Nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíja.

Kérem valaki segítsen a döntésemben, hogy mi a kedvezőbb az alábbi változatok közül.Konkrét példa az alábbi.: Rendelkezem a nök 40 éves munkaviszonyához szükséges munkaviszonnyal(41,5 év). Közalkalmazotti jogviszonyom 1972. június 1-el kezdődött és megszakítás nélküli. Nyugdijba szeretnék menni 2011-ben a törvény hatályba lépése után. A munkáltatóm a döntésemre bizza a lehetőségek választását, de nem tudom, hogy mi a kedvezőbb.
Létszám leépítéssel eltudnának bocsátani, melyre járna 8 hónap felmentési idő és 12. hónap végkielégítés. Kérdésem, hogy mikortól mehetek nyudíjba, a felmentési idő lejárta után rögtön, vagy csak a végkielégítés után? Mivel a felmentési idő utolsó napján a végkielégítést egyösszegben ki kell fizetni, ezzel megszünik a biztosítási jogviszony is? Vagy a végkielégítés is munkaviszonynak számít, és nyugdíj alap?
A másik lehetőség, hogy nyugállományba helyezés miatt felmondanak, azzal, hogy a felmentési idő (8 hónap) lejártát követő naptól nyugdíjasnak minősülök, és 5 hónap jubileumi jutalmat (40 éves) is kifizetik az utolsó biztosításban töltött napon.
Ugyan az 5 hónap jub.jut kevesebb, mint a 12 havi végkielégítés, de a jub. jut. növelné az egy hónapra eső átlagkeresetmet, és még 2011-ben eltudnék menni nyugdíjba, és a 2012-es emelést már megkapnám. Mit tegyek? Aki tud segítsen. Köszönöm szépen.

A nők negyven év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásánál, amennyiben közalkalmazott, jár-e a felmentési idő, vagy a dolgozónak kell lemondani a munkavégzésről? A KJT-ben a felmentés illetve arra vonatkozóan, hogy ki minősül nyugdíjasnak ez kitétel nem szerepel (az a nő aki negyven év munkaviszonnyal rendelkezik. Az én értelmezésemben nem lehet felmenteni. Jól gondolom?

A kjt 37-es §-a tartalmazza ezt a nyugdíj témát.Szerintem erre a "korkedvezményes" nyugdíj fogalma vonatkozik.Így, ha a 40 év munkaviszonyod érvényes, az új nyugdíjtörvény szerint nyugdíjasnak minősülsz.Azt, hogy ezt igénybe kívánod venni,neked kell a munkáltatód felé jelezni. Ha szerencséd van,-eddig ez volt a gyakorlat-felmentenek a közalkalmazotti munkaköröd idejének függvényében(max.30 év után 8 hónapra),melynek felét-ha a munkáltató ragaszkodik hozzá,-le kell dolgoznod.
Addig ne tegyél semmit, amíg a nyugdíjbiztosítóval nem egyeztetsz, valóban jogosult vagy e rá, meg van e a szükséges 40 éved!
Ha nyugdíjra vagy jogosult, végkielégítés nem, de ha (felmentési idővel együtt is) meglesz legalább 35 év közalk.jogviszonyod,a 40 éves jub.jutalom megillet.
Az én értelmezésemben aki a 40 év munkaviszony utáni korkedvezményes nyugdíjra jogosult, az nyugdíjasnak minősül,attól a naptól kezdve, mikor azt részére megállapítják.( A nyugdíjbiztosítónál)Amit csak attól az időtől folyósítanak részedre, mikor a munkáltatótól kapott "MUNKAVISZONYA MEGSZŰNT."c. iratot benyújtod a nybizt.-hoz.(A felmentési idő lejártát követően kérd!)

Szerintem inkább a korengedményes nyugdíjazáshoz hasonlit. A korkedvezményes a munkakör után adott kedvezmény pl. bányász, fonónő stb.

Bocs! Elírtam. A KORENGEDMÉNYES a jó!
A korkedvezményt ugyebár az egyes veszélyes helyen dolgozók kapják.

Az a probléma, hogy a Kjt.37.§. nem azt írja, az minősül nyugdíjasnak aki korengedményes nyugdíjra jogosult, hanem korengedményes nyugdíjban részesül.A kjt-ben sehol nincs olyan jogszabály, hogy a 40 év munkaviszonnyal rendelkező és nyugdíjba vonuló dolgozó közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszüntethető.
Félek tőle, hogy ez csak lemondással vagy közös megegyezéssel lehet a jelenlegi szabályok szerint megszüntetni. Irjatok, ha többet tudtok!!!!!

Korengedményes nyugdíjban AZ részesülhet, aki jogosult rá.( Meg vannak a feltételek!)Akkor részesül nyugdíjban, ha él a jogosultságával, azaz már biztosítási jogviszonya nincs, vagyis megszűnik a mviszonya, s ezzel a megszüntető határozatottal benyújtja igényét a nyugdíjra a nybiztosítónál.
Szerintem a kjt. még nem igazodott a konkrét megnevezéshez,de a "korengedményes" nyugdíj fogalma létezik a felsorolások között.
Ezért érdemes először a nybiztosítónál lefixálni a dolgokat, náluk biztosan minden apró technikai utasítás már megtalálható.
Ha nincs konkrét törvényi információd innen, a munkáltató úgy fogja magyarázni Neked, ahogy neki kedvező.
Nem biztos, hogy előbbi munkajogásznak jó az információja, ezért kérjük a kedves beírót, hogy az erre vonatkozó konkrét tvényt legyen szives ide beírni!

Konkrétan az a progléma, hogy nem biztos, hogy felmentéssel a közalkalmazott munkaviszonyát meg lehet szüntetni a 40 év munkaviszony után (tehát at uj nyugdíjba vonulási lehetőség), mert a kjt. nem követi a nyugdítörvény módosítást. Nincs rá megfelelő hívatkozás mi alapján mentenek fel. A 37.§ szerint nyugdíjban kellene már részesülnie, (nem jogosulttá válni!!).37/B. § (1) E törvény alkalmazása szempontjából a közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, ha

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve

b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy

c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy

d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy

e) szolgálati nyugdíjban, vagy

f) korengedményes nyugdíjban, vagy

g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg

h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban

részesül.
A 30. §. szerint meg akkor lehet felmenteni, ha

30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30/B. §-ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;

b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség;

c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően;

d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (37/B. §); illetve

e) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi.

Mi a megoldás?

Hogyha a kjt. 37/B§ (1) f.)pontját nézed csak, illetve folytatod a kjt. 30.§ (1) d.)pontjával.Itt is említi a felmentéssel összhangban.Így fogalmazódik meg a teendő.
A "részesül" kifejezés nem volt szerencsés választás, maradjunk a "MINŐSÜL" kifejezésnél.Ha meg van a feltételed, nyugdíjasnak MINŐSÜLSZ,beadod a munkáltatóhoz az igényedet a nyugdíjbavonuláshoz,( aztán meglátod,elengednek e felmentéssel,-mert ezek a kifejezések, hogy "Akkor szüntetHETI meg,--30§(1) d.)
csak lehetőséget ad, nem kötelezőséget--)
RÉSZESÜLNI csak akkor tudsz nyugdíjban, ha már valamilyen módon MEGSZŰNT a munkaviszonyod.A pénz folyósításának EZ a feltétele.
Ha úgy áll hozzá a munkáltató, hogy "KÖZÖS MEGEGYEZÉSsel,még ne írd alá, pontosíts a nybiztosítóval, hogy akkor most tvény szerint ez a 40 éves.... kategória minek is minősül!DE: szerintem minden a munkáltatón múlik, elenged e felmentéssel.Régi közalkalmazottnál nem mindegy: kap e még max. 8 hónapig fizetést,(felmentés esetén) vagy közös megegyezéssel másnaptól nyugdíjat ,a fizetési összeg X %-át!KEZDJED a MUNKÁLTATÓNÁL, és utalj a 30.§ (1)d.) pontjára!

Bocsi probléma:-)) S itt leginkább a b. pont a lényeges:
b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül."

Tehát, aki megigényli a nyugdíjat az nem részesül benne. Részesülni csak akkor fog, ha a munkaviszonya megszűnik. Amikor bekövetkezett az, hogy csak a munkaviszony megszűnése után lehetett nyugdíjba menni, az előrehozott nyugdijjal kapcsolatos e.) pontot akkor tették a kjt-be. De erre a jelenlegire, akkor mi vonatkozik?

Az ONYF Ig. honlapjáról:
"Az öregségi nyugdíj olyan saját jogú nyugellátás, amely meghatározott életkor (öregségi nyugdíjkorhatár) elérését követően, meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén jár. Mindkét jogosultsági feltételnek együttesen kell teljesülnie."

Akkor ez az "uj" forma, hogy lehet öregségi, legfeljebb a nyugdíj összegében kapja a teljes öregségi nyugdíjat. Vagy csak én nem értem?

Most konzultáltam egy munkajogásszal, aki szerint is csak lemondással vagy közös megegyezéssel lehet a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetni ennél az uj 40 év munkaviszonnyal történő nyugdíjba vonulásnál. Nem jár felmentési idő, sőt a 35+1 nap után sem jár jubileumi jutalom.

Szeretném megkérdezni, hogy 42 éves munkaviszony után mire jogosult azaz egészségügyben dolgozó nő,aki március 1-vel el szeretne menni nyugdíjba? Jubileumi jutalom, ......
Várom mielőbbi válaszát. Köszönettel:

Csatlakozom ahhoz a kérdéshez, hogy ha egy 40 éves munkaviszonnyal rendelkező nő /köztisztviselő/ igénybe szeretné venni a 2011.01.01-én életbe lépett kedvezményes nyugdíjazást, akkor: MENNYI A FELMENTÉSI IDŐ: vagy ebben az esetben is az T/1494 módosítással elfogadott és megszavazott két hónapról van szó?
A másik, ha a munkáltató ment fel, akkor jár-e végkielégítés?
Aki tud kérem válaszoljon!

A felmentési idő egységesen 2 hónap. A munkáltatónál kezdeményezheted a jogviszonyod megszüntetését arra hivatkozva, hogy nyugdíjasnak minősülsz, illetve a jogviszony megszűnése időpontjában nyugdíjra leszel jogosult. A Tny. ezt az új nyugdíjat is öregségi nyugdíjnak nevezi.

Kedves Lilla! Légyszives írd már meg azt a rendeletet, amely szerint a közalkalmazottaknál 2 hónap a felmentési idő. Én ugy tudom, hogy a köztisztviselőknél. Köszi

Kedves Vendég! Egy olyan fórumozónak írtam, aki a Ktv. szerinti felmentési időre kérdezett rá. A Kjt.-ről nem volt szó, és úgy tudom, hogy ahhoz nem nyúltak most hozzá ezen a területen. Egyébként (a tegnapi beírásommal ellentétben) egyetértek azokkal, akik szerint most nincs jogalap a felmentéssel való megszüntetésre az új nyugdíjtv. szerint. Szerintem várnunk kell, amíg a jogalkotók ezt is beépítik a Ktv.-be/Mt.-be/Kjt.-be. Elég lenne egyébként, ha valamelyik nyugdíjazásnak (öregségi, előrehozott, stb.) megfeleltetnék, és akkor már a munkáltató és a munkáltató is tudná, hogy milyen feltételekkel lehet erre való hivatkozással a jogviszonyt megszüntetni. Egyébként egyelőre valóban csak a közös megegyezés, lemondás jöhet szóba, szerintem ...

Kedves Vendég! Természetesen a dolgozó kérésére indított megszüntetésre vonatkoztattam. A munkáltató erre hivatkozva nem kezdeményezheti a jogviszony megszüntetését. (Sajnos nincs is szüksége rá, mert indoklás nélkül, felmentéssel megszüntetheti a közszolgálati jogviszonyt.)

Az új - 40 éves - nyugdíjfajta csak egy lehetőség amit a munkavállaló kérhet, ha akar, ezért nem menthető fel a munkaadó által erre való hivatkozással.

Már leírtam tegnap is, hogy csak a vezetői megbízás, kinevezés módosult a kjt-ben. Az indoklás nélküli felmondás a ktv-re vonatkozik. De ezt már sajnos tudtuk, hogy így lesz.

Azért a táppénzzel vigyáznék, mert a felmondási időbe nem számít bele ha jól tudom...

Idézve a Kjt-t:
37. § (1) Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya
a) felmentés,
b) rendkívüli lemondás,
c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében vagy
d) a (3) bekezdés szerint szűnik meg.
(2) Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha felmentésére - az egészségügyi okot kivéve - tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt került sor. Nem jár továbbá végkielégítés a közalkalmazottnak, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. §].

Dec.23-án dönt az OGY.a KJT és KTV.módosításáról,mely arról szól,hogy a felmentési idő 2 hónap lesz,és csökken a végkielégítés mértéke is. Biztos elfogadják,hiszen
a FIDESZ terjesztette elő.AZ új jogszabály 2011.jan.1-től lenne hatályos.

Ezt honnét veszed? Az OGY ugyan tárgyal egy módosítást holnap a kjt.-vel kapcsolatban, de annak minden pontja a vezetői, magasabb vezetői megbízásról szól. Visszaállítják a korábbi megbízott vezetői rendszert, és nem lesz kinevezett vezető.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!