Jubileumi jutalom

Úgy tájékoztattak, hogy a jelenleg köztársasági Elnök aláírása alatt lévő kormánytisztviselői törvényben a jubileumi jutalomra vonatkozó rész alapján újra kell számítani a jutalomhoz szükséges szolgálati időt és kizárólag "az e törvény és a Ktv . hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt" számolják be. Így akinek július után jár a jubileumi jutalom, csak akkor kaphatja meg, ha végig Ktv hatálya alá tartozott. Nekem júliusban kellene a 35 évest kapni, de ha át kell számolni akkor pár évet csúszik, mert volt Mt-s munkaviszonyom is. Szeretném tudni jól értelmezik-e az új törvényt!

 

Szeretném megkérdezni, hogy jogosult vagyok e a 35 év utáni jubileumi jutalomra? Nem kaptam meg abban a hitben, hogy 35 év után nincs jutalom, csak 40 év után. 38 éve dolgozom közalkalmazottként, jövő év szeptemberében 40 éve lesz ez. Visszamenőleg megkaphatom? Magam vettem észre, hogy 35 év után is jár, de ezt nem kaptam meg, üdvözlettel: Horváth Lászlóné

Ez engem is nagyon érdekel. Válasz?????

Szeretném megkérdezni, hol láttad, hogy közalkalmazottnak 35 év után is jár jubileumi pénz? Én csak 30 és 40 évről tudok. Válaszodat előre is köszönöm: Rita

Teljes munkaviszony-múltamban közszférában dolgoztam. 2010. december 31-ével korengedményes nyugdíjba tudtam vonulni, mert megvolt a 40 éves szolgálati időm. Utolsó munkáltatómnál - a végén már kormánytisztviselőként - dolgoztam, és ott, a megfelelő időben meg is kaptam a 35 éves jubileumi jutalmam. Nyugdíjba vonulásomkor a 40 éves jubileumi jutalmat nem kaptam meg.

Kérdéseim:

- Valószínűsíthetően járt volna-e részemre jubileumi jutalom?

- Kérhetem-e ezt most még visszamenőleg és hogyan?

- Nekem kell-e bizonyítanom a jogosultságomat, és ha igen, milyen dokumentumokkal?

- Van-e olyan jogi szolgáltatás, amely szükség esetén képviselné-e az ügyem a megfelelő munkajogi felkészültséggel?

A Kjt. 78.§ szerint 25, 30, 40 év közalakalmazotti jogviszony után jár a jubileumi jutalom. A 35 év nem szerepel benne!

Most 2013-ban kaptam volna meg a 35 éves ktv. jubileumi jutalmam. Ez most tényleg semmilyen formában nem kaphatom meg. Ez nagyon felháborító. A fizetés sem emelkedik már évek óta. Ennek ellenére az ember szereti munkáját, szívesen dolgozik. Gondolom másnak is vannak ilyen problémái.

Az anyukám 64 éves lesz. Saját jogán nyugdíjasként tovább dolgozik a munkahelyén. Nyugdíjba menés előtt nem vette ki a felmentési idejét. Most a munkáltató azt mondta, hogy csak 2 hónapot tud kifizetni, mert nem tudja kigazdálkodni, mivel sok nyugdíjast kell felmenteni. 2013. okt.15-én lesz meg a 35 éves közalkalmazotti jogviszonya. Az a kérdésem, hogy hogyan fog jobban járni, ha kivárja a 35 éves jubileumi jutalmat és utána megy végleges nyugdíjba vagy ha most megy el 06.30-cal. Jól gondolom, hogy akkor a felmentési idejét is le kellene töltenie? Így a végleges nyugdíjba vonulás átcsúszna 2014-be. Akkor újra számolnák a nyugdíját?
Válaszát köszönöm
Tisztelettel
SzE

2008. évben megkaptam a 35 éves jubileumi jutalmat, 2013-ban kellett volna a 40 évest megkapnom a vonatkozó Ktjv.szerint. Mivel ez megváltozott, az a kérdésem, hogy megkapom-e a 25 éves jubileumi jutalmat, mivel a törvény szerint kimondottan közszolgálati jogviszonyban júniusban leszek 25 éve? Erre a kérdésre nem találok választ a törvényben, nincs benne, vagy nem találom, hogy aki már megkapta a régi törvény alapján a jubileumi jutalmat,(és ezt hatályon kívül helyezték) annak honnan kell számolni a közszolgálati jogviszonyát?
Fontos lenne erre a kérdésre választ kapnom, mert a munkáltatóm nem tudja.

Kedves Kovács Lászlóné!
Az a jubileumi jutalom, amit egyszer már felvett, az természetesen nem jár mégegyszer. Mivel Ön megkapta 2008-ban a 35 éves jubileumi jutalmat, Önnek már csak a 40 éves jubileumi jutalom fog járni akkor, amikor a hatályos jogszabályok szerint azt eléri (15 év múlva).

Jelenleg köztisztviselő vagyok, 39 év közszolgálati jogviszonnyal. Az Ötv.változásával 2012 januártól valószínűsíthetően közszolgálati tisztviselő leszek. A ktv. megjelenés előtt (1992. év) iparvállalatnál is dolgoztam. Köztisztviselőként minden munkaviszonyt beszámítottak ami a tv. 1992. évi életbelépése előtt keletkezett. A parlament.hu oldalon olvasható a T/5002.számú törvényjavaslat a közszolgálati tisztviselőkről. Ezzel hatályát veszítené a Ktv.(köztisztviselői) és a kjtv.(kormánytisztviselői) törvények. A tv javaslat alapján "(3) A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál
a) az e törvény és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a
továbbiakban : Ktv.), a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010 . évi LVIII. törvény (a
továbbiakban : Ktjv.) hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és
kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt,
b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött
időt,
c) a hivatásos szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamin t
e) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,
fi az e törvény, a Ktv., Ktjv ., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas
foglalkoztatási jogviszonyban ,
g) az állami vezet ői szolgálati jogviszonyban
töltött időt kell figyelembe venni ."

2012. július 01-től dolgozom köztisztviselőként a polgármesteri hivatalban. A munkaviszony számítását megkaptam a nyufigtól, ami alapján 10 munkaviszonyban eltöltött napot igazolt valahonnan, valószínűsíthető, hogy a szökőévekkel + 10 nap, így 2012. június 10. napján van meg a 40 év munkaviszony. A felmentésem 2011. 10. 11-től 2012. 06.10-ig lett meghatározva. A 40 éves jubileumi jutalmam nem fizetik ki, mivel a munkaviszonyban töltött 40 évem előbb, mint július 01-én meglett. A törvény ez év március 01-én változott. Én akkor már a munkavégzés alóli felmentési időmet töltöttem. Vonatkozik-e rám a törvényváltozás, valóban nem kaphatom meg a 40 éves jubileumi jutalmam?

Valaki össze tudná foglalni nekem, hogy a jubileumi jutalom számításánál mit kell figyelembe venni? Csak a közalkalmazotti jogviszonyt? És csak akkor, ha folyamatos? Mi a helyzet az 1992 előtti és utáni munkaviszonyokkal?
Nagyon örülnék a segítségnek és előre is köszönöm!

Szeretném tudni jár-e jubileumi jutalom Állami vállalatnál (pl:TAURUS,BEAG) eltöltött idő után. Beszámítható-e vagy csak a közalkalmazotti ill köztisztviselői évek.

még egy dolog: ha a munkavállaló nyugdíj mellett dolgozik, és úgy jön össze neki a 25, 30 vagy 40 év közszolgálati ideje, akkor jár neki a jubileumi jutalom?
Előre is köszönöm a segítséget!

Kedves Marcsi!
A nyugdíj mellett dolgozó közalkalmazott természetesen részesülhet jubileumi jutalomban. Ekkor is összeadódnak a nyugdíj előtti és utáni, közszférában eltöltött évek.
Ez akkor érvényes, ha kinevezéssel alkalmazzák /részmunkaidő is lehet/. A megbízással dolgozók /polgári jogviszony/ ugyanis nem közalkalmazottak. A másik kitétel, hogy még nem kapott jubileumi jutalmat -az adott évre - a munkavállaló. Arra utalok, hogy pl. nyugdíjazáskor, 35 éves közalkalmazotti jogviszony után jogosan jár a 40 éves jub. jutalom, és akkor ezt ki is fizették. Ebben az esetben, ha az alkalmazott eléri a tényleges 40 évet, már nem jogosult újra a 40 éves jubileumi jutalomra.
Üdv.: J.

Kedves Fórumozók!
Az én kérdésem jubileumi jutalommal kapcsolatban az lenne, hogy ha valaki köztisztviselő is volt, és jelenleg közalkalmazotti állásban dolgozik, és a jubileumi jutalomhoz szükséges 25 éve a köztisztviselőként eltöltött illetve a közalkalmazotti állásban eltöltött éveiből együttesen jön össze, akkor jár-e neki a jutalom, vagy külön, csak a közalkalmazotti éveiből kell meglennie a 25 évnek?
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Marcsi

Kedves Marcsi!
A "közszolgaként" eltöltött idők -jubileumi jut. szempontjából - összeadódnak.
Idézek a közalkalmazottak jogállásáról szóló /1992. évi XXXIII./ törvényből:
"87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,

c) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá

d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint

e) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,

f) az e törvény, illetőleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,

g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt."

Üdvözlettel: Judit

érdeklődő

Kedves Judit, köszönöm szépen a segítséget! :)

Engem is az előző kérdésre adott válasz érdekelne.
20 éve dolgozom a jelenlegi munkahelyemen pénzügyesként nem túl sok fizetésért.
2010. okt. 2.-án kapnám a 40 éves jubileumi jutalmamat.De szeretném biztosan tudni, hogy meg fogom-e kapni. A közszférában dolgozók között én is nagyon számítok erre a pénzre, nagyon nagy kiszúrás lenne velünk, ha nem kapnánk meg. Mivel azt sem tartom igazságosnak, hogy a kollégám akinek juniusban járt Ő megkapta. Én miért vagyok büntetve 2 hónap miatt.
Válaszát várva :
Tisztelettel: G. Anna

Én a 25 éves jubileumi jutalmamat 4 évvel ezelőtt eleve úgy kaptam, hogy nem számolták bele a azt a 2 évet, amit pályakezdőként nem közalkalmazottként dolgoztam.

Erre én is nagyon kiváncsi vagyok meg érintett is.
Üdv:
Vera

Települési önkormányzatnál vagyok köztisztviselő. Ez a 2. munkahelyem. A jelenlegi munkahelyemen 1985-től dolgozom. Az első munkábaállásom 1980 július 14-én volt.
Szeretném megkérdezni, hogy a jubileumi jutalom számításba beletartozik-e az 5 %-os illetménykiegészítés és a mérlegképes szakvizsga, amelyre 40 % képzettségi pótlékot kaptam ?
Másik kérdésem, hogy a jubileumi jutalom adózási elszámolásánál érvényesíthető-e a 10 % adómentes rész?

Bele.Ajutalom havi illetmény szerint jár, ezek pedig annak szerves összetevői!

Adott egy öreg kormánytisztvi'. Tegnap óta az.

Számítsuk újra - a minap hatályba lépett törvény alapján - jubileumi jutalom jogosultságának kezdő időpontját.

Öreg mókus valamikor a '60-as években kezdett dolgozni - tette ezt évekig (mondjuk '91-ig) mindenféle gyárakban. Bizony, jómunkásember volt ő...

Az új szabály szerint a jubileumi jogosultságot megalapozó jogviszonyok közül a '92 előtti időszakra vonatkozóan már "nem játszanak" a sima (jómunkásember-) munka-jogviszonyok.

Azaz, a '92 előtti időszakból mostantól csupán a Ktv., Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóknál, bíróságoknál, stb., hivatalos nevelőszülői jogviszonyban stb. szerzett jogviszonyok számítanak bele a jogszerző időszakba. (tehát, ahogy a legtöbben értelmezik, a '92-es Ktv. és Kjt. alá vont munkáltatókat a két törvény hatályba lépése előtti időszakra is a két törvény hatálya alá tartozóknak tekintik - vagymi...)

Mi volt korábban? Korábban bizony közszolgálati jogviszonynak tekintették a jubileumi jogosultsági időszak szempontjából a '92 előtti "gyári", stb. munkaviszonyokat is.

És itten jelentkezik öreg mókus esetében a veszteség. Öreg mókus ugyanis '91-ben kezdett közszolgálni (amit tesz azóta folyamatosan), előtte 20 évig gyárban nyomta, mint jómunkásember... s mivel a korábbi szabályozás szerint ez a 20 év (tegnapig) bészámítódott az ő jubileumi jogosultságszerző időszakába, imígyen 2006-ban már a 35 éves jubileumi jutalmának örvendezhetett.

Mostan jön a kanyar a történetbe. Az életbe lépett 2010. évi LVIII. törvény szerint az ő jómunkás 20 éve elszállott örökre, ami annyit tesz, hogy jövő évben ahelyett, hogy a 40 éves jubjutinak őrjönghetne, még a 25 évesre sincs jogosultsága (2011 - 1991 = 20) - no ezt kapd ki! Ilyenkor mi vaaaaan? S mondjuk, hogy eltelik még pár év, s ő végre újra megszerzi (életében másodszor - röhej :))) a 25. jubileumi jogosultságát. Nos, mondjuk. Öreg mókus már-már elkezdene örvendezni e bizarr időutazásnak, ám korai (=ez egy képzavar :)) az ő öröme, mivel:

2010. évi LVIII. törvény 23. § (4) bekezdés: "A kormánytisztviselõ nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban azt már megkapta. "

S bizony öreg mókus a 25 évest 1995-ben már megkapta (sőt, azóta, ahogy említettem, a 30 és 35 évest is). (Kérdem én megin': akkor most mi vaaaaan? E szerint öreg mókus nem kaphat soha többé 25, 30 és 35 éves jubileumi jutalmat, hanem legközelebb 2031-ben kaphatna 40 évest (mert olyant még nem kapott ugye), amikor ő nagyjából nyolcvanvalahány éves lesz... s amiért nem mondhatjuk, hogy ejnye, öreg mókus, erről rútul lecsúsztál, az pedig az, hogy öreg mókusnak (és valamennyiünknek) bőven megvan az esélye, hogy addigra jól felemelik a nyugdíjkorhatárt 95 évre. Tehát ne bánkódjál, öreg mókus. Van remény....

Teljesen megértelek! '969. augusztusától dolgoztam állami cégnél. 1993. decemberében elcsábított a közszféra, minden korábbi időmet (6 hó híján) beszámítottak. Így 2006. januárban én is a 35-ösnek örültem és vártam 2011. januárt, vele a 40- est! Most leshetek? Valamit tennünk kellene!!! Annyian csak nem vagyunk, hogy belerokkan kis hazánk ebbe, nekünk hovatovább ez a pénz kórházra, gyógyszerre kell... Ha nem kapjuk meg költsék ők arra! Üdvözlettel.

Ki mit tud a végrehajtási rendeletről? Megjelent már? Abban van minden reményem, mivel a jubileumi jutalmam egyre inkább elúszni látszik! :(

Üdvözlet!
Én 2007 július 1.-től PÉP.-es vagyok, a fizetésem 70%.-át kapom, 2011. augusztus 1.én. 40 éves dolgozó, leszek, ami mind közalkalmazotti. Szeretném, ha valaki segítene abban, hogy jár-e nekem a 40 éves jubileumi jutalom, vagy már azt is eltörölték, mind megannyi mindent ebben a szférában?
Köszönöm előre is a választ. Irén

Üdvözlet!
Én is PÉP-es vagyok 2007-szeptembertől tavaly decemberben volt 35 évem én rendesen megkaptam.
Üdv Kata

Kedves Kata (Béca)!
Közalkalmazott vagy? Én is a PÉP éveit töltöm, 39év szolgálati évem, és több, mint 36 év munkaviszonyom van, s szeretném megkapni a jubileumi jutalmat, de eddig nem történt meg. Válaszodat köszönöm EA.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!