közalkalmazotti jogviszony

Kedves Fórumozók!
Kérek mindenkit aki jobban ért a témához segitsen nekem!
Kérdésem a következő:mi számit hivatalosan elismert közalkalmazotti jogviszonynak?A személyi anyagomban található besorolás közalkalmazotti jogviszonyba,ahol napra pontosan meg van határozva az idő ez -e?Ha egyszer (1992 julius 01-én)elismerték a 92 előtti munkaviszonyaimat(napra pontosan)közalkalmazotti jogviszonynak,akkor ezen változtathatnak-e menet közben?akkor amikor munkaviszonyom folyamatosan ugyanott van azóta is?Nem akarják kifizetni a 30 éves jubileumi jutalmat,arra hivatkozva hogy nincs meg a jogviszonyom!Kicsit kiszolgáltatva érzem magaSegitő válaszotokat előre is köszönöm:)

SŰRGŐS!!!!

Munkáltatóm 2010. szeptmber 1-el felmond. 3 hónap Felmentési időm felét le kell odlogoznom, így október 15-ig dolgozhatok, a végleges felmentés ideje: 2010. november 30.

Kérdésem: hivatalosan mikor kellene közölni velem, hogy felmentenek?
30 nappal előtte (ez a mai nap) vagy 2010. augusztus utolsó munkanapján fogják közölni, hogy holnaptól 3 hónapra felmentünk?

Szóval mikor járnak el helyesen?

Kedves Hancsur!
Közalkamazotti jogviszonyhoz három dolog vizsgálata szükséges.
1. Fizetési fokozat megállapításához: Minden, 1992. júl. 1. előtti munkaviszony beszámítható + az azt követő időszakból minden munkaviszony, amikor rendelkeztél a közalkalmazotti besorolásod alapját képező végzettséggel, + természetesen valamennyi jogviszony, amit közalkalmazottként v. köztisztviselőként töltöttél.
2. Jubileumi jutalom kiszámításához: Valamennyi jogviszony, amit közszolgaként töltöttél, akkor is, ha közben más területen is dolgoztál. Emellett bizonyos munkahelyeken eltöltött, /általában állami cégeknél/ 1992. előtti éveket is figyelembe szokták venni. Erről írtam régebben "Volt egy lista" címmel. Ezek azok a jogviszonyok, amelyeket mostanában nem vesznek figyelembe, ezért sokan nem kapják meg a jubileumi jutalmukat.
3. Végkielégítés szempontjából az azonos helyen eltöltött időt számítják, ill. az azt megelőzőt /megelőzőket/, ha áthelyezéssel került sor az állásváltoztatásra.
Az "áthelyezés"-es munkahelyváltás mindhárom esetben a jelenlegi helyen eltöltött időnek minősül egészen addig, míg az áthelyezés lánca meg nem szakad.
Remélem, tudtam segíteni! Üdvözlettel: Judit

Beküldte: zolcsii Időpont: 2010, augusztus 9 - 14:16.
Témakör:Közalkalmazottak
sűrgős lenne a válasz!!!

Munkáltatóm július elején közölte velem, hogy 3 hónap rendes felmondással megválik tőlem. Kijelentette, hogy a közalkalmazotti jogviszonyomnál csak az utolsó munkahelyemen töltött 5 évet ismeri el, amit az előző munkahelyemen közalkalmazottként töltöttem el - 22 év 5 hónapot, azt nem, mivel annak a felmentési idejét már 2001.-ben letöltöttem, és azt már még egyszer nem vehetem igénybe.

A jelenlegi jogszabály magyarázata alapján szerintem 8 havi felmentés illetne meg.

(Megítélésem szerint a munkáltatómnak a felmentési idő megállapításakor ellentétben a Munka tv. szabályaival, nemcsak a felmentő jognyilatkozatot megtevő munkáltatónál jogviszonyban töltött időt kell beszámítania, hanem figyelembe kell vennie a Kjt. 87/A.§-a alapján a korábbi munkáltatómnál eltöltött közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő időtartamokat is, s ezeket kell összeadnia)

33. § (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - a 30. § (1) bekezdésének c) pontján alapul, a felmentési idő harminc nap.

(2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött

a) öt év után egy hónappal;

b) tíz év után két hónappal;

c) tizenöt év után három hónappal;

d) húsz év után négy hónappal;

e) huszonöt év után öt hónappal;

f) harminc év után hat hónappal

meghosszabbodik

87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,

c) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá

d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint

e) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,

f) az e törvény, illetőleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,

g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban

töltött időt.

Most akkor 3 vagy 8 hónap illetne meg???

kössssz a gyors válasz

fizetési fokazat+közszolgálati idő megállapításába beleszámít:
a) a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
c) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
e) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,
f) az e törvény, illetőleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
töltött időt.

A fizetési fokozat megállapításához a fentieken túl:
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint

Drága kollegák:)

Most mondom utoljára:)Az én adatlapomon egyetlen időpont szerepel!!! Nincs időpont a jubileumi jutalom kiszámitására, és nincs időpont a végkielégitési időre se:)Ha szerepelne a három dátum akkor nem csináltram volna ebből témát!
Egyébként irtam a Munkaügyi és Szoc Minisztériumhoz is....kb.egy hónapja azóta válasz semmi.

A munkáltatóm nem korrigált se jogszerűen se sehogy.Ezért érzem visszásnak a dolgot.

Drága kolléga. Én még nem láttam olyan adatlapot (nem a kinevezésről beszélek) ahol egyetlen időpont szerepelt. (mindig háromféle összesítést kell végezni)
Szerintem nem vagyok egyedül, ez az előző hozzászólásokból is látszik. (nem mind én írtam :-)
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pedig biztos fog válaszolni, csak ki kell várni.

Miért érzem úgy hogy engem hibáztattok?Nem vagyok sem szakértő munkaügyes sem semmi efféle jogilag jártas.Ezek szerint az én adatlapom a kivétel?1990 március 21.-én datálódott,és azóta nem történt korrekció,Tényleg én vagyok a kekec?vagy csak egy "jól fizetett szociális régióban dolgozó ápolónő"aki nem érti hogy miért nem fizet a munkáltató?Ki a felelős azért hogy a dokumentácio nem korrekt?

Őszintén remélem, hogy senki nem hibáztat Téged!
Inkább arról lehet szó, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint valóban nem számítható közszolgálati /közalkalmazotti/ jogviszonyba a bányaipari vállalatnál eltöltött idő. Erről próbálnak meggyőzni téged a fórumozók.
Viszont biztos vagyok abban, hogy az a főnököd, aki annak idején a besorolások elvégzéséért felelt, nem a hasára ütve tette ezt. Abban az időben én is vezető beosztásban dolgoztam. Minden munkavállalóról kimutatást kellett készíteni a háromféle kategória szerint. /fizetési fokozat, jubileumi jutalom, végkielégítés szempontjából / Nyilvántarásba kellett venni, kinek mikor kezdődött a közalkalmazotti jogviszonya. Ehhez nem készültek új kinevezési okmányok, sem módosítások. Az aktuális átsorolásokon is csak a fizetési fokozat szerinti besorolást, a következő fokozatba lépés /várható/ időpontját kellett jelezni.
Kb. 3-4 évvel ezelőtt kezdődött /Kincstár új nyomtatványai szerint/, hogy az ÚJ kinevezési dokumentumokon fel kell tüntetni a munkavállalói jogviszony kezdő időpontját a felsorolt lehetőségek szerint /fokozat, jub. jut., végkielégítés/
Intézményünk akkori munkavállalói közül egy hozzád hasonló helyzetbe került. A postánál eltöltött kb. egy évét beszámítottam a jubileumi jutalom miatt figyelembe vehető időbe. Amikor a járandóság esedékessé vált, ő sem kapta meg, mert a törvények jelenleg hatályos szövege szerint a posta nem számítható be a jub. jut. szempontjából jogszerző időbe.
Megjegyzem, én sem "csak úgy" végeztem ezt a felelősségteljes feladatot.. Volt egy lista, melyen felsorolták azokat az intézményeket, amelyekben az akkor ott dolgozók 1992 előtti munkaviszonya közalkalmazottinak minősült. Na, ez a problémám! Nem emlékszem, milyen jellegű volt ez a jegyzék. Valószínű, hogy a Kjt. /akkor érvényben lévő/ végrehajtási rendeletének a melléklete volt. Az is lehet, hogy nem jogszabály volt, csak egy egyszerű segédanyag a besorolások elvégzéséhez. Mindenesetre az említett dolgozó érdekében próbáltam előkeríteni- sikertelenül.
A dolog lényege. Mindenképpen segítség lenne, ha ez a jegyzék "előkerülne" legalább valakinek az emlékezetében. Akkor egyértelművé válna, - ha valódi jogszbályról volt szó, van keresnivalód az ügyben. Ha csak egy ún. segédanyag, akkor sajnos, várnod kell a járandóság kifizetésére.

probáld meg utána érdeklödni a munkaügyi biroságon

Fordulhatsz munkaügyi bírósághoz, bár már nem ingyenes senkinek, de szerintem az előző 25 éves jubileumi jutalmad az, amit tévesen, a besorolásodnál figyelembe vett - ezt tüntetik fel a kinevezésben évben, hónapban, napban - idő alapján fizettek ki.
Ha nem áthelyezéssel kerültél a jelenlegi helyedre a bányavállalattól, akkor nem számít be a jubileumi jutalom idejébe.

Nem áll szándékomban a birósághoz fordulni.....de: arról én mit tehetek,hogy tévesen állapították meg a közalkalmazotti jogviszony idejét?Nem szerepel a munkaszerződésemen más,nincs a jub.jut.megállapitásához külön idő számitva.
Semmiféle korrekció nem történt 93-tól.Talán lett volna rá idő:)Sőt az öt évvel ezelőtti kifizetés kifogások nélkül történt...akkor sem történt korrekció.Nincs új munkaszerződés...nincs új időszámitás amit a jub.jut. kifizetéséhez meg kellett volna tenni.Ha áthelyezéssel kerülök egyik helyről a másikra az nem olyan mintha az a jogviszony folytatódna?Nem értem én ezt:(
:

A jubileumi jutalomra jogosító, beszámított időszak minden közalkamazott esetében kizárólag a személyi kartonon szerepel. A kinevezésen soha. Ott az alapilletmény megállapításához beszámított szolgálati idők szerepelnek. (de ezt már mondtam) Ez sosem volt másképp. De kérdezd meg bármelyik igazi munkaügyest. Igazi alatt azt értem, aki tanulta is, tudja is, mert sajnos elég sok kontár is van a szakmában (tapasztalat).
Tehát a jubileumi jutalom szempontjából a kinevezésen feltüntetett év, hónap, nap inreleváns. Nem az az alapja. Bár gyanítom, hogy aki öt éve kifizette neked a 25 évet, ugyanúgy nem volt szakmabeli. Vagy 92 után nem követte a törvényváltozásokat :-))) Ez egyébként abszurd lenne.
Mert a jelenlegi Kjt. előtt minden jogviszonyt - bárhol dolgoztál is - beszámítottak a jubileumi jutalomba is.

Ha jól tudom a mostani kjt 92-től érvényes.Ha 90-től ugyanott dolgozom és az adatlapomon a közalkalmazotti jogviszony kezedet ideje 79.08.18 és 93-ban ugyanez szerepel + a 12 év 10 hó 14 nap, akkor mi van?Akkor most mi az érvényes?:)Mi a hivatalosan a munkáltatónál vezetett dokumentum?:)(Szűcs Erika volt min.-nél ez volt a kifizetés hivatalos indoka)

szerintem a munkaügyi birosághoz kellene fordulnod. ott választ adnak rá pár honapja nyert pert az egyik kolléga nö neki se akart a munkáltato fizetni mindent ki találtak hogy kibujanak a fizetés alol. elsö tárgyaláson pert nyert .én is lehet hogy pereskedni fogok munkaheji balesetem volt .van felelöség biztositásuk csak a kedves igazgatonak ez ugy fáj mintha a saját pénztácáját kellene kinyitni.azota rám szállt.az idegeimet kikéziti azota.

Attól függ, melyik cégnél dolgozol.

A törvény at mondja ki a '92 előtti jogviszonyok tekintetében, hogy az a besorolási fokozatnál kell figyelembe venni, ez az idő azonban nem azonos a közszolgálatban eltöltött idővel.
Jubileumi jutalmat csak a közszolgálatban eltöltött évek után lehet kapni.

Így szól a paragrafus:
87/A. §
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá

A hozzászólásokból számomra nem derült ki, hogyan állapítják meg a közalkalmazotti jogviszony idejét.

Mi számít bele a közalkalmazotti jogviszonyba a besorolás szempontjából?
1973-ban szereztem tanári diplomát, és 2008. nov. 30-ig, nyugdíjba vonulásomig tanárként dolgoztam általános és középiskolákban. Közben volt 41 hónap megszakítás: 5 hónap munkanélküli segély és 36 hónap egyéni vállalkozás.
Amikor újra közalkalmazotti jogviszonyt létesítettem, ezt a 41 hónapot nem vették figyelembe, így F11-es besorolással mentem nyugdíjba. Helyesen számoltak? Ha nem, van erre jogorvoslat?
Még egy kérdés: a főiskolai tanulmányok beleszámítanak-e közalkalmazotti jogviszonyba a besorolásnál?
Válaszát előre is köszönöm.

Én arra szeretnék választ kapni, hogy a 25 éves jubileumi jutalom kiszámításakor szükséges-e, hogy 25 év folyamatos közalkalmazotti munkaviszonyom legyen, vagy összesen legyen meg a 25 közalkalmazotti évem!? (Nem baj, ha közben néhány évig más területen dolgoztam. ?)Amúgy főiskola után 27 évet dolgoztam már, ebből 25 közalkalmazotti, a többi más. Jár a jutalom?

Igen, jár. A közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban töltött évek összeadódnak. Nem baj, ha más területen is dolgoztunk közben.

Azt már olvastam, hogy a közalkalmazotti idő összeadódik, de azt szeretném megtudni, hogy 2 évig dolgoztam mellékállásban (napi 3 órában)közalkalmazotti munkahelyen, azt hogyan kell számolni jubileumi jutalomnál, ill. felmentésnél. Akkor 8 órában nem közalkalmazotti munkahelyen dolgoztam.

DaniL:)
Ezzel én is tisztában vagyok.A gondom az hogy egy vállalatnál dolgoztam 7 évig és ezt az időt kérdőjelezi meg a jelenlegi munkáltatóm(önkormányzat)De....a 25 éves jub.jutalmat kifizették öt évvel ezelőtt,azóta is ugyanitt dolgozom.Most szerintük nem jár a 30 éves.Öt év alatt semmi nem változott a jogviszonyomban.A 92 előtti munkaviszonyimat elismerték.Ma pedig nem.Akkor ilyenkor mi van?Ez nekem nem logikus:(

Biztatni nem tudlak, ezen a téren (a jogviszonyok megállapításánál) káosz volt és van. Bocs, hogy egyszerűen fogalmazok, de szar ügy, mert most vártad a plusz pénzt, azonban lehet, hogy az előzőt tévesen fizették ki. Önmagában az hivatkozás nem lehet, hogy megkaptad az előzőt.

Az alapján, amit leírtál, hogy volt 7 éved egy vállalatnál én is azt mondom, hogy legalábbis kérdéses, hogy bele számít-e a közszolgálati évekbe.

Közszolgálati jogviszonnyá csak azok a munkaviszonyok alakultak a törvény erejénél fogva amelyekre a közalkalmazotti törvény is kiterjed.
Magyarul akinek régen egy kórházi "állami" dolgozó volt a munkaviszonya közszolgálatinak számít, de pl. egy posta "állami" cégnél dolgozó jogviszonya már nem.

Esetleg meg lehetne kérdezni a munkaügyest, hogy most milyen adatok tart nyilván rólad. 3 adat van: fizetési fokozathoz, jub jutalomhoz és végkielégítéshez beszámított évek. Ezt a papírt elvileg kiállították amikor beléptél, ha azóta folyamatosan ott vagy akkor add hozzá azt az időt amennyi ideje ott vagy és így megkapod, hogy hivatalosan hány évet ismernek el neked jub. jutalomhoz a mai napig.

A pakliban persze itt is benne van, hogy rosszul számoltak régen, mint már írtam és most korrigáltak, de egy próbát megér. Hangsúlyozom, ez sem jogalap a fizetésre, csak egy szalmaszál, hogy hátha nem kekeckednek és fizetnek.

Nem elkeseríteni akartalak, vagy arrogáns lenni, csak felesleges harcoktól akarlak megkímélni (ha lehet). Szia.

DaniL:)
Nagyon köszönöm a válaszodat még ha nem is biztató:)
A tények a következők: 79-ben kezdtem el dolgozni rendelőintézetben, mint asszisztens,utána kórházban mint ápolónő,innen áthelyezéssel kerültem egy bányaipari vállalathoz,és innen az önkormányzat fenntartásában lévő öregekotthonába 90-ben.Azóta itt dolgozom.
A felvételkor az adatlapomon szerepel a közalkalmazotti jogviszony kezdet ami 79.08 14.
92-ben és 93-ban kaptam egy besorolás közalkalmazotti jogviszonyba dokumentumot amin szintén szerepel a jogviszony kezdeti ideje és az is ,hogy 92-ben :12 év 10 hó 14 nap-ban állapitották meg a közalkalmazotti jogviszony idejét.
Azóta semmilyen új dokumentumot nem kaptam,amin szerepelne a jubileumi jutalom kifizetése szempontjából érvényes jogviszony.Ezért érzem kissé visszásnak a helyzetet.92 vagy 93 óta változott-e a kjt ebből a szempontból?

Hát igen, az a bányaipari necces. Szerintem is jogos, hogy nincs elismerve közalkalmazotti jogviszonynak csak a bérbesorolásnál veszik figyelembe a jelenlegi szabályozás alapján (nem igazán tudom, hogy a '90-es években volt-e ettől eltérő szabályozás)

Mint írtam, egy próbát megér, hogy a '92-es papírra hivatkozol, de ha most nem fizetnek, nekik van igazuk.

Sajnos nem áthelyezéssel,mert a rendszerváltáskor átalakult ez a vállalat:(És bizony senki nem ajánlotta fel hogy áthelyezéssel lenne érdemes menni.Ezért a munkakönyvemben munkaviszonya megszünt bejegyzés van.De feltételezem a munkáltatóm aki megállapitotta a jogviszonyomat és elismerte 92-93 ban a 12 év 10 hó 14 napot a hivatása magaslatán állt és tudta hogy mi alapján ismeri el:))Mindenesetre én teszek egy próbát:)

DaniL:)Tedd meg, hogy elolvasod!:)légyszives:)Köszi

A bányaipari vállalattól áthelyezéssel kerültél az öregek otthonába 90-ben?.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!