Mikortól számítjuk a felmentési időt? Betöltött 40 év szolg.idő után előre, vagy 4o évtől visszafelé?

Óvodai vezetőm azt mondja, hogy 2013. augusztusától változott a felmentési idő Kiadására vonatkozó szabály. Hivatkozik a KJT 30 § (1) d bekezdésére, mely így szól:
"d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül"
Szerinte, ha megvan a 4o év szolgálati időm mondjuk 2014.február 28-án, tehát elmehetek nyugdíjba, akkor a felmentési időt nem visszafelé számolják, hanem előre. Vagyis március hónaptól indul a felmentési idő.
Én úgy tudtam, hogy a felmentési időt visszafelé számítják,vagys február 28-től visszafelé, január, december stb.
Szeretném tudni, hogy mi az igazság

Tisztelette kérdezem. A férfiak esetébe is van felmentési idő ? És az miképpen alakul pl az én esetembe ? 1974 - be végeztem a szakmunkás képzőt ! Az iskola időt szerződött tanulóként végeztem ! A Bánkúti (Békésmegyei Bánkút ) állami gazdaság szerődött tanulója ként ! Majd az idők során több munkahelyem is volt , jelenleg egy gépgyár dolgozójavagyok /Linemár Oros - ba dolgozom / eddigi munkáim alatt közel 27 - évet közalkalmazott ként dolgoztam ! 2019 - be kaptam munkát a jelenlegi munkahelyemen ! Mivel 2022 be nyugdíjba vonulok azért kérdezem hogy nekem jár e felmentési idő €s ha igen akkor mennyi ? 1957 május 1 - én születtem ! Megtisztelőválaszukat meg köszönöm ! Kiss István. Mezőkovácsháza

Tisztelt Cím! 1981.aug.16-tól dolgozom ugyan azon a munkahelyen óvodapedagógusként.1987-től pedig óvodavezetőként. 40 év szolgálati idővel nyugdíjba megyek. Jelenleg az éves szabadságom töltöm, majd 4 hó felmentési időt. Kérdésem az lenne, hogy jár e a 29 nap jelenlegi szabadságomra, ill. a felmentési időre a vezetői pótlék, mert a polgármester levele alapján ez tőlem megvonásra került a a következő 5 és fél hónapra. Köszönöm szépen a választ!!

Feleségem a NŐK 40-nel 2022. januárra lesz meg neki a 40 év. Mennyi a felmentési ideje 30 év közalkalmazotti esetben?

Tisztelt Szakértő!
Kérdésem: Ha nem akarom elfogadni, hogy nem sorolnak át a munkatörvénykönyve alá, hanem kifizetik a fennmaradó szabadságot, de a felmentési időm csak 2020. november 20-án jár le, akkor mit tehetek? Én azt szeretném, hogy átsoroljanak és kapjak fizetésemelést erre az öt hónapra.Mit teheteK

2020 december 31 - én lesz meg a 40 év szolgálati idő mikortól kezdődik a felmentési időm:

dolgozónk esetében 2021 július, ezért szeretnénk pontosítani, így hasznos lenne a válasz. köszönöm

A közalkalmazottak felmentés esetén a Kjt. szerint kell eljárni:
Kjt. 33. § (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg
(2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött
a) öt év után egy hónappal;
b) tíz év után két hónappal;
c) tizenöt év után három hónappal;
d) húsz év után négy hónappal;
e) huszonöt év után öt hónappal;
f) harminc év után hat hónappal meghosszabbodik.
Ezen felül a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének évében az időarányos éves szabadsága illeti meg.

Szeretnék szakválaszt kapni
Köszönöm

56.09.07. sz
id. 21 marciusba mehetek nyugdijba nem tudom pontosan mikor. 10 kozalkalmazotti 10 koztisztviselo tobbi alkalmazott. emeilba kernem a valaszt szukne56@citromail.hu Koszonettel.

azt szetetném kérdezni ,hogy nekem 2020 03 27 .vel van meg 40 éven mennyi a felmentési idö mennyi? 4éve dolgozom ennél a cégnél / nem Közalkalmazott/
Köszönettel :

Felmentési idő mennyi?\nem közalkalmazott/

Érdeklődnék mennyi a felmentési idő nők 40 nyugdíjba vonulás esetén, ha nem közalkalmazotti a munkaviszony? Köszönöm

2020.07.31-én teljesül a 40 év szolgálati idő.Gyógyszerészként dolgozok magán kézben lévő gyógyszertárban 25-éve.Mennyi a felmentési idő az én esetemben.Köszönettel

nem tudom van-e erre jogszabály Tisztelettel7pEoLWm

azt szetetném kérdezni ,hogy nekem 2020 03 27 .vel van meg 40 éven mennyi a felmentési idö mennyi? 4éve dolgozom ennél a cégnél / nem Közalkalmazott/
Köszönettel :

Kedves Tiger! A felmentési idő mértékének pontos kiszámolásával adódtak problémáim: van egy dolgozónk aki 2019.10.31-éig fog dolgozni nők 40 évesével megy el nyugdíjba. 2012.10.01-óta dolgozik náluk egyházi fenntartású iskola vagyunk. Előtte két évet dolgozott boltban eladóként és volt munkanélküli és előtte volt 19 év közalkalmazotti munkaviszonya az igazságügy üdülőjében (egyrészt ez hogyx ellenőrizhető hogy az ottani munkaviszonya közszolgálati volt e). Ezt az időt be kell számítanom a felmentési idejébe? Mert nem mindegy hogy 3 hónap vagy esetleg 7. Köszönöm válaszod!

Miért számolgatod a közalkalmazotti jogviszonyt? Az MT vonatkozik rátok, nem a kjt. Ott pedig nincs kérelemre felmentés a 40 éves nyugdíj miatt.
A dolgozó, ha el szeretne menni nyugdíjba, akkor gondoskodik róla, hogy szabad legyen. A felmondási idő munkavállalói felmondásnál 1 hónap, amit le kell dolgozni.
Vagy van kollektív szerződésetek, amiben ez biztosítva van?
Még annyival kiegészíteném, hogy mivel az MT vonatkozik rátok, nem is kell megszüntetni a jogviszonyt, ha mégis tovább szeretne dolgozni. A fizetési korlát vonatkozik rá a rendes nyugdíjkorhatárának betöltéséig.

Tiger! Máskor jobb tanácsokat adtál! pl. beszéljék rá a munkavállalót, hogy dolgozzon még 2020 jan. 2. áig esetleg kapjon a munkáltatótol két hónap felmentést pluszban mivel a jövő évben megállapított valorizációs szorzó lökne egy kicsit a nyugdíj megállapításakor. Én legalább a kérdést feltevő leírásából úgy veszem ki, hogy meg voltak elégedve a munkájával és nem szeretnék, ha a hölgyet hátrány érné.

Ha van kollektív szerződés, abban bármi lehet, amiről mi nem tudunk. Addig semmi értelme nincs a közalkalmazotti jogviszony számolgatásának! Én nem tanácsot adtam, csak a rájuk hatályos jogszabályokra hívtam fel a figyelmet. Nem fogok senkit félrevezetni, hogy később esetleg ez az állásába kerüljön.
A legpozitívabb dolog ebben a helyzetben, hogy mivel nem közalkalmazott, nyugodtan tovább dolgozhat, nem kell megszüntetni a jogviszonyát nyugdíjazás előtt. Egyszerre kaphat nyugdíjat és fizetést is.
Majd az év második felében lehet sejteni, hogy mikori nyugdíjazással jár jobban a nyugdíjba menő. Ez a nemzeti átlagfizetés változásától, és az inflációtól függ. Most még korai lenne erről spekulálni. Az utóbbi években a januárival járt jobban, régebben a decemberivel. Ezt minden évben újra kell vizsgálni, 2019 januárjában még nem lehet eldönteni, ősszel is csak sejteni lehet majd.

Amikor megállapították a szükséges előnyugdíjhoz szükséges időt (onnantól bár mikor, de Én most figyelem az aktuális módosításokat), vagy + 5 év öregségivel

Kjt.25. § (2)/e: A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: e) felmentéssel;

Kjt. 30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A–30/D. §-ban és a 32. § -ban foglalt korlátozással – felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont].

(4) A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.

(5) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni.

Figyelem! A Kjt. 30.§ (4) bekezdésében szereplő lehetőség azokra a nőkre vonatkozik, akik rendelkeznek legalább 40 év jogosultsági idővel. A 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők tehát – életkoruktól függetlenül – kérelmezhetik a munkáltatótól közalkalmazotti jogviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését. A felmentést úgy is lehet kérelmezni, hogy a 40 év jogosultsági időt nem a felmentési idő kezdetekor, hanem annak leteltekor teljesíti a közalkalmazott. Arra is van tehát lehetőség, hogy a 40 éves jogosultsági idő megszerzése előtt a nő közalkalmazott (általában) 8 hónappal korábban kezdje meg felmentési idejének letöltését. Ha a (nő) közalkalmazott a felmentésére irányuló kérelmet benyújtotta, azt a munkáltató – a feltételek fennállása esetén – köteles teljesíteni, mérlegelési joga nincs.

A férfi közalkalmazottaknak az előző bekezdésben ismertetett lehetőség – sajnos – nem áll rendelkezésükre. Esetükben a felmentést a Kjt. 30. § (1)/d szakasza alapján lehet megvalósítani. Ennek fontos kritériuma azonban, hogy a felmentés közlésekor, de legkésőbb a felmentési idő kezdetekor a (férfi) közalkalmazott nyugdíjas munkavállalónak minősüljön.

Mennyi afelmentèsi ídóm 2019 09 01 megyek nyugdíjba 40 évek és mikor kel elkezdenek ès mit kel terem el kel indítani a munkáltatomnálM

A felmentési idő kezdetekor vagy csak a legvégén kell kifizetni a szabadságot nyugdíjba vonuláskor?

Köszönöm!

Egyházi iskolában tanítok. 2018. febr. 1-től megyek nyugdíjba. Automatikusan tovább szeretnék dolgozni. Mikor jár nekem a felmentési idő, mennyi, és mit tegyek, ha én folyamatosan tovább dolgozom. A nyugdíjat mikortól fogom kapni? Hogy járok a legjobban?
Köszönöm!

Én 201911.20-án töltöm a 64 évet, iskolában dolgozom titkárként, maradhatok -e a 2019/20-as tanév végéig .

Szeretném megkérdezni, ha 2018.08 hó végén lesz meg a 40 éves munkaviszonyom, akkor mennyivel előtte adjam be a felmentéssel járó jogviszony megszüntetési kérelmemet?
A munkahelyemen azt mondják csak a megszerzett szolgálati idő leteltével.
Kérem mielőbbi válaszát.
Köszönettel.

2018. augusztus 24-én meglesz a 40 éves munkaviszonyom. Mikor kell elindítanom a felmentési kérelmemet?

Érdekelne a válasz

2018. augusztus 22-én töltöm be a 40 éves szolgálati időmet Felmentésemet mikortól kérhetem?

2019. àprilisban van meg a 40 év szolgálati idöm.
Eĺötte vagy utána jár a felmentèsi idő?

Üdvözlettel

Miért nem olvassátok, hogy a kjt. mit ír. 40 ÉV jogosultsági idő mikor lesz meg ami után járulékot fizettetek!!!!! Egyébként a felmentési idő beszámít a 40 évbe de előtte ki kell számítatni a NYUFI nál pontosan, inkább pár nappal később mint előbb. És ezután már a százalék számításnál már szerepet játszik a szolgálati idő. Ha csak pár hónap van a kerek évhez akkor az + 2% vagy november helyett pl. január 2. án menni mert a valorizációs szorzó mivel mostanába magas így jobban jártok mint a január elsejétől számított nyugdíj emeléssel. Remélem érthető voltam és nem lottón nyertétek a diplomá!

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!