Mikortól számítjuk a felmentési időt? Betöltött 40 év szolg.idő után előre, vagy 4o évtől visszafelé?

Óvodai vezetőm azt mondja, hogy 2013. augusztusától változott a felmentési idő Kiadására vonatkozó szabály. Hivatkozik a KJT 30 § (1) d bekezdésére, mely így szól:
"d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül"
Szerinte, ha megvan a 4o év szolgálati időm mondjuk 2014.február 28-án, tehát elmehetek nyugdíjba, akkor a felmentési időt nem visszafelé számolják, hanem előre. Vagyis március hónaptól indul a felmentési idő.
Én úgy tudtam, hogy a felmentési időt visszafelé számítják,vagys február 28-től visszafelé, január, december stb.
Szeretném tudni, hogy mi az igazság

A Határozat ugyan még nincs a birtokomban, de rendelkezem egy Hatósági bizonyítvánnyal, mely szerint 2015. március 22-én meglesz a 40 évem (óvónő vagyok, de nem másutt is dolgoztam). A felmentési időmet vajon mikortól számolhatom? Először a munkáltatónál kell írásban bejelentem, és utána a NYUFI-nál igényelnem a nyugdíjazásomat? Új helyzet, új feladatok, elég nehéz kiigazodni....Aki már végigcsinálta, biztos hasznos tapasztalatokkal rendelkezik. Megosztanátok velem?

1. Bocsánat de a fentiek kicsit zavarosak számomra. Én 1955-ös vagyok, és az idén év végével lesz meg a 40 évem. Ha beadom a nyugdíjba vonulásra a kérelmem januárban, akkor innentől számít a 8 hónap felmentés, vagy már az idén be kell adnom a kérelmem, és januárban már nem kell jönnöm.
2. Igaz az, hogy ha az ember nyugdíjba megy, akkor amikortól nyugdíjas, még hónapok telnek el, amíg az első nyugdíj megérkezéséig?
köszönöm előre is a válaszokat.

Kedves Mária!

Olvasd el a törvényi hivatkozást lent!

"Kötelező felmentési szabály – nyugdíjas esetében

A nyugdíjas foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 2013. január 1-jével módosult a közalkalmazotti törvénynek a felmentésre vonatkozó szabálya a 40 éves keresőtevékenység alapján szolgálati időt szerzők vonatkozásában. Annak a női dolgozónak, aki a nyugdíjbiztosítási szerv igazolása alapján rendelkezik 40 éves keresőtevékenységgel és kezdeményezi közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, a munkáltatónak azt felmentéssel a Kjt. 30. § (4) bekezdése alapján meg kell szüntetnie. Először került a közalkalmazotti törvényben megfogalmazásra egy kötelező felmentési szabály, azaz a munkáltató nem mérlegelhet, hanem az érintett személy kezdeményezése alapján a közalkalmazotti jogviszonyt meg kell, hogy szüntesse. Természetesen itt is fontos előírás, hogy a dolgozónak kell kezdeményezni jogviszonya megszüntetését; a munkáltató arra hivatkozva, hogy a 40 éves szolgálati időt a dolgozó nő megszerezte, nem élhet a felmentés jogintézményével. Változatlan a szabály, hogy a kérelem benyújtásakor még nem kell rendelkezni 40 éves keresőtevékenységgel, elegendő, ha a felmentési idő végére szerzi meg a szükséges szolgálati időt a dolgozó.
Fontos e körben még utalni arra, hogy az új megszüntetési jogcím, azaz a Kjt. 30. § (4) bekezdése alapján történő felmentés esetén a dolgozó nem kap végkielégítést. A jogalkotó az előző évi szabályok dilemmáját próbálta feloldani, hiszen ha korábban a dolgozó a Kjt. 30. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozva kezdeményezte a felmentését, s a munkáltató ennek 2012. december 31-éig eleget tett, a felmentéshez végkielégítés összege is kapcsolódott.
A kötelező felmentéshez kapcsolódóan a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályok is módosultak: ha a közalkalmazott jogviszonya a Kjt. 30. §. (4) bekezdése alapján szűnik meg és 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, részére meg kell adni a 40 éves jubileumi jutalmat. Azaz, ha a dolgozó részéről egy ilyen kezdeményezés érkezik a munkáltatóhoz, akkor a munkáltatónak a felmentési időhöz kapcsolódó mentesítési összeggel is számolnia kell, illetőleg ha a dolgozó rendelkezik 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal, akkor az 5 hónapos jubileumi jutalom összegének a kifizetését is biztosítani kell számára. Érdekes, hogy a jogalkotó kizárólag a 40 éves jubileumi jutalom vonatkozásában szabályozta a 40 éves keresőtevékenységre tekintettel a jogviszonyt megszüntető dolgozóknak a jubileumi jutalmát, a jogviszony megszűnésének évében esedékes jubileumi jutalom vonatkozásában nem. Azaz, ha a női dolgozó kezdeményezi a felmentését, és a felmentési idő adott évben megszűnik, és ezt követően jubileumi jutalomra, azaz a 25 vagy a 30 éves jubileumi jutalomra válna jogosulttá, nem kaphatja meg azt, hiszen nem minősül még nyugdíjasnak az Mt. 294. §-ában foglalt szabályok szerint. Ehhez szükséges volna, hogy részére megállapítsák a nyugdíjat, ennek pedig az a feltétele, hogy először a közalkalmazotti jogviszonyát meg kell szüntetni.
Természetesen a kötelező felmentés csak a 40 éves keresőtevékenység vonatkozásában élő szabály a korhatár előtti ellátás tekintetében ilyen szabály nem nyert megfogalmazást, azaz ebben az esetben nincs felmentési kötelezettség, sőt a nyugdíjas felmentési jogcím sem alkalmazható, hiszen az ilyen ellátást igénybe venni szándékozó nem minősül nyugdíjasnak. Így a közalkalmazott csak saját maga, egyoldalúan, lemondással vagy közös megegyezés kezdeményezésével kérheti a közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetését. Ebből adódóan pedig értelemszerűen nem fog jubileumi jutalomban részesülni, kivéve, ha annak általános feltételeit megszerzi."

Jól tudod visszafelé számítják.

Kedves Mária!

A felmentési idő számítása a nyugdíj szempontjából eltér abban az esetben, ha öregségi korhatár betöltése miatt megy valaki nyugdíjba, vagy megszerzi a 40 éves szolgálati időt és ezért kíván nyugdíjat igénybe venni. Ha a 40 éves jogviszonyról van szó, akkor írásban kell kérni a felmentéssel történő megszüntetést és csatolni a szolgálati idő igazolására szolgáló határozatot amit a NYUFI ad ki, ebben az esetben a felmentési időt "visszafele" kell számolni. Ezt gyakran keverik...

Igen, régen visszafelé számították, de ne mivel eddig úgy szólt, hogy "legkésőbb a felmentési idő utolsó napján minősül nyugdíjasnak", egyáltalán nem mindegy, hogy pl. 8 hónapos felmentés esetén már nyugdíjas a legelején, vagy éppen akkor lesz jogosult, mikor letelik a 8 hónap, tehát betölti a korhatárt és lesz meg a 40 éve.
Ez alapján úgy lenne a logikus, hogy mivel a kezdő napján már nyugdíjasnak minősül, nem lehet visszafele számolni, csak előre. De a mai törvényváltozásokban sincs semmi logikus...tehát biztosan rosszul gondolom...

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!