Jubileumi jutalom

Úgy tájékoztattak, hogy a jelenleg köztársasági Elnök aláírása alatt lévő kormánytisztviselői törvényben a jubileumi jutalomra vonatkozó rész alapján újra kell számítani a jutalomhoz szükséges szolgálati időt és kizárólag "az e törvény és a Ktv . hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt" számolják be. Így akinek július után jár a jubileumi jutalom, csak akkor kaphatja meg, ha végig Ktv hatálya alá tartozott. Nekem júliusban kellene a 35 évest kapni, de ha át kell számolni akkor pár évet csúszik, mert volt Mt-s munkaviszonyom is. Szeretném tudni jól értelmezik-e az új törvényt!

 

Jubileumi jutalommal kapcsolatos a kérdésem.
Van-e a jubileumi jutalom kifizetésének elévülési ideje?
Ha van,akkor milyen esetekben?
2009.09.01-től 2010.06.30-ig dolgoztam egy iskolában közalkalmazottként.
Itt töltöttem be a 30 éves közalkalmazotti jogviszonyt.Megszakításokkal,de összesen
annyi volt.A 30 év elérése elkerülte munkáltatóm figyelmét,nem fizették ki.
Kértem ennek utólagos kifizetését,de elutasították,azzal,hogy követelésem már elévült.
Jogos-e az elutasítás,vagy az én követelésem a jogos?
/Jelenleg is, 2013.01.15-től ismét pedagógusként,közalkalmazottként dogozom./
Tisztelettel várom válaszukat!

Május hónapban lesz meg a 30 éves közalkalmazotti évem.Érdeklődni szeretnék, hogy mi a számítás alapja?Az illetmény meghatározásomon ez szerepel:garantált illetmény: 101063Ft
garantált bérminimumra való kiegészítés:20937Ft
garantált illetmény összesen:122000Ft
Tehát melyik összeggel kell számolni?Válaszát előre is köszönöm,tisztelettel: Csilla

Mikor lesz már végre támogatva az a család, ill. ápoló, aki a súlyosan fogyatékos szülőjét ápolja? Nem csak a kisgyerekesekre kellene gondolni a Magyar Államnak a támogatási források kialakításánál, oda juttatásánál!Az Önkormányzatok is nem kellően állították össze a támogatási rendszerüket! Csak a gyerekesekre gondoltak! Az időseket ápolókra nem! Pl. sem a XI., kerületben, sem a XIV., kerületben. Nem megfelelő e tekintetben az ellátó rendszerük!Az idős fekvő betegeket ápolók megélhetésére is kellene gondolniuk! Ki hagyták a támogatási rendszerükből, akik a legjobban rászorulnának! Ezen sürgősen változtassanak!Mert nem oda kerül a pénz ahol a legnagyobb szükség van rá! Ne hagyják tovább nyomorogni az érintett betegeket ápolók családját! Az ápolási díjat egészítsék ki normális, megfelelő segélyekkel rendszeresen! A közlekedésükhöz ezeknek az ápolóknak járuljanak hozzá! Étkezési utalványok osztása is indokolt lenne! A fekvőbeteg felnött ember ápolása sokkal nehezebb, mivel anyagilag is sokkal több kiadással jár. A fizikai, szellemi igénybevétel a felelősség is jóval nagyobb!Arról már nem is beszélve, hogy nincs semmilyen segítség az ápolónak központilag sehonnan sem! Se szakápolói, se szociális gondozói segítsége, se kafetéria, se szabadság,se nyaralási lehetőség! Se más munka, met nincs kire bíznia a fekvő beteget! Ha nincs másik családtag, aki ezt fel tudja vállalni, persze ingyen, mert azért már még azt a kis alamizsnát sem fizeti ki az állam, amit ápolási díjnak neveznek. Ami az éhenhaláshoz elég csak! De a megélhetéshez nem! Ezt miért nem emelik már fel végre? Meddig kell arra várni,hogy ezt a munkavégzést elismerjék közszolgálatnak! Hiszen az emberi élet ápolásánál nincs nemesebb, de egyben nehezebb feladat! Főleg, ha idős emberek ápolásáról van szó!
Ugyanúgy el kellene ismerni mint a kórházban, vagy szociális intézményekben ápolók munkáját! Hiszen ugyanazokat a feladatokat látják el, csak nem intézményekben. Hanem sokkal nehezebb körülmények között, mivel nincs egyáltalán segítségük a munkavégzésükhöz. Nincs 3 nővér aki váltja egymást! Nincs orvosi segítség közvetlenül! Sem aki a háztartási munkákba besegítsen! Ingyen ezt senki sem vállalja fel helyettük! Miért kívánja el a Magyar Kormány, hogy ingyen dolgozzanak az otthoni ápolási díjon lévők? Mert ami juttatást kapnak, az semmire sem elég! Csak az eladósodásra, elszegényedésre! Ezt kellene már végre észrevenniük, ahelyett, hogy csak a saját fizetésük emelésére gondolnak, minden évben! És figyelmen kívül hagyják a ténylegesen betegápolók érdekeit, megélhetését! Mi lesz ha a betegápoló, belebetegszik a sok nélkülözésbe, küszködésbe? Mi lesz akkor a betegekkel? Ahelyett, hogy a Magyar Állam ezekre a családokra gondolva hozná meg a díjazásokat, nem törődik semmivel! El fordítja a fülét a segély kiálltásoktól, amik jönnek ezektől a családoktól! Meddig lesz még ez az embertelen, szívtelen hozzáállás, kormányzás Magyarországon?

Segítséget szeretnék kapni. 1997. ápr.3-ától óvodai dajkaként dolgozom. 2000-ben megkaptam a 25 éves jubileumi jutalmat majd 2005-ben a 30 évest és most ebben a hónapban kellene megkapnom a 40 évest. Hiába kérdezem az óvoda vezetőt és a jegyzőt azt a választ kapom hogy ez nekem nem jár. Értetlenül állok mivel a kollega nőm aki hat éve dolgozik itt ő tavaly ősszel megkapta a 25 éves jutalmat.Mit tegyek fordujak a munkaügyi bírósághoz?

A 25 és a 30 éves kifizetése jogellenes volt. 3 év után nem jár a 25 éves, 8 év után a 30 éves, és 18 év után a 40 éves jubileumi jutalom. A jubileumi jutalomnál csak a közalkalmazotti jogviszonyokat lehet figyelembe venni. A munkaviszonyokat csak a besorolásnál, de ott sem minden esetben.

Közalkalmazotti munkaviszonyban ez a kis összeg a KIR-nél reklamálandó. Jár és adni kell. Szánalmas és szégyen, hogy a köztisztviselőkhöz képest szerény és a 35 évest nem is kapjuk.
Azon a napon amikor a 40. év betöltődik a számlán meg kell jelennie a Jubileumi jutalomnak.

Dolgoztam 8évetfizikai munkát,
10évet a Volántársaságnál és 25évet dolgoztam az egészségügyben.

1985.októbertől dajkaként dolgoztam egy óvodában,majd 1990-1995 között gyesen és gyeden voltam.1995.02.hótól megszűnt a munkaviszonyom.Későbbiekben szezonmunkákból éltem,de be voltam jelentve.2001-től jelenleg is közalkalmazottként dolgozok.Számításaim szerint már meg van a 25 éves időszakom,de a munkáltató nem akarja elismerni.Kikértem a munkaviszonyban eltöltött évekre szóló igazolást,de nem történt semmi.Ha az óvodai és a mostani időszakot számolom akkor pedig meg van a 25 évem.Mit tehetek?

Megkaptam a 25 éves jubileumi jutalmamat. Új munkahelyemem felterjesztettek a 30 évesre, ezt 2015. Febr.6-, ig kellettvolna megtennem. A Klik ügyintézője szerint nem jár, mertkorábban tévedtek, s kért tőle 1988-es 1993 közötti időszakra közalkalmazotti jogviszonyra igazolást. Ez idő alatt rokkant nyugdíjas voltam s részmunkaidőben megbízásinszerződéssel láttam el iskolákban tanári feladatokat. KOMA pályázattal drámaórákat tartottam szintén órarendbe beépítve, de ezt az iskoal pályázati pénzből fizette, erről csak bérkartonom van. Tanítottam szakképzőben megbízási szerződéssel, de ez az intézmény már megszűnt. Ezeket most nem akarják elfogadni, holott korábban elfogadták. Aláírtam már a jubilemi njutalomra vonatkozó papírt, s már több,mint másfél hónapja nem kapok semmi írásbeli jelzést a problémámra. Állítólag a KLIk jogászhoz küldte, de senkinsemmit írásban nem reagál, csak az igazgatón keresztül üzenget. Ez jogszerű? Mit tehetek, kihez forduljak? Köszönöm előre is segítségüket.

Jubileumi jutalom csak a közalkalmazotti jogviszony idejére jár. A megbízási szerződés nem közalkalmazotti jogviszony, hanem polgári.
Az a tény, hogy nem értett a munkájához a személyzetis, nem jelenti azt, hogy a súlyos tévedését a KLIK ne korrigálja.
Senkihez nem kell fordulnod, mert a jubileumi jutalom nem jár neked. Ráadásul nem úgy kell igényelni, hanem akinek megvan a hozzá szükséges közalkalmazotti jogviszony, annak ki kell fizetni, mivel jár.

2015. december 15-vel töltöm be pedagógus pályámon a 40. évemet (nyugdíjszámítást kértem, onnan tudom pontosan). Csak pedagógusként dolgoztam, egyházi óvodában vagyok óvónő. Mostanában olvastam, hogy 35 ledolgozott év után is jár jutalom. Én ilyet nem kaptam. Kaphattam volna 2010-ben? Visszamenőleg megkaphatom? És jár-e a 40 éves jubileumi pénz?
Előre is köszönöm a választ.

Erre a Kjt-ben pontos választ lehet kapni.
(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a 25. § (2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezés vagy g) pont ga) alpontja szerinti rendkívüli felmentés kivételével - megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont] vagy felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor, továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.
Nem kaphat 40 éves jubileumi jutalmat 35 év után csak az, aki nyugdíjba megy, de ő is csak az utolsó munkában töltött napon.

A Közoktatási Törvény tartalmaz az ilyen típusú esetekre rendelkezéseket. E szerint: "A nem állami szerv, illetve nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak kötelező óraszámára, túlmunka díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A pedagógusok munkabére és pótléka nem lehet kevesebb az azonos feladatot ellátó közalkalmazottaknak járó illetmény és pótlék legkisebb mértékénél."

Ez azonban nem tartalmaz a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályokat, azaz a Közalkalmazotti Törvényre hivatkozva automatikusan nem "jár" a jubileumi jutalom. Azonban, ha valamilyen dokumentumban a jubileumi jutalmat beígérték, vagy megállapodtak benne (pl.: munkaszerződés, kollektív szerződés, stb), akkor természetesen nem kizárt, hogy alkalmazzák ezt a szabályt egyházi intézményben is. Érdemes ennek utánajárni a konkrét intézményben.

A közoktatási tv. már nem hatályos, a köznevelési tv. van hatályban. Ebben nincs így megfogalmazva mint a közoktatási tv-ben, de utal az azonos besorolásra.
A jubileumi jutalom nem a pedagógus életpályához kapcsolódik, hanem a közalkalmazotti jogviszonyhoz, munkakörtől függetlenül.
Egyházi iskola soha nem fog közalkalmazotti igazolást kiadni.

3 év 11 hónapot töltöttem kinevezett pedagógusként alapítványi iskolában. A bértáblát, a juttatásokat, úgy alkalmazták, mint minden közalkalmazottra. 25 éves jubileumi jutalomhoz igazolást kérve így kaptam a munkáltatói igazolást:"közalkalmazotti feladatot látott el pedagógus munkakörben." Ezt a jelenlegi intézményem nem fogadja el. Jogos? Ragaszkodnak a szöveghez: közalkalmazotti jogviszonyban állt.Jogos?

Szeretném kérdezni,hogy a jubileumi jutalmat mikor kell kifizetni?Úgy értem,ha jan.29-én lettem 25 éves dolgozó,akkor mennyi idő míg megkapom a pénzt?A választ előre is köszönöm.

2010-ben megkaptam a 25 éves jubileumi jutalmamat, most 2015-ben jogosult lennék a 30 évesre, de a jegyző közölte, hogy nem jár mert megváltozott a törvény és nem számít bele az 1992 előtt postaigazgatóságnál töltött időm.Ez valóban így van?? A kinevezésemen az áll hogy a jubileumi jutalmam beszámítása 1985.07.01-től kezdődik?

nejem /1977től 1993-ig/ 26 évet dolgozott óvónőként a debreceni jármüjavitó óvódában mint óvónő,Kérdésem hogy ez közalakalmazotti munkaviszonynak számit e és beszámit e a jubilleumi jutalom időszámitásába?

Tévesen nem 26 hanem 16 év csak elirtam

1983. december 28-tól 1996. január 31-ig a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Vezetőségénél dolgoztam. Ebben az időszakban voltam gyeden és gyesen is 2 gyermekemmel. 1996. február 1-től a Polgármesteri Hivatalhoz kerültem dolgozni, majd a már járási hivatalhoz 2013. január 1-től. Az idén augusztusban 34 éves munkaviszonyba lépek, de a 30 éves jubileumi jutalmat 2024-ben kapom meg azzal az indokkal, hogy a Vöröskeresztnél szerzett munkaviszonyom nem számít bele a jubileumi jutalomba. Kérdésem, hogy ez valóban így van-e és csak 10 év múlva lennék jogosult a 30 éves jubileumi jutalomra. A választ köszönöm szépen. Tisztelettel:Ny.-né

A jubileumi jutalomra jogosító időbe csak a közalkalmazotti jogviszonyok számítanak bele. A Vöröskereszt nem tartozik a kjt. hatálya alá, nem álltál ott közalkalmazotti jogviszonyban. A fizetési fokozatba, mint 1992 előtti munkaviszony beleszámít. A 30 éves jubileumi jutalomra 2026-ban leszel jogosult, de előtte van a 25 éves 2021-ben. Persze, csak akkor, ha 1996 óta folyamatos volt a munkavégzésed.

Közalkalmazotti jogviszonyom alapján jubileumi jutalom kifizetésére 2014. 05. 21-én lettem volna jogosult. A jelenlegi munkahelyem előtti óvodában, -ahol 2013.11.04-2014.08.25-ig álltam alkalmazásban- viszont elszámolták a munkaviszonyomat, így a jubileumot is. 30 év 11 hónap helyett, 32 év 4 hónapot számoltak. Így nyilván azt gondolták, hogy már korábban megkaptam a jutalmat és valahogy az én figyelmemet is elkerülte a dolog. 2014. szeptember 1-én új munkahelyre mentem , ahol is kiderült ez a tévedés. A kérdésem az lenne, hogy melyik munkáltatótól kérhetem a jubileumi jutalom kifizetését? Ugyanis a jelenlegi vezető azt mondja, hogy a korábbitól , a korábbi pedig azt, hogy mivel ott már nem vagyok állományban a jelenlegitől. Szeretnék választ kapni a kérdésemre,mert egyenlőre csak küldözgetnek egyik munkáltatótól a másikhoz. Köszönöm!

Ott kell kifizetni, ahol betöltöd.Ha tudod bizonyítani, menj bíróságra.

35 éves jubileumi jutalmat 2010-ben megkaptam,2015-ben járna a 40 éves jub.jutalom,de mivel 1 év 4 hónapot passzív Gyesen(de fizetésnélküli szabadságon voltam, mivel határozott idejű munkaszerződésem lejárt)voltam,ezt nem számolják be a jub.jutalomra jogosító időbe.Ez így jogos?

A 25 éves jubileumi jutalom nem lett kifizetve számomra,2014.04.11.-én=25 év 102 nap közalkalmazotti jogviszony jött ki.Már januárban kérelmet nyújtottam be a munkáltatómnak.Egy kis vita után megígérték,hogy 2015.elején meg fogom kapni.Kérdésem a következő: Kérhetem -e a jubileumi jutalom most már kamatokkal járó kiszámítását?Vagyis a késedelmes kifizetés után úgy tudom,hogy kamatostul kell már számítani.

Ha a gyes ideje alatt megszakadt a közalkalmazotti jogviszony, de utána rögtön tanítottam, jár-e a 25 éves jubileumi jutalom?

A közalkalmazotti jogviszonynak nem kell egybefüggőnek lenni a jubileumi jutalomra való jogosultsághoz!

Így tudtam én is, de a munkáltató szerint nem tiszta az ügy. Köszönöm a megerősítést!!!!

Érdeklődnék, hogy 1995 november 30-al a köztisztviselői munkaviszonyom felmentéssel megszűnt, de december 1-el veszélyeztetett terhes lettem, akkor ez az időszak is beleszámít a jutalom számtásába a gyremek 3 éves koráig, azaz 1999. május 12-ig?

tistelettel: Kissné

20 éve vagyok közalkalmazott, jár-e a jubileumi jutalom?

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!