kredit pontok

ÉRDEKLŐDNI SZERETNÉK A KREDIT PONTOK MEGSZERZÉSE UTÁN MILYEN JUTATÁS JÁR A MUNKÁLTATÓ RÉSZÉRŐL A DOLGOZÓ FELÉ.

Segítséget, illetve információt szeretnék kérni. 2012-óta dolgozom szociális szférában. Nálunk, a munkatársak körében is felmerült a kreditpontos továbbképzés kérdése. A munkáltató nem fizeti a továbbképzésünket,ebben az esetben kötelező a pontok gyűjtése. / A munkáltató, eltekint a pontoktól. Ezt megteheti, nem lesz ennek jogi következménye ránk, dolgozókra nézve? / A válaszokat előre is köszönöm.

Gyermekotthonban dolgozom.2011-ben szereztem meg a gyermek-és ifjúságfelügyelő képesítést. Én úgy tudom 5 évig nem kell kreditpontokat szerezni.Ennek ellenére 2015-ben részt kellett vennem egy tanfolyamon(30kredit).Idén meg még 20kreditet kell megszereznem. Kérdésem a következő:58 évesen kötelező nekem kreditpontokat szereznem?Valahol olvastam,hogy 50 vagy 55 év után már nem kötelezhetnek erre.

Csak a nyugdíjkorhatár elérését megelőző 5 évben mentesülsz alóla...

Szeretnék megkérdezni hol lehet nyomon követni a szociàlis kreditpontos tovàbbképzèseket bölcsödei dolgozok részére ? Novemberig meg kell lennie a pontoknak de nem talàlunk semmilyen képzést?

kreditpont gyűjtés szociális szférában dolgozóknak /hova kell jelentkezni ,hol kell gyűjteni a pontokat.?

2020 szeptemberben meg szereztem a demens gondozói okj .Mennyi pont jàr ezért. És hol tudok még pontokat szerezni mivel szóltak hogy kevés a ponton.

40 kredit pontot ér!

2012.dec.31_ig dolgoztam bölcsiben,ez idő alatt felsőfokúszakképzést szereztem.A bölcsit megszüntették,jelenleg nincs munkám és félek,hogy a megszerzett krediteket elveszítem,ha még megvan.Van e lehetőség arra,hogy munkáltató hiányában is teljesítsem a krediteket,kihez fordulhatok ez ügyben?Nem szeretném a pontok hiánya miatt ,ami munkanélküliégből fakad,mégegy szakképzettséget elveszíteni.
A választ előre is köszönöm!

Szeretném tudni, hogy elvehetik-e a kreditpontjaimat, ha most nem megyek egy 40 pontos képzésre, ugyanis nekem már 40 van csak 20 kellene.

2009.ben szereztem szociális szakvizsgát, mert 2008.ban intézményvezető lettem, A szakvizsgát a saját költségemen végeztem el, habár az önkormányzat kötelezte, hogy 2 éven belül meg kell szerezni, mert szükséges az int,vezetéshez. Természetesen ezt tudtam is. Majd 2010.ben kértem, hogy ezzel teljesítettem a kötelező kreditpont megszerzését,és úgy gondoltam, hogy ezt meg is kapom( egy havi alapbér a következő év első negyedévében).Van-e lehetőségem ezt újra megkérni, és konkrétan melyik jogszabályra hivatkozzam???

2011-ben több kolléganőmmel együtt megszereztük az előírt pontokat, de a munkáltató nem fizette ki és most már nem is fogja kifizetni az utána járó juttatást. Mit tehetünk az ügyben?

Semmit.Örülj,hogy mehettél továbbképzésre és bővült a tudásod.

Lehet, hogy a tudás bővült, csak az odautazáskor a pénztárca szűkült! Az ilyen-olyan térítések mellett van még egyéni költségvonzata is a dolognak!
A vidékiek ebből a szempontból is sokkal hátrányosabb helyzetben vannak, sokat kell utazniuk a tudásszerzés színhelyére.
Nem beszélve arról hogy a tudásvágy kielégítése mellett nagyon rossz befektetés az, ami anyagi hasznot nem generál!
Mi lesz ezek után a kreditszerzések térítésével: a lecsökkentett 1640 ft-tal mire megyünk????
Bízunk abban, hogy nem a 70000-es nettónkat fogjuk a szellemi táplálékra költeni!!!!
Lesz valamilyen okos megoldás-reméljük!

Sziasztok!

Jelenleg főiskolára járok, másodéves vagyok.
2012. december 31-e a határidő, hogy az előírt 60 kreditet megszerezzem.
Eddig úgy tudtam, hogy a főiskolai tanulmányaim mentesítenek, hiszen 2013-ban diplomám lesz.

Jól tudtam? :)

Sziasztok!

Én is főiskolára járok, másodéves vagyok.
2012.december 31-e a határidő, hogy az előírt kreditet megszerezzem.
Eddid úgy tudtam, hogy a főiskolai tanulmányaim mentesítenek, hiszen 2013-ban diplomám lesz.

Jól tudtam?

tudni szeretném, hogy a tavaly teljesített kredit pontokért idén jár-e az egy havi bér?

Részletek »

Az NCSSZI szakmai véleménye a 2011-ben teljesített továbbképzési kötelezettség anyagi elismeréséről

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló, 2011. december 10-én hatályba lépett 2011. évi CLXVI. törvény 84. § 7. pontja – a 82. § (1) pontja szerint 2012. január elsejével – hatályon kívül helyezte a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 92/D. § (2) bekezdését, mely szerint a továbbképzést sikeresen befejező, személyes gondoskodást végző személyt anyagi elismerésben kell részesíteni és teljesítményét a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok bemutatását követő év első negyedévében legalább egyhavi illetményével megegyező összeggel kell „honorálni”.

Mindezek mellett a Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (Költségvetési törvény) 8. számú melléklet II. pont 2. alpontjából kikerült az a lehetőség, mely szerint a települési önkormányzat a normatív, kötött felhasználású támogatásból a szociális továbbképzésre és szakvizsga támogatására kapott összeget a továbbképzési kötelezettségnek eleget tett személy Szoctv. 92/D. § (2) bekezdése szerinti anyagi elismerésére is felhasználhatja.

Mivel sem átmeneti rendelkezésben, sem a Költségvetési törvény 8. számú mellékletében nem szerepel kivétel a 2011-ben továbbképzési kötelezettségnek eleget tett személyekre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy ezen személyek a kötelezettségüket teljesítették, és a teljesítéskor hatályos jogszabály szerint őket megillette az anyagi elismerés (csak a kifizetés jogszabály szerint a következő év első negyedévére csúszik át), így azt részükre ki kell fizetni. Ennek fedezetére azonban - a Költségvetési törvény fentebb hivatkozott rendelkezései miatt - a 2012. évi szociális továbbképzésre és szakvizsga támogatására szolgáló normatív támogatás nem használható fel.

Nem tudom ki hogyan értelmezi, ezt a tv. módosítást, én és kolléganőim(14) a helyi Munkaügyi bírósághoz fordultunk a ki nem fizetett kreditpontok miatt. Döntés nem született, de a perköltséget az alperes, vagyis az intézmény a nyakunkba varrta, így nemhogy mi kaptunk, hanem mi fizettünk azért mert teljesítettük az előírt kreditpontokat. A bíró a tárgyalás után azt mondta, hogy ez egy jogvita lesz ha tovább lépünk, mert a régi tv. már hatályon kívül van helyezve, a 2012-es tv. pedig nem rendelkezik azokról a személyekről, akik teljesítették 2011-ben az előírt krediteket. Itt van egy joghézag ami senkit nem érdekel, hisz nem az ő pénzükről van szó. Ha valaki konkrétan megtudja nekem fogalmazni, hogy hogyan juthatnánk a pénzünkhöz azt nagyon megköszönném, mert nem 1-2 ezer forintról van szó és nincs olyan képviseletünk, akik foglalkoznának az ilyen típusú problémákkal. Előre is köszönöm segítségüket.

Önök 10 db kreditet fizettetek ki velem, ebből Öt db. eltűnt. Hova lettek, mert én nem küldtem senkinek egyet sem. Pl. Hercegnek kettőt jeleztek és nem kapott EGYET SEM!

Várom válaszukat!Papp M.

Köszönöm a választ

Zsuzsa!
Ha tavaly teljesítetted a 60 kreditpontot,(bölcsőde)és a vezetőd igényelte a fenntartónál, akkor ki kell fizetni az egy havi bért.Törvény írja elő.
Az én két kolléganőm már megkapta.Most, utoljára!

Zsuzsának Finci írta, hogy törvény írja elő,aki teljesítette a 60 kreditpontot, annak ki kell fizetni az egy havi bért. Pontosítani szeretném, hogy melyik ez a törvény, mert én a munkáltatómhoz benyújtottam a BDDSZ honlapján szereplő ezzel a témával foglalkozó cikket és a munkáltatom azt a választ adta, hogy a kreditpontokért csak adható az egy havi bér, nem kötelező kifizetni.....

Nálunk is, azaz a második közalkalmazotti helyemet "fogyasztom", mindenhol csak kifizethető a kreditpontok után a bér, nem kötelező. És volt olyan hogy egyik megkapta másik pedig nem. Most meg a hiányzó pontokat önköltségesen kell megszerezni, tehát a plusz kiadás, és utólag sem fizetik ki! Sajnos.

"Ha valaki a továbbképzési pontok megszerzésével, szakvizsgával vagy a munkaköréhez szükséges újabb szakképzettséggel teljesíti továbbképzési kötelezettségét, számára a következő év első negyedévében, egyhavi illetményt, továbbképzési jutalmat kell fizetni."
Ezt írja elő a 9/2000. SzCsM. rendelet.
Azokra még vonatkozik, akik teljesítették 2011-ben az összkredit pontszámot, így még 2012. első negyedévében köteles azt a munkáltató kifizetni.
Akik 2012-ben szerzik meg , azoknak már nem jár 2013. első negyedévében sem.
Megszüntette a törvény.

Kedves Finci! Köszönöm a választ,én is így értelmeztem a rendeleteket. Most már a munkáltatómnál kell mindezt érvényesítenem, és elérni azt, hogy ki is fizessék a kreditpontok utáni bért. Nem igazán tudom, hogy hova tudok fordulni ha nem jutok velük dülöre e kérdésben.

2008. júniusában elvégeztem egy E kategóriát adó felsőfokú szakképzést. Ezen a munkahelyen 2 éve dolgozom, előzőleg is közalkalmazott voltam. Én úgy tudom, hogy egy ilyen iskola elvégzéséért 60 kreditpont jár, de nekem mégsem fizetik ki az egy havi fizetést, mert arra hivatkoznak, hogy nem voltam akkreditálva! Kérdésem, hogy jár-e nekem az egy havi bér és kinek a hibája, hogy nem akkreditáltak?A segítséget előre is köszönöm!
Móni

Szeretném ha valaki egyértelmü választ tudna adni,hogy az élelmezésvezetőnek jár e a kredit pontok megszerzéséért az egy havi juttatás?

Nyilvántartási számot kaptam,ami 4 évig érvényes.Mennyi pontot kell szereznem,hol lehet ezt megnézni?Jelenleg dolgozom.Mi van ha nem lesznek meg a pontjaim?51 éves vagyok.Nem tudom számit-e ez..?
Ha tud valaki,segitsen.Köszönöm

A jogszabály által meghatározott időn belül, megadott pont megszerzését követően, a megszerzést követő év március 31-ig 1 havi alapilletmény kifizetésére kötelezett a munkáltató.

A feleségem elvégezte a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú (E) végzettséget adó iskolát. Ezzel 2013-ig elegendő kreditpontokat is megszerezte, amelyről igazolást is kapott. Kötelező-e a munkáltatónak kifizetni az egy havi illetményt? Ha igen, akkor kérem, hogy az erről rendelkező jogszabály számát is írják meg válaszukban!

Köszönettel: Fodor Zoltán

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!