Iskolatitkárok

Csak a pedagógusokról beszélnek, de mi lesz az iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek fizetésével? Ők maradnak a régi tábla szerint? Mi nem pedagógusok vagyunk, de ott dolgozunk közöttük.

2016-ban, év végén kérdeztem a Szakszervezetis kollégát, hogy lesz-e valami a 7+3%-ból, mert akkor már hallottuk, hogy emelik a minimált és a g. bérminimumot. Megtaláltam azt a bizonyos rendeletet, (amit ide is feltettem részletként) és elküldtem az illetékes kollégának. Ő leinformálta, hogy jogilag ez a rendelet rendben van-e és a Szakszervezetet is megkérdezte. A lényeg, hogy igen kapnunk kellene a minimálra ill. a g. bérminimumra és nem padig az alapra.

Szerintem hagyják teljesen összecsúszni a bértáblát,a 10-en 20 éve dolgozók vagy elmennek máshová,vagy maradnak minimálon,és még megvárják,hogy kifussanak a nyigdíj közeliek,az üres helyekre felvesznek majd diploma nélküli fiatalokat,akik majd ennek is örülni fognak,na meg jön a közfoglalkoztatottak tömege.Ha megnézitek a frissen feltett iskolatitkári stb. állásokat,már sehol nem írják,hogy főiskolai diploma előny.Magyarán én ezt úgy értelmezem,hogy nem ér a tudás,évek semmit,előnyben a friss érettségizettek.A bértábla nem csak most csúszott össze,csak akkor még a technikaiakat érintette,most az oktatást közvetlen dolgozóit is érinti.Akkor sem foglalkozott senki vele,most sem nagyon fognak.A 7+3%-os emeléssel,diplomával 12 évvel is az összecsúszott kategóriában leszek!

Sziasztok! Érdeklődni szeretnék erről a 7+3%-os béremelésről. Az alapilletményre vagy a garantált bérminimumra kell rászámolni? HA az alapilletményre, akkor kaptunk megint egy jó nagy pofont a felsőbb szervektől! Én úgy tudtam, hogy a garantált bérminimumra kell rátenni, de nálunk az alapilletményre akarják. Aki tud válaszoljon. Köszi. Egy óvodai dolgozó

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

32/A. §173 (1)174 A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka.
(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.

235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 28. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1-10. §1
11. § (1)2
(2) Az Ép.r. 10/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre. Ettől eltérően, a kötelező minősítés esetén a rögzítést
a) a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy
b) a közalkalmazotti besorolás alól a pedagógus besorolás hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában
is végre kell hajtani. A rögzítés megtörténtéről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap.”
(3)3
12-27. §4
28. § Az Ép.r. 13. alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka.
(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.”
29-36. §5
37. § Az Ép.r.
1-16.6
17. 36. § (6) bekezdés b) pontjában az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet” szövegrész helyébe az „Eszterházy Károly Egyetem”,
18. 36/A. § (1) bekezdés e) pontjában az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet” szövegrész helyébe az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vagy az Eszterházy Károly Egyetem”,
19.7
szöveg lép.
38. §8
39. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 11. § (2) bekezdése, a 28. §, valamint a 37. § 17-18. pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

Az alapilletményre kell rászámolni. A 7% 11287.5 a 3% 16125.

Sziasztok!
2 kérdésem lenne ha van valaki segítsen? Köszönöm!
1. a technikai dolgozókat miért kell közalkalmazottként foglalkoztatni sokkal rosszabul jár!
2. A bértábla alapján ők semmit nem kapnak ! Miért?
Azért dolgoznak legtöbben ott mert nincs más lehetőségük!!
50 éves fejjel 26 nap szabadság és 73. 000 fizetés ! Menekülnék de hova???

Külföldre! Ott még viszonylag jól megfizetik a takarítást is. Most ment el egy iskolatitkár ismerősöm 25 év munkaviszony után, hasonló bérrel, mint iskolatitkár, Svájcba, takarítani! Jól érzi magát, megbecsülik és jól keres! Ismeretséget kell szerezni, akik segítenek.

Kedves Mindenki!

Túl nagy a csend a NOKS dolgozóknak beígért 7+3 %-os béremelés körül. Tud valaki valamit ezzel kapcsolatban??? Ha igen legyen szíves leírni, mert gyakorlatilag a tankerületünk ezidáig semmilyen információt nem adott, állást nem foglal... sajna.

Ez engem is érdekelne!
Tartok tőle, hogy főiskolai végzettséggel és 16 évnyi munkaviszonnyal minimálbéres leszek :(

Az leszel, én F10 kategóriában /mérnök informatikus rendszergazda egy egyetemen/ 165 bruttó Ft/hó az éhenhaláspénz. Ez 4 ezerrel több mint a szakmunkás minimálbér. Ja és azt a erzsébet izét sem kaptuk meg decemberben. Vicc az egész, azt várom hogy kirúgjanak már végre. Mivel egyedül vagyok informatikus több száz gépre és a szerverekre előre röhögök.

a lényeg, hogy Magyarország erősödik, és megbecsüli a szakmunkásokat....
Őket igen és nem is sajnálom tőlük, csak felháborítónak tartom, hogy a diplomával rendelkezőket egy kalap alá veszi a szakmunkásokkal. A felelősség nem ugyanaz, de a fizetés igen... Minősíthetetlen ez a felfogás.

Egy kis segítséget szeretnék kérni a bértábla értelmezésében.
Jelentkeztem egy iskolatitkári állásra,középfokú végzettséggel. Jelenleg nekem 24 éves munkaviszonyom van. De. Ha jól értelmezem, akkor hiába van ennyi munkaviszonyom a 0-ról kell számítani mindent. Vagy is gyakorlatilag a garantált bérminimumért lehet elvállalni a munkát?
Válaszokat előre is köszönöm!

A jogszabály kimondja, hogy azt az időszakot kell figyelembe venni a fizetési fokozatának megállapításánál, amikor közalkalmazottként dolgozott és az 1992. júl. 1-ét megelőző időszakot, illetve azon munkaviszonyokat, amikor már rendelkezett azzal a végzettséggel, mellyel a jelenlegi munkahelyén alkalmazták. Ez a szabadság megállapításánál lényeges , viszont a fizetésnél nem. A közalkalmazotti bértábla alapján középfokú végzettséggel annyi fizetést kap, mint egy pályakezdő, tehát garantált bérminimumot.

Ha valaki tud segitsen: Iskolatitkár vagyok főiskolai végzettséggel 2015 évben megkaptam a pedagógusi bért, 2016-ban elvégeztem a mesterképzést, igy egyetemi diplomával rendelkezek, a jelenlegi bértábla szerint milyen bérnövekedést kaphatok, hol találom meg az erre vonatkozó törvényt, rendelkezéseket, bértáblázatot. Ha valaki tud segitséget nyujtani megköszönöm. 9 éve vagyok közalkalmazott. Üdv Erzsébet

Szia, a szorzód kell változzon:
Az illetményalap a vetítési alap
- 174,5 százaléka alapfokozat esetén,
- 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.

Oktatási intézményben dolgozo takaritok ,egyenlö mmunkat végeznek külömbözö bérért.Akinek van valamilyen szakképzetsége az garantált bérminimumot kap.Akinek nincs az minimálbért.A takaritáshoz alapfoku iskolai végzettség kell.

Kedves Tiger! Kérlek segíts értelmezni a módosult 326-os kormányrendeletet. Én pedagógiai asszisztens vagyok és pedagógus végzettségem lesz hamarosan. A jelenlegi besorolásom F/8. A ped/I. kategóriában én gyakornok leszek vagy a 8-as kategóriába sorolnak? A munkáltatóm azt mondta, hogy gyakornoki státuszba kerülök. Én úgy értelmezem a rendeletet, hogy nem. Kinek lesz igaza? Köszönöm a segítséget!

Sajnos a főnöködnek lesz igaza!
Az utolsó 2 bekezdésben van a lényeg.
"2. § * (1) * A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában a kinevezésben, munkaszerződésben két év gyakornoki idő kikötése kötelező.
6. §
(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.
(3a) * A (3) bekezdésben foglalt rendelkezés a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltőkre nem alkalmazható.

13.§
(3) Ha a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy a jogviszonya fennállása alatt szerez pedagógus szakképzettséget, őt a szakképzettség igazolását követő hónap első napjától Gyakornok fokozatba kell sorolni azzal, hogy munkabére, illetménye ezzel összefüggésben nem csökkenthető.
"

Kedves Tiger! :) Köszönöm, hogy segítettél. Ha így lesz, el kell fogadnom.
Csak azt nem értem, hogy ha gyakornok kategóriába kerülök, akkor hová fognak tűnni a ledolgozott éveim. Pl. a közelgő 25 éves jubileumi jutalomnál, amire jogosult leszek. Arra gondolok még, hogy ha már megszereztem a pedagógus végzettséget és másik munkahelyre megyek dolgozni - ahol figyelembe veszik - akkor más besorolásba kerülnék ugyanilyen munkakörben? Mert nem a fennálló jogviszonyom ideje alatt szereztem meg? Írjon már valaki, aki hozzám hasonló helyzetben volt vagy van. Köszönöm!

Szia, mint ahogy Tiger idézte, NOKS munkakörben mindenhol gyakornok leszel, ha nincs 2 év pedagógus munkaviszonyod (gyakorlatod). Ha egyből több pénzt akarsz pedagógus munkakört kell betöltened, mert ott lehetsz PED1 egyből a munkaéveid miatt.

2 év pedagógusi szakmai gyakorlat után pedig már bárhol PED1-re leszel jogosult.

Kedves Zumba! Köszönöm szépen a hozzászólásodat. :)

Még van egy kis reménysugár. Majd részletesen beírom.
Tiger

Kedves Tiger!
Kíváncsian és türelmesen várom a reménysugarat!
Köszönöm!

Okfejtésem a "fokozat" szó kétféle értelmezésén alapul. Mást jelent a kjt.-ben és a köznevelési tv.-ben. A kjt-ben a 3 évenkénti (függőleges) ugrást jelenti, a köznev. tv.-ben a (vizszintes) minősítéshez kötött ugrást. Gyakornok-Ped1-Ped2, stb.
"2. § * (1) * A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett."
Szerintem itt (idézetben) a kjt. szerinti fokozatról van szó, hiszen hogy a fenébe szerzett volna ped1, ped2, stb. fokozatot 2 évnél kevesebb gyakorlattal akárki is előtte bárhol.
Akire pedig most alkalmazzák a pedagógus bértáblát, az eddig a kjt. szerint volt besorolva, ( vagy nem volt még közalkalmazott, ezért új besorolás.)
"valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett."
Rád a 13. § (3) vonatkozik, és korábban már jogosultságot szereztél a kjt. 8. fizetési fokozatába, hisz oda voltál besorolva, ezért annak ellenére, hogy nincs meg a 2 évnyi ped. gyakorlatod, nem a gyakornokiba kell besorolni téged.

Remélem érthető, amit leírtam.

Kedves Tiger! Igen, értem a leírtakat. Jobban is érzem magam tőlük. Köszönöm, hogy megkerested nekem az ide vágó részeket. Remélem, a munkáltatóm is így látja majd! Még van egy kis időm, de már előre érdeklődtem. Még egyszer köszönöm szépen az információkat!

Azért az előbbi okfejtésemet könnyen le lehet söpörni a 13.§ (3)-mal.
Arról semmit nem írtál, hogy a 8-as fokozat az mind közalkalmazotti jogviszony, vagy egy része olyan munkaviszony, amelyet a besorolásnál figyelembe lehetett venni.
Ha érettségi volt a besorolásod alapja, akkor az érettségi megszerzése utáni munkaviszonyok is be lettek számítva a besorolásba.
Ha meglesz a diplomád, akkor csak az igazi közalkalmazotti jogviszonyok számítanak, a munkaviszony ideje nem, mert nem lesz olyan munkaviszonyod, amely a diploma megszerzése óta keletkezett. Kérdés mióta vagy közalkalmazott? Ha eddig a C8-ba voltál, lehet, hogy csak az F2-be kerülsz.
A másik. Azért ott van az is, hogy a NOKS-nál nem lehet figyelembe venni szakmai gyakorlatként a nem ped. jogviszonyokat.
Szóval nem olyan egyszerű. Én kérnék a te helyedben állásfoglalást az OH-tól. Lehet, hogy csak 1 hónap múlva, de fognak válaszolni.

Kedves Tiger!
Most vagyok F/8-as kategóriában, nem pedagógus diplomával. Januárban már F/9-be lépek és ez mind közalkalmazotti jogviszony.:)
Köszönöm a tanácsot az állásfoglalást illetően.
Üdvözlettel: Hajnalka

Oktató- nevelő munkát segítők bére....és mi ez a 7+3 % ? nekem nem jár , én F9- be túl vagyok fizetve .....szánalmas, nevetséges......és már 15 éve ez van...

2017. január 1-től hatályos:
32/A. §163 (1) A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka.
(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.

Meg tudja nekem ezt valaki magyarázni, hogyan is kell gondolkodni?

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!