Nyugdíj, jubileumi jutalom és egyebek

Aki tud, válaszával segítsen!
Öregségi nyugdijas lettem. 6 évig voltam köztisztviselő, előtte sok területen dolgoztam,de nem voltam közalkalmazott sem. 39 évnél kicsivel több szolgálati időt szedtem össze, ebben van gyermek kedvezmény, munkanélküli viszonyban eltöltött idő, és tsz.tagság. 1992. májusáig voltam tsz.tag. A legutóbbi munkaadóm /ahonnan nyugdijba mentem, mint köztisztviselő/azt mondta, nem adható jubileumi jutalom. Viszont a 2 évenkénti besorolás változtatásnál adott hivatalos okmányon úgy van feltüntetve, hogy: közalkalmazotti munkaviszonyban eltöltött évek, és az addig munkaviszonyban töltött időt vette a béremelés alapjául. Eddigi életemben egy fillér jub.jutalmat sem kaptam, mert amikor elértem az 5,10,15, stb. éveket, mindig jött valami jogszabályi változtatás, ami alapján nem voltam jogosult rá. Egyik munkahelyen pld. az volt a kitétel, hogy a 25 évest akkor kaphatom meg, ha azon a munkahelyen már 5 éve dolgozom. Valóban nem vagyok jogosult semmiféle jub.jutalomra?
Még 2 kérdés: a jubileumi jutalom kifizethető-e akkor, ha valaki nyugdijba megy, és még 1 év hiányzik a 40 évből? Vagy pedig a feltételeknek meg kell felelni.
Érdemes-e Munkaügyi Bírósághoz fordulnom. Köszönettel: Zsó

Én úgy tudom, a közalkalmazotti viszonynak teljesen mindegy hány helyen dolgozott Édesanyád, viszont az nem mindegy hogy kilépett, vagy áthelyezéssel változtatott- e munkahelyet. Ha áthelyezéssel ment pl. Kórházból gyárba, aztán vissza az egészségügybe akkor az az idő is számít a jubileumi jutalomnál amit pl. a gyárban töltött. Nekem most fizették így a 40 éves jubileumi jutalmamat

Nem kell, hogy egy helyen legyen meg a szükséges jogviszony ideje!
"78. § (1) A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.

(2) A jubileumi jutalom:

a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,

b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,

c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg."

"BH2002. 78
A közalkalmazott jubileumi jutalomra való jogosultsága megállapításához elegendő a megkívánt közalkalmazotti jogviszony megléte. A törvény a jogosultság feltételeként sem a jogviszony folyamatosságát, sem annak ugyanannál a munkáltatónál történt megszerzését nem kívánja meg [1992. évi XXXIII. tv. 78. § (1) bek., 87. § (2) bek.]. "

Kedves tiger! Az sem számít szerinted, hogy áthelyezéssel vagy szimpla új munkaviszony létesítésével(megszűnt az előző munkahely, felszámolták) van meg a szükséges közszolgálati idő?! Köszi!!!

Nem tudom, hogy nekem válaszoltál-e, 45.év után nem jár semmi jubileumi jutalom a hűséges dolgozónak, aki ennyi évet letöltött egyhelyen?

jár jub. jutalom :-(

Közalkalmazottaknak nincs 35 éves jubileumi jutalom!

Kedves Kriszti!A jubileumi jutalomhoz szükséges idő a közszférában eltöltött idő,lehet közalkalmazotti,vagy köztisztviselői jogviszony.Ezekbe a jogviszonyokba a jogelőd munkáltatónál eltöltött idő is beszámít.Ezeket a jogviszonyokat össze kell vonni,így megtudjátok, hogy hány éve van Édesanyádnak a jub.jutalomhoz.Üdv:Toti

Segítséget kérnék annak kiszámításában mikor leszek jogosult a jubileumi jutalom kifizetésére?
Lehet hogy már valahol kaptam is , nem emlékszem...
Munkaviszonyaim a következők:
1976.08.08-1977.07.30-ig Postahivatal
1977.08.01-1981.02.18-ig BRK Iparcikk Ker. Váll.
1981.02.19-1999.08.21-ig OTP fiók
1999.08.23- 2001.03.31-ig Takarékszövetkezet
2001.04.02- jelenleg is Önkormányzat

A segítséget előre is köszönöm.
Vendég

kiváncsi vagyok a válaszra

17 év múlva, a 25 éves évfordulón.

Jubileumi jutalomhoz csak a közszolgálati jogviszony számít, a többi munkaviszony csak a fizetési fokozat megállapításánál vehető igénybe.

Ez év novemberében volt a 25 éves évfotdulóm.
A közigazgatásban 2008. márciusától dolgozom.
Kérdésem a következő: jár-e nekem valamilyen mértékű jubileumi jutalom?
Köszönöm!

A Katonai Főiskola elvégzése után - 1979. augusztus 20. -án avattak hagnaggyá (hivatásos tisztté) Több helyőrségben szolgáltam. Közben elvégeztem az ELTE -szociológia szakát is.

A szervezeti változások következtében 2001. december 01.-én szolgálati nyugállományba kerültem, a 25 éves szolgálati időm meg volt.

Még a felmentési időm alatt elhelyezkedtem, 2001. szeptemberétől Önkormányzati intézménynél dolgozom. 5 éve megkaptam a 25 éves jubileumi jutalmamat.

Az idén augusztus 20.-án lesz, hogy 30 éve végeztem el a katonai főiskolát, azóta is természetesen folyamatos közalkalmazotti viszonyban vagyok.

A mai viszonyok között nehéz megmondani, meddig leszek alkalmazva mint közalkalmazott, ezért az lenne a kérdésem, hogy amennyiben augusztus 20 előtt felmondanának, megkapom-e a 30 éves jubileumi jutalmat??
Vagy kikellene húznom augusztus 20-ig??

Köszönettel:

MZ

A felmentési idő is jogszerző minden tekintetben, mivel a felmentési idő 8 hónap, (az összes közalkalmazotti jogviszonyt figyelembe kell venni) ezért a 30 év bőven meg lesz a jubileumi jutalomhoz.

Jubileumi jutalom 30 éves
zolcsii, 2009. április 8. 18.20

Nyugdíjas vagyok 2001. óta. Szerintem a nyugdíjasnak nincs felmentési ideje!?

MZ

A nyugdíjban részesülő közalkalmazott jogviszonyát a munkáltató bármikor megszűntetheti felmentéssel.

Akit felmentenek, annak mindig jár felmentési idő (1 hónap még akkor is, ha azért mentik fel, mert nem végzi a munkáját megfelelően). A nyugdíjasnak a végkielégítés nem jár.

A Kjt. 33. § szabályozza a felmentési idő tartamát.

(1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg.
(2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött
a) öt év után egy hónappal;
b) tíz év után két hónappal;
c) tizenöt év után három hónappal;
d) húsz év után négy hónappal;
e) huszonöt év után öt hónappal;
f) harminc év után hat hónappal
meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg.
(3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.

A Kjt. 37. § (2) bekezdése szerint, nem jár azonban végkielégítés a közalkalmazottnak, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. §].

A jubileumi jutalomról a Kjt. 78. § rendelkezik:
(1) A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.
(2) A jubileumi jutalom:
a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.
(3) Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekezdés d) vagy e) pontja alapján szűnik meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.

A jubileumi jutalom esedékessége a következőképpen alakul:
1. A jubileumi jutalom főszabályként a 25., 30. 40. év betöltésének napján esedékes. Ha ez a nap a felmentési időn belül van, akkor bármilyen jogcímen történt a felmentés, ki kell fizetni.
2. A ténylegesen nyugdíjban részesülő, és az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosulttá válás címén felmentett közalkalmazott számára kedvezőbb a szabály. Az ő részére akkor is ki kell fizetni a jubileumi jutalmat, ha a felmentési idő lejárta után, de még a jogviszony megszűnésének naptári évében illetné meg a jubileumi jutalom.

Vigyázat! A 2. pont csak akkor alkalmazható, ha a nyugdíjasnak minősülő közalkalmazottnak felmentéssel szűnik meg a jogviszonya. Közös megegyezésnél nem! Közös megegyezésnél a főszabály érvényes, az esedékesség napján kell fizetni, így ha a jogviszony az esedékesség napja előtt (jelen esetben augusztus 20.) közös megegyezéssel szűnik meg, akkor nem válik a jubileumi jutalomra jogosulttá.

Tisztelt Szakértő!

Anyukám 1952. aug. születésű. Köztisztviselői munkaviszonyban dolgozik már régóta. Sajnos apukám ápolásra szorult 9 évig, ezalatt az időszak alatt fizetés nélküli szabadságon volt, és ápolási segélyt kapott. Munkaviszonynak tekinthető-e ez az időszak, és jogosult-e nyugdíjba vonulni. (ezzel együtt megvan a 40 éve)
Válaszukat előre is köszönöm: márti

Kedves Márti!
Remélem elfogadja a választ akkor is, ha nem szakértő, hanem egy - a téma iránt érdeklődő - hozzászóló ad választ a kérdésére.
Édesanyja elmehet nyugdíjba 2011 augusztusában akkor is, ha a közeli hozzátartozó ápolása nem minősül munkaviszonynak. /"csak" szolgálati jogviszonyba számítható be./
Továbbra is él ugyanis a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv., mely szerint: a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíj annak az 59. életévét betöltött 1952-ben vagy 1953-ban született nőnek, illetve annak a 60. életévét betöltött 1950-ben született férfinak állapítható meg, aki rendelkezik legalább 40 év SZOLGÁLATI idővel és nem áll meghatározott biztosítással járó jogviszonyban. (Változatlan az a szabály, hogy a vállalkozói körben a jogviszony átalakul kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozói jogviszonnyá.)

Mindebből az következik, hogy egy-két hónapon belül megkezdheti a felmentési idejének letöltését, amennyiben a munkáltatója hozzájárul a jogviszony ilyen módon való megszüntetéséhez. Ezt mindenképpen írásban kell kezdeményezni, a köztisztviselői tv. megfelelő §-ára hivatkozva.
Bízom benne, hogy tudtam segíteni! Üdvözlettel: Judit

Kedves Judit!

Nagyon köszönöm, hogy időt szánt rám, értékelem a kedvességét.
Anyukám azt mondja, hogy ez év júliusától kormánytisztviselő a státusza, ezzel egyidejűleg módosították a felmentési időt 2 hónapra. Ha a munkáltató felmond, nem kell indokolnia, erre is 2 hónapnyi időt ad maximum. Mi úgy tudjuk, hogy az 52-es születésűek 59.5 éves korban mehetnek nyugdíjba. Így van ez?
Még lenne egy kérdésem, láttam, hogy ezen az oldalon foglalkoznak vele. Anyukám még az ápolás ideje előtt felvette a 25 éves jubileumi jutalmat. Az ápolási idő alatt fizetés nélküli szabadságon volt, ez alatt a 9 év alatt rákérdezett a munkáltatójánál, hogy jár-e neki a 30 éves jub. jutalom,(Sőt a 9 évbe a 35 éves is belefért volna.) mire azt válaszolták: nem. Most viszont a régi munkahelyeket már nem ismerik el közszolgálati jogviszonynak, így a jelenben újra csak 25 év közszolg. mv. rendelkezik. Ennek fényében van-e lehetőség a visszamenőleg a jogosultságra, vagy az új számítás érvényes visszamenőleg is?
Válaszát előre is nagyon köszönöm: Márti

Kedves Kérdezők!
Márti!
Előkerestem az előző hozzászólásomban említett jogszabályt. A 2011. jan. 1-jétől hatályos szövege szerint IS elmehet az édesanyja 59 éves korában teljes összegű, előrehozott nyugdíjba. /hozzászólásom végén bemásolom a vonatkozó rendelkezést./
Az elmaradt jubileumi jutalommal kapcsolatban érdemes felkeresni egy munkajogászt, hiszen az igény - megítélésem szerint - elévülési határidőn belül van.
Nyugdíj 2011!
A bemásolt jogszabályrészlet Önre is vonatkozik. Úgy gondolom, akkor jár legjobban, ha a betegállomány lehetőségének leteltével, az 59. születésnapjától igényli a nyugdíjat. /Különösen akkor, ha munkanélküli ellátást nem veheti igénybe a jelzett néhány hónapra; Sajnos ezt nem tudom, esetleg a munkaügyi központnál lehetne érdeklődni erről./ A bemásolt jogszabály alapján kiszámítható, hogy -mivel alig hiányzik majd a negyven évből -, nem lesz nagymértékű a nyugdíj összegének csökkenése. /tizedekben mérhető/ További kérdéseire én nem tudok /most/ pontos választ adni, mivel nem ismerem a körülményeket.
Másolat a törvényből: /1997. évi LXXXI.tv./
"18/A. § (1) Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a 60. életévét betöltött, 1950-ben született férfi és az az 59. életévét betöltött, 1952-ben vagy 1953-ban született nő, aki

a) legalább 40 év szolgálati időt szerzett, és

b) azon a napon, amelytől kezdődően az előrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

(2) Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a 60. életévét betöltött, 1950-ben született férfi és az az 59. életévét betöltött, 1952-ben vagy 1953-ban született nő, aki

a) legalább 37 év szolgálati időt szerzett, és

b) azon a napon, amelytől kezdődően a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a csökkentés mértéke a társadalombiztosítási nyugdíj megállapításának időpontjától az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig terjedő időszak minden 30 napjára, de legfeljebb 1095 napra - 40 év szolgálati időnél

a) 1-365 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező személy esetében - havi 0,1 százalék,

b) 366-730 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező személy esetében - havi 0,2 százalék,

c) 731-1095 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező személy esetében - havi 0,3 százalék.

(4) Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése a csökkentést nem érinti.

(5) Az előrehozott öregségi nyugdíjra és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság, valamint a csökkentés mértékének megállapítása szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát."
Üdvözlettel: Judit

Kedves Judit! Nagyon szépen köszönöm a gyors hétvégi választ. Még nem beszéltem a munkahelyemmel, hogy ők mit ajánlanak, de így is nagy segítséget kaptam.
Üdvözlettel: Magdi

Kedves Judit!

Nagyon köszönöm a hasznos tájékoztatást, és hogy időt és fáradságot áldozott a hétvégéjén rám!

Szeretettel: Márti

Igen, tiger neked válaszolt.

Mint közalkalmazott - mégha egyébként nyugdíjas is vagy - minden juttatás megillet ami a nem nyugdíjasokat is megilleti.
Pusztán könnyebben elküldhető vagy ha leépítésre kerül a sor.

A nyugdíjas közalkalmazott munkajogi helyzete néhány ponton eltér a nem nyugdíjas munkatársakétól. A Kjt. ugyanis arra tekintettel, hogy a nyugdíjas közalkalmazottaknak már van megélhetést biztosító állandó jövedelme, vagy igényjogosultságuk van erre, néhány a többi közalkalmazottat megillető, alapvetően az egzisztenciális kiszolgáltatottságot ellensúlyozó szabály alkalmazása alól kiveszi őket. Ezek közül a leglényegesebb a Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontjában írt rendelkezés, amely lehetővé teszi a munkáltatói rendes felmentés alkalmazását, ha a közalkalmazott ?a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül .? Ez esetben a felmentés kötelező indokolásának csak azt kell tartalmaznia, hogy az érintett közalkalmazott nyugdíjasnak minősül, és az intézkedést erre tekintettel hozták meg.

hegyus
Kérem, aki tud válaszoljon!
1950.07.29-én születtem, 45 éves munkaviszonnyal rendelkezem. Orvosom a leszázalékolásomat javasolja, mivel huzamosabb ideje táppénzen vagyok.
Kérdésem: amennyiben leszázalékolnak, és betöltöm a 60. évemet, korrigálják-e a nyugdíjamat, és megkapom-e a 40 év munkaviszony felett járó évi 2%-os prémiumot?
Előre is köszönöm a választ!
Tisztelettel: hegyus

Фильм онлайн смотреть Родина в хорошем качестве онлайн посмотреть Среди онлайн-кинотеатров есть лучшие

Attól függ,Ön férfi,vagy nő!Az előrehozott öregségi nyugdíjba a nők 57 éves koruktól mehetnek,s a csökkentés nélküli nyugdíjhoz elegendő 38 ledolgozott év,s ez biztos több,mint a rokkantsági nyugdíj.(Már 2007-ben esedékes volt). Ha férfi,60 éves korában mehet előrehozott öregségi nyugdíjba,s ha meg -van a 40 ledolgozott év,csökkentés nélküli összeget kap.Szerintem még ez is több,és végleges,mint a rokkantsági.Inkább kitartás még 1 évig!!!A 40 év fölötti korrekcióról nem tudok felvilágosítást adni.Érdeklődjön a nyugd.bizt.-nál!

A rokkant-nyugdíjnak megfelelő összeget fogja kapni továbbra is. Ha eléri a nyugdíjkorhatárt (jelenleg 62 év és nem 60!) a nyugdíj nem változik meg, legfeljebb az esedékes, mindenkire vonatkozó emeléssel (már ha lesz!!!) fog nőni.

hegyus
Köszönöm!

1981.07.01-én kezdtem dolgozni, mint közalkalmazott. Szerzödéses voltam,GYES-en lévő kolléganöt helyettesítettem.
1985 novemberig dolgoztam így, aztán én is terhes lettem,táppénzre kerültem.Ez idő alatt megszüntették a munkaviszonyomat.Alanyi jogon kaptam GYES-t.1990 decemberében újra elhelyezkedtem,mint közalkalmazott.Azóta folyamatosan itt dolgozom.Azt szeretném tudni, hogy mikor leszek jogosult a 25 éves jubileumi jutalomra?
Köszönettel.

kI tudja a közszolgálati forródrót telefonszámát?
Köszi ! Sürgős !!!

06-1/441-2179

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!