négy kolléganőmmel együtt. Mindannyian középfokú végzettséggel rendelkezünk. A hivatalvezető titkárságán dolgozó középfokú szakképesítéssel rendelkező, ügykezelői besorolású kolléganőnket a régiósításkor besoátsorolták ügyintézőnek, holott ugyanazt a tevékenységet végzi, mint a másik 4 kolléganő, akik egy-egy főosztály titkárságán dolgoznak és ugyanolyan titkárnői feladatokat látnak el, mint az átsorolt kolléganő. Továbbá az informatikán dolgozó középfokú végzettségű kolléganő is ügyintézői besorolást kapott, pedig érdemi feladatokat soha nem látott el. Mitől is függ akkor a besorolás?

akkor vezesd már le kérlek, hogy a titkárnők mivel végeznek több munkát mint az ügykezelők? ők sem érdemi ügyintézők, mégis előadó, főmunkatárs és ki tudja még milyen besorolásban tetszelegnek. oszt veszik fel a telefont, gépelnek és iktatnak, postáznak stb.

Én nem mondtam, hogy többet végeznek. De a munkakör feltételeit a munkáltató szabja meg.

Elvileg a titkárnői pozíciót is lehet minimumkövetelményhez, de akár maximumhoz is kötni. Az sehol nincs kőbe vésve, hogy "titkárnőt csak minimálbéren lehet foglalkoztatni"... A munkáltató azt is előírhatja, hogy neki felsőfokú végzettségű titkárnő kell. Ha ilyen végzettséghez kötötte a munkakört, akkor hiába csak titkárnő az illető, diplomás besorolás jár neki.

Ha tehát a titkárnői állás az adott helyen "középszintű szakképesítéshez" van kötve, akkor ugyanaz a helyzete mint az ugyanilyen képesítéshez kötött ügykezelőké. Ha viszont a titkárnői állást legalább középfokú végzettséghez kötötte, akkor a titkárnő végzettsége nagyobb az ügykezelőkénél és így a besorolása is más megítélés alá esik hiába végeznek "hasonló munkát".

Azt, hogy mi azonos munka azt a munkaköri leírások összevetésével lehet leginkább megmondani. Ha ezek nem egyeznek meg szó szerint, akkor aligha lehet bizonyítani, hogy ugyanaz a két munkakör. Ja és ebben az esetben sem a törvényi rendelkezés a rossz, hanem a munkáltató eljárása.

ha a titkárnőnek nincs szüksége a munkakörében nyelvtudásra, alanyi jogon jár neki a nyelvpótlék három nyelvből

ügykezelőnek sincs szüksége nyelvtudásra, de neki egyáltalán nem jár a nyelvpótlék, bár két nyelvet középfokon beszél,

képzettségi pótlék szintén nem járt az ügykezelőnek, még akkor sem, ha a titkárnőkkel együtt vizsgázott ecdl-t, de ő nem kaphatta meg, mert ügykezelő besorolásban volt, de ugyanolyan munkát végzett

a munkaköri leírásba pedig azt írsz amit akarsz a beosztottadnak

mi a középszintű szakképesítés? szakközépiskolai érettségi? érettségi + okj középfokú szakmai bizonyítvány? lepődjél meg, de a gyors- és gépíró szakiskolával érettségi nélkül lehet valaki titkárnő 2-esben, de egy másik ugyanolyan titkárnő érettségivel, nyelvvizsgával csak ügykezelő besorolású. az indok: mert az egy olyan álláshely.

egy úgy szar ahogy van

Közigazgatásban, önkormányzatnál dolgozom, mint ügykezelő.Elvégeztem munka mellett a szoc.ped.főiskolát, diplomát szereztem. A munkám tisztességgel, becsülettel, és véleményem szerint magas szakmai tudással végzem. Kértem átsorolásomat, egyszer elutasítottak, mert nincs státusz, egyszer pedig, mert ügykezelőként van rám szükség.Ugyanakkor ügyintézőket vettek fel, természetesen mindegyik valakinek az ismerősé úgy véletlenül. Hol itt a munka megbecsülése, tisztelete.Nem beszélve arról "egy életen át tanuljunk, képezzük magunkat".Hol ott nem csak ügykezelői munkát látok el, határozatokat, előterjesztéseket készítek. Nem okosabb akartam lenni, csupán nem mindegy mennyi fizetést viszek haza, mennyi lesz a nyugdíjam. Ebben az esetben véleményem szerint az emberség kérdése a döntő.Semmivel sem végzek alacsonyabb rangú munkát, mint bármelyik ügyintéő, csak a borítékom vékonyabb. Hol itt az igazság, a munka beszülete ?

Az átsorolásod csak akkor lehetséges, ha a munkakörödben olyan feladatokat látsz el, amikhez a szocped diploma megfelel. Alapesetben ez a szociális igazgatási és a jegyzői gyámhatósági feladatok. Néhány esetben bármilyen diploma + okj végzettség is elég lehet az átsoroláshoz, ha adott munkafeladatokat végzel pl. a belügyi igazgatási feladatoknál bármilyen diploma + középfokú számtech képesítés.

szóval csak úgy nem sorolnak át, de ha beleesel valamelyik kategóriába, forszírozd a jegyzőnél.

Ugyan.. -ki mer szólni a jegyzőnek bár mit is! Jelenleg a hivatalokban olyan túl feszített tempó, és leterheltség van - nem beszélve, az őszi helyhatósági választásoktól való félelemről, hogy mi már annak is tudunk örülni ,ha egy nap nem belénk rúg a jegyző...-Legjobb ha ránk se néz.
A Fideszes új program is kedvezően alakul, csak nem nekünk közrabszolgáknak.

Nincs semmiféle ?ha a titkárnőnek nincs szüksége?? Angol, német és francia nyelvvizsga után minden köztisztviselőnek ALANYI jogon jár a törvény szerint, ha használja, ha nem. (Ktv. 48. § (6)) ? Ez is elég igazságtalan már önmagában. Nem használni valamit, de kapni rá pénzt?

Az összes többi nyelv esetén csak akkor jár pénz, ha köztisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges. Azt meg a munkáltató szabja meg. És elvileg megszabhatja úgy, hogy valójában nem is kell neki használni? Tehát kiírhatja, hogy tudjon eszperantóul, az így felvettnek jár az eszperantó után is a pénz. Hogy valójában alkalmazza-e munkája során a nyelvet az illető azt meg a munkáltató ellenőrzi?

Mivel az ügykezelő fogalmilag nem egyezik meg a köztisztviselővel (1. § (8) a)-b)) ezért az a Ktv. 48. §-a (nyelvpótlék) nem vonatkoztatható az ügykezelőkre. - Igen ez is elég szar / diszkriminatív (de csak azért, mert a köztisztviselőnek alanyi jogon jár).

Azt, hogy kit hogyan foglalkoztatnak az sajnos munkáltatói kérdés. Tehát lehetséges az is, hogy valakit diplomásként vesznek fel köztisztviselői állásra és mégis ügykezelői tevékenységet végez. Ez esetben mivel köztisztviselőként alkalmazzák neki is járnak a pótlékok. (Ilyenek pl. a csókosok) Tehát a munkáltatón múlik tulajdonképpen minden és persze szar az egész, ahogy alkalmazzák, mert a nem igazán jó törvénnyel még vissza is élnek. (A közig. vezetőt SENKI nem fogja megkérdezni, hogy te Dönci Klárikát miért foglalkoztatod köztisztviselőként (több közpénzt kiadva), ha ügykezelői tevékenységet végez. Legfeljebb egy másik állami közigazgatási szerv kérdezhetné meg (munkaügyi felügyelet), de a két vezető biztos elbratyizna egymással és jót röhögnének azon a válaszon, hogy: a nyelvtudása miatt (Ha tudnád milyen isteni a nyelve?).

Szóval igen, rengeteg mocskosság van, de ez kevésbé a törvény hibája, mint inkább a vezetőké, akik azt csinálnak amit akarnak teljesen felelőtlenül. Ahogy az ügyészség falaz a rendőrségnek és nem baszogatják a nyilvánvalóan hazug egymást mentegető rendőröket, ahogy az APEH fedezi a többi állami szervet. Pl. nem fizették meg a munkavállalók után egyes minisztériumok a TB-t, de az nem volt gond, se a miniszter, se senki nem bukott bele stb. úgy fedezi minden állami szerv vezetője a másik állami szerv vezetőjét. Nincs senki aki rendet tenne.

Tehát a törvény alapgondolata, hogy az ügykezelő, aki csak iktat, stb. az nem egyenrangú azzal, aki pl. határozatokat ír, meg komplex döntéseket hoz, jó. Az viszont, hogy pl. a közszférások 13. havit kapnak az eleve arcátlanság. Mire fel? Vagy fizessék meg rendesen, ne ilyen olyan jogcímen folyassák ki a pénzt. Csak ugye vezetőknél nagyon feltűnő lenne, hogy milliókat keresnek. Jelenleg el tudják mismásolni, hogy 38 ezer az ?alap?, ja + a vezetőknek 100 féle pótlék?. Igazságtalan az is, hogy használat nélkül alanyi jogon adjanak bárkinek nyelvpótlékot. De az is, hogy aki pesten dolgozik annak 50%-os az illetménykiegészítése, aki meg vidéken annak 30%-os. (44. § )

Az ilyenek sorba vételével tényleg úgy tűnik, hogy úgy szar ahogy van, viszont ezeknek a kigyomlálásával, letisztításával talán jó lenne a törvény.

Örülök, hogy azért vannak akik mernek véleményt alkotni a témáról. De nagyon örülnék annak, ha a törvény alkotója is beleolvasna ezekbe az irásokban. Sajnos én is úgy látom, hogy nagyon sok emberrel méltánytalanul bánnak a munkahelyeken. Könnyen oda mondják az embernek , hogy nem kötelező itt dolgozni . Ami a titkárnői besorolást illeti én sem értek egyet azzal, hogy a titkárnőknek ugyan azzal a végzettséggel mint az ügykezelőknek magasabb a fizetésük de sokkal mire fel ilyenkor nincs bérfeszültség ? vagy ezt a fogalmat már nem ismerik a vezetők. Akkor beszéljük meg vajon mi a titkárnők feladata ? Vegyünk egy önkormányzatot, a titkárnőnek nem kell iktatni, postát sem kell átvenni az is az ügykezelő feladata, ő csak felbontja és úgy adja át főnökének, néha megír egy két levelet, és figyelemmel kiséri a főnökének a programját, felveszi a telefont. Tulajdonképpen ehhez a munkakörhöz elég lenne a gyors-és gépiró iskola , de az ügykelezlőnek mennyi mindent kell csinálni és tudni ?Egyébként meg nem minden középfoku ügyintéző hoz határozatot ! A határozatok meghozatala is különböző előre megírt- illetve meglevő séma alapján.

Ügykezelőként titkárnői feladatoktat látok el, postázok, iktatok, irattározok, levelezést bonyolítok, testületi, bizottsági anyagokat készítek, meghívókat írok, egy-egy megkeresésre válaszolok, kezelem a telefont, a faxot, hozom-viszem a beiktatott anyagokat. Postázás alatt értsd: megírom az ajánlószelvényt, tv-t, beírom a postakönyvbe, kiviszem a Postára, fizetem a költséget. Úgy gondolom, hogy ezt nem lehet igazán titkárnői beosztásnak tekinteni. A bérem ügykezelői besorolásban 29 év után 87.000.-Ft, ami nettó 72.250.-Ft. Ha a kormány az igért megszorításokat bevezeti, akkor a 4 napos munkahéttel akár már 40.000.-Ft körüli összeget is hazaviszek. S nem lenézve mások munkáját, de az "út a munkához" programban résztvevők legkevesebb a minimálbért megkapják, ami nettó 59 eFt körüli összeg. De úgy gondolom, aahogy munka és felelősség tekintetében azért van némi különbség. Jó lenne, ha már valaki észrevenné, hogy az ügykezelőket azért alkalmazzák a Polgármesteri Hivatalok, mert a munkájukra szükség van, s ennek megfelelően meg is becsülnének bennünket. Most nem vagyunk sem köztisztviselők, sem közalkalmazottak, sőt még a közhasznú dolgozóknál is kevesebbre vagyunk becsülve! Sajnos írhatunk, amit csak akarunk, mert oda szavunk nem fog eljutni, ahol tenni is tudnának az érdekünkben. Dolgozhatsz bármilyen jól, lehetsz lelkiismeretes, nem kapsz érte plussz juttatást, pedig bérkiegészítésre %-os arányban van lehetőség, de minek, ha ennyiért is van aki a munkát elvégzi. Igen elvégzi, mert esetleg szereti azt amit csinál, szüksége van erre a kis bérre is stb.
Egy idő után az ügykezelő belefárad, de a tüske mindíg ott marad, miért ér ő kevesebbet, mint egy előadó, akinek a határozata tele van hibával, aki a kész határozatban csak a személyi adatokat, a segély összegét módosítja. Ügykezelő-titkárnőként ugyan úgy foglalkozom ügyfelekkel, kevés az az előadó, aki egyéni döntést hozhat, hiszen mindent a jegyző hagy jóvá, adott esetben javítja a hibákat. Ezeken a fórumokon csak annyit érünk el, hogy kiadjuk magunkból mindazt, ami bántó és megalázó.

Köztisztviselő avagy közalkalmazott

Ugyancsak titkárnőről van szó, az önkormányzatnál foglalkoztatott titkárnő köztisztviselő, az intézményénél pedig "csak" közalkalmazott, pedig az intézménynél a titkárnői feladatok sokkal kiterjedtebbek, mivel kevesebben vagyunk és ugyanazt a munkák kell elvégezni + hozzájön a ténylegesen a munkakörhöz tartozó (jelen esetben az önkormányzat köztisztviselője csak ezt végzi), több bérért és juttatásért hivatalosan!!

Miből gondolja a közalkalmazott titkárnő, hogy több és szerteágazóbb feladatot lát el, mint a köztisztveselőként foglalkoztatott nevezzük "titkárnő"-nek. Nem hiszem, hogy tapasztalat hiányában ilyen összehasonlítást lehetne tenni. Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy az ügykezelők besorolása gyalázatos, ennél az un. rendszeres szociális segélyezett is több pénzt kap, s dolgoznia sem kell érte, vagy az "út a munkához" programban résztvevők is jobban meg vannak fizetve. Úgy tűnik az ügykezelő foglalkoztatása nagyon gazdaságos, hiszen a nevetséges bérért lehet őket foglalkoztatni, elvégzett munkát számonkérni.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!