Jubileumi jutalom

Úgy tájékoztattak, hogy a jelenleg köztársasági Elnök aláírása alatt lévő kormánytisztviselői törvényben a jubileumi jutalomra vonatkozó rész alapján újra kell számítani a jutalomhoz szükséges szolgálati időt és kizárólag "az e törvény és a Ktv . hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött időt" számolják be. Így akinek július után jár a jubileumi jutalom, csak akkor kaphatja meg, ha végig Ktv hatálya alá tartozott. Nekem júliusban kellene a 35 évest kapni, de ha át kell számolni akkor pár évet csúszik, mert volt Mt-s munkaviszonyom is. Szeretném tudni jól értelmezik-e az új törvényt!

 

Köszönöm a választ! :)

Kedves Tiger!
Azt szeretném megérdeklődni, hogy 2017-ben meglesz a 40 éves munkaviszonyom, de ebből 183 nap nem az oktatásban eltöltött idő. Az iskolában 1978. augusztus 16-tól dolgozom. Az érdekelne, hogy a 40 éves jubileumi jutalomra jogosult vagyok-e. 30 évest kaptam, de 35 évest nálunk az iskolában nem fizetnek.
Előre is köszönöm a választ!

Nem a munkakör számít, hanem a közalkalmazotti jogviszony, de a 40 évnek napra pontosan meg kell lennie. Ha arról a 183 napról áthelyezéssel kerültél közalkalmazotti jogviszonyba, akkor az is közalkalmazottinak számít. Vagy, ha kéred a 40 éves jogosultság megléte miatt a felmentésedet, akkor elég a 35 év közalk. jv. is a jj-hoz.

KÖszönöm a gyors és korrekt választ!

Tisztelt Tiger!
Segítségét szeretném kérni, hogy jól tudjak dönteni. 1982 óta voltam közalkalmazott. Most iskolám egyházi fenntartásba kerül szept. 1-től, így megszakad a közalkalmazotti jogviszonyom. Ha 2017 szeptemberétől másik intézményben újra közalkalmazott lennék, akkor jogosult leszek-e 2022-ben a 40 éves jubileumi jutalomra??? Mi ilyenkor a mérvadó? Csak más településen tudnék közalkalmazotti állást kapni, de inkább bevállalom, ha ez az ára.
Várom válaszát! Kérem segítsen! T. : Manka
Köszönöm válaszát! Tisztelettel: Manka

25 éves jubileumi jutalmamat az előző munkahelyemen nem kaptam meg ( önkormányzati óvoda )2002-ben, jelenleg újra közalkalmazott vagyok kérhetem az új mukáltatomtól ami szintén önkormányzati óvoda a ki nem fizetett jubileumi jutalmat?

Kedves Tiger!
A határozat alapján 2017. július 15-én lesz meg a 40 év szolgálati időm. Szeretném igénybe venni a nők kedvezményes 40 évét. De ahány munkaügyi jogászt, jogtanácsost, ügyvédet kérdeztem eddig, mindenki másként értelmezte esetemet, ami számukra sem egyszerű.
Első munkahely vállalat 2 év, második 28 év oktatási intézményben közalkalmazott, harmadik 10 év katolikus egyházi szociális intézmény, idősek otthona. Innen szeretnék elmenni a nők kedvezményes 40 évvel.
Közalkalmazotti bért, szociális ágazati és kiegészítő pótlékot kapunk.
Az intézmény, azaz idősek otthona állami normatívában és egyházi kiegészítő támogatásban részesül.
A Szervezeti és Működési Szabályzat semmilyen formában nem tér ki a jubileumi jutalomra. Kollektív Szerződés nincs, egyéb Szabályzatokban sem találtam eddig rá utalást a 10 évem alatt. 2017. március 1-én lenne meg a 38 év közalkalmazotti jogviszonyom. Munkáltatót nem kérdezhetem meg, új OKJ-s fiatalok jönnek-mennek, igazából ők sem értenek hozzá.
Kérdésem, hogy nekem, mint egyházi szociális intézmény idősek otthona dolgozójának jár-e jubileumi jutalom.

Kedves bozsa!
Az egyházi intézményekben foglalkoztatottak nem közalkalmazotti jogviszonyban vannak, hanem munkaviszonyban, ezért ez az időszak nem vehető figyelembe a jubileumi jutalomra jogosító időnél.
Hogy a munkabéred ugyanakkora mint a közalkalmazottaké, az nem jelenti azt, hogy közalkalmazott vagy. Nézd meg az átsorolásaidat, mindenhol munkaviszony szerepel.
Sajnos nem jár a jubileumi jutalom.

Kedves Tiger!
Interneten böngészve találtam rá az alábbiakra:
A szociális törvény alapján a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő, egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású szociális intézmény, illetve szolgáltató legalább a Kjt. 55-80. §-ában megállapított feltételeket köteles biztosítani a munkavállalók számára az előmeneteli és illetményrendszert illetően. A jubileumi jutalomról a Kjt. 78. §-a rendelkezik, így azt a költségvetési támogatásban részesülő munkáltató is köteles alkalmazni.
A Szoctv. arról nem rendelkezik, mit kell figyelembe venni jogszerző időként. Megítélésünk szerint abba be kell számítani a fentiekben részletezett jogviszonyokat (így a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt stb.), valamint a fennálló munkaviszony tartamát is.

A 25, 30 és 40 éves jubileumi jutalom azon a napon jár, amelyen az egyházi vagy egyéb nem állami fenntartású szociális intézmény, illetve szolgáltató dolgozója figyelembe vehető jogviszonyainak tartama eléri a 25, 30 vagy 40 évet.
Megítélésünk szerint megfelelően alkalmazni kell azon szabályt is, hogy – amennyiben a munkavállaló nyugdíjasnak minősül – a munkaviszony munkáltató általi felmondással való megszüntetése esetén a megszűnés évében esedékes jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni
A kedvezményes jubileumi jutalom viszont szűkebb esetkörben jár. Az Mt. hatálya alatt ugyanis nincs olyan szabály, amely alapján a nők negyven éves nyugdíjjogosultságára tekintettel a munkaviszonyt kötelezően meg kellene szüntetni a munkavállaló kérelmére, a Kjt. e szabálya nem alkalmazható.

Járhat viszont a kedvezményes jubileumi jutalom annak, aki nyugdíjasnak minősül az Mt. alapján (ld. fentebb). Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy nyugellátásra a dolgozó mindaddig nem jogosult, amíg biztosítással járó jogviszonya (munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony stb.) fennáll. Nem minősül nyugdíjasnak a 40 év jogosultsági időt megszerzett nő sem, míg munkaviszonya fennáll és nyugdíját nem állapították meg.

A Szoctv. idézett rendelkezésének célja, hogy a nem állami fenntartású intézményekben foglalkoztatottak ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe, mint a közalkalmazottak. A törvény előírja, hogy az illetményrendszerre vonatkozóan (így a jubileumi jutalomra vonatkozóan is) legalább olyan feltételeket kell biztosítani, mint a Kjt. 55-80. §-ban foglaltak. A Kjt.-ben meghatározottak tehát csak a minimumot jelentik, azoktól a munkavállaló javára el lehet térni. A jubileumi jutalomhoz kapcsolódó, a Kjt.-hez hasonló vagy kedvezőbb szabályokat célszerű az egyes munkáltatóknál kollektív szerződésben meghatározni.

(2015. április 26.; Dr. Schnider Marianna munkajogi szakjogász, SzMDSz érdekvédelmi alelnök)

Jubileumi jutalom szempontjából a következő időket kell közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek tekinteni:
a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt (ilyennek minősül minden olyan, 1992. július 1-jén már fennállt és olyan munkáltatónál töltött munkaviszony is, amely munkáltató a Kjt. hatálya alá került, valamint minden ilyen munkáltatónál 1992. július 1-je után létesített és eltöltött jogviszony is).

Köszönöm az előzőekben feltett kérdésemre a gyors választ.

Aki keres az talál! 2015. jan. 1-én lépett életbe a 94/L.§(4)kiegészítése. Csak az a baj, hogy nem nevezi meg a jogszerző időt, emiatt lesöpörhetnek. Próbáld meg!

Közalkalmazotti jogviszonyom 1977.január 06-án kezdődött, majd az egyház vette át az iskolát 2012-ben. Jár-e a jubileumi jutalom 2017. január 06-án aktív dolgozóként?
Válaszát előre is köszönöm!

Közalkalmazotti jogviszonyom 1977.január 06-án kezdődött, majd az egyház vette át az iskolát 4 évvel ezelőtt. Jár-e a jubileumi jutalom 2017. január 06-án aktív dolgozóként?

Tisztelt Szakértő!
1982 óta voltam közalkalmazott. Most iskolám egyházi fenntartásba kerül szept. 1-től, így megszakad a közalkalmazotti jogviszonyom. Ha 2017 szeptemberétől másik intézményben újra közalkalmazott lennék, akkor jogosult leszek-e 2022-ben a 40 éves jubileumi jutalomra???
Köszönöm válaszát! Tisztelettel: Manka

Mire fel, az a sok jubileumi jutalom? Az igazi közszolgák azok, akik másokért dolgoznak. Nem azok, akik csak a pénzüket tartják fontosnak!
Az ápolási díjon lévők juttatását kellene radikálisan felemelni! Illetve azoknak is díjazást adni, akik nem fekvő beteget ápolnak, gondoznak. Ők ugyanis még csak pár ft-ot sem kapnak a munkájukért.
Ezek az idős betegeket ápoló családtagok! Ők az igazi közszolgák!
Nekik kellene fizetést kapniuk. És végre elismerést az ország vezetői részéről!

Tisztelt Tiger Szeretném tudni hogy az egészségügyi közalkalmazottként 1982 január 20 óta egy kórházban mint varrónő dolgozom A munka viszonyom folyamatos szeretnék elmenni 40 éves nyugdíjba ami már 2015 március 26 óta meg van De azt mondják hogy így nem jár az előre hozott jubileumi pénz amit én úgy értelmeztem hogy ha ledolgozom a 35 évet akkor a 40 éves jubileumi pénzt előre hozzák és ki kell fizetni felmentési időt sem biztosítanak mondván hogy az előre hozott nyugdíjasnak nem jár egy hónappal előtte adjam be a felmondásomat SZERETNÉM TUDNI MI EBBŐL A TÖRVÉNYES AZT MONDJÁK HOGY AZ INTÉZMÉNYNEK NINCS ERRE PÉNZE KÖSZÖNÖM A VÁLASZT ELŐRE IS

1. Biztos, hogy ez a 40 év jogosultsági idő, és nem szolgálati idő? 1982 előtt is dolgoztál valahol?
2. Nem szervezték ki a munkakörödet? Pl. A kórházakban a takarítást a legtöbb helyen kiszervezték takarítócégeknek, és a takarítok nem közalkalmazottak. Esetleg nem valami magán eg. intézményben dolgozol? Nézd meg az utolsó átsorolásodat, rajta van-e a közalkalmazott kifejezés.
Bocsánat, de mielőtt válaszolok ezeket biztosan kell tudnom.

Tisztelt Tiger A nyugdij intézet számitása szerint 2016 március ban volt meg a 40 éves munkaviszonyom az országos onkológiai intézetben folyamatosan dolgozom közalkalmazott ként 1982 január 20 óta meg kaptam a 25 30 éves jubileumi pénzem is és most is köz alkalmazott ként vagyok besorolva Úgy tudom ha ledolgozom a 35 évet folyamatosan és elmegyek a 40 éves nyugdíjba akkor előre hozzák a 40 éves jubileumi pénz kifizetését a munkaügyön azt mondják hogy ehhez nem jár a jubileumi pénz mivel én kérem hogy elmehessek nyugdíjba és nem a koros nyugdíjba mennék mert ők nem küldenek el Meg kérdeztem hogy mikor adjam be a felmondásomat azt mondták hogy egy hónappal előtte hogy szeretnék elmenni Köszönöm a választ

Át akarnak verni. Ha egy kicsit lejjebb olvasol ott a válasz neked is. "Már 35 év után jár, csak a" tiger "2016 ápr 5 - 22:24 " hozzászólásomat olvasd el. Jár a jubileumi jutalom is, és a 8 hónap felmentési idő, ebből 4 hónapra felmentenek a munkavégzés alól. Ez nem adható, hanem kötelesek megadni a kjt. alapján. Ha te mondasz le, akkor 2 hónap a lemondási idő. Az 1 hónapos felmondás a munkaviszonyban alkalmazottakra vonatkozik, ezért zavaró amit mondtak neked.
Nagyon fontos, hogy a kjt. 30. (4)-re hivatkozva kérd a felmentésedet a közalkalmazotti jogviszony alól, idézd is be, és a jubileumi jutalommal kapcsolatos 78. § (4)-t is idézd be a felmentési kérelembe.
A felmentési idő is jogszerző, tehát te már nyugodtan kérhetnéd a felmentésedet, a 8 hónapot visszaszámolva. A nyugdíjbiztosító határozatával kell igazolni, hogy valóban megvan-e a 40 év jogosultsági idő.
Egy fontos dologra ügyelj! Ne csak a 40 éves munkában töltött időt figyeld, hanem a szolgálati időt is, hogy a kerek éved meglegyen, ez 2%-t jelent neked a nyugdíjnál. Sajnos előfordul, hogy csak a 40 évre koncentrálnak, és 1-2 hét, hiányzik egy újabb szolgálati évhez. Sok sikert, ügyes légy!

Októberben leszek 20 éve közférában dolgozó. De nem kapom meg a jubileumi jutalmat csak félévvel később.A 20 év alatt voltam táppénzen a várandósságaim idején. Fél évet csúszik a jubileumi jutalom pedig 2*9 hónapot voltam táppénzen + a betegségek idején. Tehát nekem nem jön ki a félév, hiszen a kettő terhesség az 2*9 hónap. Válaszokat köszönöm.

Kedves Anita! Azt szeretném kérdezni, hogy hol dolgozol ahol 20 éves munkaviszonyra is fizetnek jutalmat? "Jubileumi jutalom a huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jár." Mi sem kaptunk a kolléganőmmel.

Kedves Tiger!

1981.szeptember 01-től dolgoztam 1991.február 28-ig az egyik állami gazdaságban. Utána 8 hónapig munkanélküli voltam. 1991.november 01-től dolgozom folyamatosan köztisztviselőként, majd kormánytisztviselőként.2006-ban megkaptam a 25 éves jubileumi jutalmamat.Azóta több törvényi változás is történt,amit azóta is ere fognak.
Kérdésem a következő: 2011-ben miét nem nem kaptam meg a 30 évest és most 2016 novemberében sem fogom megkapni a 35 évest pedig a közszolgálati jogviszonyban töltött időt elismerték.

40 év munkaviszonnyal 2016. 12.23. nyugdíjba megyek . szeretném tudni hogy a felmentési idő alatt jár e fizetés emelés? 2016.08 24-vel kezdem a felmentésemet. szeptembertől fizetés emelés jár e nekem ? 40 évet egészségügyben töltöttem

Jubileumi jutalommal kapcsolatosan szeretnék kérdezni: az az időszak, amit iskolánál munkaviszonyban, mint szerződéses tanár töltöttem beleszámít-e a jubileumi jutalomra jogosító évekbe? Szerződéses tanárként még csak képesítés nélkül dolgoztam, nem volt meg a kinevezéshez szükséges iskolai végzettségem sem, ez a tény gyakorol-e valamilyen befolyást a jubileumi jutalom időszakára?
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Zsuzsi

Tisztelt Tiger!

1971-től 1982-ig munkaviszonyban dolgoztam fizikai munkás munkakörben. 1982-től 1992. márciusáig folyamatosan pedagógusi munkakörben dolgoztam, ahonnan áthelyezéssel polgármesteri hivatali ügyintézői munkakörbe kerültem. Ettől kezdve 2013. január 1-ig folyamatosan köztisztviselőként dolgoztam. Jogviszonyom 2013. január 1-jén kormánytisztviselői jogviszonnyá alakult, jelenleg is ilyen státuszban dolgozom. Jogviszonyom 2016. július 1-jén várhatóan átalakul az új törvény szerinti állami tisztviselői jogviszonnyá. Számításom szerint 2016. év végén betöltöm a 45 éves munkaviszonyt (szolgálati viszonyt).

Kérdésem: Az új törvény szerinti elismerés (jubileumi jutalom) számításánál valamennyi munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött időt figyelembe kell venni, és ennek megfelelően megillet a 45 év állami szolgálati jogviszonyban töltött idő utáni elismerés, vagy van valamilyen bújtatott szabály, amely miatt ez mégsem jár részemre?

Köszönettel: Gyuri

Kedves Tiger!
2017. június 03-án lesz meg a 40 év szolgálati időm és akkor szeretnék elmenni nyugdíjba. 1977. augusztus 31-től 1984. december 31-ig a BAKONY Füszért-nél dolgoztam, 1985. január 01-től dolgozom a Közigazgatóságban (TB, MEP, NAV) jelenleg a Kormányhivatalnál vagyok kormányzati tisztviselő. A NAV törvényben a következő áll: "31. § (3) c) a 35 év kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött idő után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító idejéből 2 év vagy ennél kevesebb van hátra,"
A 2011. évi CXCIX törvény 150 § (3)-ben ilyen "kedvezményt" nem találok. A kérdésem, nekem akkor 2020. január 01-ig kellene ahhoz dolgoznom, hogy a 35 éves jubileumi jutalmat megkapjam, nem elengedő a közigazgatásban eltöltött 33 év? Válaszodat előre is köszönöm. Éva

A 35 éves jj-t akkor kapod meg, amikor betöltöd a 35 év közszférában eltöltött szolgálatot.
"150. § (1) A kormánytisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes."

Köszönöm szépen, én is így gondoltam, csak reménykedtem 1 kicsit.

Kedves Tiger! 1957.18.17-én születtem.1977.08.01-től vagyok óvónő,folyamatos munkaviszonyban./a főiskolát nappali tagozaton végeztem / A nyugdíjbiztosítónál kiszámolták hogy 2017.04.24-től nyugdíjba mehetek.Élni szeretnék ezzel a lehetőséggel de nem szeretnék lemondani a 40 éves jubileumi jutalomról.Közalkalmazotti jogviszonyomban ugyanis csak 2017.08.01-én lenne meg a 40 év.Ismerőseim körében a vezetők kitolták a felmentési időt, a dolgozóiknak hogy a a felmentési idő végére érjék el a közalkalmazotti 40 évet mert szerintük csak akkor kaphatják meg a jubileumi jutalmat.Én ugy tudom hogy az már 37 év után jár.Ön mit gondol? Elmehetek-e a nyugdíjbiztosító által kiszámolt időben azaz 2017.04.24-én ugy hogy megkapjam a 40 éves jubileumi jutalmat.köszönöm!

Már 35 év után jár, csak a kjt. 30. § (4)-re hivatkozva kérjed a felmentésedet.
kjt.30.§
"(4) A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.
(5) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni."
kjt.78.§
"(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a 25. § (2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezés vagy g) pont ga) alpontja szerinti rendkívüli felmentés kivételével - megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont] vagy felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor, továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni."

kedves Tiger! Köszönöm szépen a válaszod!Még csak annyit kérdeznék,hogy egy önkormányzat módosíthat ezen a törvényen?Hozhat olyan rendelkezést ami az említett kifizetést olyan feltételhez köthetné hogy be kell tölteni a 40 évet és csak azután fizethető ki?mert olyat is hallottam,hogy azért kell betölteni a 40 évet mert kedvezményes nyugdíjat veszek igénybe./nők 40 /Üdv.!

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!