Jubileumi jutalom

Úgy tájékoztattak, hogy a jelenleg köztársasági Elnök aláírása alatt lévő kormánytisztviselői törvényben a jubileumi jutalomra vonatkozó rész alapján újra kell számítani a jutalomhoz szükséges szolgálati időt és kizárólag "az e törvény és a Ktv . hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt" számolják be. Így akinek július után jár a jubileumi jutalom, csak akkor kaphatja meg, ha végig Ktv hatálya alá tartozott. Nekem júliusban kellene a 35 évest kapni, de ha át kell számolni akkor pár évet csúszik, mert volt Mt-s munkaviszonyom is. Szeretném tudni jól értelmezik-e az új törvényt!

 

Kedves Festő!
A kormányrendelet az önkormányzatok által fenntartott intézményekre valóban nem vonatkozik, mégis több helyen végrehajtják, mert a nyugdíjkorhatárt betöltött dolgozónak indoklás nélkül felmondhatnak. Az államtitkárok alá tartozó intézményeknél kell alkalmazni, de ez a státusz megszüntetésével jár. Gondolj bele, ha van 1 kémia-fizika szakos tanár és felmentik, a helyére nem lehetne felvenni senkit, ki tanítaná a fizikát, kémiát?! Persze taníthatja akkor, ha ő kérvényezi, hogy szükség van a munkájára, és a KLIK elnöke, vagy az egyéb munkáltató majd dönt róla, hogy taníthat-e továbbra is.
Ez a kormányhatározat nem mindig hajtható végre. Az első felét még csak végrehajtják, de ha szükség van a státuszra, akkor bizony betöltik, pedig a kormányrendelet értelmében nem lehetne. Az első része sem mindig hajtható végre. Iskolában mindenki érdeke, hogy a tanév végéig dolgozhasson a pedagógus, és ne legyen tanárváltás tanév vége előtt 1-2, akár több hónappal. Mivel a szükséges lépések megtételéről van szó, de határidőt erre nem ad a korm. határozat, ezért ez megtehető. Ez alatt azt értem, hogy az nincs leírva, hogy rögtön a nyugdíjkorhatár betöltése utáni napon kell ezt kezdeményezni. Persze lehet rögtön, de előtte semmiképpen.
"1.1. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekkel közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyának megszüntetése vagy a megszüntetés kezdeményezése érdekében, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték; Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár Határidő: 2013. január 31., és azt követően folyamatosan."
A kjt. csak a 40 éves női nyugdíj esetében teszi lehetővé a közalkalmazott kérésére való felmentést. A 25, 30, 40 éves jubileumi jutalom akkor fizethető ki, amikor esedékes.
Ha a női 40 éves nyugdíjba menő kéri a felmentését, akkor neki min. 35. közalkalmazotti jogviszony esetén is ki kell fizetni a 40 éves jubileumi jutalmat a jogviszony utolsó napján.
Mivel a jub.j. a feltételek megléte esetén jár (és nem adható), ezért a Munkaügyi Bíróság előtt a kereset megállná a helyét.
LehetőségeK:
0. A közalkalmazott nem menthető fel kérésére, csak a női 40 éves nyugdíjba menő, de a 40 év meglétét igazolni kell a nyugdíjbiztosító határozatával.
1. Leépítés miatt felmentenek, de ezt indokolni kell. Akár most is felmenthetnek, de a 30 éves jj, csak akkor jár, ha megvan a 30 év. Végkielégítés jár.
2. A kormányhatározatot végrehajtva a nyugdíjkorhatárod betöltésekor felmentenek, ettől indul a felmentési idő. Ebben az esetben jár, a jj., ha abban az évben leszel rá jogosult. A kormányhatározat végrehajtására felhívnám a figyelmüket finoman érdeklődve, de csak az utolsó napokban, nehogy ürügyet találva, azonnal felmondjanak. Akkor aztán ugrott a jubi.
3. Lemondasz a közalkalmazotti jogviszonyodról, nincs ekkor felmentési idő, a lemondási idő 2 hónap, amit le kell dolgozni. JJ, csak akkor jár, ha a jogviszony végéig meglesz a 30 év. A munkáltató köteles elfogadni a lemondást, indokolnod nem kell.
4. Közös megegyezés, nem jár semmi, csak amiben megegyeztek. Mindkét fél akarata szükséges hozzá.

A 2. lehetőség a számodra leginkább kedvező (az 1. után, de ott leépítés, munkakör megszüntetés jöhet csak szóba) . Ha nem mozgolódnak a felmentéssel, akkor, ha táppénzre mész, biztos rögtön szabadulnának tőled. Írtad, hogy nagyon rossz az egészséged.
A lényeg, hogy te nem kérheted a felmentésedet, a kjt. ezt nem teszi lehetővé. Többen pórul jártak, mert a munkáltató ezt lemondásnak értelmezte, és perek lettek belőle.

5. Ez rád nem vonatkozik, de leírom, hátha valakinek fontos lehet. Ha a közalkalmazott jogviszonya megszűnik (mindegy, hogy hogyan), és a legkésőbb a megszűnés időpontjában betöltötte a rá érvényes nyugdíjkorhatárt és min. 35 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a 40 éves jj.t számára ki kell fizetni.

Kedves Tiger! Köszönöm a kimerítő válaszodat. Azért kérdeztem meg még egyszer mert az a hölgy aki nálunk a munkaügyi dolgokkal foglalkozik azt mondta, hogy nekünk kell majd kérni a felmentést. Jót akar Ő mert havonta elmondja hogy dátumra mikor leszek jogosult a JJ re, de mivel mostanában csak két hölgy ment el 40 évessel, azelőtt egy oktató aki 1952 ben született már úgy tudott 60 évesen elmenni hogy előző év decemberében kapott egy igazolást, hogy felmentik. Azóta pedig változtak a jogszabályok ezért csak jövőre lesz egy gépész tanár és ketten technikai dolgozók akik 1953 ban születtünk. A dolog pikantériája, hogy dátum nélkül már ketten meg is írtuk a levelet két példányban, hogy a születés napunk utáni dátummal mentsenek fel. Én leszek a hármunkból az utolsó ezért majd figyelem a részleteket. köszi még egyszer!

Korábban a kjt. lehetővé tette az előrehozott nyugdíjba készülőnek, hogy kérésére felmentsék, de nem volt kötelező ezt teljesíteni. Ez a lehetőség megszűnt, mint ahogy az előrehozott nyugdíj is. Most az alábbi van hatályban.
"30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30/D. §-ban és a 32. §-ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha
a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;
b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség;
c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően;
d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont]. (Téged csak így lehet felmenteni, látod csak a nyugdíjkorhatár betöltése után kezdődhet el a felmentési idő. Aki betöltötte a nyugdíjkorhatárát az a kjt alkalmazásában nyugdíjasnak minősül. A nyugdíjtv. szerint nem.)
(2) A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű.
(3) Ha az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott alkalmatlanság a közalkalmazott munkavégzésével vagy magatartásával függ össze, a felmentés előtt lehetőséget kell adni számára a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.
(4) * A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.
(5) * A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni.
"
Legalább úgy írtátok volna, hogy meglegyen a 30 éved, hisz csak 3 hétről van szó. így, ha probléma adódna a felmentés miatt, a 30 éved akkor is meglenne.
A korm. határozatot a munkáltatónak kell végrehajtania, neki kell kezdeményezni a felmentést, de csak a korhatár betöltése után teheti meg. Tudom, hogy azt szeretnéd, hogy minél előbb szűnjön meg a jogviszonyod, pedig sokkal kevesebb lesz a nyugdíjad.

Kedves Tiger! Nagyon jó a memóriád! Megnyugtattál megint az írásoddal. Még június 24. én kaptam egy időpontot augusztus 14.ére sérvműtétre és mivel esély volt a kizáródásra, javaslatra, az iskola üzemorvosa ideglenesen alkalmatlannak minősített a műtétig és a műtét után másfél hónapig. (szept 30 ig) Controll elmaradt mert újra szerződést kellene kötni az iskolának a dokival a másik csoport alkalmassági vizsgálatára csak nincs rá pénz. Nincs orvosim! Igaz bevezették újra a délelőttös portásságot ez valamivel könnyebb. Munkaruha nem jár mert nem vagyok festő, de már hallom, hogy majd még számítanak a munkámra. Az biztos nem lesz mint az idén, hogy még a szóbeli érettségire kifestettem 3 tantermet, emeleti és földszinti leány és fiú WC ket. Akkor sokalltam be amikor a főnököm azt mondta, hogy takarjak le 5 tantermet (62 évesen) mert akkor folyamatosan tudok dolgozni erre megkérdeztem, hogy miért van itt 2- 3 festő? 2 terem kész volt két nap alatt úgy hogy az egyik kezemmel simogattam befelé a sérvemet, (ez volt juni 22. 23.) 95 ben voltam én már Munkaügyi Bíróságon, mert az utolsó munkában töltött napon nem kaptam meg a járandóságokat, ha kell akkor megyek most is. Először meg kell várni majd a felmentést júli 23 tól és mivel nyáron nem kell portás egész napra a felmentési idő negyedét mindjárt igénybe akarom venni ami a törvény szerint illet. Azután még beszélhetünk arról, hogy jobban járok, ha 5 hónapra csökkentük december 22. ig mert akkor már kaphatok januártól nyugdíj emelést ami a hírek szerint 2017 ben 2.5 % lesz. Köszönöm !!!!!

Ezzel a nyugdíjemeléssel óvatosan. Most 1,6% lesz 2016 januárjától. A valorizációs szorzók kb. 3,5-4 % között várhatók, az jár jobban aki 2016. jan. 1-től kéri a nyugdíjazását. 2017 még messze van, addig a statisztikai adatokat kell figyelni, hogyan alakulnak a 2016-os keresetek, mert azok határozzák meg a val. szorzókat, a nyugdíjemelést pedig az infláció. Én a helyedben úgy rendezném, hogy dec. 30-án szűnne meg a jogviszonyom, és dec. 21-én már el tudod dönteni (kb. dec. 21. a stat. adat megjelenése), hogy 31-én, vagy jan. 1-én mész-e nyugdíjba. Legfeljebb 1 napra nem lesz ellátásod, de bőven megéri.
Szerintem a "közalkalmazott kérésére történő felmentés" is belefér a felmentés indoklásába, mivel indokolnia kell, ha a nyugdíjkorhatár előtt mentenek fel, és mivel a szülinapod után járna le, ezért nem jár végkielégítés. Én azért most is azt gondolom, hogy a szülinapod utáni felmentésre kellene hajtanod, mert jóval magasabb lenne a nyugdíjad, és a portás állást a sérveddel is el tudnád látni.

2016. október 21-én lesz meg a 40 évem, mint közalkalmazottnak. Ebben a tanévben félállásban dolgozom. Visszamenjek egész állásba, hogy a jubileumi jutalmam is az egész állás után járjon vagy ezt nem veszik figyelembe, hiszen 39 évig teljes állásban dolgoztam. Milyen összeg alapján fizetnek?

Menj vissza egész állásba, ha van rá lehetőséged. Az októberi illetményed lesz a jub alapja.
78. § (1) A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.
(2) A jubileumi jutalom:
a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

Kérdésem a következő volna.
jövőre töltöm be a 20.évet a közszférában kérdésem a következő jár e nekem törzsgárda tagság illetve jubileumi jutalom?
Ha igen hány hónap?
Nagyon szépen köszönöm válaszukat melyet a 67krisz@gmail.com e-mail címre kérem
küldeni.
Tisztelettel:
S.Kriszta

Kérdésem a következő volna.
jövőre töltöm be a 20.évet a közszférában kérdésem a következő jár e nekem törzsgárda tagság illetve jubileumi jutalom?
Ha igen hány hónap?
Nagyon szépen köszönöm válaszukat melyet a 67krisz@gmail.com e-mail címre kérem
küldeni.
Tisztelettel:
S.Kriszta

Tényleg csak abban az évben fizethető ki a 30 éves jubileumi jutalmam, amikor betöltöttem a közalkalmazotti jogviszonyom 30. évét? Én már túlhaladtam 2 évvel, kolléganőm 3-mal. Munkahelyünkről azt az információt kaptuk, hogy most már csak a 40. lehetséges mivel túlléptük az adott évet

Tisztelt Tiger! Szeretném kérdezni, hogy az XX intézményben eltöltött szakmai időt minden jelenlegi dolgozónak visszamenőlegesen közalkalmazotti jogviszonynak számítanak, akkor nekem is jár-e. 3 éve léptem ki az intézményből, amelynek sajátos jogállása volt az elmúlt 25 évben. Jelenlegi munkahelyem viszont nem tudja addig módosítani a kinevezésem, amíg nem tudok erre vonatkozó jogszabályt bemutatni. Idén vagyok jogosult a jubileumi jutalomra, de csak akkor, ha én is tudom bizonyítani, hogy régi munkahelyem státusa megváltozott. Válaszát köszönöm

Kedves Tiger. Eddig is nagyon hasznos tanácsokat kaptunk tőled. Honnan lehet megtudni, hogy XX intézmény 1992-től a kjt hatálya alá került-e? Van ilyen lista? Kettőnket is érint a dolog, bár mindketten kiléptünk már. Az XX intézmény (előző m.helyülnk) jelenlegi dolgozói visszamenőlegesen megkapták közalkalmazotti jogviszonyukat (munkaszerződés módosítás 1-2 éve történt). Így ők jogosultak lettek a JJ-ra. Már történtek kifizetések is.
1. kérdés, 1. kolléganő: 2015-ben lépett ki. Neki már megvan a közalk. jogviszonya, mivel tavaly, vagy tavaly előtt őt is átsorolták. Akkor kellett volna megkapnia 30. JJ-át, de nem történt meg. Azt mondták, hogy csak abban az évben igényelheti, amikor pontosan betölti a harmincat. Jelenlegi munkahelye elindítaná az igényét, de kéri, hogy igazolja, hogy kifizetés az előző XX intézményben nem történt. Neki ebben az évben lehár a 3 év, amíg kérheti... Mit kell tennie?
2. kérdés, 2. kolléganő: Én 6 éve léptem ki. Akkor XX külöleges jogállása miatt (közalapítvány, alapítvány stb...)állítólag nem voltam közalkalmazott. Beléptem jelenlegi munkahelyemre, ahol a köv. szerint jártak el.
közalk. időnek figyelembe vették az 1992- előtti keletkezett időmet, a XX int.ben eltöltött 15 évemet nem, s 2009-től újra közalk. vagyok. Mivel tudomásomra jutott az XX int. státusának módosítása, ezért (korábbi segítségeddel)én is jogosult vagyok a 30. JJ-ra. Kérdésem: Jelenlegi munkáltatóm kéri, hogy szerezzek jogszabályt az előző m.helyem státuszának megváltozására, igazoljam, hogy az is beleszámítódik a közalk. évekbe. Nekem jövőre telik le a három év. Válaszát köszönöm

Azt kell tenni, amit a munkáltató is mond. El kell menni a korábbi munkahelyre és igazolást kell kérni. Ott valószínűleg azt is meg tudják mondani, hogy milyen jogszabály alapján történt. A kjt-ben erről (közalapítvány) semmi nem található.
kjt. 87.§/A tartalmazza a közalkalmazotti jogviszonyt, és a besorolásnál figyelembe vehető jogviszonyt.
Az az intézmény került a kjt hatálya alá, ahol a dolgozók közalkalmazottak lettek 1992-ben. Pl. Állami iskolák, kórházak, tanácsok(önkormányzat mai nevén).

Sokan azt hiszik, hogy Vöröskereszt, Posta mert állami intézmény, akkor az ott dolgozók közalkalmazottak. Ezek az intézmények nem kerültek a kjt. hatálya alá, az ott dolgozók nem közalkalmazottak.

Ha az XX intézmény 1992 júl. 1-én a kjt. hatálya alá lépett, akkor az ott dolgozók munkaviszonya átalakult közalkalmazotti jogviszonnyá, és ettől kezdve közalkalmazottak lettek. Az ezt megelőző időszakot pedig közalkalmazotti jogviszonynak kell tekinteni. Ez minden 1992 júl. 1 előtt ott dolgozókra vonatkozik.
Ha nem került az intézmény a kjt hatálya alá, akkor munkaviszony maradt, de a fizetési fokozatba be kell számítani.
Szerezz igazolást, hogy az XX intézményre a kjt vonatkozik, vagyis a kjt. hatálya alá került.
Mit jelent a sajátos jogállás? milyen intézményről van szó?

Kedves Tiger!
XX intézmény közalapítványból 2014. 09. 01-vel a kjt hatálya alá tartozó köznevelési intézmény lett. Az ott dolgozók határozatlan munkaviszonyból határozatlan közalkalmazotti jogviszonyba kerültek át. A Jogutód JJ-t is kifizet az ott dolgozóknak. Én 2012. szeptember 12-én közös megegyezéssel felmondtam. Jelenleg gyógypedagógiai óvodában dolgozom (kjt)
Részemre a korábbi munkahelyemnek, XX intézménynek ki kell-e adni közalkalmazotti jogviszonyról szóló igazolást "visszamenőlegesen"? Ha a jelenleg ott dolgozók visszamenőleg megkapták a közalk. státuszt, akkor én ....?

Csak jogszabály alapján lehetséges. Az ott dolgozók visszamenőleg nem kaptak közalkalmazotti jogviszonyt, legfeljebb az addigi munkaviszonyt annak lehet tekinteni ....jogszabály alapján, de az továbbra is munkaviszony marad. A közalkalmazotti jogviszony pedig 2014.szept. 1-től keletkezett.
Miért nem érdeklődsz a volt munkahelyeden, a munkáltató biztosan tudna segíteni a jogszabályokat illetően.

A jubileumi jutalomra a közalkalmazott a törvényben előírt tartamú közalkalmazotti jogviszony alapján automatikusan jogosulttá válsz, annak kifizetését – akárcsak az illetményt – nem kell külön kérni.
Az elévülési idő 3 év. (Lehetséges, nem biztos-hogy ez csak a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor kezdődik el, de te biztosan még a 3 éven belül vagy.) Még késedelmi kamatot is kérhetsz az eredeti esedékességi időponttól a kifizetésig terjedő időre. Ne engedjétek, hogy palira vegyenek benneteket.

Azért mert időben nem teljesítették a tv-ben előírt kötelezettségüket, nem jelenti azt, hogy ezt megúszták. Mutassák be azt a jogszabályt, amely ezt megengedi. Mivel ilyen nincs, ezért nem is tudják állításukat bizonyítani.
http://munkajogportal.hu/elmaradt-jubileumi-jutalom-kifizetese/
Máshol viszont (több helyen) azt találtam, hogy az esedékességtől kezdődik a 3 év. Ennek majd még utána járok, de a te eseted az biztos. Munkaügyi bíróság megítéli, de reméljük nem kerül bíróságra.

Külföldi munkaviszony
KATALIN8 (nem regisztrált) 2015 okt 14 - 19:20
Már egyszer feltettem ezt a kérdést, de nem kaptam rá választ, így újra érdeklődöm.Kérdésem merült fel a jubileumi jutalommal kapcsolatban.1984-ben végeztem az Ungvári Állami Egyetemen, ettől kezdve végig pedagógus munkakörben dolgoztam. 1994-ig Beregszászon, majd attól kezdve Magyarországon. Kérdésem: csak a magyarországi közalkalmazotti munkaviszony számolódik a jubileumi jutalom megállapításánál, vagy valamennyi közalkalmazotti munkaviszony.
Tisztelettel: Kati

válasz erre

Igen, csak a magyarországi közalkalmazotti jogviszony számít. A jubileumi jutalom a magyar állam hosszú ideig tartó szolgálatáért jár a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek.

Köszönöm a gyors válaszát. Elfogadom, mert mást nem tehetek, de nagyon igazságtalannak tartom. Én Kárpátalján is a Magyar Államot szolgáltam, hiszen jogviszonyom ideje alatt végig magyar iskolákban, magyar gyermekeket tanítottam, magyar nyelven. Szerintem ez még elhivatottabb szolgálata a Magyar Államnak, a magyarságnak, de ez van. A külföldön élő magyar az nem számít, vagy legalábbis kevesebbet ér.
Tisztelettel: Kati

Azt az államot szolgáltad, amelyiknek a határain belül éltél és dolgoztál. A nyugdíjat is onnét kapod majd azokért az évekért.

Fúj micsoda Gyurcsányista szöveg tiger!

Sajnos Ukrajnában dolgoztál, de nem az ottani államot, hanem Beregszászon is a magyarságot szolgáltad, köszönet érte kedves beregszászi pedagógus.

A Tiger ! itt a legjobb válaszadó! És igaza van, mert egyeseknek semmi sem elég. Lehet, hogy egy közalkalmazott, aki ismeri a jogszabályokat és segít itt többünknek de 2008 óta csak a minimálbérre egészíti ki a fizetését ez a f@s.a kormányotok. Éppen elég ha majd kétszer annyi lesz a nyugdíja a kérdezőnek, de őneki valami jogcímen még kellene jubileumi jutalom is 1 milla?

A ti kommunista múltatok már 25 éve megbukott és 2010-ben a második forradalom végleg a süllyesztőbe tette az egész multikulti bandátokat. :)

De amúgy a köszi a felvetést nagyon jó, mert tényleg járna az a +1 milla, ennek meg kell teremteni a törvényi hátterét.

Továbbitom is a nemzetpolitikáért felelős államtitkárságra, hiszen határon túli magyarjaink is a nemzetet, ezáltal a magyar államot szolgálják.

Az én múltamról, ha nem ismersz légy szíves ne írogass semmit. Jogász a nicked, de még egyetlen jogi ismeretet igénylő kérdésre nem válaszoltál. Trollkodni jársz ide?
Én kb. 10 éve segítek, sokan személyesen tőlem kérik a választ. Nagyon sok embernek segítettem különböző témákban, de ha nem volt lehetséges a kérdező elképzelése nem ringattam hiú reményekben. Ez így korrekt, még ha a válasz nem is tetszik. Általában jogszabállyal támasztom alá a válaszom, nem kis időbe telik egy-egy kérdésre adott hiteles válasz megadása. És soha nem keverem bele a politikát.
Nem érdekelt és nem érdekel kinek milyen a pártállása, de a kulturált párbeszédet elvárom.

Tisztelt hozzáértők!
1985 óta dolgozom közalkalmazottként, és most lenne esedékes a jubileumi jutalmam (a 25 éveset rendben megkaptam 2010-ben). Azt a választ kaptam az érdeklődésemre, hogy az az iskola, ahol egy időben dolgoztam, 1991-ben (miközben ott tanítottam, az első egyháziasítási hullámban) egyházi iskola lett, így az ott töltött 2 év kiesik a közalkalmazotti jogviszony idejéből. Csakhogy emlékezetem szerint mi minden járandóságot, amit a kjt a közalkalmazottaknak biztosít, megkaptunk, és a további munkahelyeimről is olyan igazolásokat kaptam, hogy a közalkalmazotti jogviszonyom ebben az időszakban is folyamatosan fennállt. Ismétlem, az előző jutalmat időben megkaptam. Most a KLIK arra hivatkozva, hogy ebben a két évben nem voltam közalkalmazott, tolja a kifizetést, és azzal indokolja, hogy a 25 éveset is csak 2012-ben kaptam meg, holott ez nem így volt. Hozzáteszem, hogy a soros kollégáknak sem fizetett még semmit, holott náluk ilyen problémák nincsenek. Igazuk van vagy nincs? És ha nincs, hova fordulatok, mire hivatkozhatok?

Az egyházi iskolák nem tartoznak a kjt hatálya alá, nem közalkalmazotti jogviszony az ottani munkavégzés. Az MT vonatkozik rájuk. Hogy ugyanazt a fizetést kaptad, azt a köznevelési tv. írta elő. Most is ugyanúgy vannak besorolva, mint a közalkalmazottak. A besorolásnál figyelembe kell venni, de csak ott. Igaza van a KLIK-nek. Az előző jutalom idejét tévesen állapították meg. De nem is ez a lényeg, hanem, hogy a 30 év közalkalmazotti jogviszony mikor lesz meg napra pontosan!

1976-tól 1996-ig azaz 20 évig dolgoztam közalkalmazottként. Munkaviszonyom 1996-ban közös megegyezéssel szűnt meg. Jelenlegi munkahelyemen 10 éve dolgozom szintén közalkalmazottként. Kérdésem az lenne, hogy jár e nekem a 30 éves jubileumi jutalom?
Ha igen, kérem segítsenek, hogy milyen paragrafusra hivatkozhatok, mert a munkáltatóm szerint nem kaphatom meg, mivel nem egy helyen dolgoztam le a 30 évet.
Köszönet a segítségért!

Nem neked kell hivatkoznod, hanem őneki kell azt bizonyítania, hogy nem jár.
kjt:
78. § (1) A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.
(2) A jubileumi jutalom:
a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

Nincs ott, hogy a "munkáltatónál" mint, ahogy a végkielégítésnél egyértelműen ott van.
Ha munkaügyi perre viszed a dolgot, 100%, hogy megnyered. Szerintem ezt ők is tudják, csak akit lehet megvezetnek. Határozottan lépj fel, és írásban kérd, így kénytelenek válaszolni, és lesz valami bizonyíték is a kezedben, amit nem tudnak letagadni.
Csak közalkalmazotti jogviszony számít, a munkaviszonyok nem, még akkor sem, ha esetleg a besorolásnál figyelembe lehetett venni. Az áthelyezésekre is oda kell figyelni.

http://pavogy.web.elte.hu/FDSz/KollSzer/TorHat/KT/KT_070_079.html
78§ BH2002

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV
78. § (1) ; 87. § (2)

Én még soha sem kaptam, engem is megetettek a megszakításos szöveggeel....
úgy látszik: járni jár, csak nem jut!
:-)

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!