A köztisztviselői törvény módosításáról - érthetően

Cikkek: 

Figyelem! Ez a cikk 2008-ban íródott, ezért már több elavult információt tartalmaz. A jelenleg hatályos köztisztviselői törvény ide kattintva olvasható.

A 2007. nyarán elfogadott törvénymódosítás egyes elemei fokozatosan, 2009-ig lépnek hatályba. Már átalakult a köztisztviselők teljesítményértékelési és ösztönzési rendszere és módosultnak a vezetői kinevezés szabályai.

A köztisztviselői helyekre pályázóknak bevezetik a versenyvizsgát. A legfontosabb részletekre ki fogunk térni, de a teljes képhez javasoljuk a törvénymódosítás szövegének tanulmányozását.

Fontos megjegyezni, hogy a törvénymódosítás rendelkezései fokozatosan, több lépcsőben valósulnak meg a 2007-2009. közti időszakban. Amellett, hogy az egyes változások más-más időpontban lépnek érvénybe, egy adott változás is több lépcsőben válik hatályossá, attól függően, hogy központi, vagy területi szervről, vezető, vagy beosztott köztisztviselőről van szó. A hatálybalépés különböző időpontjainak bonyolult rendszerét a törvénymódosítás 39-41. §-ai írják le.

A LEGFONTOSABB RÉSZLETEK


Pályázati rendszer
A köztisztviselői kinevezés, vezetői megbízás csak pályázat útján adható. (Ez alól kivételt képez a vezetői kinevezés, amennyiben az érintett köztisztviselő legalább 1 éve az adott közigazgatási szervnél dolgozik.)

A meghirdetett pályázatokról a tájékoztatni kell a Kormányzati Személyügyi Központot, ahol a pályázatokat elektronikusan közzéteszik. A Központ emellett elektronikus toborzási adatbázist is működtetni fog, amely tartalmazza a pályázók adatait. A pályáztatási rendszer fokozatosan központosítva lesz.

A meghirdetendő álláshelyekről munkakör-térképet kell készíteni és a felvételi folyamat során a pályázók képességeit ezzel fogják összehasonlítani a kompetencia-vizsgálat során.
A rendszer bevezetése után (2009-től) az új köztisztviselők alkalmazásának előfeltétele lesz a versenyvizsga (az ügykezelők kivételével). E nélkül nem lesz érvényes a benyújtott pályázat. A versenyvizsga részletes szabályait kormányrendelet fogja megállapítani.


Illetmény
A köztisztviselő illetményét a vezető az éves költségvetési időszak elején egy évre előre maximum 20%-kal csökkentheti, vagy maximum 30%-kal növelheti. A köztisztviselő emellett  céljuttatást is kaphat (az éves illetményének legfeljebb 50%-át), amennyiben rendkívüli célfeladatot végzett el eredményesen.
(Mindezt a saját intézményének illetménykerete terhére.) Hasonló módon legfeljebb 50%-os projektprémiumot kaphat a MeH költségvetésének terhére az a köztisztviselő, aki un. összkormányzati
projektben vesz részt. (Törvénymódosítás 33.§-a.)


Jegyzők alkalmazási feltételei
Jegyzők esetében az igazgatásszervezői, illetve állam- és jogtudományi végzettség mellett az új egyetemi szintű képzés keretében megszerezhető okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés is bekerül a kinevezésre jogosító képzettségek közé.


Tartalékállomány
A köztisztviselő a felmondási idő feléig automatikusan tartalékállományba kerül, illetve kérésére a felmondási idő végéig tartalékállományban marad. Nem lehet egy adott pozícióra pályázatot kiírni, ha az betölthető tartalékállományban levő köztisztviselővel.


Felmondási idő
A felmondási idő az eddigi 6 hónap helyett alaphelyzetben 2 hónap lesz, ez minden 5 év közszolgálati jogviszony után emelkedhet egy-egy hónappal, maximum 8 hónapra.


Vezetői megbízás időtartama
Egyes vezetői megbízások (főosztályvezető, intézményvezető) időtartama alapesetben 6 év lesz, ami meghosszabbítható. A megbízás ennél rövidebb időre is adható.


Igazgatási szünet
A nyári és téli szabadságok összehangolt kiadása érdekében a törvénymódosítás felhatalmazza a kormányt, hogy a központi szervekre és azok területi szerveire vonatkozóan egységesen igazgatási szünetet rendeljen el. Az ily módon kötelezően kiadott szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő éves szabadságkeretének 3/5-ödét. A kormány ajánlása alapján az önkormányzati képviselőtestületek is hozhatnak hasonló döntést.

 

KIVÉTELEK A SZABÁLYOZÁS ALÓL


Az új munkatársak pályázási kötelezettsége nem vonatkozik a miniszteri és miniszterelnöki kabinetek és titkárságok munkatársaira, az államtitkári, szakállamtitkári titkárságok vezetőire, valamint az egy évet nem meghaladó szerződéses jogviszony, vagy a határozott idejű külszolgálat esetén.

Ezen felül a miniszter, vagy az önkormányzat - korlátozott számban - további pályázat nélkül betölthető munkaköröket is meghatározhat. Ez utóbbi döntés azonban nem jelent felmentést a versenyvizsga alól, amit a próbaidő alatt le kell tenni. (További kivételek a törvénymódosítás 7.§-ában)

Emellett egyes kormányzaton kívül eső intézmények saját hatáskörben eldönthetik, hogy az általuk alkalmazott köztisztviselőkre milyen módon alkalmazzák a próbaidőre, pályázatra, versenyvizsgára és tartalékállományra vonatkozó rendelkezéseket. (Ld. törvénymódosítás 1.§.)

 

A HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJAI (erősebb idegzetűeknek)


2007. szeptember 1:

- A köztisztviselői állásokra vonatkozó pályáztatás kötelezettsége.


2008. január 1:

- A felmentési időre vonatkozó változások.

- A pályázatok központosított meghirdetése és a toborzási adatbázis működtetése a szolgáltató központ által.

- Központi pályáztatási rendszer és kompetencia-vizsgálat bevezetése a minisztériumok, a MeH vezetői és a kormányhivatalok vezetője részére.


2008. július 1:

- Központi pályáztatási rendszer és kompetencia-vizsgálat bevezetése a központi és kormányhivatalok vezetői részére.


2009. január 1:

- Központi pályáztatási rendszer bevezetése és kompetencia-vizsgálat a minisztériumok, a MeH és a kormányhivatalok köztisztviselői részére.

- Beindulnak a versenyvizsgák.

- Érvénybe lépnek a tartalékállományra vonatkozó új szabályok.


2009. március 1:

- Központi államigazgatási szervnél vezetői kinevezés csak versenyvizsgával rendelkező jelöltnek adható.


2009. július 1:

- Központi pályáztatási rendszer és kompetencia-vizsgálat bevezetése a központi szervek területi és helyi szerveinek vezetői, valamint a közigazgatási hivatalok vezetői részére.

- Központi szervek területi és helyi szerveinél vezetői kinevezés csak versenyvizsgával rendelkező jelöltnek adható.


2009. december 1:

- Köztisztviselői kinevezés csak versenyvizsgával rendelkező jelöltnek adható
Forrás: a 2007. évi LXXXIII. törvény és indoklása.

Hozzászólások

Valóban, az átlagbérrel dobálózás egy ifejezetten szemét magatartás, hiszen:
Pl. egy 2 fős "vállalat" esetén ha az egyik keres havi 100.000-et, a másik 1.000.000-t (tízszeresét), akkor az átlagra az jön ki, hogy 100.000 + 1.000.000 = 1.100.000 / 2 = "550.000 ezret keresnek a cég alkalmazottai".
Ez ugye a 100.000-et keresőnek felháborító, az 1 millát kereső meg leszarja, hogy mit szövegelnek, hiszen gondtalanul él... Persze egy kívülálló meg puffog általánosságban az (átlagban) 550.000-et kereső, valójában 100.000-et kereső alkalmazottra is...

Sziasztok.
Azt szeretném kérdezni, hogy pontosan mikor kell ilyen versenyvizsgába fogni? Mikor kell elkezdeni? Mielőtt pályáznék egy állásra? Vagy jó, ha előre megcsinálom, utána nem lesz vele gond? Egy ilyen versenyvizsga mennyi ideig érvényes? És ha már dolgozom, akkor időnként meg kell újítani? Akik már dolgoznak, azoknak is kell ilyen vizsgát tenniük? Mire jó ez a vizsga?

Ez a köztisztviselői versenyvizsga egy vicc. Pénz pénz és pénz... Kicsalnak tőlünk százezreket. A főiskolát, egyetemet el sem kell végzeni, nem? Vizsga vizsga hátán. Illetékek, tanfolyamdíj, vizsgadíj. Mi jön még? Ha véletlenül is felvételt nyersz egy köztisztvislői állásra, az első havi fizetésed már előre kifizetted a különböző díjakra. Így pályázzon az ember... Gratulálunk!

Azt ki fogja ellenőrizni, hogy a már meglévő vezetőknek megvan-e a jogszabályban előírt iskolarendszerben szerzett végzettsége?
Régen is szigorúan szabályozták az egyes beosztásokhoz előírt vézettséget. Még is a mai napig előfordul, hogy vannak állami alkalmazottként magasabb vezetők csak középiskolai végzettséggel.
A minisztériumok a háttérintézményeikben fognak-e ellenőrzést végezni, hogy az igazgatóhelyettes, és osztályvezető munkaköröket az előírt iskolarendszerben szerzett oklevéllel töltik-e be?
Lesz-e következménye, ha kiderűl, hogy az előírás szerint kötelező iskolarendszerben szerzett felsőfokú végzettség meglét, "ügyesen tálalták felfelé" egy felsőfokú tanfolyami végzettséggel?

A törvény arra is kitér,hogy az egy- két év alatt megszerzett felsőfokú végzettségű köztisztviselőket ne lehessen besorolni az I besorolási osztályba, mivel a végzettsége nem lehet azonos értékű azzal aki iskolai rendszerben 3-6 éven keresztül tanult, egyetemi vagy főiskolai végzettséget szerzett.
(Kifejtette a miniszter)Képzettségi pótlék viszont adható! Nézz utána!

25 év becsömörlött, középfokú köztisztviselői munkakört hogyan lehet a leggyorsabban elhagyni, persze figyelembe venni a megszerzett javakat (felmondás, végkielégítés)? Nálunk már évek óta teljesítményértékelés van-persze csak az igát húzóknál-. aztán van olyan osztályvezető, aki azt sem tudja milyen ellátásokat állapítunk meg. Elrendelt túlóra nincs, a munkát el kell végezni, így közel 2-300 órás túlmunkánk van.Igaz az osztályvezető a belső ellenőrzési jegyzőkönyv leadásakor említést tesz az igazgató részére, hogy a a feladatokat csak túlmunkában lehet ellátni.Van-e lehetőség a túlórák kifizetésére?

1979-ben kezdtem, akkor még a tanácsi rendszerben, 47 éves vagyok, 99 bruttó fizetéssel 100 %-os beálláson, ügyvitelben ! (főiskolai végzettséggel)Ezek után kérdés,hátrányos helyzetű megyében hová is mehetnék, mit is tehetnék? SEMMIT! Húzom az igátm "diplomás postázó" stigmával....holott, beszámolókat, megnyitókat, pályázatokat, stb. minden egyéb olyan dolgot végeztetnek, ami nincs benne a munkaköri leírásomban, de kénytelen vagyok elvégezni nincs más választásom. El nem küldenek,mert tudják, hogy csak egy ilyen marha van a világon, aki mindent el tud végezni, se kutyája, se macskája, éjjel-nappal itt van, éhbérért! És még a minap hallottam Pü.Minsizterünktől,hogy az átlagfizetés havi 300 ezer :( azt hittem dobok egy hátast! Ne átlagoljunk, mert a viz-gáz, és egyéb költségeknél nem mondhatom, hogy az átlag ennyi volna....de neke, csak 65 jut nettóba !! És ami a legszebb a "közszolga" emlitett stigmát nem kellene egy kalap alá venni a minisztériumi dolgozókkal!

Kedves Hozzászólók,
Kérem, hogy az ilyen jellegű kérdéseket a fórum rovatban tegyétek fel, itt a törvénymódosításról szóló cikkhez kellene inkább hozzászólást írni.

Érdeklődni szeretnék, hogy mi a száma annak a kormányrendeletnek, melyben a Kormány meghatározza a központi államigazgatási szervek jutalmazási rendszerére vonatkozó részletes előírásokat.

Előre is köszönöm!

Elvileg a 301/2006. (XII. 23.)

DE
22. § (3) E rendelet 13-18. §-át a kormányhivatalok, a központi hivatalok, illetve a központi államigazgatási szervek területi szerveinek és helyi szerveinek köztisztviselőire nem kell alkalmazni.

A 13-18. §-ok a jutalmazásról szólnak... Azaz a kormány szerveinél minden maradt a régiben, a háttérintézményeknél, amiről senki nem tud semmit, minden változatlan. ÁTKÚRÁS az egész, csak propaganda, hogy teljesítményelv, meg takarékoskodás lenne.

Sziasztok, egy kérdésem lenne, hivatalunknál megüresedett egy tisztviselői állás, melyet én töltöttem be, viszont a hölgy aki nyugdíjba ment (az elődöm), még májusig a felmentési idejét tölti. Van azonban egy hölgy, aki Tanítóképzőre járt, de a Jegyző helyét fogja, majd betölteni,(még el sem kezdte a főiskolát),de addig is míg azt a helyet be nem tudja tölteni, szeretne az én állásom által megüresedett pozícióból tisztviselő lenni. Remélem érthetően mondtam el. Tehát a munkát én végzem, ő pedig szeretne az ehhez a munkához járó tisztviselői pozícióba kerülni.

Lehetséges az ilyen? Meg lehet-e ezt tenni? Hogyan működik ez,valaki írjon valami biztítót.

Köszönöm

HELLO!DARAZSI MONIKA.1/1-78-03-03 0064.BA31371.1985-1986BAN TALALTUK KI A MUNKATORVENY KONYVET A SZULEIMMEL.NEM TUDOM BIZTOSAN DE EZEKET A BIROSAGOK ES A BIROI TANACS EGYUTTES MUNKAJAVAL ILLETVE ADATOKGYUJTESE UTAN UGYE CSAK OK MODOSITHATJAK?MINT A JOGSZABALYOKAT ES A TORVENYEKET ILLETVE AZ AZOKKAL ERVENYES PARAGRAFUSOKKAL?ES UGYE CSAK OLYAN EMBEREK SZOLHATNAK EHHEZ AKIK HIVATALOSAN EGY UV-EN MENTEK AT AMI MINT TUDJUK INTERNATIONAL ES ERROL A SZULEIM:DARAZSI LASZLO ATTILA&BLUM ERZSEBET DARAZSI LASZLONE ES EN ALTALAM MEGSZERVEZETT F.B.I-NAK,INTERPOLNAK ES CIA-NAK IS TUDOMASANAK KELL LENNI A "MEGFELELT"AZ UV-EN ATMENT MINOSEGET HA VALAKI MEGKAPJA.HA IGEN AZT SZERTE A VILAGON ELISMERIK A MINISZTEREKRE VAGY DIPLOMATAKRA VONATKOZOAN?A KERDESRE VALASZOLVA.ELMOSOLYODVA OLVASTAM VISSZA A SAJAT KERDESEM!SUB!

van baj

Irjatok választ!
Ha a törvényben, és a rendeletben (9/1995) is megfelelsz az átsorolási feltételeknek, akkor a munkáltató miért nem teszi meg azt.
Mit lehet tenni!Figyelmen kivül hagyható? Pedig van erre példa.

Irjatok választ!
Ha a törvényben, és a rendeletben (9/1995) is megfelelsz az átsorolási feltételeknek, akkor a munkáltató miért nem teszi meg azt.
Mit lehet tenni!Figyelmen kivül hagyható? Pedig van erre példa.

Köztisztviselő vagyok 9 éve. A teljesítményértékelés nálunk egy vicc. Semmit nem tudok arról, hogy értékeltek-e és ha igen, akkor hogy s mint. Zéró visszajelzés.

Szia!

Amit leírtál az nem jó, mert a teljesítmény-értékelést alá kell íratni a dolgozóval. Ez úgy működik, hogy adott év elején a munkahelyi vezető behívat mindenkit egyenként és különböző feladat körökben és akármiben (írjál szebben, legyen pontosabb az ügyiratkezelésed, stb..)meghatározz olyan feladatokat, ahol javulást kellene elérned (objektívnek kell lennie). Azután a következő év elején a munkahelyi, személyes statisztikák alapján kell értékelni a dolgozót, tehát két papírnak is kell lennie egy értékeléshez, a faladat és a végrehajtás (volt, hogy azt a faladatott kaptam, hogy írjak szebben és érjek be előbb a munkahelyre) Ez a papír 2 vagy 3 példányos és meg kell őrizni,alá kell írni, hogy egyetéretsz vele. úgy hogy ne hagyd magad. Főleg azért ne, mert lehet nemsokára az értékelés befolyásolhatja a béreket.( most is adható + 30% vagy elvonható -20% az illetményból ez alapján.)

Üdv: Overkill.

A területi államigazgatási hivatalokban minden ügyintéző saját maga értékeli teljesítményét. Ki az a hülye, aki rosszat írna le magáról? Ilyenre még nem volt példa! Néha nevetséges is az értékelésük, túlértékelik magukat, és ezt el is hiszik magukról, hogy milyen "kiváló" teljesítményt nyújtank !! Ha teljesítményértékelésük valós lenne, nem kapnák meg a jutalmukat !!

Nálunk a jegyző végzi az értékelést!

Én is hasonló helyzetbn vagyok.Elvégeztem a gyógypedet saját költségemen,és most olyan dolgozót vettek fel aki még tanul .Fizetik a taníttatását, nem beszélve arról hogy az ott dolgozó pénzügyes lánya .Ehhez mit szóltok.

Szia!

2008 januártól ezt nem igazán lehet megtenni, mert a köztisztviselői kinevezést csak pályázat útján adhatnak. Ha viszont valami szabálytalanságot tapasztalsz az ügyedben vagy bár mely hasonló esetben akkor a Közigazgatási Hivatalhoz lehet panasszal élni.(legalább is én így tudom, de benne van a Ktv - ben a kinevezés feltétele.)

Üdv : Overkill