KÖZALKALMAZOTTI BÉRKOMPENZÁCIÓ SOS!

Üdv mindenkinek!Kérem aki tud segitsen!a garantált illetményem :100100ft erre kaptam a gar.bérmin.kieg .+munkahelyi pótlék +délutáni +éjszakai pótlék !összesen:bruttó:165583ft . 2011-ben kaptam a családi adókedvezményt,idén a férjem kérte!Az összes munkatársam kap bérkompenzációt is,az én fizetésem a legkevesebb közülünk!Miért én nem kapom a bérkompenzációt?A törvény szerint járna szerintem!Az illetékesek még nem válaszoltak!Közalkalmazott vagyok!Aki tud kérem segitsen!Szép napot!!!!!!!!!!

Most nincs itt előttem a kormányrendelet, nem tudom megmondani az összeget, de ebben az esetben az 1. számú táblázatot kell nézni. Az teljesen mindegy hogy valaki közalkalmazott vagy köztisztviselő, mert a kormányrendelet a közszférában dolgozókra vonatkozik.

Szeretnék érdeklődni, hogy köztisztviselőknél a garantált bérminimumra jogosultságnál összevonható-e az alapilletmény és a munkáltatói döntés által adott bér? A 2013-as átsorolásoknál tapasztalható, de már tavaly is ugyanez volt a helyzet, hogy a KIR rendszer ezt így kezeli, és ez miatt több dolgozó nem részesül a garantált bérminimum emelésben. Jogszabályi hivatkozást nem találtam.

A 390/2012.(XII.20.)korm. rendelet szerint a minimálbér 98e, a garantált bérminimum 114e Ft. Szerintem az alapilletmény és a munkáltatói döntés által adott bért össze kell adni és ezt kell kiegészíteni a garantált bérminimumra. A pótlékok viszont nem számítanak bele.

Tavaly a 108 ezres bruttó besorolásban voltam. Befolyásol-e valamit, ha 2012. decemberében léptem egyet előre (köztisztviselő vagyok). 2013. januárban átsoroltak a 114 ezres bruttó bérre. Ez változtat valamit a kompenzáció számításnál, hogy éppen tavaly decemberben léptem egyet?

Szerintem nem, mert a számításnál a 2013. jan.1-i bért, és a 2010. dec31-i és 2011. jan1-i különbözetet, illetve a 2011.dec.31-i és 2012. jan.1-i különbözetet kell vizsgálni.

Valaki ide tudná másolni a bérkompenzáció nyilatkozat kitöltési útmutatóját? Szeretném elolvasni, mert munkaügyes68 írta, hogy nem egyértelmű a nyilatkozat, ezért szükséges volt hozzá elolvasni az útmutatót is. Mivel nekem is kevesebb lett a fizetésem, szeretném ellenőrizni, hogy jól töltötték-e ki a nyilatkozatomat.

Ha jól értelmezem, bár a kitöltési útmutatót nem láttam, akkor a munkáltatónak a
2011. január 1-i hatállyal .......... Ft/hó kötelező illetményemelésben részesült összeghez, nem a 2011. januári bérpapíron szereplő kiegészítést kell írni, hanem ebből levonni a 2010. december hónapban kapott kiegészítést, és azt az összeget odaírni?
A 2012. január 1-i hatállyal .......... Ft/hó kötelező illetményemelésben részesült összeghez pedig nem a 2012. januári bérpapíron szereplő kiegészítést kell írni, hanem ebből levonni a 2011. december hónapban kapott kiegészítést, és azt az összeget odaírni?
Tehát tulajdonképpen a különbözetet kell odaírni, nem pedig az adott hónapban kapott kiegészítést? Jól gondolom?

Amikor ez a két összeg megvan, ezt összeadom, és ennek veszem a 94 %-át?
Amikor ezt a számot megkaptam, kivonom a táblázat rám vonatkozó összegéből?

Ez a jó számítás?

Látom nagyon sokak érdeklődését felkeltettem a kompenzáció számításával kapcsolatban. Vendég003 jól számoltál.
A többieknek bemásolom a kitöltési útmutató ide vonatkozó részét:

A II. Blokk kitöltéséhez:
A 2. § (10) bekezdésében foglaltaknak az illetményszámfejtést végző szervezet részéről történő végrehajtása érdekében a munkáltatónak információt kell szolgáltatnia arról, hogy 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén milyen mértékben kellett megemelnie a foglalkoztatott illetményét a minimálbér, illetve garantált bérminimum növelt összegének eléréséhez. Amennyiben a foglalkoztatott
- 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén jogviszonyban állt a munkáltatóval, és
- a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése miatt ezen időpont(ok)ban meg kellett emelni a foglalkoztatott illetményét,
akkor a munkáltató a kötelező illetményemelés összegének a kipontozott hely(ek)re történő beírásával tesz eleget a nyilatkozattételi kötelezettségének. A kötelező illetményemelés összege egyenlő a 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén érvényes növelt minimálbér, illetve garantált bérminimum és az előző év utolsó napján érvényes, az alább meghatározott módon számolt illetmény pozitív különbségével. A számítás során nem kell figyelembe venni azt az illetményemelést, amihez az érintett foglalkoztatott nem a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelése miatt, hanem nagyobb munkavállalói csoportban végrehajtott illetményemelés részeseként jutott.
A 2. § (10) bekezdése, illetve a munkáltatói nyilatkozat szempontjából illetménynek az alábbiak tekintendők jogviszonyonként:
- a Kjt. 66. §-a szerinti illetmény, beleértve a Kjt. szerint garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is,
- a köztisztviselők és kormánytisztviselők esetében (ideértve az ügykezelőket is) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti – a 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – alapilletmény és illetménykiegészítés együttes összege,
- a Hszt. 99. § (2) bekezdésében említett beosztási illetmény, rendfokozati illetmény, illetménykiegészítés és szolgálati időpótlék együttes összege,
- a Hjt. 106. § (1) bekezdésében említett beosztási illetmény, honvédelmi pótlék, illetménykiegészítés, szolgálati illetménypótlék és kiegészítő illetmény együttes összege,
- az Iasz. 96. § (1) bekezdésében említett – a 102. § (2) bekezdés szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - alapilletmény és alapilletmény jellegű pótlékok együttes összege,
- az Üjv. 114. § (1) bekezdésben említett – a 116. § szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - alapilletmény, valamint a 135. § (1) bekezdésbe említett – a 139. § (2) bekezdés szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - alapilletmény és alapilletmény jellegű pótlékok együttes összege,
- az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbére.
Ha a jogviszony 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén az adott munkáltatónál nem állt fenn, vagy fennállt ugyan, de a foglalkoztatott illetménye 2010. december 31-i, illetve 2011. december 31-i állapot szerint nem volt alacsonyabb a minimálbér, illetve garantált bérminimum következő év első napjától hatályos összegénél, akkor az 1. pontban a „nem” választ kell megjelölni.

Rosszul írtam, 2011-ben volt 4.500 Ft, és 2012-ben 14.000 Ft illetményemelésem... Sajnos nálam jól számolt a munkáltató, ezek szerint nekem nem jár a bérkomp., még ha ezzel kevesebb is lett a fizetésem... Azt gondoltam ilyen nem lehet, és lám, mégis! Az ember mindig tanul valami újat, ma azt tanultam, hogy a becsületes, dolgozó, adózó emberek éhen döglenek!

Azt írtad, hogy a te munkáltatód jól számolt. Megírnád a számítási módot, mert olvasgatom itt a fórumot, de már nem tudok rajta eligazodni, mármint a számításon.

A 2011. januári béredből ki kell vonni a 2010. decemberi bért, valamint a 2012. januári béredből ki kell vonni a 2011. decemberi bért... A két eredményt össze kell adni és annak venni a 94%át... Ezt az összeget ki kell vonni a 299/2011. (XII.22.) Korm. rend. mellékletében lévő táblázat szerinti fizud alapján járó kompenzációból, és ha negatív a végeredmény, akkor cumi van... Magyarul nem kapsz kompenzációt... Ha pozitív, akkor annyit amennyi kijött... Remélem érthetően írtam...

Kedves Fanni nem a béreket kell egymásból levonni, hanem azt az összeget amellyel kiegészítették az illetményedet, hogy megkapd a garantált bérminimumot. (114e Ft) Nem mindegy.

Akkor, ami kijön pozitív összeg kiegészítésként, az még a bruttó összeg ugye?

Most akkor a teljes bruttó bért kell nézni, vagy csak a kiegészítés sorokat?

A 2011. januári bruttó bérből kell kivonni a 2010. decemberi bruttó bért? És a 2012. januári bruttó bérből pedig a 2011. decemberi bruttó bért?

Vagy csak ezeken a fizetési papírokon szereplő "kiegészítés" sort kell megkeresni és kivonni egymásból a fentiek alapján?

Legyen szíves valaki konkrét példán keresztül magyarázza már el az elejétől a végéig hogyan is kell ezt a bérkompenzációt kiszámolni. Úgy látom nem egyedül vagyok, aki még mindig nem érti. Szeretném leellenőrizni a sajátomat, hogy jól számolt-e a munkaügyes, ha itt már olyan sok mindenkinek elrontották a papírját.
2010.12.31-e előtt is ugyanitt dolgoztam, semmiféle családi kedvezményre nem vagyok jogosult. Elmagyarázná valaki részletesen, hogy ha most bruttó 114 ezer ft a fizetésem, akkor a táblázat szerint mennyi kiegészítést kell kapnom? Illetve most akkor melyik év és melyik hónap minimálbér kiegészítését kell összeadnom, és a táblázatban szereplő összegből kivonnom?
Mert olvastam már itt olyat, hogy 2010. és 2011. december, illetve 2011 és 2012 január hónapokat kell nézni, de nem értem, hogy most mindkét évet, vagy csak egyet. Mindkét év decemberét és mindkét év januárját össze kell-e adnom, és január hónapból kivonni a december hónapokat. Valamint volt itt szó ugyancsak két év minimálbér kiegészítés összeadásáról, de nem tudni, hogy melyik hónapét kell nézni, és annak venni a 94 %-át?

Most akkor melyik a helyes számítási mód. Köszönöm ha valaki elmagyarázza, mert már összekavarodtam.

Hello Mindenki!

Közalkalmazott vagyok minimálbéren, a nyilatkozatomba beírta a személyzetisünk, hogy 2012.-ben 1x 4.500, valamint 14.000 Ft illetményemelésben részesültem, és lám: 8e Ft-tal kevesebb fizut kaptam!!! Eddig sem tudtam hogy hogyan költsek el 81 e Ft-ot, de 73 ezret, már pláne!!!

U.i.: Köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk érte, de kár volt ekkora erőfeszítéseket tenni, mert ez most biztos nem jött túl jól nektek a választások előtt (köcsögök)...

Tudom írtatok már példát is, de még mindig nem világos.
(10) A (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét legfeljebb nulla összegig csökkenteni kell a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével. Az e bekezdésben foglaltaknak az illetményszámfejtést végző szervezet az 5. melléklet szerinti nyilatkozat II. Munkáltatói részében foglaltak alapján tesz eleget.

Tehát ha a munkáltató ezen a nyilatkozaton nem jól számolt, akkor nem jó a bérem.
A táblázatban megnézem a rám eső kompenzáció összegét. De pontosan mivel is csökkentek? Ha már 2010.12.31-e előtt is dolgoztam, akkor melyik bérpapíromat kell nézni, melyik havit? Mit adjak össze? Köszönöm.

Írod, hogy sok munkáltató rosszul számolt, és, hogy neked is sokáig tartott míg megértetted. A rossz számítás hogyan történt, mit nem értelmeztek jól? Köszi.

Köztisztviselői jogviszony, ami 2010.12.31. előtt már megvolt, családi kedvezmény nélkül bruttó 114 ezres fizetésnél a táblázat szerint a kompenzáció 16 ezer ft?
Közalkalmazotti jogviszony, ami 2010.12.31. előtt már megvolt, családi kedvezmény nélkül bruttó 98 ezres fizetésnél a táblázat szerint a kompenzáció 16.800 ft? Jól néztem? Köszönöm.

Ki tudja hol lehet megnézni a bérkompenzációs táblázatokat?

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról......

Köszi az információt , végre megtaláltam.

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról......

Légyszi segítsen valaki, hogy a példa, amit leírtam jó-e vagy rosszul értelmezek.

Mint oly sokan, én is kevesebb kompenzációt kaptam a januári béremben. Jeleztem is nálunk a humán felé, Ők pedig majd a MÁK-al megvitatják. De közben letöltöttem akormányrendeletet, ahol megtaláltam a miértre a választ. Tavaly kaptam 505Ft kötelező illetményemelést, amit ugye az állam várt el a bérminimum miatt. Ezt az emelést idén szépen elvették a kompenzáció csökkenésével, hiszen a 2.§ 10. bekezdésben le is írják, hogy csökkenteni kell 94%-al, 100Fr-ra kerekítve. Az én esetemben ez 500Ft, és pont ennyivel kaptam kevesebbet. Szóval amit tavaly kaptam, mert kellett, idén 5Ft híján el is vették. Gratulálok annak aki ezt így kitalálta. Csak 6000Ft-ot vesz ki a zsebemből. És idén nem kötelező emelni a béreket.

A bérkompenzációs papíron az 5. pontot csak a családi kedvezményesnek kell kitölteni, vagy mindenkinek?

A nyilatkozaton az 5. pontot csak annak kell kitölteni aki családi kedvezményre jogosult.

Köszönöm a segítséget, csak sajnos a bérszámfejtőnk sincs toppon. Előkeresem a fizetési papírjaimat, leellenőrzöm, lehet majd kérek tőled utóellenőrzést, ha nem gond.
Egyébként pedig kérdezték itt, hogy a nyilatkozaton az 5. pontot kinek kell kitölteni. Nekem sem jár családi kedvezmény, de én úgy emlékszem, hogy ennek ellenére kitöltették velem, csak most nincs nálam a papír, de mindenképpen megnézem. Ez befolyásol valamit rossz irányba, ha tényleg így van, ahogy gondolom? Köszi.

Nincs jelentősége hogy kitöltötted az 5. pontot.Mert akinek nem jár családi kedvezmény az a kormányrendelet 1. és 2. tábla szerint kapja a kompenzációt, attól függően hogy mikor keletkezett a jogviszonya.

Így kell kiszámolni: azért írok példát hozzá hátha érthetőbb.2011-ben 10500 Ft minimálbér kiegészítést kapott a dolgozó 2012-ben mondjuk 10000 Ft minimálbér kiegészítést kapott. ezt a kettőt össze adom veszem a 94 százalékát ami 19270Ft
2013-ban az illetménye bruttó 114000Ft erre a kompenzációs tábla szerint járna 16000 Ft kompenzáció de mivel az elmúlt két évben magasabb volt a minimálbér kiegészítése ezért nem kap egy forintot sem. Remélem érthető.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!