Nyugdíj, jubileumi jutalom és egyebek

Aki tud, válaszával segítsen!
Öregségi nyugdijas lettem. 6 évig voltam köztisztviselő, előtte sok területen dolgoztam,de nem voltam közalkalmazott sem. 39 évnél kicsivel több szolgálati időt szedtem össze, ebben van gyermek kedvezmény, munkanélküli viszonyban eltöltött idő, és tsz.tagság. 1992. májusáig voltam tsz.tag. A legutóbbi munkaadóm /ahonnan nyugdijba mentem, mint köztisztviselő/azt mondta, nem adható jubileumi jutalom. Viszont a 2 évenkénti besorolás változtatásnál adott hivatalos okmányon úgy van feltüntetve, hogy: közalkalmazotti munkaviszonyban eltöltött évek, és az addig munkaviszonyban töltött időt vette a béremelés alapjául. Eddigi életemben egy fillér jub.jutalmat sem kaptam, mert amikor elértem az 5,10,15, stb. éveket, mindig jött valami jogszabályi változtatás, ami alapján nem voltam jogosult rá. Egyik munkahelyen pld. az volt a kitétel, hogy a 25 évest akkor kaphatom meg, ha azon a munkahelyen már 5 éve dolgozom. Valóban nem vagyok jogosult semmiféle jub.jutalomra?
Még 2 kérdés: a jubileumi jutalom kifizethető-e akkor, ha valaki nyugdijba megy, és még 1 év hiányzik a 40 évből? Vagy pedig a feltételeknek meg kell felelni.
Érdemes-e Munkaügyi Bírósághoz fordulnom. Köszönettel: Zsó

Beküldte: Érdeklődő köztisztviselő (nem regisztrált) Időpont: 2010, november 16 - 22:27.
Üdvözlet!
Több, mint 40 év szolgálati időm van, 2011. február 14-én leszek 59 éves, jelenleg a régi nyugdíjtörvény alapján felmentési időmet töltöm. A 35 éves jubileumi jutalomra 2009. december 12-én voltam jogosult. A jelenlegi közig.szervnél több, mint 8 éve dolgozom.
Kérdésem: Jogosult vagyok-e a 40 éves jubileumi jutalomra, illetve jogosult vagyok-e végkielégítésre (3 havi + további 4 havi)? Köszönettel: Nem egyértelműen tájékozott köztisztviselő

Kedves Érdeklődő!
Végkielégítésre nem leszel jogosult, mivel a a munkaviszony megszűnésének napján nyugdíjasnak minősülsz. /pontosan ezért mentettek fel/
A 40 éves jubileumi jutalomra viszonyt igényt tarthatsz, mivel négy évnél kevesebb időd lesz az "igazi" jogosultsághoz. /2009 decemberében kaptad a 35. évit/
Bemásolom a köztisztviselői tv. megfelelő §-át:
"49/E. § (1) A köztisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.

(2) A jubileumi jutalom

a) 25 évi közszolgálati jogviszony esetén kéthavi,

b) 30 évi közszolgálati jogviszony esetén háromhavi,

c) 35 évi közszolgálati jogviszony esetén négyhavi,

d) 40 évi közszolgálati jogviszony esetén öthavi

illetménynek megfelelő összeg.

(3) A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál a 72. § (1)-(2) bekezdése az irányadó azzal, hogy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetőleg 1992. július 1-je után munkaviszonyban töltött időt figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A köztisztviselő nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban már megkapta.

(5) A közszolgálati jogviszonyának megszűnése esetén a köztisztviselőnek nyugdíjazásakor ki kell fizetni

a) a nyugdíjazása évében esedékessé váló jubileumi jutalmat;

b) a 30 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 2 év vagy ennél kevesebb van hátra,

c) a 35 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 3 év vagy ennél kevesebb van hátra,

d) a 40 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra."
Üdvözlettel: Judit

Köszönöm kedves Judit a tájékoztatásodat!!!!!!!!!! Nem tudom miért zavart meg a végkielégítés dolog??? Talán, mert az új Ktv. szövegezésében változásként volt bejelölve ez a szakasz. Valami motoszkált bennem, de nem volt tiszta képem. Köszi még egyszer (érdeklődő)

Kedves Hozzászólók!
Segítséget szeretnék kérni jub.jutalom kifizetéssel kapcsolatban.
2010. október 21-én volt 25 éve, hogy a jelenlegi munkahelyemen dolgozom közalkalmazottként. Még nem kaptam meg a jutalmat, mondván 6 hónapig (2009.nov-2010.ápr-ig) fizetés nélküli szabadságon voltam.
Szeretném a segítségüket kérni, hogy ez a törvény szerint valóban így van-e?
Előre is köszönöm.
Zsolt

Tisztelt hozzászólók!
25-éve dolgozok közalkalmazotként egy munkahelyen.
Most fölakarok mondani.Kérdésem:a felmentési időröl szeretnék bővebben
tájékoztatást kapni, le kell-e dolgozni jár-e rá fizetés ....
Ha valaki tud nekem ebben segiteni meg köszönöm Zsuzsa

Kedves Zsuzsa!
A felmondás, mint munkajogi kifejezés, már nincs.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló /1992. évi XXXIII./ törvény 25.§- a alapján lehet megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt.
A te esetedben a KÖZÖS MEGEGYEZÉS /bármiben megállapodhattok a munkáltatóval, ha ő is beleegyezik/; valamint a LEMONDÁS jöhet szóba.

A lemondásra vonatkozó paragrafust bemásolom. Míg a lemondási idő tart, végig munkaviszonyod van, és megkapod a fizetést. Hogy mennyit kell ledolgozni a lemondási idő két hónapjából, az a főnöködtől függ. A másolat:

"28.§ (1) A közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti.

(2) Lemondás esetén a lemondási idő két hónap. Ezen időtartam egy részére, vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól."

Köszönöm hogy válaszoltál!!!

Kedves Zsolt!
Úgy gondolom, a munkáltatója által felhozott indok nem helytálló. Sem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, sem a végrahajtási rendeletében nincs olyan kitétel, hogy a jubileumi jutalom szempontjából a fizetés nélküli szabadság idejét figyelmen kívül kell hagyni.
A jubileumi jutalom a közszférában eltöltött időre jár. Az sem követelmény, hogy egy munkahelyen töltse el a jogosult, mint ahogy az sem, hogy CSAK közalkalmazottként vagy köztistviselőként. Ezek a jogviszonyok - jub. jut. szempontjából- összeadódnak.
Bemásolom a Kjt. megfelelő paragrafusát. Egyértelmű, hogy nem tartalmazza azt, amivel Önnek indokolták a kifizetés elodázását.
"87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,

c) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá

d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint

e) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,

f) az e törvény, illetőleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,

g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban

töltött időt.

(2) Ha jogszabály, kormányhatározat vagy a bíróság jogerős ítélete alapján megállapítható, hogy a munkaviszony megszüntetésére a közalkalmazott politikai vagy vallási meggyőződése, továbbá munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez való tartozása, illetve ezzel összefüggő tevékenysége miatt került sor, a munkaviszony megszüntetésétől 1990. május 2-áig a munkaviszonyban nem töltött időtartamot az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe be kell számítani."

Ami megtéveszthette a munkáltatóját, az a végkielégítésre vonatkozik. Ezzel kapcsolatban az áll a Kjt-ben, hogy végkielégítésre való jogosultság szempontjából pl. a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság idejét nem lehet beszámítani. Itt is van azonban kivétel; a 14 éven aluli gyermek, közeli hozzátartozó gondozása, ápolása, a 12 éven aluli beteg gyerek ápolása okán kapott fizetés nélküli szabadság ideje - még a végkielégítéshez is beszámítható.

Utalt a jogszabályra a munkáltató? Mindenképpen kérje tőle a rendelkezés nevét, számát, paragrafusát, amelyre hivatkozva most nem akarja kifizetni a jubileumit. Ha létezik ilyen, nagyon szépen kérem Önt, jelezze egy hozzászólással, hogy valamennyien tudjunk róla.
Sok sikert kívánok: Judit

Kedves Judit!
A munkáltatóm nem hivatkozott semire kifizette a pénzem.
Köszönöm a segitségét.
Zsolt

kollégám nyugdíjas köztisztviselő, valószínűleg hamarosan meg fogják szüntetni jelenlegi jogviszonyát.kérdésem, hogy ki lehet-e számára fizetni a 40 éves jubileumi jutalmat, azaz a nyugdíj mellett foglalkoztatottakat is megilleti-e ez a jutalom.
választ előre is köszönöm.

Előrehozott nyugdíjban részesülő, önkormányzatnál dolgozó köztisztviselő jogviszonyát meg lehet-e szüntetni felmentéssel? De úgy, hogy nem a köztisztviselő kéri, hanem a munkáltató dönt erről, mivel anyagi helyzetre tekintettel pályakezdővel szeretné betöltetni az állást? Természetesen felmentési idő, stb-vel törvényesen. Másik oldalról, csak a munkavállaló kérésével lehet-e felmentéssel megszüntetni a jogviszonyt, vagy a munkáltató döntésével is?

Hanna! Én is előrehozott öregségi nyugdíjban vagyok és dolgozom egy Önkormányzatnál 24 éve.4 éve nyugdíjmellett. De szerintem meg lehet szüntetni a köztisztviselői jogviszonyt a munkáltató részéről. De ha ugyanazon a helyen dolgozol és nem fizették ki a felmentési idődet akkor a jogviszony megszüntetésekor azt is ki kellfizetni. Az viszont 8 hónap.

Tisztelt hölgyem! Itt a baj,hogy Ön még myugdíj melett is elfoglalja a helyet a fiataloktól.Vagy kevés a nyugdíja vagy unatkozik otthon és bejár csicseregni a régi kolleganőihez.Hagyni kellene a helyét már a munkanélküli fiatalabb korosztálynak.Ezek azok az úgynevezett házonbelüli munkanélküliek egy kis +pénzért.
Pont a napokban voltam egy hivatalos ügyet intézni.Egyedül voltam a kisablaknál,de várnom kelett pár percet, mert a kisunokák képeit mutogatta a kolleganőinek egy láthatóan nyugdíjas "munkatárs"
A hölgyön lehetett tátni,hogy nem úgynevezett kisnyugdíjas,( ékszer és öltözék )
mert éppen a Szilveszteri külföldi kiruccanásáról tartott élménybeszámolót.
Hozzáteszem, hogy nem a helyéért kűzdök,mert én is nyugdíjas vagyok.
Átkellene már engedni a stafétabotot a fiataloknak is.
Tudom,hogy az a szóbeszéd,hogy a TAPASZTALAT kell.Kérdem én: A hölgy annak idején kezdőként is TAPASZTALT lett volna ???
Üzenem az Erzsi2 hölgynek,hogy lássa be már végre,hogy fiatalok várnak az Ön helyére és a hasonlóékra.
Kívánok Önnek ( Erzsi2 ) boldog és egészségben gazdag hosszú nyugdíjas éveket.
Tisztelettel: egy olvasó...

Erkölcstelennek tartom,hogy akik előrehozott nyugdíjba mennek azokat visszavegyég dolgozni nyugdíjasként.Ilyen a jogszabály sajnos,de van JOG és van ERKÖLCS. Sajnos nálunk ilyen a jogszabály.Aktívkorúak munkáért koslatnak az ügyeskedők meg nyugdíjba menekülnek és nevetve végzik tovább ugyanazt és ugyanott ahol eddig tették.!!!

Kedves Hanna!
Igen, a munkáltató is kezdeményezheti a köztisztviselő felmentését,pontosan a nyugdíjasság tényére való hivatkozással. Érdemes elolvasni a "Címlap"-on /is/elérhető, köztisztviselők jogállásáról szóló törvény idevonatkozó részét. /Külön fejezetben, a 15-17.§/
Üdvözlettel: Judit

Azt szeretném megtudni,hogy az a férfi aki 1951-ben született 60 éves korában elmehet e nyugdíjba.Aszakm.tanuló idejével 46 éve lesz.Előre is köszönöm a választ.

milyen feltételekkel jár ?

Elmehetsz előrehozott nyugdíjba, de 8.4 % al kevesebbet kapsz emiatt!

Szeretném megkérdezni a munkajogi szakembertől, hogy 45 év után van-e jubileumi jutalom, mivel én már 45. éve dolgozom, mint közalkalmazott egy cégnél?Válaszát előre is köszönöm.

Mi lesz velem, családommal?

Mit tegyek, mi a megoldás?

Ha:
-56. éves vagyok
-közszolga voltam, vagyok (de nem biztos, hogy leszek...)
-36 év, most 37. év jogviszonnyal rendelkezem a főállású jogviszonyok után(sajnos 1 év regisztrált álláskereséssel telt, így az kiesett...)
-közel 10 éven át közalkalmazottként - fél statuszon - mellékfoglalkozásom is volt a főállású kazalkalmazotti mellett....
-rokkant nem leszek soha (ÖEK: 45%, ha tudod miről szól...)-ezt így megmondta X..
-munkaviszonyom élő, de sokféle betegségeim miatt nem fogom bírni a terhelést ez már tudható..., bár még táppénzen vagyok
-nem szeretnék és nem is tudok rszj-kon tengődni...
-nem igazán látom a megoldást..., mert munkaköröm nem olyan, hogy "félig elhasznált" 45%-os ÖEK állapotban lehetne teljesíteni)
- a prémiumévek sajnos - úgy tudom 2010.01.01-től - már nem jöhet számításba esetemben ...
- előrehozott, csökkentett összegű ...stb. nyudíjazás sem lehetséges...jó darabig

Mondjátok meg mit tegyek, ha csak a gyógyszereim közel 30 e Ft-ba kerülnek, fizikai, de pszichés terhelést sem bírok a fájdalmaim miatt, nagy műtétem volt, beszűkült, nehézkes, lassú a mozgásom, ezért nem alszom ki magam, belgy. és egyéb betegségeim is vannak, a gyógyszerek pedig nem olyanok.., hogy teljesíteni, koncentrálni tudjak...
Szeretnék tisztességgel, emberi méltóságomat megőrízve viszavonulni, de nem látok megoldást ... ;-(

S O S S O S S O S S O S S O S S O S S O S

Köszönöm, ha segítetek.

Ha van 25 éved a közszférában,munkahelyeden létszámcsökkentés van(lesz),2010. december 31-ig beléphetsz a prémiuméves programba. Remélem sikerül. Üdv:Toti

Ha 25 évet dolgoztam a közszférában akkor mehettem volna pémium évekbe ?
A munkáltató ezt miért nem közölte ?
A munkáltató a kérdésemre azt válaszolta, hogy 60 éves vagy már ?
57-es születésű nő vagyok és a mostani szabályok szerint 78 óta vagyok a közszféra dolgozója.

üdv. Zsuzsa

A 25 év közalkalmazotti jogviszony csak az egyik feltétel volt a PÉP-hez. A másik feltétele az volt,hogy 5 éven belül bármilyen jogon nyugdíjjogosulttá válik a résztvevő,ennek a feltételnek pedig nem felelsz meg,fiatal vagy.

Kedves Erzsébet!
A kérdésedre azért nagyon nehéz válaszolni, mert ismerni kellene minden - munkaviszonnyal kapcsolatos - iratanyagod.
A leírtak alapján, szerintem sem jár Neked a jubileumi jutalom.
A törvény szerint másként kell meghatározni egy "közszolga" munkaviszonyát a fizetési fokozatba való besorolás, a jubileumi jutalomra való jogosultság és a végkielégítés szempontjából. A fizetési fokozat /az átsorolások/ szempontjából az 1992 előtti összes munkaviszonyt figyelembe kell venni. Az azt követő évekből pedig minden közszolgálati jogviszonyt és azokat az éveket is, amikor/tól/ a munkavállaló rendelkezett a feladata ellátásához szükséges végzettséggel. Azt hiszem, a Te esetedben erről volt szó!
Jubileumi jutalomhoz csak csak a közszférában /közalkalmazottként, köztisztviselőként/ eltöltött idő számít, s még valami: ha áthelyezéssel kerültél valamelyik előző munkahelyedről a köztisztviselőibe. Ilyenkor nézni kell, hogy az áthelyezések folyamatosak-e valamelyik időpontig.Addig az időpontig figyelembe vehető minden év. Látatlanban én úgy gondolom, hogy igen kicsi volt az esélye annak, hogy áthelyezéssel kerültél volna az utolsó állásodra, mivel az áthelyezés lehetőségének szabályai nagyon kötöttek.
Egyébként /ha a fent leírt feltételeknek megfeleltél,/ a 40 éves jub. jutalomra jogosult lettél volna nyugdíjazásodkor minden kikötés nélkül, mert 35 év közszférában eltöltött idő után jár, - ha valakinek nyugdíjazás vagy - ne adj' Isten - elhalálozás miatt szűnik meg a jogviszonya.
Üdvözlettel: Judit

Bocsánat,hogy alkalmatlankodom, de engem is érdekelnek a jubileumi jut. kérdései, csak nem tudom, hogy konkrétan kinek kell címezni.kérem ,ha valaki tud, segítsen.
Köszönöm.

2011. október 30-án leszek 59 éves. A főiskolés éveimmel együtt 2010 december 31-ig 39 év 132 napom lesz.
Kérdéseim:
-Jár-e a 40 éves jubileumi jutalom, ha a főiskolás évek nélkül túl leszek a 35 éves munkaviszonyon?
- Felmentési idő csak akkor jár, ha felmentenek/felmondanak? Ez milyen hátránnyal jár a munkáltatómnak? Felvehet-e helyettem új munkaerőt nyugdíjazásom esetén?
Tisztelettel: Moili

Jár-e a 40 éves jubileumi jutalom 36 éves munkaviszony mellett, ha prémium éves nyugdíjas lennék?

Igen, jár a 40 éves jubileumi jutalom, mert a törvény úgy szól, hogy a 40 évből " ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra." I. II. fokon már pert nyertem, jelenleg a Legfelsőbb Bíróságon van az ügy, de hasonló tényállás alapján jubileumi jutalom ügyben azonos jogi álláspontra helyezkedett a Legfelsőbb Bíróság egy korábbi ítéletében: "A törvény hivatkozott rendelkezése ugyanis nem azt kívánja meg, hogy a köztisztviselő a jogviszonya megszűnésekor nyugdíjasnak minősüljön, hanem azt, hogy a jogviszony megszűnése és a nyugdíjazás összefüggjön. Ez az adott esetben megállapítható, hiszen a felperes közszolgálati jogviszonyának megszűnése és közvetlenül a "nyugdíjazása" (nyugdíjban részesülése) egybefüggő folyamat volt".

Kedves Érdeklődő!
Ezen a honlapon egymásnak segítenek a közszolgák. Ha kérdése, problémája, észrevétele van valakinek, megkérdezi, leírja. Általában van valaki az olvasók között, akinek az adott témával kapcsolatban ismerete, /tudása/ tapasztalata, ötlete van. Ha emellett még időt is szán arra, hogy másokon segítsen, ezt -általában - megteszi. Persze, előfordul olyan is, hogy egymásnak ellentmondóak a válaszok, de szerintem még ekkor is jelent valamilyen támpontot a érdeklődő számára. Ha az olvasók között nincs olyan, aki a felvetésre reagálni tudna, a válasz elmarad. Ez elsősorban a versenyszférában dolgozóktól érkező kérdések vonatkozásában fordul elő, vagy akkor, ha nincs pontosan felvázolva, a konkrét helyzet. Pl. az egyik mai kérdező, az egyetemi diploma elfogadása iránt érdeklődik. Csak nem lehet tudni, hol akarja használni és milyen végzettségről van szó. Amíg ez nem tisztázódik, nem érdemes válaszolni, mert félrevezethetjük őt. Ezért szerencsés dolog, ha a kérdező pontosan, viszonylag részletesen ismerteti a helyzetet.
Senki sem alkalmatlankodik azzal, hogy kérdez.

Édesanyámnak nem akarják kifizetni a jubileumi járandóságát, arra hivatkozva, hogy nem egy munkahelyen töltötte le. Mi azt hallottuk, mindegy hány helyen dolgozott, csak ott közalkalmazott legyen. Valaki segítsen, mi az igazság?

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!