Jubileumi jutalom

Úgy tájékoztattak, hogy a jelenleg köztársasági Elnök aláírása alatt lévő kormánytisztviselői törvényben a jubileumi jutalomra vonatkozó rész alapján újra kell számítani a jutalomhoz szükséges szolgálati időt és kizárólag "az e törvény és a Ktv . hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt" számolják be. Így akinek július után jár a jubileumi jutalom, csak akkor kaphatja meg, ha végig Ktv hatálya alá tartozott. Nekem júliusban kellene a 35 évest kapni, de ha át kell számolni akkor pár évet csúszik, mert volt Mt-s munkaviszonyom is. Szeretném tudni jól értelmezik-e az új törvényt!

 

Köszönöm, nagyon fontos információkat kaptam. Gyakorlatilag úgy néz ki a helyzet, hogy 2017 május 17-én lesz meg a 30 év, a jub.jut.-hoz, és a 60 nap+6 hónap felmentési időhöz. Ha jól értem, a munkáltató köteles a közalk. jogviszonyomat felmentéssel megszüntetni, kérésemre akár május 18-án. Így a felmentési idő 2017 május 18-tól visszafelé számolódik.
Újratervezés. :)
Ha beleszámítom az időarányos szabadságot, akkor kb. úgy számolom, hogy a tényleges munkavégzést 2016 dec. végén befejezhetem, úgy, hogy május közepéig teljes fizetést kapok, és megkapom a 3 havi jubileumi jutalmat. (Most a részmunkaidőt kicsit félretettem)
Ez így tökéletes lenne.

Köszönöm a nagyon fontos információkat!!
Üdvözlettel:
FG

Inkább május 20 legyen, mint 18! Nem kell pengére kiszámítani! Ehhez viszont kb. jan 20-ig kell dolgoznod,(nem 2016. dec. végéig!) ez így jó is, mert kb. akkor van vége az I. félévnek.
Te akkor kéred a felmentésedet, amikor neked jó, köteles a munkáltató aszerint eljárni. A munkára nem kötelezett rész felét, kb. 2 hónapot akkor kérheted, a kb. 8 hónapon belül, amikor neked jó! Persze, ha neked az a jó, hogy előbb a munkára kötelezett idő, majd utána a munkavégzés nélküli idő, akkor úgy kérjed. Ezt csak, mint törvény adta lehetőséget írtam.

T. Tiger!
A korábban felvázolt felmentést elővezettem a munkaügynek. A 30 évem pontosan 2017. május 06.-án lesz meg. Május közepétől-végétől lennék nyugdíjas. Azt a választ kaptam, hogy a felmentési idő 60 nap +5 hónap -nem vették jogszerzőnek a nem munkával töltött időt-, és szerintük arra az időszakra, mikor a felmentésem alatt már nem dolgozom, szabadság sem jár.
Kérdésem: ez így helytálló?
Köszönöm válaszodat!
F.Gabriella

Nem. Egyik sem jó. A közalkalmazotti jogviszonyod több, mint 30 év lesz, erre 60 nap+6 hónap felmentési idő jár, és a teljes közalkalmazotti jogviszonyra szabadság is. A felmentési időnél a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időről van szó, és abba a munkavégzés nélküli időszak is beleszámít. Kérdezd meg miért gondolják, hogy az nem közalkalmazotti jogviszony? Nem fogsz választ kapni, vagy egy orbitális marhaságot.
kjt.
"33. §
(1) * Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - a 30. § (1) bekezdésének c) pontján alapul, a felmentési idő harminc nap.

(2) * Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött

a) öt év után egy hónappal;

b) tíz év után két hónappal;

c) tizenöt év után három hónappal;

d) húsz év után négy hónappal;

e) huszonöt év után öt hónappal;

f) harminc év után hat hónappal

meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg.

(3) * A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni."

A szabadsággal kapcsolatban pedig:
MT
115. §
(1) A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.
(2) Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában
a. a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
b. a szabadság,
c. a szülési szabadság,
d. a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának,
e. keresőképtelenség,
f. a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó,
g. a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. § (1) bekezdés b)-k) pontban meghatározott
tartama"

55. §
(1) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól
a. keresőképtelensége,
b. a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, valamint
c. a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá
d. a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra,
e. a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára,
f. hozzátartozója halálakor két munkanapra,
g. általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre,
h. önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára,
i. bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra,
j. a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá
k. munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra.

A kjt., MT, Kollektív Szerződés pedig munkaviszonyra vonatkozó szabályokat is tartalmaz.

kjt.
"33.§
(3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni."
"37/A. §
(2) * A közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenlő részletekben jogosult."

Vagyis:
(MT:55.§ (1)k)) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. A kjt., mint munkaviszonyra vonatkozó szabály (kjt.33.§ (3) ) rendelkezik arról, hogy a munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. Ez az idő, pedig (MT: 115.§ (1), (2)g)) munkában töltött időnek minősül a szabadság meghatározásánál.

Ne hagyd magad, ha már ennyi energiát ráfordítottunk.
Üdv.
Tiger

Köszönöm gyors válaszodat!
Köszönöm a pontos hivatkozásokat, így felkészülten tudok harcolni.
Nem hagyom magam. :)

Üdv:
F. Gabriella

Nagyon köszönöm válaszodat, nagyon figyelni fogok minden részletre.
Kiszámoltam az időarányos szabadságot is, ezzel szinte minden klappol dec. 31-re. De természetesen nem fogom pengére kiszámítani, és ha úgy jön ki, természetesen befejezem az első félévet. Egyenlőre szóban tájékozódom, és egyeztetek. Ha bármi gond felmerül, újfent kérdezősködöm.
Mindent köszönök! Üdvözlettel:

F. Gabriella

Kedves Tiger!
korábbi tanácsaid, és a közvetlen főnökömmel egyeztetve beadtam a felmentési kérelmemet, a Szakképzési Centrum igazgatójának. Ebben megjelöltem a nyugdíjba vonulásom pontos idejét: 2017. május 15. Így szept.-től kezdődne a 8 hónap felmentésem. A 40 éves szolg.időm még az idén meg lesz, de meg szeretném kapni a 30 éves jj.-t, ami 2017 május 06. jár, ezért toltam ki az időpontot pár hónappal. A válaszban közölték velem, hogy a 40 évem 2017. ápr.30. lesz meg, és ezen a szép napon nyugdíjba küldenek, onnan levezették a 60 nap +5 hónap felmenési időt, dátumokkal, időarányos szabadsággal. Egy héttel a 30 év betöltése előtt. Kérdésem: van-e joga a munkáltatónak a nyugdíjba von.-om időpontját így, számomra hátrányosan módosítani? Ha nincs, akkor mi a teendőm? A fellebbezésnek van-e határideje, mert most hosszabban külföldön vagyok, és nagyon körülményes lenne a bonyolítás?
Üdvözlettel, válaszodat köszönöm: Gabriella

Egyáltalán nem szólhat abba bele, hogy te mikor veszed igénybe a 40 éves nyugdíjat, és egyáltalán igénybe veszed-e. A munkáltatód a Te beleegyezésed nélkül csak akkor menthet fel, ha betöltötted a rád érvényes nyugdíjkorhatárt. Akkor sem számolhat visszafelé! Arról viszont egyszer sem írtál, hogy mikor töltöd be a nyugdíjkorhatárodat.
Azonnal intézkedj, hogy ragaszkodsz az eredetileg benyújtott időpontokhoz. Különben is bőven ráértél volna beadni a kérelmet később is. A felmentés ideje is jogszerző, ezért 60 nap+6 hónap a felmentési időd, ha a 30 év is meglesz. A kjt közalkalmazotti jogviszonyról ír, és te a felmentés ideje alatt is közalkalmazotti jogviszonyban maradsz, csak felmentést fogsz kapni a munkavégzés alól.
Tulajdonképpen 4 havi illetményt akarnak veled megspórolni: a 3 havi jj+1 havi felmentési időre járó illetményt.

Köszönöm a gyors választ!
Pár nap múlva leszek 62 éves (szül: 1954. aug. 21), az öregségi nyugdíj 63 és fél évesen jár.
Igen, pontosan úgy gondolom, hogy meg akarnak spórolni 3 havi jj.-t, plusz 1 hónap felm. időt.
Az eljárást azért indítottam el júliusban, mert a nyári szabadságolások miatt aggódtam, nehogy kifussak az időből, és emiatt esetleg ne tudjam a felmentésem 8 hónapját szeptember 1-én elkezdeni.
Akkor haladéktalanul intézkedem.

köszönöm!
Gabriella

Szeretnék segítséget kérni.1982-óta dolgozok 1988.05-óta dolgozok a nyugdíjbiztosítónál.1988-1993-ig ügyviteli alkalmazottvoltam.1993-tól fizikai állományba raktak.Azóta is ebben az állományban vagyok, májusban töltöm ott a 28 -évemet 2013-ban töltöttem a 25.évemet.Kértem a jubileumi jutalmamat, de elutasítottak.Azt mondták ,nem jár,majd 2018-ban .Nem értem,hogy most miért nem jár?Nem vagyok köztisztviselő, lehet, hogy ezért nem számolják 1988-tól?Ha 1993.tól számolják a 25 -évet akkor nem kéne beleszámolni az 1982-1988-ig is máshol ledolgozott éveimet is, mert akkor már megint túl haladtam a 25 évemet.Az MTV -alá tartozom,úgy tudom ,azoknak is jár . Szeretném ,ha válaszolna nekem milyen, jogszabály vonatkozik rám, jár a jubileumi jutalom vagy nem? Előre is köszönöm Mária -

62 éves anyósom pályakezdő korától közalkalmazott (védőnő), viszont áthelyezéssel többször változtatták a munkáltatóját (minden esetben önkormányzati cégek). A jubileumi jutalmának kifizetésével kapcsolatosan most az Önkormányzat azt kéri, hogy ő bizonyítsa a közalkalmazotti jogviszonyát és nem fogadják el elegendő bizonyítéknak a munkaszerződését illetve a nyugdíjfolyósítótól kapott havi részletezettségű kimutatást. Kérdés: kinek kell bizonyítania a jogviszonyt? Milyen dokumentum bizonyítja a jogviszonyt? Hová lehet panasszal fordulni? Köszönöm megtisztelő válaszát.

Egy ismerősöm közalkalmazottból (egészségügy) kormánytisztviselő jogviszonyba kerül. Az illetmény megállapításánál munkaviszonyként mi számít bele? A Kormányhivatalnál azt mondták, hogy a nonprofit gazdasági társaságban (egy darabig az volt a kórház fenntartója) eltöltött időt nem veszik figyelembe. Lehetséges ez?

Jelenleg a BME-en dolgozom 1982.03.15.-óta / közalkalmazotti munkaviszonyban/ A Magyar Postánál volt igazolt munkaviszonyom 1976.11.01.-1980.06.15.-ig.Ha valaki tudja vajon hány év közalkalmazotti munkaviszonyom van,kérem írja meg. Jelenleg 61 éves vagyok,2019-ben mennék tényleges nyugdíjba.

Kedves Tiger! 2016. január 15-én lett meg a 30 éves munkaviszonyom pedagógus munkakörben foglalkoztatva.A 30 évből viszont egyházi intézményben dolgoztam pedagógusként 8 évet. Jár e a 30 éves jubileumi jutalom számomra. Ha nem, mikor esedékes? Válaszát előre köszönöm!

Jubileumi jutalom csak a közalkalmazotti időszakra jár. Az egyházi intézményben való foglalkoztatás nem közalkalmazotti jogviszonyban történt, hanem munkaviszonyban, így csak 22 év k.jogviszonyod van most. A 30 éves jubileumi jutalom 8 év múlva jár, ha napra pontosan meglesz a 30 éved.

Tisztelt Tiger! Köszönöm a jubileumi jutalommal kapcsolatos információt! A 25 éves jubileumi jutalmat 3 év múlva megkapom, ha a munkaviszonyom tovább folytatódik az önkormányzati óvodában? A következő kérdésem:2016. jan.11-én kezdtem el dolgozni óvodapedagógusként ismét az önkorm. által fenntartott intézményben. Azon a napon 29 év, 11 hónap és 26 ledolgozott munkanapom volt közalkalmazottként. A szerződésemben 2018. jan.1-én kellene sorosan lépnem. Szerintem 2017-ben. Jelenleg. Ped I./10 fokozatban vagyok. Várom válaszát, melyet előre köszönök!

Annak az évnek az 1. napján kell átsorolni a 11. fokozatba, amelyikben a 30. éved meglesz. Vagyis téged 2016. jan. 1-én kellett volna átsorolni, ott, ahol éppen dolgoztál. Ha ez egyházi intézmény volt, akkor ott. Ha nem dolgoztál jan. 11 előtt sehol, akkor jan. 11-én kellett volna a PED-11-be besorolni a felvételedkor. Sem a 2017, sem a 2018 nem jó!
Az a több, mint 30 év csak a besorolásnál vehető közalkalmazotti jogviszonynak, felmentési idő, jubileumi jutalomnál nem. Ha 3 év múlva még ök. intézményben dolgozol, természetesen járni fog a 25 éves jubileumi jutalom. Pontosan számítsd ki, nehogy itt is átverjenek.
Most kérd a besorolásod korrigálását 2016. jan. 11-ig visszamenőleg, és az illetmény különbözetet.

Kedves Tiger!
A következő problémában szeretném a tanácsodat kérni! 2016 májusában lesz meg a 40 évem. Olyan helyen dolgozom, mint óvodapedagógus, hogy nem könnyen tudnak a helyemre mást találni. Ezért aztán úgy döntöttem, hogy áprilisban adom be a felmentési kérelmemet. A szorgalmi időben tehát még aktívan dolgozom és júniustól második hetétől szabadságon lennék. Ami azt jelentené, hogy felmentési időm december 10 - től lehetnék nyugdíjas 1979 szeptemberétől dolgozom óvónőként. Közben kiesett 3 év, passzív gyes okán- szerződés lejárta miatt. '79 előtt más munkakörben dolgoztam, '76- nyarától. Ha csak a pedagógus munkakörben eltöltött időt számolhatom, akkor 2017- szeptemberében lenne meg a 35 évem. Így nem vagyok jogosult a JJ . jutalomra az én ismereteim szerint. Pontosan meg kell lennie a 35 évnek, vagy, ha csúsztatom a felmentési idő kérelmének beadási időpontját, a naptári év is elég. Mit Tanácsolsz Kedves Tiger? Kérlek tisztelj meg a mielőbbi válasszal. Üdvözlettel: Nagyné Edit

Minimum 35 évnek meg kell lenni, hogy a 40 éves jubileumi jutalom járjon. A jubileumi jutalomhoz csak a közalkalmazotti jogviszonyok vehetők figyelembe. Ha az a másik munkakör olyan volt, ami 1992 után a kjt. hatálya alá került, akkor az is beleszámít. Pl. önkormányzatok elődjei a falusi, városi tanácsok.

Kedves Tiger! Köszönöm a gyors választ. Bocsánat a tegezésért, ez amolyan netes ártalamom. Akkor tehát, ha jól értelmeztem az olvasottakat, ( másokhoz írt válaszokat is értem ez alatt) akkor a következőket kell tennem: nem adom be a felmentési kérelmemet az idén, hanem 2017 januárjában. Ezt azt eredményezné, hogy januárban megkezdem a felmentési időt. Augusztus 31 -ig tartana. ( az első négy hónap második részében kivenném a 8 hónapra járó szabadságot) A 35 éves közalkalmazotti jogviszony aug 15. napján lenne meg. Így már jogosult lennék a 40 éves jubileumi jutalomra. A másik, korábbi munkahely, 1976- 79 -ig, egy üzemben volt. Még egyszer megköszönöm a segítséget. Tisztelettel : Nagyné Edit

Kedves Edit!
Alaposan figyelj oda, mert 1 napon is múlhat. Az első kérdésednél még szeptembert írtál, most meg augusztust! Melyik a jó?
Ne csak a 35 év meglétét figyeld, hanem azt is, hogy a szolgálati időd mikor lesz kerek év. 40 év felett már 2%-t jelent 1-1 év, érdemes emiatt 1-2 hónapot még ráhúzni, ha szükséges.

Augusztus 15 a pontos 35 év. A szeptembert azért írtam, mert az már totál biztos. Kerek negyven évem, 2016. május 21. Nagyon vártam már, hogy nyugdíjas legyek. Sok oka van. Most mégis úgy döntöttem, maradok még egy bő évig. Nem mondhatok le a JJ-ról. ha ehhez még társul némi % is, már nyertes vagyok. Csak az egészségem is bírja. Köszönöm Tiger! Nagyon sokunk nevében köszönöm, a rengeteg tanácsot, javaslatot amit itt adsz.

A kerek évnél nem a jogosultsági időre gondoltam (persze a min. 40 évnek meg kell lennie), hanem a szolgálati időre, mert a nyugdíjat abból számolják. Pl. a szakmunkástanulói és a nappali felsőoktatás időszaka a jogosultsági időbe nem, de a szolgálati időbe beletartozik. Vagy munkanélküli időszak. Persze, van akinél a szolgálati és a jogosultsági idő megegyezik. Jó egészséget kívánok!

"Ami azt jelentené, hogy felmentési időm december elejéig tartana és...december 10-től... stb
Bocsánat a felmerülő hibákért.

Tisztelt Cím!
2017. november 1-én érem el a 30 éves közalkalmazotti jogviszonyt.
2016. december hóban szeretnék nyugdíjba menni (Nők 40 éves munkaviszonyával). Tehát még nem töltöm be csak elkezdem a 30. évemet közalkalmazotti jogviszonyban, előtte tölteném a felmentési időmet.
Szeretnék állásfoglalást kérni abban, hogy az utolsó évet a 30 éves jubileumi jutalomhoz elég -e megkezdeni, vagy a következő 2017. január elejéig kell-e jogviszonyban lennem ahhoz hogy a 30 éves jubileumi jutalomra jogosult legyek, vagy akár az egészet rosszul gondolom, illetve értelmezem.

A 30 éves jubileumi jutalom azon a napon esedékes, amikor megvan a 30 éves közalkalmazotti jogviszonyod, tehát, ha meg szeretnéd kapni, akkor 2017 november 2.-án menj nyugdíjba.

62 éves anyósom pályakezdő korától közalkalmazott (védőnő), viszont áthelyezéssel többször változtatták a munkáltatóját (minden esetben önkormányzati cégek). A jubileumi jutalmának kifizetésével kapcsolatosan most az Önkormányzat azt kéri, hogy ő bizonyítsa a közalkalmazotti jogviszonyát és nem fogadják el elegendő bizonyítéknak a munkaszerződését illetve a nyugdíjfolyósítótól kapott havi részletezettségű kimutatást. Kérdés: kinek kell bizonyítania a jogviszonyt? Hová lehet panasszal fordulni? Köszönöm megtisztelő válaszát.

Én kormánytisztviselő vagyok, 29 éve dolgozom az államigazgatásban. Most úgy néz ki, hogy megszűnik a munkahelyem. A ktv.-ben még volt egy olyan kitétel, hogy akkor is jár a jubileumi jutalom, ha már csak 2 év vagy annál kevesebb idő van hátra. A kttv-ben már nem találom ezt a kitételt. Ezek szerint nem fogom megkapni a 30 éves jubileumi jutalmam?

Én úgy tudom, ha felmentéssel szűnik meg és úgy már meg lesz a 30 év akkor jár. Nyolc hónapot kell adni annak, akinek a felmentési idővel eléri a 30 évet a jogviszonya.

A köztisztviselői törvényben még így volt, de hatályon kívül helyezték. Én rám a közszolgálati törvény vonatkozik, mivel kormánytisztviselő vagyok.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!