Iskolatitkárok

Csak a pedagógusokról beszélnek, de mi lesz az iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek fizetésével? Ők maradnak a régi tábla szerint? Mi nem pedagógusok vagyunk, de ott dolgozunk közöttük.

Sajnos a főnöködnek lesz igaza!
Az utolsó 2 bekezdésben van a lényeg.
"2. § * (1) * A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, vagy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés esedékességének időpontjában a kinevezésben, munkaszerződésben két év gyakornoki idő kikötése kötelező.
6. §
(3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.
(3a) * A (3) bekezdésben foglalt rendelkezés a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltőkre nem alkalmazható.

13.§
(3) Ha a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy a jogviszonya fennállása alatt szerez pedagógus szakképzettséget, őt a szakképzettség igazolását követő hónap első napjától Gyakornok fokozatba kell sorolni azzal, hogy munkabére, illetménye ezzel összefüggésben nem csökkenthető.
"

Kedves Tiger! :) Köszönöm, hogy segítettél. Ha így lesz, el kell fogadnom.
Csak azt nem értem, hogy ha gyakornok kategóriába kerülök, akkor hová fognak tűnni a ledolgozott éveim. Pl. a közelgő 25 éves jubileumi jutalomnál, amire jogosult leszek. Arra gondolok még, hogy ha már megszereztem a pedagógus végzettséget és másik munkahelyre megyek dolgozni - ahol figyelembe veszik - akkor más besorolásba kerülnék ugyanilyen munkakörben? Mert nem a fennálló jogviszonyom ideje alatt szereztem meg? Írjon már valaki, aki hozzám hasonló helyzetben volt vagy van. Köszönöm!

Szia, mint ahogy Tiger idézte, NOKS munkakörben mindenhol gyakornok leszel, ha nincs 2 év pedagógus munkaviszonyod (gyakorlatod). Ha egyből több pénzt akarsz pedagógus munkakört kell betöltened, mert ott lehetsz PED1 egyből a munkaéveid miatt.

2 év pedagógusi szakmai gyakorlat után pedig már bárhol PED1-re leszel jogosult.

Kedves Zumba! Köszönöm szépen a hozzászólásodat. :)

Még van egy kis reménysugár. Majd részletesen beírom.
Tiger

Kedves Tiger!
Kíváncsian és türelmesen várom a reménysugarat!
Köszönöm!

Okfejtésem a "fokozat" szó kétféle értelmezésén alapul. Mást jelent a kjt.-ben és a köznevelési tv.-ben. A kjt-ben a 3 évenkénti (függőleges) ugrást jelenti, a köznev. tv.-ben a (vizszintes) minősítéshez kötött ugrást. Gyakornok-Ped1-Ped2, stb.
"2. § * (1) * A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett."
Szerintem itt (idézetben) a kjt. szerinti fokozatról van szó, hiszen hogy a fenébe szerzett volna ped1, ped2, stb. fokozatot 2 évnél kevesebb gyakorlattal akárki is előtte bárhol.
Akire pedig most alkalmazzák a pedagógus bértáblát, az eddig a kjt. szerint volt besorolva, ( vagy nem volt még közalkalmazott, ezért új besorolás.)
"valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni, kivéve abban az esetben, ha korábban már ennél magasabb fokozatba való besorolásra jogosultságot szerzett."
Rád a 13. § (3) vonatkozik, és korábban már jogosultságot szereztél a kjt. 8. fizetési fokozatába, hisz oda voltál besorolva, ezért annak ellenére, hogy nincs meg a 2 évnyi ped. gyakorlatod, nem a gyakornokiba kell besorolni téged.

Remélem érthető, amit leírtam.

Kedves Tiger! Igen, értem a leírtakat. Jobban is érzem magam tőlük. Köszönöm, hogy megkerested nekem az ide vágó részeket. Remélem, a munkáltatóm is így látja majd! Még van egy kis időm, de már előre érdeklődtem. Még egyszer köszönöm szépen az információkat!

Azért az előbbi okfejtésemet könnyen le lehet söpörni a 13.§ (3)-mal.
Arról semmit nem írtál, hogy a 8-as fokozat az mind közalkalmazotti jogviszony, vagy egy része olyan munkaviszony, amelyet a besorolásnál figyelembe lehetett venni.
Ha érettségi volt a besorolásod alapja, akkor az érettségi megszerzése utáni munkaviszonyok is be lettek számítva a besorolásba.
Ha meglesz a diplomád, akkor csak az igazi közalkalmazotti jogviszonyok számítanak, a munkaviszony ideje nem, mert nem lesz olyan munkaviszonyod, amely a diploma megszerzése óta keletkezett. Kérdés mióta vagy közalkalmazott? Ha eddig a C8-ba voltál, lehet, hogy csak az F2-be kerülsz.
A másik. Azért ott van az is, hogy a NOKS-nál nem lehet figyelembe venni szakmai gyakorlatként a nem ped. jogviszonyokat.
Szóval nem olyan egyszerű. Én kérnék a te helyedben állásfoglalást az OH-tól. Lehet, hogy csak 1 hónap múlva, de fognak válaszolni.

Kedves Tiger!
Most vagyok F/8-as kategóriában, nem pedagógus diplomával. Januárban már F/9-be lépek és ez mind közalkalmazotti jogviszony.:)
Köszönöm a tanácsot az állásfoglalást illetően.
Üdvözlettel: Hajnalka

Oktató- nevelő munkát segítők bére....és mi ez a 7+3 % ? nekem nem jár , én F9- be túl vagyok fizetve .....szánalmas, nevetséges......és már 15 éve ez van...

2017. január 1-től hatályos:
32/A. §163 (1) A pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka.
(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.

Meg tudja nekem ezt valaki magyarázni, hogyan is kell gondolkodni?

Ezt szerintem senki sem érti :D, de félő, hogy a bérkompenzáció kivezetésre kerül, és így a 7+3 százalékos "béremeléssel" még sokan majd rosszul is járnak, elképzelhető, hogy kevesebb lesz a bérük, mint eddig. Ezért ez a furmányos megfogalmazás. Addig, amíg a közalkalmazotti bértábla soraihoz az A-E kategóriáig mindenkit minimálbéren tartanak, addig itt változás nem lesz. De elég szomorú és elkeserítő, hogy a pedagógus sorokon meghagyták az évek figyelembevételét. A bértábla alsó soraiban gyakorlatilag a 30-40 éve dolgozók éveinek száma egyszerűen megsemmisült.

"A-E kategóriáig mindenkit minimálbéren tartanak"
Az F és az E kategória felsőfokú végzettséget takar.
Tehát 25-30 évet dolgozik egy felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló a magyar államnak /közalkalmazottként/, hogy a szakmunkás minimálbért lehagyja.
F10 közalkalmazotti bérbesorolás 165ezer Ft/hó bruttó.
szakmunkás minimálbér = minimál szakmunkás
Ennyire szánalmas helyzet még a "mút" rendszerekben sem volt.
Ezt is sikerült elérni, gratula.

Sajnos egyet kell értenem veled, először örültem, aztán elolvastam az ide von.törv. és elképedtem... a felröppentett hírrel(béremelés 7+3 %) egy kis időre le csitították az embereket, aztán majd 2017.01.01-én jön a meglepi nagy 0 - A-E kategóriásoknak !

Pld ha én C10-ben vagyok , hogyan is alakul január 1-től az én béremelésem? A számítás menetét valaki le tudná vezetni?

Kedves A-D osztály közalkalmazottjai!

2017-ben a béremelés ezen kategóriáknál 7% lesz ami azt jelenti hogy nem 129.000 hanem 138.030 ft. A fennmaradó 3% béremelést az intézmény vezetője döntheti el hogy megadja vagy sem. Ha megadja ez esetben a fizetès bruttó 141 900 ft. Mindegy melyik kategória hanyadik fokozata, mert minden esetben csak a garantált bérminimumra való kiegészítés változik illetve csökken.

Besorolási fokozatom B 10 garantált illetményem 92283 ft amit kiegészitenek a minimálbérre nem a garantált bérminimumra. A 7 % százalékos emelést is csak a garantált bérre akarnak adni nem a minimálbérre , nagyon elszomoritó :(

E11-es kategóriában a tárgyhavi alapilletmény 116.590.-Ft.
Garantált bérminimumra való kiegészítés 12.410.-Ft. Ez 129.00.-Ft
Amit Ön ír, abban az esetben ez a 129.000.-Ft-os összeg változik 138.030.-Ft-ra.
Mennyi lesz a minimálbér?! Vagy ezzel az összeggel már át is fogjuk lépni a minimálbér összegét? Nem lesz kompenzáció ezáltal a 3.§ (2) bekezdés alapján? Jó lenne ezekre a kérdésekre is választ kapni, tisztán látni, mert nem egészen világos, és nem látható, hogy a nettó bérben valóban meg fog látszani ez a csekély béremelés, így 8 év csend után. Sajnos......

A bérminimumot 15 %-al emelték a garantált bérminimumot pedig 25 %-al,

tehát az A-B osztályba tartozók gatantált illetmény alapja, a bérminimumra azaz 129000-ra lesz kiegészítve
a garantált bérminimumra,B-E illetve F-G-H kategória néhány fokozata lesz egészítve 161.000 Fr-ra.

A minimálbér és a garantált bérminimum az egy más kategória. A 7+3 %-os béremelésnek látszania kell mind a bruttó illetve nettó bérben, mert ha ez nem így lesz, akkor tenni kell valamit, egy virtuális béremeléssel akarják kiszúrni megint az emberek szemét??? Ugyanannyit fog keresni egy takarítónő mint egy NOKS dolgozó továbbra is?

119927,5 E11-ben nem ennyi az gar. ill. alap?

Cikkekben az olvasható hogy a minimálbért?-garantált érmin? 26%-al emelik , tehát a garantált illetmény alapot növelik 7 %-al majd ami kijön azt kiegészítik a minimál-garantált bérminimumra?
Csináltam egy kis táblázatot, persze ez csak akkor helytálló ha a garantált illetmény alapot 7 %-al növelik..... és a ...... minimál bért és a garantált bérminimumot 26 %-al emelik tehát erre lesz kiegészítve az alapbér így ....bárszámfejtők hogyan látják? Nem jár ide senki aki jobban ért hozzá? Bocsánat az 1.sort nem írtam be... a 7%-al emelt alapokat...több táblázatból készítettem...

A B C D E F G H I J
1. 73830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 75122 83832 85129 86643 97849 135109 140646 145493 158777 175234
3. 76414 85274 86798 88757 100468 140004 145742 152422 167514 187633
4. 77706 86715 88885 90870 103801 144899 150838 159350 177390 200031
5. 78998 88157 90971 92983 107134 149795 155934 166278 188785 212430
6. 80290 89599 92849 95096 110467 154690 161030 174592 200181 224828
7. 81767 91247 94936 97421 114038 159585 166126 184984 211576 234747
8. 83243 93925 97022 100379 117609 165133 172920 195377 222972 245079
9. 84905 96602 99735 103549 121180 170681 181073 205769 232088 255412
10. 86566 99486 102656 106719 124751 178513 189567 216161 241205 265744
11. 88227 102370 105786 109889 128322 186346 198060 225168 250321 276076
12. 89888 105253 108915 113059 131179 194178 206553 234175 259438 286408
13. 91549 108137 112045 116229 134036 202011 215046 243182 270073 297980
14. 93210 111227 115175 119399 137369 209843 223539 252188 280709 309552

szóval ez egy nagy kesze-kuszaság lett, sajnos nem tudok excelt csatolni...

Kedves Mindenki!

Az volna a kérdésem, hogy akkor most 2017. januártól a nem oktató nevelő munkát segítő minimálbéresek és garantált bérminimumosok bére valóban 5%-al emelkedik-e vagy sem, valamint a nevelő oktató munkát segítőké pedig 7+3%-al? Ha ez így van, akkor a NOMKS-os dolgozók bére lefordítva a törvény erejénél fogva emelkedik egyrészt 5%-al, ezen felül pedig még 7+3%-al, tehát végeredményben fix 12 + adható 3 %-al?
Köszönöm szépen.

Honnan van ez az 5 %? Hol olvastad?

Tervezett minimálbér és garantált bérminimum emelés 5,1%.
Van más terv is, de azt a vállalkozási szférában szeretné megvalósíttatni a kormány.

Akkor a következő kérdésem: ki számít nevelő oktató munkát segítő (nem ped. végzettségű)-nek?
És ki az aki NEM nevelő oktató munkát segítő?
Amit írtatok, az 5.5,1 %-ról azt pontosan hol miben találtátok meg leírva? Törv.tervezet, törvény, korm. rendelet vagy kizárólag munkáltatói kiegészítés vagy mi ez?

Nehogy a garantált bérre adják a 7% ot és azt fogják kiegészíteni az épp aktuális garantált bérminimumra! Ezektől minden kitelik. Fujjj.

Pedig ez lesz, aztán lehet fújjolni......azt kellene végre észre vennie a sok NOKs dolgozónak, hogy csak papíron vagyunk közalkalmazottak a valóságban nem!!!! Az elmúlt évek során a közalkalmazotti szférában a rendőrök, ápolók, orvosok, önkormányzati alkalmazottak bérét rendezték, van ahol elég tisztességes mértékben. De a NOKs dolgozók szerintem életük végéig dolgozhatnak alamizsnáért. Szégyen, ami itt folyik.....

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!