A közalkalmazotti törvény módosításának lényeges elemei 2008. január 1-től

Cikkek: 

2007-ben két törvénymódosítás számos pontban megváltoztatta a Kjt-t, azonban az alábbiakban csak ? a teljesség igénye nélkül ? a törvénymódosítások általam leglényegesebbnek tartott részleteit emelem ki, melynek célja elsősorban a figyelem felkeltése.

Az Országgyűlés 2007. július 25-én fogadta el a 2007. évi C. törvényt, míg az egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXIX. törvény ismételten módosította.

A közalkalmazotti törvény jelenleg hatályos szövege itt olvasható.

Álláshirdetések

Az egyik legjelentősebb változás, hogy 2007. szeptember 1-től közalkalmazotti jogviszony alapesetben csak pályázat útján tölthető be, tehát csak azt lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vesz és a pályázati feltételeknek megfelel.

A munkáltatóknak 2008. január 1-től a pályázatokról tájékoztatniuk kell a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központot, mert a pályázatot a Központ internetes oldalán is közzé kell tenni. Emellett meg kell jelenjen a hirdető szervezetet fenntartó (pl. önkormányzat) honlapján és a helyben szokásos módon is, pl. az önkormányzatok hirdetőtábláján. Önkormányzati társulás esetén a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is meg kell hirdetni (A pontos részletek a törvény 20/A §-ban találhatók).

Fontos az a szabály is, miszerint a pályázat benyújtásának határideje legkorábban a közzétételtől számított 15 nap lehet.

A miniszter meghatározhatja azokat a munkaköröket, vezetői beosztásokat, amelyekben nem kötelező pályázat kiírása a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, vezetői beosztással történő megbízáshoz.

Próbaidő

A törvénymódosítás 2007. szeptember 1-től a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelezővé teszi legalább három hónap próbaidő alkalmazását, amelynek felső határát négy hónapban határozza meg (fontos kivétel többek között az, hogy áthelyezés esetén próbaidőt kikötni nem lehet). A miniszter meghatározhatja munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén próbaidőt nem lehet megállapítani.

Gyakornoki idő

Az E-H fizetési osztályokban, határozatlan időre szóló kinevezés esetén - ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is ? a törvény kötelezővé teszi a gyakornoki idő kikötését, ha a közalkalmazott nem rendelkezik (a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő) három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. Ez a szabály a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakör esetén érvényes.

A gyakornoki idő az E fizetési osztályban két, az F ? H fizetési osztályokban három év. Abban az esetben, ha a közalkalmazott az E fizetési osztályba tartozó munkakörben egy évet, az F- H fizetési osztályokba tartozó munkakörben két évet meghaladó szakmai gyakorlattal rendelkezik a gyakornoki idő csak egy év.
A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell meghatározni és ekkor a munkáltató köteles tájékoztatást adni arról, hogy a gyakornoki idő alatt ki lesz a gyakornok szakmai vezetője.

A törvény felhatalmazása alapján a miniszternek lehetősége van meghatározni azokat a munkaköröket, ahol nem kell gyakornoki időt kikötni (pl. a továbbképzések miatt).

Abban az esetben, ha a kinevezés módosítására, vagy áthelyezésre kerül sor, és a közalkalmazott a munkaköre tekintetében nem rendelkezik az előírt gyakorlati idővel, a gyakornoki idő kikötését mellőzni kell, amennyiben a közalkalmazotti jogviszonyban (illetve a Kjt. 87/A § (1) bekezdésében megjelölt jogviszonyokban) eltöltött ideje a tíz évet meghaladja.
A gyakornoki idő lejártakor a közalkalmazottat minősíteni kell. Abban az esetben, ha a közalkalmazott ?nem megfelelt? minősítést kap a közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.

Magasabb vezetői munkakör

2008. január 1-től lehetőség van arra, hogy a miniszter meghatározza azokat a munkaköröket, amelyek betöltésére a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával kell munkaviszonyt létesíteni.

Határozatlan időre történő áthelyezés

2007. szeptember 1 ? től a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a munkáltató fenntartója az általa fenntartott és a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatók között kezdeményezze a közalkalmazottak határozatlan időre történő áthelyezését. Erre kizárólag rendkívül indokolt esetben és különösen akkor kerülhet sor, ha a munkáltatónak a feladatai - ahová a közalkalmazottat át kell helyezni ? munkaszervezési eszközök alkalmazásával sem teljesíthetőek (pl.: a munka- és pihenőidő, rendes szabadság kiadása esetén).

Határozott idejű jogviszony megszüntetése

Ha a közalkalmazott nem megfelelő munkavégzése, vagy alkalmatlansága miatt (nem egészségügyi okból) kerül sor a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony munkáltató általi azonnali hatályú megszüntetésére, a közalkalmazott, eltérően a korábbi szabályozástól, csak egyhavi átlagkeresetre jogosult.

Állás-felajánlási rendszer

A törvénymódosítás szélesíti az áthelyezés lehetőségéről szóló tájékoztatás kötelezettségét, a közalkalmazott felmentésének megelőzése érdekében. A törvénymódosítás - többek között - bevezeti, hogy a munkáltató fenntartója elektronikus adatnyilvántartást vezet a munkáltató és a saját munkáltatói szervezetének a Kjt. hatálya alá tartozó betöltetlen munkaköreiről, az ahhoz szükséges képesítési előírásokról, egészségügyi feltételekről.

Abban az esetben, ha a közalkalmazott az állásfelajánlás mellett döntött, jogviszonyát addig nem lehet felmentéssel megszüntetni, amíg áthelyezhető.

További részletek

Lényeges módosítása a törvénynek az a rendelkezés, miszerint abban az esetben, ha a közalkalmazott felmentésére abból az okból kerül sor, hogy munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált ? egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - vagy munkáját nem végzi megfelelően, a felmentési idő harminc nap.

Szigorítja a törvénymódosítás a végkielégítésre való jogosultság körét: abban az esetben ha a közalkalmazott nem fogadja el a munkáltató által felajánlott és számára megfelelő munkakört (áthelyezéssel, vagy kinevezés módosítással) a végkielégítésnek csak a felére jogosult.

2008.01.21 dr. Fekete István

Forrás: 2007. évi C. törvény (és annak a CopLex Jogtárban megjelent indokolása), 2007. évi CLXXIX. törvény

A közalkalmazotti törvény szövege itt olvasható

Hozzászólások

Segítséget kérem

1981-óta folyamatos munkaviszonyom van.Szabadságommal idáig nem is voltprobláma.
2009 októberébe új munkahelyre mentem ahol közalkalmazott vagyok.
korábban a szabim 20+12 volt. Az új munkahelyen 20+4 nap
Ezt azzal indokolták, hogy csak a közalkalmazooti éveket tudják beszámítani.
Tényleg így van?

A szabid a közalkalmazotti besorolásodtól függ, 20 nap alapszabadság + a fizetési fokozatok szerinti pótszabadság. Ezen tehát nem lehet változtatni ha pl. D/4-es fizetési osztályba vagy.

Viszont az furcsa, hogy nem számítják be a sima munkaviszonyokat, ha pl. C vagy D kategóriába vagy akkor az érettségi utáni munkavállalási időszakot, ha E-ben, akkor a felsőfokú OKJ végzettség megszerzése utáni időszakot be KELL számítani a közalkalmazotti besorolásnál.

BUÉK innen is!

PSZIHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLY BETEGEK OTTHONÁBAN DOLGOZÓT,(GONDOZÓ,ÁPOLÓ)MILYEN PÓTLÉK VAGY DÍJ ILLET MEG? GONDOLOK A MUNKA VESZÉLYESSÉGÉRE, FÜGGETLENÜL HOGY KÖZALKALMAZOTT VAGY KFT. DOLGOZÓ!

25 éve vagyok közalkalmazott, és 2009. december 22- én lesz 42 év munkaviszonyom. 2010. május 22-én töltöm be a 60 évet.
Kérdésem volna hogyan mehetek el nyugdíjba? Jár-e részemre felmentési idő, és mennyi, valamint végkielégítést kaphatok-e?
Köszönöm szépen a választ!

szeretném ha valaki segítene, közalkalmazotti munkaviszonyból másik közalkalmazotti munkaviszonyba kerültem áthelyezéssel
A szabadságomat nem tudtam időarányosan kivenni, az új munkahelyemen pedig csak az ott eltöltött idő után akarják a szabimat kiadni. Mi a teendőm segítsetek köszi

Segitséget kérnék a gyakornoki idő alkalmazásával kapcsolatban.Közalkalmazotti pályafutásomat az E osztályban kezdtem,2002-ben. időközben megszereztem a főiskolai diplomát (2008-ban),de már az előző évben megelőlegezték a státuszt. Esetemben van gyakornoki idő vagy sem? előre is köszi a segítséget!

PTE-ETK végeztem. Egészségbiztosítási szakon.
Lehetek- e gyakornok.

Sziasztok!

Második éve dolgozom határozott idejű szerződéssel óvónőként. Ahogy olvastam, csak határozatlan idejű szerződéssel lehet gyakornokoskodni? Mert én már elkezdtem. És ha gyakornoknak számítok, nem jelentkezhetek határozlan idejű szerződéses állásra? Megköszönönném a segítséget, mert már eléggé belekeveredtem ebbe az egészbe.

Szép napot mindenkinek.Szabadság számítási problémáim vannak.Nagyfiam 2,5 éves volt mikor elmentem dolgozni 2002.01.21.-én.2004.-ben terhes lettem a lányommal,márciustól elmentem táppénzre,szeptember 5-én megszületett a lányom.Gyeden voltam vele otthon,időközben megszületett a harmadik gyermekem is 2006.05.05.-én.Idén május 5-én lejárt a gyedem,jelenleg gyesen vagyok és maradok is 2009.05.05-ig.Azt tudom,hogy mostmár gyes mellett is lehet dolgozni,megyek is vissza a munkahelyemre.Augusztus 1-től vettek vissza,de azt mondták,hogy a bent lévő szabadságaimat ki kell vennem.Ezzel nincs is semmi bajom,csak nagyon kevésnek tartom a szabadságomat.Azt mondták,hogy 33 nap,mert a gyed idejére nem jár szabi.De a munkatársam viszont csak 3 évet volt otthon egy gyerekkel,ő tavaly szeptembertől ment vissza,és neki meg három hónap szabadságot fizettek ki.Ha valaki tud ebben nekem segíteni nagyon hálás lennék érte.Előre is köszönöm.
Egy tanácstalan anyuka.:-(

Én úgy tudom, hogy a terhességi-gyermekágyi segély idejére, a GYED első évére, és a szülés előtti táppénz idejére is jár szabadság. Ha jól tudom a szabadsád minden gyermek után így számítódik. Én 2007. októberében jöttem vissza dolgozni, 2 év után és 46 nap szabadságot kaptam köztisztviselőként. Szerintem is nagyon kevés az a 30 nap. Remélem tudtam segíteni.

Rita

Tisztelt Cím!
Feleségem bölcsőde vezető, és tegnap azzal állított haza, hogy mindkettőnknek teljeskörű vagyonnyilatkozatot kell tennünk.
Milyen alapon kötelezhetik a./Őt, mikor tényleges pénzügyi döntések meghozatalára nem jogosult, nincs lehetősége,
b./engem
c. mi történik, ha nem járulok hozzá

Mielőbbi szíves válaszukat várom!
Tisztelettel:Sulyok József

A hatarozott ideju kozalkalmazotti kinevezesem 2008.06.30-an fog lejarni . Szeretnek munkahelyet valtani, ugy gondolom az en esetemben most ez a legjobb alkalom. Olvastam a kozalkalmazotti torvenyben, hogy a kinevezesben foglalt hatarozott ido lejartaval megszunik a jogviszony, kiveve, ha azt meghosszabitjak. A kerdesem az lenne, hogy van-e meghatarozva idotartam arra nezve, hogy a kinevezesben foglalt ido lejarta elott mennyi nappal kell bejelenteni a mukaltatomnak, hogy nem kivanom meghosszabitani a kinevezest, vagy barmikor kozolhetem vele, akar az utolso napokban is? A munkaltatom meg nem beszelt velem a hosszabitasrol, gondolom szamukra trivialis, hogy hosszabitani akarnak, es azt velik, hogy szamomra is... Nem szeretnem ezt a lehetoseget elhalasztani a munkahely valtas szempontjabol, szoval kernem a segitseget ezzel kapcsolatban!

Koszonettel: BZ

Egy intézmény megbízott igazgatójának kell e új SZMSZ-t készítenie, ha az előző elfogadásra került?

Az a gond, hogy bizonyos számú leépítés estén nem marad szinte semmi, hiszen az elküldött dolgozóknak végkielégítés, ill. egyéb ilyen vagy olyan címen kifizetett összegek ugyan úgy terheli a költségvetést. Magyarán, az éves vagy esetleg már a következő év költségvetési tételét is terheli. Így nem látszik semmi a maradékból.

http://fejlesztok.hu ** http://joomla.extra.hu

A végkielégítés az állam egy külön kasszájából megy, nem az intézményéből

Gond az, ha valakit el is bocsátottak a munkahelyéről végkielégítéssel, nagy valószínűséggel nem talál munkát. Magyarán a volt fizetésének egy részét továbbra is kapja, mint munkanélküli segély. Nem dolgozik, de pénzt kap. Most nem azzal van gondom, hogy pénzt kap csak azt vázoltam, hogy a megspórolt (állam) pénz egy részét visszaadja. Természetesen jelentkezni kellene a maradéknak is, de mint említette eltűnik a zsákba és soha többet nem látjuk.
http://fejlesztok.hu ** http://joomla.extra.hu

Sőt, nem dolgozik, nincs jovedelme, nem tud kolteni, csokkennek az ÁFA bevételek. Mert nem az SZJA meg a tobbi a nagy bevétel, hanem az ÁFA.

Most maradt jócskán, illetve maradt volna, de elvették az intézményektől. A KJT módosításban szabályozott (csökkentett) végkielégítések kifizetése így is kevesebb tehera költségvetésnek, mint, ha továbbra is ki kellene fizetni az egy évre szóló bért és a járulékokat. A kétévi megszorítások alatt hozott áldozatok sajnos nem sok eredményt hoztak: tönkretettek egy csomó embert egzisztenciálisan, jó pár intézményt ellehetetlenítettek, de a megspórolt pénz beömlött a feneketlen államadósság zsákba.

A végén addig módosítják a KJT-t, hogy már semmi plusz nem marad benne az MT-hez képest.
Jó lenne, ha nemcsak a munkaügyi szabályokat szigorítanák, hanem a fizetéseket, bérenkívüli juttatásokat is emelnék. Erre most meg kéne, hogy legyen a fedezet, hiszen több tízezer embert építettek le az egész közszférából.

Több éve konyhai dolgozóként dolgozom,most lehetőségem van szakács tanfolyam elvégzésére éredekelne,hogy más bérkategóriába ugorhatok-e a t anfolyam elvégzése után?

Én 17 évig voltam, óvónő .Törvénymódosítás és leépítés miatt el kellet mennem.A főiskolát nem fejeztem be.Azt hallottam, most megint változott vmi. Dolgozhatnék még Óvónőként?? Válaszoljon aki tud. Köszönöm!

Egyenlőre még lehet, mint óvónő betölteni azt a munkakört, de nem sokára ez megváltozik, mivel törvény úgy határoz, hogy csak óvodapedagógus diplomával lehet betölteni. Magyarán, nem érdemes különböző tanfolyamokkal kísérletezni, mert mire elvégzi, addigra az új törvény (ami már nem is olyan új) hatályba lép. Ha jól emlékszem 2013. szeptember 1. a határidő.

http://fejlesztok.hu -- http://joomla.extra,hu

Sajnos mostanában nagyon komolyan veszik a szakképesítés meglétét. Tőlünk is küldtek el kollégát az iskolából emiatt. (Nem volt egyetemi végzettsége, (mi középsuli vagyunk). Kár, mert szerették a gyerekek és mi is.
Nem tudom, hogy milyen helyzetben vagy, de nem tudnád megszerezni valahogy mégis megszerezni a képesítést. (befejezni a sulit?)

tehát akit szept.1 után vettek fel, azt az állást pályáztatni kelett volna? és ha nem tette?

meg ez a gyakornoki dolog, hogy van? ez is kotelezo?

én okt.1 óta vagyok kozalkalmazott, de se pályáztatás nem volt, meg semmi ilyen gyakornoki izé.

Kérnék egy kis segítséget a tapasztalt kollégáktól. Egy intézmény vezetője milyen bérrel számolhat köztisztviselőként? Egy munkaszervezet vezetője lenne, aki egyetemi végzettségű, felsőfokú és középfokú nyelvvizsgái vannak.
Köszi a segítséget

Én lehet, a helyedben csendben is lennék, mert így a kinevezésedet talán meg is lehetne támadni jogi úton egy másik személynek. Jogász nem vagyok, csak a sorokból olvasom ki.
A gyakornoki dolog pedig elég jól le van írva, hogy hol kell alkalmazni, ill. hol nem kell alkalmazni.

fejlesztok.hu

Sziasztok! Jogi úton hogyan lehet megtámadni egy kinevezést? Ugyanis nettó 150e FT keresni ÉRETTSÉGIVEL közalkalmazottként azt hiszem nem TÚLSÁGOSAN TSIZTA DOLOG!!! Kihez lehet fordulni?

Örülj neki. Én érettségivel közalkalmazottként, bruttó 73800Ft-ot kapok

Örülj neki és csóváld a farkad. Én 12 éve vagyok közalkalmazott és nettó 75-öt viszek haza, szintén érettségivel. Ez nem versenyszféra. Ez van.

Ki az a hülye, aki egy szar közalkalmazotti állás miatt pereskedne:))
Egyébként én is hallottam, hogy hogyan lehet ezt a pályáztatás dolgot kijátszani: Ha megvan az ember egy állásra, úgy írják ki a pályázatot, hogy csak ő feleljen meg.

Oldalak