KÖZALKALMAZOTTI BÉRKOMPENZÁCIÓ SOS!

Üdv mindenkinek!Kérem aki tud segitsen!a garantált illetményem :100100ft erre kaptam a gar.bérmin.kieg .+munkahelyi pótlék +délutáni +éjszakai pótlék !összesen:bruttó:165583ft . 2011-ben kaptam a családi adókedvezményt,idén a férjem kérte!Az összes munkatársam kap bérkompenzációt is,az én fizetésem a legkevesebb közülünk!Miért én nem kapom a bérkompenzációt?A törvény szerint járna szerintem!Az illetékesek még nem válaszoltak!Közalkalmazott vagyok!Aki tud kérem segitsen!Szép napot!!!!!!!!!!

A garantált illetmény összesen sor után minimálbérre történő kiegészítés, garantált bérminimumra való kiegészítés sorok.
Utána illetmény összesen
Járandóságok összesen.

Ezt nem értem. Tehát ezen is olyan sort keressek, hogy minimálbérre történő kiegészítés, vagy garantált bérminimumra kiegészítés. Mikor ez megvan, utána mit csináljak? Mit vonjak ki miből?

Nézd vissza légy szíves a 2013. február 12. 20.23 hozzászólásomat, ott mindent megtalálsz.

Megnéztem, de ott a fizetési jegyzékről kellene néznem a dolgokat, az meg nincs meg mind és ha nem muszáj nem kérném el, hanem megnézném az átsorolásokat, azok megvannak.
Ezért kérdeztem, hogy ha az átsorolásomat nézem meg, amit 2011. januárban és 2012. januárban kaptam ott mely összegeket, pontosabban mely sorokat nézzem és mit vonjak ki egymásból, hogy megkapjam a 2011. január 1-i és 2012. január 1-i összegeket?
A visszanézett hozzászólásod 3. pontjától minden oké, előtte hogyan számoljak.

Akkor kell a 2010. évi átsorolásod is, de ha év közben változott akkor azt nézd meg, mert a 2010. december havi bérminimumra történő kiegészítéssel kell számolni.
1. A 2011. január 1-i átsoroláson a minimálbérre történő kiegészítés,vagy a garantált bérminimumra való kiegészítés sora. Ha mind a kettő akkor össze kell adni.
2. Az 1. pont kiegészítés összegéből ki kell vonni a 2010. december hónapra járó kiegészítés összegét. (Ez kerül a nyilatkozat II. rész 2 pontjába (2011. év, amit a munkáltatónak kell leigazolni.)
3. A 2012. január 1-i átsoroláson a minimálbérre történő kiegészítés,vagy a garantált bérminimumra való kiegészítés sora. Ha mind a kettő akkor össze kell adni.
4. A 3. pont kiegészítés összegéből ki kell vonni a 2011. december hónapra járó kiegészítés összegét.(Ez kerül a nyilatkozat II. rész 2 pontjába (2012. év, amit a munkáltatónak kell leigazolni.)
5. Amikor megvan a 2011. és 2012. évi kiegészítés összege a 94%-át kell kiszámolni és a táblázat szerinti összegből levonni.

Ahhoz, hogy a kompenzációt megkapjuk nyilatkozatot töltöttünk ki, amelynek volt olyan része, amit a munkáltató töltött ki, de rengeteg esetben nem jól.
Érdekelne ki hogyan értelmezi az útmutatóban leírtakat, és hogyan számolná ki a két összeget?

Annyiféle számítási módot hallottam, és szeretném tudni, hogy melyik a helyes, vajon az én munkáltatóm jól számolt-e?

Ez szerepel a kitöltési útmutatóban:
A II. Blokk kitöltéséhez:
A 2. § (10) bekezdésében foglaltaknak az illetményszámfejtést végző szervezet részéről történő végrehajtása érdekében a munkáltatónak információt kell szolgáltatnia arról, hogy 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén milyen mértékben kellett megemelnie a foglalkoztatott illetményét a minimálbér, illetve garantált bérminimum növelt összegének eléréséhez.
Amennyiben a foglalkoztatott
- 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén jogviszonyban állt a munkáltatóval, és
- a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése miatt ezen időpont(ok)ban meg kellett
emelni a foglalkoztatott illetményét, akkor a munkáltató a kötelező illetményemelés összegének a kipontozott hely(ek)re történő beírásával
tesz eleget a nyilatkozattételi kötelezettségének.

A kötelező illetményemelés összege egyenlő a 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén érvényes növelt minimálbér, illetve garantált bérminimum és az
előző év utolsó napján érvényes, az alább meghatározott módon számolt illetmény pozitív különbségével.
A számítás során nem kell figyelembe venni azt az illetményemelést, amihez az érintett foglalkoztatott
nem a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelése miatt, hanem nagyobb munkavállalói csoportban végrehajtott illetményemelés részeseként jutott.
A 2. § (10) bekezdése, illetve a munkáltatói nyilatkozat szempontjából illetménynek az alábbiak tekintendők jogviszonyonként:
- a Kjt. 66. §-a szerinti illetmény, beleértve a Kjt. szerint garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is,
- a köztisztviselők és kormánytisztviselők esetében (ideértve az ügykezelőket is) a Kttv. 131. § (2)bekezdése szerinti – a 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – alapilletmény és illetménykiegészítés együttes összege,

Olyan szinten káosz van ebben az egészben, hogy arra szavakat már nem lehet találni. Felháborító egyben elszomorító és még sorolhatnánk a jelzőket. Rengeteg embernek elrontották a nyilatkozatát, és sokan ezért rosszabbul jártak, és még lehet nem is tudnak róla, mert munkáltató közli, hogy jól van és kész, holott nem feltétlenül jó. Másrészről azt mondják, hogy ne hasonlítsuk össze a kollégánk fizetését a sajátunkkal, mert több tényező is befolyásolhatja a nettó bérben lévő különbséget. De ha egyszer senki nem segít és nem mond értelmes magyarázatot arra, hogy mi miért van, addig igen is össze fogjuk hasonlítani és ami tavaly egyforma volt bruttóba és nettóba, az most miért különbözik nettóba? Kiadtak egy kitöltési útmutató, amit mindenki úgy értelmez, ahogy. A mák pedig nem bírálja felül, holott számtalan esetben bebizonyosodott, hogy nem jól töltötte ki a munkáltató. Milyen világban élünk? Ha már ennyire nem egyértelmű az értelmezés, miért nem írtak oda egy példát? És akkor nem lenne ilyen káosz és felháborodás az egész kompenzáció körül. Nem beszélve arról, hogy már tavaly is el lehetett rontani a gar.bérminimum kiegészítést, igaz akkor még nem a munkáltatónak kellett igazolni dolgokat. Persze erről is csend van. Az emberek pedig csak tűrnek, nyelnek, ha nincs segítőkész kollégájuk, aki normálisan utána jár a dolgoknak. És még mindig nem egyértelmű az sem, hogy a munkáltatói döntés alapján adott kiegészítést miért kell ebbe beleszámolni. Mert így tényleg csak belső átalakítás történik a számításba. Ha már ilyen kevés pénzt keresünk, és emelgetni kell a bért ahhoz, hogy elérjük a garantált bérminimumot vagy a minimálbért, akkor ne kelljen már beleszámítani ebbe ha adnak valami pluszt. Akkor teljesen felesleges az eltérítés.

Üdvözlök minden közszolgát!!

Szerintem nem kompenzálni kellene, hanem a bértáblát felülvizsgálni és nem a 2008-es szinten befagyasztani..
Kérdésem: A közalkalmazottat nem érinti az infláció????
Egyébként én hiába kértem kompenzációt, időben, nem kaptam meg, rossz programra hivatkoztak..És azóta sem kaptam meg..
Persze minden zökkenőmentesen működik ugye???

Most olvastam soraidat, amiből úgy tűnt nem segítesz tovább. Szeretnélek megkérni, hogy gyere ide vissza és segíts továbbra is. Hidd el sokunknak szükség van itt segítségre, nem véletlenül jövünk egy ilyen fórumra.

Köszönöm neked is a segítséget, írd majd meg légyszi hogyan alakult a béred.
Szerintem munkaügyes68 nem akart itt senkinek semmi rosszat, csak próbál segíteni. Legalább mi segítsünk itt egymásnak, ahogy csak tudunk.

Egy percig sem gondoltam, hogy félre akarsz vezetni. Köszönöm az eddigi segítséget, és nagyon remélem, hogy nem tűnsz el, mert még biztos lesznek kérdéseim, akár nekem, akár másnak. Szerintem azért van ez a fórum, hogy legalább mi segítsünk egymásnak, osszuk meg tapasztalatainkat, tudásunkat egymással, mert sok helyen sajnos a munkáltató vagy a mák nem teszi ezt meg. Tisztelet a kivételnek. Remélem továbbra is számíthatunk segítségedre.

Nekem olyan kérdésem lenne, hogy abban az esetben is így kell-e számolni, ha 2012. januárban garantált bérminimumot kaptam, de előző évben, azaz még 2011. decemberében még minimálbért. Ebben az esetben is a két kiegészítést ki lehet vonni egymásból, csak egyik évben még gar.bérm.kiegészítés a neve, előző évben pedig minimálbér kiegészítés. De végül is mindkettő ha azt nézzük akkor ugyanazt jelenti csak más megfogalmazásban, hiszen kiegészítésről van szó mindkét esetben. A számítás módja ugyanaz? Neked erről mi a véleményed?

Én még csak egyszer kérdeztem tőled, de nekem még nem válaszoltál, és én nagyon várom a segítségedet. Légyszíves segíts, én nem gondolnám, hogy bárkit is félrevettél volna. ha jössz még ide, és olvasod soraim, légyszíves válaszolj. Várom válaszod.

Bocsi de elkerülte a figyelmemet a kérdésed.A nyilatkozat II. része így szól:

II. Munkáltatói nyilatkozat a 2. § (10) bekezdésében foglaltak végrehajtásához:
1. A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet alapján 2011. és/vagy 2012. évben kötelező illetményemelésben részesült: igen: ? nem: ?
2. Az 1. pont „igen” válasza esetén:
Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2011. január 1-jén a munkáltatóval az 1. § szerinti jogviszonyban állt és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján 2011. január 1-jei hatállyal ……………. forint/hó kötelező illetményemelésben részesült.
A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2012. január 1-jén a munkáltatóval az 1. § szerinti jogviszonyban állt és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 2012. január 1-jei hatállyal ……………. forint/hó kötelező illetményemelésben részesült.

Szerintem az a lényeg, hogy 2011-ben és 2012-ben kiegészítésben részesültél, ezért azzal az összeggel kell számolni.

Munkaügyes68 nak
Az lenne a kérdésem,hogy szerinted tavaly,ha valakinek volt 85.000.-Ft garantált illetménye és volt 50.000.-Ft munkáltatói kiegészítése...akkor jól csinálta a munkáltató,hogy 85.000 + 23000 garantált kieg+ 27000munkáltatói alakitottotta át az illetményt? Igy nem kapott semmit csak belső átalakítást készített. Viszont 2012 re így a garantált kiegészítésben 23.000.-Ft szerepel...most ezt kell figyelni -mert ugye akkor csökkeni fog a kompenzáció-holott egy fillérrel se kapott többet.
Ha nem kell figyelni és most 0 -t irnak a nyomtatványra..akkor minek kellett a munkáltatóit garantáltnak kiegészíteni?
Szerinted jó ez így? Mi van ha lesz egy ellenőrzés és a nyilatkozatba 0 van-hisz nem emelkedett összeségében az illetmény,viszont a garantált illetmény kiegészítésben meg 23.000.-Ft szerepel.
Szeinted nem kellett volna békén hagyni azokat a béreket, amik a garantált minimumot meghaladták /fizzetési fokozat +munkáltatóival/ együtt?
Akkor nem lenne ilyen káosz-véleményem szerint.
De szólj,ha rosszul gondolom. Köszike.

1.Ha jól értem akkor volt 85.000,- Ft besorolás szerinti bére + 50.000,- Ft munkáltatói döntésen alapuló, ez összesen 135.000,-ft. Itt nem volt garantált kiegészítés.
2. 2012-ben 85.000,- Ft + 27.000,- Ft munkáltatói ez összesen 114.000,-Ft. Akkor ezt már nem kellett kiegészíteni a garantáltra. Akkor mi a 23.000,-Ft.
Bocsi de nem világos.

Bocsánat de nem tudok számolni. 85e + 27e 112.000,-Ft. Akkor ezt ha kiegészítette a garantáltra, akkor a 23.000,-Ft hol van.
Segítenél ha leírnád melyik összeg hogy követi egymást a kinevezés módosításon.

Hát épp ez az, az össz bér 2012.-ben 137.000.-Ft volt 87.000 alap + 50.000 munkáltatói.
Erre a munkáltató azt csinálta,hogy 87.000 + 27.000 garnatált kiegészités = 114.000 + maradt 23.000 mukáltatói az összesen 137.000.-Ft. Tehát semmi nem változott csak csinált egy belső változást. Most viszont közölte,hogy a 2012 évi garantáltra való kiegem 23.000.-Ft volt,amit aztán beirt a nyilatkozatra,így elveszítettem a kompenzáciomat.Már 2012.-ben sem tetszett ,de azt mondták így kell csinálni.Hát ez van köszi a választ.

87000 garantált illetmény
27000 garantált kiegészítés
23000 munkáltatói döntésen alapuló illetmény
137.000 = illetmény összesen
A nyilatkozatra 27.000.-Ft-ot írtak.Elírtam izgalmamban-bocs,mert egyszerüen már akkor nem értettem,hogy minek kellett belső változást csinálni,arról nem is beszélve,hogy csökkentette a munkáltatóimat,amit ha jól tudok csak minősítés után vehetne el vagy csökkenthetne.

A bérkompenzációs nyilatkozat munkáltatói részét mi alapján kellett kitölteni?
Fizetési jegyzéket kell nézni, vagy az év eleji átsorolásokat? Sajnos nem egyértelmű számomra mit is kellett volna odaírni a munkáltatónak. És nem is tudom honnan szedte az odaírt összeget. Segítenél?

1. A 2010.december havi bérjegyzéken szereplő garantált bérminimumra történő kiegészítés összegét ki kellet vonni a 2011. januári bérjegyzéken szereplőből.Ez a nyilatkozat II. részének 2. pontja lesz.(2011.)
2. A 2011. december havi bérjegyzéken szereplő garantált bérminimumra történő kiegészítés összegét ki kellet vonni a 2012. januári bérjegyzéken szereplőből.Ez a nyilatkozat II. részének 2. pontja lesz.(2012)
3. Ennek a két összegnek kellett venni a 94 %-át.
4. A nyilatkozatod alapján meg kell nézni, hogy a kormányrendelet melyik táblázata vonatkozik rád. Ott mennyi kompenzáció járna neked és ebből az összegből le kellet vonni a 3. pontban számolt összeget.

Persze az átsorolásokat is megnézheted.

Az kap kompenzációt akinek nem nem éri el az alap a minimálbért, neked eléri.
Nem vagyok munkaügyes, de az idén csökkentették a kompenzációt, de csak annak aki keveset keres. Aki többet keres az most is többet kap. Egyszóval, aki keveset keres, annak ezután is csökkenni fog,mert ö már tudja hogy kell spórolni,neki annyi is elég.Aki többet keres, annak ezután is növekedni fog, mert ö már megszokta a jólétet, és nem tud megtanulni spórolni. Ennyi.

bKatinak mit írtál? A kompenzációnak nem az a szerepe, hogy a garantált bérminimumra egészítik ki az illetményt, hanem az adójóváírás eltörlése miatti nettó bért garantálják!

Köszi, igazad van, de nekem a nettó így is kevesebb lett 6 000 Ft - al, pedig tavaly is a minimálbérig emelték.Van ötleted miért ?

Megnéztem én is a nyilatkozatomat az általad leírtak alapján. Az enyém olyan szinten nem jó, hogy a 2012. januári 1-i hatállyal ... ft/hó kötelező illetményemelésben részesült összeghez nem a 2012. január és 2011. december havi garantált bérminimum kiegészítés különbözete van írva, és még véletlenül sem a 2012. januári fizetési papíron szereplő garantált bérminimum kiegészítés, hanem egy teljesen idegen szám. Végignéztem a fizetési papírjaimat, hogy mégis honnan jött ez a szám. 2012 februártól kapom az oda írt összeget, januárban még kevesebbet kaptam, hogy miért én sem értem. Illetve azt sem, hogy ennyire hogyan lehet valamit elnézni. Gondolatom szerint a 2012 évben legtöbbször kapott gar.bérm.kiegészítés szerepel ott, ugyanis februártól novemberig kaptam e fenti összeget, majd decemberben léptem, ezért ott változott ez a szám. Fentiekből következik, hogy nagyobb összeg szerepel a nyilatkozatomon, mint kéne, mert eleve a februári összeg van odaírva, holott januárban kevesebb volt a gar.bérm.kieg, mint már feljebb írtam is és ebből még lejön a 2011. decemberi gar.bérm.kiegészítés. A nyilatkozaton négyezer forinttal van több, mint ahogy lenni kellene.

Akinek jár munkáltatói döntés alapján illetménykiegészítés, ezt az összeget bele kell-e számítani a garantált bérminimumba, vagy pedig ahhoz kell hozzá adni? Jelenleg a bérpapíromon úgy néz ki, hogy van a tárgyhavi alapilletmény, gar.bérmin.kieg.,5% illetménykieg, komp, ezeket összeadva jön ki az összes bérjell.járandóság ami 116200. Kérdésem az lenne, hogy ennek az 5 %-nak nem a 114 ezer ft-ra kellene rájönni, és akkor az összesen 119700 lenne a bruttó. És ennek függvényében alakulna a gar.bérmin.kiegészítés és a kompenzáció, ami akkor gondolom kevesebb lenne, de maga a bruttó bérem több lenne, tehát ezáltal a nettóm is. Ugyanis most úgy járok, mint Zoltán, hogy nálunk is lehet emelnek illetménykiegészítést, és a munkaügyesek azt mondták, hogy hiába emelik meg a %-ot ugyanúgy nem fog nekünk nettóban jelenteni semmit. Várom válaszod. Köszönöm.

Azért nem fog jelenteni semmit a jövedelem mert a kompenzáció kevesebb lesz , de jó lenne ha már rendbe tennék központilag. MUNKAÜGYES68 azt írja, hogy alapilletmény + bérkiegészítés= garantált bérminimum, lehet,hogy azoknál akik nem érdekeltek, hogy utána járjanak. Lehet, hogy neki igazságos az, hogy így nem ismerik el a második szakmát vagy tanfolyamot. Ne fogadd el a válaszát és próbálkozz ameddig lehet. A garantált bérminimum nem csak a közalkalmazottaknak jár hanem mindenkinek és a bérkiegészítésnek erre kell,hogy jöjjön.

Vendég33 tőlem kérdezett valamit és én próbáltam neki segíteni. Úgy gondolom ez egy olyan fórum ahol mindenki megosztja a másikkal a véleményét. Légszíves ne magyarázd félre a szavaimat.

Szerintem a besorolás szerinti illetményedre kapod az 5%-ot. Ha így nem éri el a garantáltat akkor erre jön rá a kiegészítés. Tehát nem a 114e- Ft-ra jön rá az 5%.
Igaza van a munkaügyesednek.

Nem akarok senkit félre vezetni, csak próbálok segíteni. Szerintem elég nagy kavar van a kompenzációval kapcsolatban. Talán majd mindenki megkapja válaszát a kérdéseire.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!