Mobbing - lelki terror a munkahelyen

Szeretnék ebben a témában indítani itt egy topikot. Úgy gondolom sok munkavállalót érint ez a probléma. Jelenleg Magyarországon nincs olyan törvény, amely ezt speciálisan szankcionálná. A pszichikai terror vétsége még nem büntetendő cselekmény, annak ellenére, hogy komoly egészségkárosító hatása lehet: stressz faktor, magas vérnyomás,mentális problémák,gyomorfekély stb. Sajnos vannak olyan szakmai vezetők - hadd ne említsek szférát hol...-
ahol a dolgozók motiválására alkalmazzák tudatosan, vagy tudattalanul a pszichikai terror eszközét. Kérdem én: milyen jogon? Úgy vélem szükség lenne törvényi szabályozásra, amely megtiltaná a dolgozók pszichikai terrorizálását, a vezetők részéről.
Mit gondoltok erről?

http://mobbingstop.blogspot.com

Én 1 éve vagyok műszakvezető bérmunkásként. Havi 86 ezer forint a nettó keresetem.
A beosztót dolgozok ,akiket vezetek nem bérmunkások.
Ők már bukott vezetők. Azt mondják, hogy azért mondtak le a vezetői beosztásról, mert szemétkedtek velük a beosztottak.
Most ők terrorizálnak Engem.
Ingerültek és sértődékenyek. Ők akarnak irányítani Engem.
3 műszakos a munkahely. A műszakok közt emiatt viták vannak.
A műszakomban levő nők egyike sértődik óránként, a másik meg leüvölti a fejem.
A főnökömet nem érdekli a dolog.
Csak annyit szokott mondani, hogy verekedjük le vagy keményítsek be Nekik.
Eddig semmi megoldás nem született.
Mit tegyek?

Az én fönököm jogtalanul, igazságtalanul kiabált ordibált velem amit még eltürtem volna,de még gunyodolodott is. Általában mindig ezt teszi mert ő a FÖNÖK.
Számára nincs menekvés azoknak akik nem mutaják ki hogy ő mennyire nagy fönök.
Finoman illedelmesen megkértem legyen szives normálisan beszélni.
Azota hadjárat folyik ellenem. Mindenel probálkozik csak hogy kiszurjon velem,büntethessen.És mindezt mosolyogva teszi. Teszi ezt azért mert ahogy ő fogalmazott. Ne pisiljek a szélel szembe.
Ugy gondolom ilyent egy ember csak azért tehet meg mert mindenki eltüri.
Mindenki félti a megélhetését. De kérdem én, mért kell megalázkodnunk egy másik ember társunk elött csak azért hogy megélhessünk? Eltarthassuk a családunk ?
Én ugy goondolom a munkaerömet adom el fizetség fejében és nem magamat.Nem a személyiségemet. Létezik bármilyen törvény vagy szervezet vagy bármi ahova lehet fordulni ilyesmivel ? Ha valakinek járna a végkielégités. Addig nyirják amig kinjában felmond. Ha belépek a gyár kapun, azt tesznek velem amik akarnak ?
Ahogy Hoffi is megénekelte. Az igazságbol elveszett az i

Kedves Felhasználók, azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy Németországban dolgoztam tavaly május óta a gasztronómiában. Egy évre szóló munkaengedélyem van. Február 2 val felmondtam, aláírták a felmondást, kiszámolták a felmondási időm, 15ig. Most azzal álltak elő, hogy nekem van még 670 eurónak megfelelő munkaidőm, amit ki kell fizetnem, vagy még le kell dolgoznom. Felmondásom megvan. Mit tudok csinálni? Kérem a segítségeteket.
Köszönöm, aválaszokat ide vagya jargne@freemail.hu ra várom sos!!
Egy 20 éves lány

Az, hogy egy főnök a paternalista, esetleg beteges hatalomgyakorlását akarja fitogtatni, nem helyénvaló, amit esetleg nem Te egyedül, de a többiekkel finoman a tudtára adhattok. A köztisztviselő minden vizsgát letesz, ami az alkalmazási feltételeként megvan törvényileg határozva. (alap,szakvizsga). Ő röpdolgozatokat nem irogattathat. De belső éves képzési tervben előirányzott továbbképzést tarthat, vagy tartathat, amit aztán számonkérhet. Ez egészen más.Minden év elején készül a hivatalokban képzési terv, amelyben lehet Ket, informatikai vagy bármilyen szakmai továbbképzés, de nem röpdolgozat. Valószínűleg kezd becsavarodni.

Jó lenne meghallgatni a másik felet is. Ktv. 71§ (2), Mt.103§ (4) ! A törvényi korlát elég tág: nem lehet a dolgozóra "aránytalanul sérelmes".

Tudtommal sincs a hivatalunknak oktatási és vizsgáztatási jogköre.
Oktatás nem is volt, csak a minősítési megbeszéléseken közölte, hogy röpdolgozat lesz, méghozzá előre nem közölt időpontban. A becsavarodás előtti állapot valóban találó.

akkor csak a rendes szabadságod terhére tudsz sajnos tanulni.

Tudom,hogy ez a téma nem ide tartozik,de egy kis segítségre lenne szükségem.
Pedagógus vagyok,önerőből fizetem a főiskolámat,amit a munkáltatóm nem támogat.Tehát nem írtunk tanulmányi szerződést,mert nem ő bízott meg.Arra vagyok kíváncsi, hogy tanulmányi szabadság jár-e nekem, a vizsgákra való felkészüléshez?

Mikor jár a tanulmányi szabadság?
Nyomtatási kép Nyomtatási kép

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 115.§-a rendelkezik a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidő biztosításáról. A tanulmányok folytatásához szabadidő csak azt a munkavállalót illeti meg, aki iskolai rendszerű képzésben (általános, középiskola, egyetem, főiskola) vesz részt.
Amennyiben a munkavállaló iskolai rendszerű képzésben részesül, a szabadidő mértékét a munkáltató az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolásnak megfelelően állapítja meg. Ezen kívül a munkáltató vizsgánként (ha egy vizsganapon a munkavállalónak több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként) a vizsga napját is beszámítva négy munkanap szabadidőt köteles biztosítani. Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül.

A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató tíz munkanap szabadidőt köteles biztosítani.
A nem iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállalónak tanulmányi munkaidőkedvezmény csak abban az esetben jár, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli, vagy tanulmányi szerződés megállapítja.
részt vevő munkavállalónak tanulmányi munkaidőkedvezmény csak abban az esetben jár, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli, vagy tanulmányi szerződés megállapítja.
A vizsgára való felkészüléshez, valamint a diplomamunka elkészítéséhez szükéges szabadidőt a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelően köteles biztosítani.
A szabadidő nem fizetett, tehát ezekre a napokra a munkavállalót nem illeti meg díjazás.
A szabadidő biztosításának nem feltétele a tanulmányi szerződés, hiszen azt a munkáltató az Mt. rendelkezései szerint köteles biztosítani. Természetesen tanulmányi szerződés kötése esetén a jogszabály által kötelezően biztosítandó tanulmányi munkaidőkezdvezményen túl a munkáltató további kedvezményeket is biztosíthat.

internetes forrás!

Már több mint húsz éve vagyok köztisztviselő.
Néhány éve új jegyző van, aki eleintenormális volt, de mostanában az irányítás helyett csak fegyelmezni akar.

Most azt találta ki, hogy vizsgáztat minket. Nevezetesen a KET-ből. Ez a törvény szebályozza a közigazgatási eljárást.

Eddig még rendben is volna, mert viszonylag új a törvény, meg kell tanulni.

Viszont rajtaütésszerű. ún. röpdolgozat formájában tenné ezt meg.
Kérdésem: lehet ilyen csinálni? Elég megalázó. Mint ha az általános iskolában lennénk.

Mi van, ha azt mondom, nem írok röpdolgozatot? Elvégre nincs se vizsgáztatási jogosultsága, se a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben nem találtam erre passzust.

Mit tegyek?

A köztisztviselő törvény 34-36§ szabályozza a "A köztisztviselő teljesítményének értékelése, minősítése" kérdését és a törvény 1 sz. melléklete alapján kell a teljesítmény értékelést elvégezni. A teljesítményértékelés része pl a "Szakmai ismeret és jártasság" melynek természetese része hogy - a KET alapján - hogy végzed az ügyeket.
Úgyhogy ha számon akar kérni megteheti a törvényes feltételek között és időkeret között, de a röpdolgozat semmiképpen sem tartozik ide.
Ha a röpdoga alapján bármi szankció ér, az eredményesen támadható a munkaügyi bíróság előtt.

De próbáljunk pozitívak lenni: Ha én jegyző lennék a KET változása miatt esetleg felmérném a dolgozók tudását és a teszt alapján és/vagy önkéntes alapján lehetőséget biztosítani egy KET-el összefüggő továbbképzés elvégzésére.
Hiszen a pontos és szabályszerű munkavégzés mindannyiunk érdeke.
Ha valami ilyesmi lenne a cél, azt támogathatónak tartanám. Próbáld megkérdezni, hátha ez a cél vezérli csak rosszul kommunikálta.

Igen, természetesen nem vagyok én se a tudás gyarapítása, esetleg számonkérése ellen, de ezt ilyen megalázó módon semmiképpen nem tartom jónak.
Mert ha előtte közösen áttekintjük az anyagot, esetleg valami tanfolyamon veszünk részt, akkor előre közölt időpontban hasznos lehet a tudás ellenőrzése.

A köztisztviselő mégsem azért jár be dolgozni, hogy ott tanuljon és feleljen, esetleg jegyeket kapjon. Ez az oktatási intézmények feldata és jogköre.

Hát Gyerekek, ez nem igaz, azt hittem a problémám egyedi. Több szakmai diplomával, miniszteri dicsérettel,több évtizedes elhivatott munkával az utca embere vagyok. A gyermekeim úgy nőttek fel, hogy észre sem vettem, mert éjjel, nappal dolgoztam a közigért. A mi korm.megbízottunk úgy rúgott ki 200 embert, hogy az nem igaz, egy pillanat alatt, tönkre téve ezzel kétszáz család életét is, azután nem lefelé, hanem felfelé menekült, remélem azért lesz még álmatlan éjszakája, habár ilyen embernek nemigen. Tudjátok, egyre büszke vagyok, azok vannak az utcán akik igazi hittel és méltósággal, alázattal, a szakma legméltóbb, legjobb embereként kerültünk oda.Én az utca embere vagyok, de ezzel még a gyermekeim nem tudom felnevelni. Hát fogjunk már össze, segítsük a miniszterelnököt, hogy kellő szakmaisággal is meg lehet valósítani a politikát, nem kell díszhuszárokat, szomszédokat, rokonokat, s azok leszármazóit.... stb. alkalmazni, akik totál hülyék.... Akkor valaki segítsen, s én ott vagyok mellette.

Olvasva a téma hozzászólóit, sajnos ez a mai társadalmi jelenség. Ide fejlődött vissza a magyar "új rendszer". Mindent lehet, amit a törvény nem tilt! Vagy amit a törvényesség mezsgyéjén még éppen lavírozva meg lehet oldani. Az újnak kikiáltott megoldások, rendeletek, átalakítások nem biztosan járnak sikerrel, nem is pozitív fejlődés, csak jónak vélt megoldás, amiről később kiderül, még sem jobb az előzőnél! Nem kell példát írnom, mert mindenki talál a saját, vagy környezetében tapasztalható újító jó szándékú "rossz megoldást"! Ami esetenként hajmeresztő mutatvány!

Kedves Ébredés!
Nem egyedi - sajnos - az eseted. Nagyon sokan jártunk így! Kellett a helyünk sógornak, komának, keresztfiúnak, stb... Velem anno január 24-én közölték, hogy január 1-től - visszamenőlegesen!!! - nem ott dolgozom, ahová reggel bejöttem, és nem azt csinálom amiről úgy gondoltam, hogy 10 éve csinálom. Természetesen a visszamenőleges hatályt és a felmentési illetmény alapját nem fogadtam el, megtámadtam a munkaügyi bíróságon! És a bíróság nekem adott igazat! Mondjuk tudom is megfelelő pártállású bennfenntestől, hogy tilalmi listán vagyok ott, ahová a kormánymegbízottunk keze elér! :-) Miért van olyan érzésem, hogy volt már ilyen a magyar történelemben??? Nem hiába jártak ezek a "gyerekek" iskolába! Megtanulták a leckét, és most ezt be is bizonyíthatják!

Mi az ellenszere annak, ha a főnök folyamatosan elferdíti a valóságot, és utólag hivatkozik olyan mondataira, utasításaira, ami nem hangzott el? Mit tegyünk ha a főnök a saját mulasztásaiért a beosztottnak osztja a figyelmeztetéseket? na persze megválni az ilyen főnöktől lenne a legegyszerűbb, csakhogy nincs hova menni!! hogyan lehet bizonyítani a főnök hazugságait?

Ugyanezt élem én meg nap, mint nap! :-( Nálunk viszont csak két fő van: a főnököm (50-es nő) és én! Természetesen rengetegszer előfordul az, hogy azt állítja, ő mondott nekem valamit,de én biztosan nem emlékszem rá! ha éppen nem "lecseszésről" van szó, akkor is szívesen hozza szóba, hogy olyan kis feledékeny vagyok! Amikor pedig (már kétszer előfordult) nem bírtam visszafogni magam és kiálltam magamért, akkor nem átallott azt vágni a fejemhez, hogy én olyan szemtelen vagyok (35 éves fejjel)! Az meg sem fordult a fejében, hogy ő hibázott, ha mégis, minden egyes jelét igyekszik figyelmen kívül hagyni és csak arra koncentrál, hogy mit képzelek én! :-( És akkor most szerezzen be az ember lehallgatót, meg rejtett kamerát? Egyébként már nálam is voltak egészségügyi gondokra utaló jelek: mellkasi fájdalom, gyomorgörcs, de nem találtak semmit, csak azt mondta a doki, hogy kerüljem a stresszt! Köszi! :-) Sajnos még egy magamfajta (fiatalnak mondható) embernek sem könnyű manapság olyan könnyen új munkahelyet találni, így esélyes, hogy én sem érem meg a nyugdíjat! :-(

A helyi kórházban, a szinte nullára csökkentett számú ápolók a következőhöz folyamodtak a hasonló esetek után: zsebben tartott telefonra, diktafonra, mp3 lejátszóra veszik fel (ha időben észbe kapnak)az utasításokat. Egy-egy ápoló van osztályonként!, így még tanú sincs a szóban elhangzott utasítások igazolására. Mindezt a kényszer miatt, nem legális, de valahogy be kell védeniük magukat, mert sorozatosan olyan helyzetek álltak elő, ahol a vezetők/orvosok/egyéb "felettesek", mint a kutyát lehordták őket, sokszor a betegek, a hozzátartozók előtt. Nincs mese... harc van, hát felfegyverkeztek!:S

Sehogy!!!!!!!! Én sem tudtam!!idegileg kiborultam, és még én voltam a rossz.
Még a munkatársaim sem álltak mellém, mikor kinyitottam a számat, pedi tudták, hogy igazam va.
Mindez egy kisvárosban, ahol semmi sem marad titokban.
Vagy "türsz, vagy megszöksz"

Hm...nehéz ügy.
Olvastam már olyan tanácsot, hogy fel kell venni észrevétlenül az ügydöntő, fontos, vagy sorsdöntő eseményeket - bizonyítékként egy estleges perben való felhasználáshoz...
Először is közösen kell fellépnetek egy ilyen emberrel szemben. Egyedül tilos, ott csak vesztés a következmény.
Beszélni kellene vele. Tisztázni a dolgokat, akár egy megbeszélés, értekezlet formájában.
Ha van felettese, oda is fordulhattok.
Ha van érdekvédelmi szervezet a munkahelyeteken, szintén egy megoldás lehet. Korábban volt itt szó a JOGPONT hálózatról.
Érdeklődhetsz munkajogásztól is lehetőségeidről.
A legszigorúbban TILOS: birkaként tűrni!

Szeretnék megosztani Veletek egy jó élményt, és azt kívánom, minél többen éljetek át hasonlót!
Egy régebbi hozzászólásomban már írtam, nekem is fiatal, harminc alatti főnököm volt, aki folytonos értekezletekkel és folytonos kritizálással boldogította a beosztottjait. Csak éppen szakmai hiányosságai voltak, amiket - finoman ugyan- értésére kellett adnom, különben az adott ügyben a szervhez forduló beadványt tevő szívta volna meg. Természetesen kirúgott, miután más hatóságok is többször megírták neki, hogy nem jó ügymenetet folytat, hanem ehhez és ehhez kellene fordulni az adott ügytípussal- pont úgy, ahogy kezdetben lelkes munkatársként én is javasoltam és de amit ő minidg hülyeségnek tartott.
Végülis nem bántam, mert fizikailag és pszichésen is rámentem volna a hosszabb ott dolgozásra.
El tudjátok képzelni, milyen jó érzés volt ezek után a "drága" vezetővel összefutni egy fontos konferencián (én ekkor már más munkáltató alkalmazottja voltam), ahol ő szót kért, hozzászólt - és a konferencia vezetői nagy nyilvánosság előtt elmagyarázták neki, hogy bocs, de félreértelmezett egy fontos jogszabályhelyet??
Ilyen elégtételt kívánok minden ide írónak és nagyon sok erőt azoknak, akik még állást keresnek!

Sziasztok! Mivel hasonló cipőben járok, tegnap megpróbáltam utánajárni a dolgoknak. Nem reménytelen a helyzet, csak türelmesnek kell lenni. Ha birkamód tűrnek a megalázottak, akkor sosem koppintanak a kiskirályok fejére. Azt hiszik sérthetetlenek, pedig mindenki bukhat.
Jelenleg a munkahelyi pszichoterror fogalmát nem ismerik a magyar törvények, de zaklatásért lehet tenni ellenük. Azonkívül 2008. január elsejével egy 1993-as munkavédelmi törvénybe beillesztették a munkahelyi terrort, még ha nem is ezen a címen. Feltételek, ha 6 hónapon át, minimum heti egy alkalommal megtörténik akár a froclizás, megjegyzés nemre, járásra, beszédre, bármire.
Értelmes emberek esetében ilyenkor nem is lenne probléma, de sajnos vannak identitászavarral küszködők, akik így vezetik le kisebbrendűségi félelmeiket, hogy egy általuk alacsonyabb szinten lévőt kipécéznek. Csak akkor lepődnek meg, ha egyszer visszaszólnak.
Sok esetben a vezetőség a hibás. Dolgoztam olyan munkahelyen, ahol ezeket az embereket kiszűrték, mert a profit volt a lényeg és ezek az alakok veszélyeztetik a termelést, hatékonyságot. Egy jó vezetőnek ezt fel kell ismernie.

Amit írtál, úgy nem lehet dolgozni, azt nem lehet bírni. Kívülállóként ezt így látom.
Merj elmenni a hozzád legközelebb helyen lévő: JOGPONT Hálózat - (Jogi segítség a munka világában )- februárban alakult helyre (a neten keresd az oldalukat). Térítésmentes.
Muszáj lépned valamit, mert rá fogsz menni. Ott legalább meg tudják mondani neked mihez kezdhetsz, mit kellene bizonyítanod és egyáltalán, mindenről tájékoztatnak és anonimitásod biztosítva lesz.
Nagyon sok sikert!

A közalkalmazottakból, akik egyébként is kiszolgáló személyzet, lábtörlőt csináltak. Sajnos az általatok leírtakat a szociális szférában élem meg. Ott, ahol az elfogadás, tolerancia, segítségnyújtás zászlaját lengetik.
A tudás hatalom (volt). Ma már a kapcsolati tőke a legnagyobb vagyon. Nem számít a szakmai tudás, elhivatottság. Leépítik bennünk, és robotot csinálnak belőlünk. Nézzünk csak körül: gyomorfekélyes, depressziós, anyagi nehézségekkel küzdő közszolgák. És sajnos, egy ember nem csinál nyarat....sok meg fél a meleg helyzettől. Gombóccal a torkunkban dolgozunk, segítünk. De ki segít nekünk?

A helyzet ma, 2014-re sem javult...sajnos szó szerint idézted a gondolataimat. :/

Érdeklődnék, határozott idejű közalkalmazotti szerződéssel a drága szociálisan érzékeny főnököm ledagadt-oz és mindemellett kritizál (mert számomra nem létfontosságú tetszeni más férfiaknak, csupán elég ha a férjemnek tetszem) és nyíltan lehülyéz, kénytelen vagyok-e tűrni, a határidő lejártáig (még 2 hónap) vagy leléphetek enélkül is, csupán azon bejelentéssel, hogy meguntam hogy ócsárolnak?

Köszönöm a segítséget, ezt fogom tenni!!!! Ha sikerült valamit elérnem, jelzek.

Én 10 éve dogozom, egy település rabszolgájaként. Amig 60 ezerért dolgoztam, nagyon jó munkaerő voltam, nem volt baj a munkámmal. Engem lehetett zavarni éjjel nappal nem volt magánéletem (pedig két fogyatékos gyereket neveltem egyedül). Lediplomáztam, felsőfokú nyelvvlzsgát szerezttem. Meg kellett pályáznom a munkakörömet, a pályázatot megnyertem a Főnököm úgy adta át a kinevezéséeét "úgy is befogom bizonyítani alkalmatlan vagy a feladat ellátására. " Azóta pokol az életem, midenhol belémköt, semmi nem jó,állandóan megaláz. Ha valami nem tetszik neki hetekig még a köszönésemet sem fogadja. Azt a szót hogy szabadság ki sem lehet mondani előtte. Továbbképzésre küldött a munkahelyem, azokat az órákat amikor nem voltam benn le kellett dolgoznom. Ebben az évben napi 10 órát dolgoztam folyamatosan,hétvégén programjaink voltak. Amikor megkérdezrem hogy a plusz óráimat lecsúsztathatom-e azt mondta mit képzelek én???? Örüljek neki hogy a lakóhelylemn el tudtam helyezkedni, egyébként meg ennyit megtehetek a településért.... Amíg minimálbérét ugráltam mindenkinek,nagyon jó voltam , most hirtelen összeférhetetlen lettem. Ez a helyzet egyre jobban megvisel,nem tudom mit tegyek de félek sokáig nem bírom. Szolgálati lakásban lakok, fogyatékosokat nevelek, kilátás 0. De ha én rámegyek mi lesz az én két beteg gyerekemmel?????

Elég régen indult ez a beszélgetés, de nem elég régen. Még 2003 -2004 tájékán hallgattam egy riportbeszélgetést valamelyik rádió (szenny)csatornán. Egy pécsi menedzserképző iskoláról volt szó, és ahol módszerként azt tanították, hogy 2 - 3 évente (!) ki kell rúgni az alkalmazottak 25%-át, mert a többi a rettegéstől sokkal jobban fog "hajtani". Szerencsétlenek nem jönnek rá, hogy nem a teljesítmény számít, hanem ez a módszer. Már régen nem az ösztönzés a teljesítmény alapja, hanem a korbács. Átéltem én is egy hasonló szituációt. A "jó szívű" tulaj-igazgatónő felvett egy férfit igazgatónak, aki kirugdosta az embereket (mellesleg az alkalmatlan vezetők miatt került a cég nehéz helyzetbe). Engem péntek du. 2-kor behívattak a dirihez, és közölték, hogy hétfőn már nem kell bejönnöm. Mint kiderült aznap már én voltam a harmadik. Két nap múlva a terjedő hírek miatt olyan hangulat alakult ki a cégnél, hogy UTÓLAG aláírattak velem egy levelet arról, hogy az én kérésemre időszakos megbízásos munkaviszonyra tértünk át. Ennek ellenére az egyik fiatal (24 éves) kolléganőt az orvosa cukorbetegség miatt inzulinra akarta állítani, és megdöbbent (az orvos) amikor fél év múlva elmúlt a hölgy cukorbaja. Én kórházba kerültem, és adtak 72 órát az életmentő műtétig. Megúsztam, de nem mindenki ilyen szerencsés. Nagy volt a forgalom a kórházi osztályon.
Mindenkinek ajánlom figyelmébe a következőket:
- a kontraszelekció nem csak a szocializmus "vívmánya" volt, mai napig gyakorlat, sőt még mindig ugyanazon tökéletesen inkopetens alakokat kell elviselni akik "ittragadtak".
- a teljesítmény kikényszerítés módszere lett a lelki terror (lásd feljebb).
- a övetkezmények tragikusak. Meg kell nézni a morbiditási adatok alakulását. A 80-as években is 9-szer (!) annyi aktívkorú halt meg nálunk, mint németországban. Most olvastam egy újabb tanulmányt, hogy a "rendszerváltás" hatására a volt szocialista országokban 15-50%-al nőtt a halálozás mértéke. (Nálunk kb. 40%).
- Nálunk is készültek tanulmányok a stressz hatásáról. Felborul a hormonháztartás, és mindenféle probléma jelentkezik. Az a probléma, hogy egyénenként más és más. Ez elfedi a probléma okát, de a statisztikai adatok világosan mutatják, hogy a sokféle tünet egy okra vezethető vissza.

Amíg ez nem tudatosodik a közösségekben, és nem kezdenek közösségként védekezni, az egyének egyenként fognak pusztulni, egyre gyorsuló tempóban. Az egészségügytől ne várjon senki segítséget, az pontosan ebben a cipőben jár. Már nincs pénz mindenkivel foglalkozni, az orvosok szelektálni kénytelenek a betegek között. És még jó, hogyha az érkezési sorrendet, vagy a sürgősségi igényt veszik figyelembe. De azért ebben ne bízzon senki. A pénz itt is diktál!

Jól értik, a jelszó már régen: pénzt vagy életet!

Jó gondolkozást.

Egy ideje már nem olvastam ezt az oldalt mert a saját bajommal voltam elfoglalva.Sajnos az én munkahelyi esetem a bíróságon kötött ki. A mai kornak megfelelő menedzser típusú főnököm,hogy a saját pozícióját erősítse az ő felettesénél, olyan teljesítmény értékelést csinált rólam ami miatt alkalmatlan lettem ,és ezért felmondhatott.Egyébként közel negyven éves közszolgálati m.viszonyom van,közel húsz éve egy helyen.S a kedves kollégák féltve a munkahelyüket a főnökkel előre megbeszélt szöveg szerint mind ellenem vallottak a Bíróságon Ha ez nem velem történik biztos ,hogy nem hiszem el. De nem adom fel,mert tudom ,hogy nekem van igazam,és igenis hiszek abban ,hogy van igazság.Annak ellenére nem adom fel ,hogy idegileg teljesen kiborultam ,emiatt már ötször voltam kórházban és erős gyógyszereket kell szednem.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!