Jubileumi jutalom

Úgy tájékoztattak, hogy a jelenleg köztársasági Elnök aláírása alatt lévő kormánytisztviselői törvényben a jubileumi jutalomra vonatkozó rész alapján újra kell számítani a jutalomhoz szükséges szolgálati időt és kizárólag "az e törvény és a Ktv . hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt" számolják be. Így akinek július után jár a jubileumi jutalom, csak akkor kaphatja meg, ha végig Ktv hatálya alá tartozott. Nekem júliusban kellene a 35 évest kapni, de ha át kell számolni akkor pár évet csúszik, mert volt Mt-s munkaviszonyom is. Szeretném tudni jól értelmezik-e az új törvényt!

 

Jubileumi jutalommal kapcsolatosan szeretnék kérdezni: az az időszak, amit iskolánál munkaviszonyban, mint szerződéses tanár töltöttem beleszámít-e a jubileumi jutalomra jogosító évekbe? Szerződéses tanárként még csak képesítés nélkül dolgoztam, nem volt meg a kinevezéshez szükséges iskolai végzettségem sem, ez a tény gyakorol-e valamilyen befolyást a jubileumi jutalom időszakára?
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Zsuzsi

Tisztelt Tiger!

1971-től 1982-ig munkaviszonyban dolgoztam fizikai munkás munkakörben. 1982-től 1992. márciusáig folyamatosan pedagógusi munkakörben dolgoztam, ahonnan áthelyezéssel polgármesteri hivatali ügyintézői munkakörbe kerültem. Ettől kezdve 2013. január 1-ig folyamatosan köztisztviselőként dolgoztam. Jogviszonyom 2013. január 1-jén kormánytisztviselői jogviszonnyá alakult, jelenleg is ilyen státuszban dolgozom. Jogviszonyom 2016. július 1-jén várhatóan átalakul az új törvény szerinti állami tisztviselői jogviszonnyá. Számításom szerint 2016. év végén betöltöm a 45 éves munkaviszonyt (szolgálati viszonyt).

Kérdésem: Az új törvény szerinti elismerés (jubileumi jutalom) számításánál valamennyi munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött időt figyelembe kell venni, és ennek megfelelően megillet a 45 év állami szolgálati jogviszonyban töltött idő utáni elismerés, vagy van valamilyen bújtatott szabály, amely miatt ez mégsem jár részemre?

Köszönettel: Gyuri

Kedves Tiger!
2017. június 03-án lesz meg a 40 év szolgálati időm és akkor szeretnék elmenni nyugdíjba. 1977. augusztus 31-től 1984. december 31-ig a BAKONY Füszért-nél dolgoztam, 1985. január 01-től dolgozom a Közigazgatóságban (TB, MEP, NAV) jelenleg a Kormányhivatalnál vagyok kormányzati tisztviselő. A NAV törvényben a következő áll: "31. § (3) c) a 35 év kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött idő után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító idejéből 2 év vagy ennél kevesebb van hátra,"
A 2011. évi CXCIX törvény 150 § (3)-ben ilyen "kedvezményt" nem találok. A kérdésem, nekem akkor 2020. január 01-ig kellene ahhoz dolgoznom, hogy a 35 éves jubileumi jutalmat megkapjam, nem elengedő a közigazgatásban eltöltött 33 év? Válaszodat előre is köszönöm. Éva

A 35 éves jj-t akkor kapod meg, amikor betöltöd a 35 év közszférában eltöltött szolgálatot.
"150. § (1) A kormánytisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes."

Köszönöm szépen, én is így gondoltam, csak reménykedtem 1 kicsit.

Kedves Tiger! 1957.18.17-én születtem.1977.08.01-től vagyok óvónő,folyamatos munkaviszonyban./a főiskolát nappali tagozaton végeztem / A nyugdíjbiztosítónál kiszámolták hogy 2017.04.24-től nyugdíjba mehetek.Élni szeretnék ezzel a lehetőséggel de nem szeretnék lemondani a 40 éves jubileumi jutalomról.Közalkalmazotti jogviszonyomban ugyanis csak 2017.08.01-én lenne meg a 40 év.Ismerőseim körében a vezetők kitolták a felmentési időt, a dolgozóiknak hogy a a felmentési idő végére érjék el a közalkalmazotti 40 évet mert szerintük csak akkor kaphatják meg a jubileumi jutalmat.Én ugy tudom hogy az már 37 év után jár.Ön mit gondol? Elmehetek-e a nyugdíjbiztosító által kiszámolt időben azaz 2017.04.24-én ugy hogy megkapjam a 40 éves jubileumi jutalmat.köszönöm!

Már 35 év után jár, csak a kjt. 30. § (4)-re hivatkozva kérjed a felmentésedet.
kjt.30.§
"(4) A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.
(5) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni."
kjt.78.§
"(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a 25. § (2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezés vagy g) pont ga) alpontja szerinti rendkívüli felmentés kivételével - megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont] vagy felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor, továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni."

kedves Tiger! Köszönöm szépen a válaszod!Még csak annyit kérdeznék,hogy egy önkormányzat módosíthat ezen a törvényen?Hozhat olyan rendelkezést ami az említett kifizetést olyan feltételhez köthetné hogy be kell tölteni a 40 évet és csak azután fizethető ki?mert olyat is hallottam,hogy azért kell betölteni a 40 évet mert kedvezményes nyugdíjat veszek igénybe./nők 40 /Üdv.!

Ez csak mese! Az önkormányzatok nem állnak a törvények felett.
Önkormányzati rendelet,- ha esetleg erre hivatkoznak- országos tv-t nem írhat felül. Ne hagyd magad átverni. Kérd meg őket, hogy mutassák meg azt a tv.-t, ami ezt módosította. Nem tudnak neked ilyent mutatni. Kitartás.

Kedves Tiger! Több ismerősömtől hallottam hogy a szervezeti és működési szabályzatra hivatkozva azt mondták hogy 35 év után csak adható,tehát a közalkalmazotti 40 évet be kell tölteni ahhoz hogy megkapják.Szerinted lehetséges ez? Persze mindenki fél attól hogy beadja a felmentési kérelmét és akár néhány hónappal a 40 éves közalkalmazotti jogviszony betöltése előtti esetben is eleshet a jubileumi jutalomtól.Utólag pedig nem reklamálhat.Úgyhogy az ismerőseim inkább tovább dolgoznak hogy biztosan meglegyen pedig a 40 éves munkaviszonnyal elmehetnének hamarabb nyugdíjba.Mi a véleményed?köszönöm

Kedves Tiger!

Óvónői munkakörben, közalkalmazottként dolgozom. Még a 80-as évek elején dolgoztam óvónőként MÁV fenntartású óvodában hat évet. Szeretném megkérdezni, hogy ezek az évek figyelembe vehetők-e a jubileumi jutalom számításánál?

Köszönettel: Magdi

Csak akkor, ha a MÁV óvodából áthelyezéssel kerültél az állami óvodába.

Kedves Tiger!
Volt beosztottam 19 évig dolgozott önkormányzati óvodában dajkaként, majd az óvoda működtetését átvette a református egyház. Most leszámolt, mert újra önkormányzati fenntartású óvodában kezdett dolgozni.A leszámolás és az újra felvétel között eltelt 4 nap. Az új munkáltató nem vette fel a felmondást követő napon, mert "hosszú hétvége volt, és március 15." Véleményem szerint a kiesett 4 nap miatt elvesztette a jogosultságot a majdan esedékes 25 éves jubileumi jutalom kifizetését illetően. Jól gondolom? Várom válaszát! Ági

Az egyházi évek nem jogosítanak jubileumi jutalomra, így teljesen mindegy, hogy majd valamikor 4 nappal később lesz esedékes a jubileumi jutalom. Ha áthelyezéssel került volna az önkormányzati óvodába, csak akkor számítana bele ez az idő a jj idejébe. De felmondásról írtál, ezért ez szóba sem jöhet.

Kedves Tiger!
Segítséget szeretnék kérni jub.jutalom kifizetéssel kapcsolatban.
Első munkahelyemen 1981. aug. 23-án kezdtem dolgozni. A 30 éves köztisztviselői jub.jutalmat 2011. aug. 23-án megkaptam. Jelenlegi munkahelyemen 1986. március 16-tól dolgozom, de áthelyezéssel szűnt meg az első nem köztisztviselői munkaviszonyom. A törvényi változás következtében 2016. március 16-án lettem volna jogosult a 30 éves jub.jutalomra. DE nem kaphatom meg, mert már 5 éve megkaptam az akkori tv. szerint. DE az akkori tv. szerint most már a 35 éves jub.jut. járna...
Kérdésem: Tényleg nem jár ebben az évben a jutalom ? és még 5 évet kell várnom a következő kifizetésére ??
Megtisztelő válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Ani

Kedves Ani!

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
150.§
(4) A kormánytisztviselő nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban azt már megkapta.
A 30 éveset még egyszer nem kaphatod meg.
A kinevezéskor a besorolás alapja a köz... jogviszonyok beszámításával történik.
De az áthelyezésen mindig azt kell érteni, mintha a korábbi jogviszonyát a dolgozó az új munkáltatójánál töltötte volna el. Ez a tv. ezt így nem mondja ki, de pl. a végkielégítésnél is kormánytisztviselői jogviszonynak fogadja el az 1992 előtti bármilyen munkaviszonyból való áthelyezést.
69.§
(5) A (3) és (4) bekezdés alkalmazása szempontjából kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül
b) áthelyezés esetén a költségvetési szervnél kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban, illetve 1992. július 1-jéig bármely munkáltatónál munkaviszonyban,

Persze ez arra az esetre vonatkozik, ha még a 2. munkahelyeden lennél. Viszont azt is mutatja, hogy az áthelyezés miatt figyelembe kell venni. 6
Véleményem szerint a 35 éves jj jár neked. Hivatkozz az áthelyezésre, hogy azt a munkaviszonyt is köztisztviselőinek kell számítani.
Én egy közalkalmazott fórumozó vagyok, a kjt.-t jobban ismerem.

Nagyon szépen köszönöm az információt!
Minden jót kívánok!
Üdv: Ani

Van egy kérdésem, kérem aki tudja a választ válaszoljon.
Az idén 2016. március 3.-án elértem a nők 40 éves nyugdíjazásához megfelelő szolgálati időt és egy kis ráhagyással 2016. március 15.-ére kérelmemre felmentéssel megszüntették a közalkalmazotti jogviszonyomat. De az idén azaz 2016. április 3.-ára elértem volna a 25 éves jubileumi jutalomra jogosító időt, ezért kértem, hogy a megszűnés napjára hozzák előre a kifizetését.
A kérést elutasították azzal az indokkal, hogy ez az előrehozás a Kjt. 78. § (3) bek. alapján csak akkor járna, ha rendes öregségi nyugdíjba mentem volna.
De a felmentést pedig azzal fogadták el, hogy a nők 40 éves nyugdíja egyenértékű az öregségi nyugdíjjal. Akkor most jár vagy nem, egyenértékű vagy sem.
Kérem válaszoljatok!

Később kellett volna a felmentésedet kérni, illetve a Mégpedig úgy, hogy az említett időpontban még közalkalmazotti jogviszonyban légy. Tapasztalatból tudom, de.... érdemes a Fórumon böngészni és Tiger válaszait elolvasni. Ő segít a legtöbbet ezen az oldalon. Jogszabályokkal, törvényekkel is alátámasztja a javaslatait.

Tisztelt Szakértő! 1957.18.17-én születtem.1977.08.01-től vagyok óvónő,folyamatos munkaviszonyban./a főiskolát nappali tagozaton végeztem / A nyugdíjbiztosítónál kiszámolták hogy 2017.04.24-től nyugdíjba mehetek.Élni szeretnék ezzel a lehetőséggel de nem szeretnék lemondani a 40 éves jubileumi jutalomról.Közalkalmazotti jogviszonyomban ugyanis csak 2017.08.01-én lenne meg a 40 év.Ismerőseim körében a vezetők kitolták a felmentési időt, a dolgozóiknak hogy a a felmentési idő végére érjék el a közalkalmazotti 40 évet mert szerintük csak akkor kaphatják meg a jubileumi jutalmat.Én ugy tudom hogy az már 37 év után jár.Ön mit gondol? Elmehetek-e a nyugdíjbiztosító által kiszámolt időben azaz 2017.04.24-én ugy hogy megkapjam a 40 éves jubileumi jutalmat.köszönöm!

Kolleganőm 1 év múlva a nők 40 éves lehetőségével szeretne elmenni nyugdíjba. Akkora minden feltételnek eleget tesz, meglesz a jogosultsági ideje, meg a 32 éves kereső tevékenységgel járó biztosítási viszonya is. Takarítónő egy iskolában, akkora 20 éves közalkalmazozzi viszonya lesz. Pedagógusok esetében 8 hónap a felmondási idő tudtommal. Neki mennyi a felmondási ideje? Kösznöm, ha válaszoltok.

Érdeklődöm, hogy pedagógus munkakörben a jubileumi jutalom alapául mely jövedelem számít? A jelenlegi p1 emelt jövedelem, vagy a 2013 szeptembere előtti közalkalmazotti bértábla(pl:F,G kategória) szerinti jövedelem?
Válaszukat köszönöm!

Ricsinek!
A jubileumi jutalom alapja az esedékességekor érvényes alapbér+ a pótlékátalány.Két kolléganőm kapott a közelmúltban 40 éves jubileumi jutalmat a fennti számítás szerint.

Kedves Tiger!

Most jelenleg köztisztviselői állományban dolgozom 1993 óta. 1993-1995-ig közhasznú munkavégzőként foglalkoztattak, majd 1995-től kaptam kinevezést. Érdeklődni szeretnék, hogy ez az időszak beleszámít-e a jubileumi jutalomba és ha igen, milyen jogszabályra lehet hivatkozni. Valamint érdekelne még, hogy 1989-1992-ig szénbányánál irodában dolgoztam. Ezt az időszakot is hozzá lehet-e számítani a jubileumi jutalomhoz, ami nemsokára esedékes lenne.

Várom válaszát.

Köszönettel: Andi2

Sajnos egyik időszak sem számítható be a jubileumi jutalomhoz.

Tisztelt Cím! Érdeklődni szeretnék, hogy a köztisztviselői jubileumi jutalom számításánál a szénbányáknál dolgozott idő beleszámít-e?

Köszönettel: Andi

Kedves Tiger!

A 40 éves szolgálati idő kiszámítására vonatkozó lépéseket megtettem, a határozat szerint 2016. július 25-én lesz meg a 40 évem, és szinte ugyanazon napokban lesz 44 éves munkaviszonyom, ami a nyugdíj mértékének megállapításánál fontos. Szeretnék a lehető legelőnyösebb feltételekkel nyugdíjba menni, és kigondoltam egy stratégiát. Kérem írja meg, helyesen okoskodtam, vagy sem. Pedagógus vagyok. Így korábban azt terveztem, hogy aug. 31-én megyek nyugdíjba, végig dolgozom a tanévet. Nem tartom elegáns dolognak, ha valaki év közben hagyja abba a tanítást. Tervem szerint kitöltöttem volna a nyári szabadságomat, és szeptembertől lennék nyugdíjas.
A közalkalmazottak felmentési idejére vonatkozó jogszabályok helyes értelmezésére az igazgatónő jogi állásfoglalást kért, melyben az szerepelt, hogy a 8 hónap felmentési idő a 40. év betöltésétől visszafelé számoladnó, mérlegelési jog nincs. Tanulmányoztam a jogszabályokat, így azt értelmeztem, hogy továbbá a felmentési időbe a szabadság nem tartozhat bele, és 50 %-át a dolgozó kívánsága szerint munkavégzés nélkül ki kell adni.

Módosítottam a terveimet, és úgy terveztem, hogy december 31.-vel bezárólag dolgozom, és a szeptembertől dec 31-ig tartó időszakot kérem felmentési időnek, ami alatt nem dolgozom.

Tovább módosult a dolog, mert kiderült, amit korábban nem tudtam, hogy 2017-ben májusban jár nekem 30 éves jubileumi jutalom. Más munkahelyeken is dolgoztam, ezért "csak" 30. Ez jövőre esedékes, így úgy döntöttem, nem mondok le róla, nem kis összeg. Viszont már nem szeretnék teljes munkaidőben dolgozni 63 évesen. A 25-26 óra helyett, csak 15-16 órában.

Kérdésem egyrészt arra vonatkozik, hogy ez a terv így jogilag helytálló, megvalósítható-e, támaszthat-e a munkáltató (jelen esetben a NGM alá tarozó egyik Szakképzési Centrum) ez ellen valami kifogást?

Másik kérdésem: ha én részmunkaidőben dolgozom az utolsó évben, akkor a jubileumi pénzemet "részmunkaidősen", vagy teljes besorolási béremmel kell kifizetniük?

Válaszodat köszönöm!

Szomorú, hogy az igazgatónő ezt mondta, valószínűleg minél előbb szeretne szabadulni tőled. Aki jogosult a 40 éves nyugdíjra, az ezt a jogát bármikor érvényesítheti. Legkorábban akkor, amikor éppen megvan, ezért lehet visszaszámítani a felmentési időt. Ez a legkorábbi időpont. A felmentési idő nem 8 hónap, hanem 60 nap + 6 hónap 30 év közalkalmazotti jogviszony esetén. Ha nincs meg a 30 év, akkor 1 hónappal kevesebb. Aki annyira kiszámolja, 1 nap miatt is elcsúszhat, mert a 60 nap általában nem 2 hónap, 1 nappal kevesebb. Ha a február is beleesik a 60 napba, akkor még kevesebb. Legalább most az egyszer magadra is gondolj! A 30 éves jubileumi jutalom 3 havi illetmény, aktuális illetmény. Gondold meg a májusig tartó munkavégzést, mert csak akkor kapod meg a jubij-t, teljes összegben pedig, ha 100%-s a foglalkoztatásod. A csökkentett bért szeptembertől kapnád, érdemes 9 hónapig 2/3 bért kapni 3 havi jutalomért? A 9*1/3 csökkenés éppen 3 hónap, annyi, mint a jutalom és 5 hónappal tovább dolgozol ezért. Ha nem teljes óraszámban dolgozol, akkor nem éri meg.
DE! Vonatkozhat rád a köznevelési tv. 65.§.
"(7) * Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat. Illetménye, munkabére a munkaidő-csökkentés mértékének ötven százalékával csökken. A munkáltató csak akkor köteles biztosítani a választás szerinti feltételeket, ha azt a nevelési, a tanítási év vagy a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban közli a pedagógus, az óvodai dajka. Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben vagy óvodai dajkaként."
A 22 órát kell alapul venni a % kiszámításánál, nem a 26-t, erre figyelj oda! Ha 16 órát tanítasz, akkor ez 72,7%-s foglalkoztatás, de a fentieket alkalmazva 86,35%-nak felel meg, a kinevezésed módosításában 86,35%-s bért kell megállapítani, hivatkozva a jogszabályra. De szerintem még így sem éri meg, mert a jubival együtt a csökkentett 9 hónapra 10,68 egész havi bérnek megfelelő illetményt kapsz, de ezért 5 hónappal tovább dolgozol.
Számold ki, hogy neked megéri-e!
Egyébként, a munkáltató köteles a 40 éves jogosultsággal nyugdíjba készülő nőt felmenteni, akkor amikor a közalkalmazott kéri. A jogosultságot igazolni kell.
De! Azt írod, hogy 63 évesen..... Mikor töltöd be, a rád érvényes nyugdíjkorhatárt? Nagyon fontos, mert lehet, hogy teljesen meg kell változtatni a terveidet!

Köszönöm gyors válaszodat!
Nem hiszem, hogy meg akarnak tőlem szabadulni, csak arról van szó, hogy a tantestület elöregedett, és sorozatban mennek nyugdíjba kollégák. Ezért, és nem miattam kért egyértelmű állásfoglalást az igazgatónő.
Közben olyan infót kaptam, hogy ha nem pontosan a 40 évi jogosultsági idő megszerzése idejére kérem a felmentésemet, akkor a munkáltató már nem köteles felmentéssel megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyomat, mert a "normál" esethez kötik a felmentési
kötelezettséget.
Ha ez igaz, akkor ettől már elestem, illetve a 3-4 havi bértől, mivel a 40 év 2016 július 25-én bekövetkezik. Már be kellett volna jelentenem a szándékomat.
Tudomásom szerint így vagy közös megegyezéssel, vagy a lemondással szüntethető meg a munkaviszonyom.

Közben rájöttem, h 30 év után valóban csak kevesebb a felmentési idő. Nem egészen értem, hogy miért van olyan nagy jelentősége van 1-2 napnak, amint írod: "Aki annyira kiszámolja, 1 nap miatt is elcsúszhat, mert a 60 nap általában nem 2 hónap, 1 nappal
kevesebb."
Hol van nagy jelentősége ennek, hogyan lehet elcsúszni?
Köszönöm, a legfontosabb információt, miszerint ha nem 100 %-os foglalkoztatott vagyok, akkor nem 100%-os jubileumi pénzt kapok.

Ahogy írtad, ezért nem biztos, hogy érdemes. De! Szeretem, amit csinálok, fiatalos és aktív vagyok, nem szeretnék viszont 25-26 órában dolgozni, ez már sok. Mivel mindenképpen gondolkodtam, valami pénzkereső elfoglaltságon még pár évig, ezért gondoltam az egy év hosszabbítást. Persze, ha ez a megfelelő előnyökkel is jár. Pl. azzal is, hogy ebben az esetben a nyári szünet lejártára kérem a nyugdíjazásomat, eközben letelik plusz egy év, és 2%-al emelkedik a nyugdíjam. És igaz, hogy mindez idő alatt kevesebbet kapok, de kevesebbet dolgozom. És köszönöm, ismeretem az ide vonatkozó nagyon fontos jogszabályt, miszerint: "illetménye, munkabére a munkaidő-csökkentés mértékének ötven százalékával csökken".
Az arányok nagyon fontosak, ezért is nagyon fontos info volt -külön köszönöm-, hogy az órák és a bér %-os kiszámításnál 22 órával kell számolni.
Ami a koromat illeti, a 40 éves kedvezményes és az öregségi majdnem összeér. Ez ebben a korosztályban tipikus, mert ha az ember nappali tagozaton végzett főiskolát-egyetemet, akkor így adódik. Csak 1-2 évet lehet ilyen módon kedvezményül kapni. Konkrétan az én esetemben: 1954 augusztusban születtem, így 63 és fél évesen mehetnék öregségi nyugdíjba. Ehhez képest a kedvezményes kb. másfél évvel van korábban.

Nagyon köszönöm a tanácsokat, valóban újra kell értékelnem a dolgaimat. Szívesen veszek bármilyen tanácsot, ha a fentiek alapján valamit tudsz tanácsolni.

Üdvözlettel:
FG

"Közben olyan infót kaptam, hogy ha nem pontosan a 40 évi jogosultsági idő megszerzése idejére kérem a felmentésemet, akkor a munkáltató már nem köteles felmentéssel megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyomat, mert a "normál" esethez kötik a felmentési
kötelezettséget."
Ez nem igaz!!! Ne hagyd, hogy félrevezessenek! A szövegértéssel van problémája annak, aki ezt mondta neked.
Nincs normál eset, a megszerzett jogot bármikor érvényesítheted.

"(4) * A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.

(5) * A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni.
"
A (4) azt jelenti, hogy legkésőbb a felmentési idő végére meg kell lenni a 40 évnek, vagyis lehet visszafele számolni a felmentési időt.
Nálad a felmentési idő vége előtt is teljesítve lesz a 40 év, sőt még a felmentés megkezdése előtt is teljesítheted.
" A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni"
1-2 napnak ott van jelentősége, ha valaki nagyon ki akarja számolni, 8 hónapot számol, aztán kiderül, hogy 1 nap hiányzik, mert nem 8 hónap a felmentési idő, hanem 60 nap+ 6 hónap. Nálad ez már nem fordulhat elő a 40 év miatt, legfeljebb a kerek szolgálati évnél.
Ha nincs meg a 30 év, akkor kevesebb a felmentési idő: 60 nap+5 hónap. a felmentési idő is jogszerző, ha a felmentési idő alatt lesz meg a 30 év, akkor már 60 nap+6 hónappal kell számolni.

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!