Iskolatitkárok

Csak a pedagógusokról beszélnek, de mi lesz az iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek fizetésével? Ők maradnak a régi tábla szerint? Mi nem pedagógusok vagyunk, de ott dolgozunk közöttük.

A Pedagógusok Szakszervezetének
k ö z l e m é n y e
a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők januári béremeléséről
2017. január 1-jétől 10 (7+3) százalékos béremelést kapnak azok, akiket a
köznevelési intézményekben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatnak, de nem kerültek be a pedagógus életpálya-modellbe.
Azokról a „segítőkről” van tehát szó, akik nem rendelkeznek pedagógus
szakképzettséggel, szakképesítéssel. Ide tartoznak például az óvoda- és iskolatitkárok,
kollégiumi titkárok, a dajkák, gondozónők, laboránsok, pedagógiai felügyelők, pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensek, könyvtárosok, a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelők,
szabadidő-szervezők, rendszergazdák, úszómesterek.
1. A 7 százalékot mindenki egységesen megkapja, a 3 százalékot pedig a
munkáltató differenciáltan oszthatja szét. (A szétosztás kötelező, a differenciálás nem.)
2. Fontos tudni, hogy az említett 10 (7+3) százalékos emelés a garantált illetményre
kerül rá, vagy „rárakódik” a 2017. január 1-jétől megemelt garantált bérminimumra,
illetve minimálbérre. Az idei évtől a garantált bérminimum 161 000, a minimálbér pedig
127 500 Ft-ra nőtt. Ez jelenti az alapot a 7+3 százalékos béremeléshez azok számára, akiknek
az illetményét meg kell emelni a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegére.
Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert a Pedagógusok Szakszervezetéhez számos
telefonhívás, panasz érkezett: eszerint sok helyen nem tudják, mennyi pénzt kaphatnak
kézhez az érintett dolgozók februárban. Több önkormányzati fenntartású óvodában az terjedt
el, hogy a dajkákra nem vonatkozik a 7+3 százalékos emelés, nekik csak a garantált
bérminimum vagy a minimálbér megnövekedett összegére egészítik ki a fizetésüket. Holott a
kormány korábbi tájékoztatása és a vonatkozó kormányrendelet [326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet 32/A. §] szerint az említett kötelező és differenciált emelés fenntartótól függetlenül jár
az érintett közalkalmazottak részére!
3. Minden intézménynek meg kell kapnia a fenntartójától azt a központi
költségvetés által egyébként biztosított összeget, amellyel a béremelést végre tudja hajtani.
Vonatkozik ez természetesen az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákra is. Az illetmény
kötelező és differenciáltan adható emelése is határozatlan időre szól.
4. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága – amelynek tagja a Pedagógusok
Szakszervezete is – korábban azt kérte, mindenki, aki nem került be az életpályamodellbe,
kapjon egységesen 10+3 százalékos emelést. Sajnálatos módon azonban az
úgynevezett egyéb munkakörben foglalkoztatottak (pl. oktatástechnikusok, ügyviteli dolgozók,
könyvtáros asszisztensek, kisegítő dolgozók) kiesnek a 10 százalékos emelésből. A PSZ a
továbbiakban is mindent megtesz azért, hogy anyagi helyzetük javuljon.
További részletek találhatók a Pedagógusok Szakszervezete honlapjának
(www.pedagogusok.hu) zárt felületén a Tájékoztató a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról Második részében.
Budapest, 2017. január 23.
Pedagógusok Szakszervezet

http://www.pedagogusok.hu/blog/janu%C3%A1rt%C3%B3l-b%C3%A9remel%C3%A9st-kapnak-nevel%C5%91-%C3%A9s-oktat%C3%B3-munk%C3%A1t-k%C3%B6zvetlen%C3%BCl-seg%C3%ADt%C5%91k

OLVASNI KELL A PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET KÖZLEMÉNYÉT: NEKI KELL JELEZNI!!!

Mi ped.munkat segitok csak 2000 ft-ot kapunk nehez korulmenyek kozott vegzett munkaert jaro potlek cimen. Az ovonok 17712. Nem értjuk mi mert csak ennyit?

12 139-, Ft. jár.
Én azt is tudom miért adnak 2000-, Ft.-ot. Végig csináltam én is ezt a cirkuszt, ugyanis nem hagytam annyiban a dolgot. Sajnos a pénzügyesek sokszor hozzá nem értése okozza a problémát. Van ez az úgynevezett KIR rendszer, ahol az átsorolásokat csinálják. A rendszerben az van, hogy a közalkalmazottak pótlékainak számítási alapja 20 000-, Ft. A pénzügyesek, vagy éppen aki az átsorolást csinálja, sokszor úgy értelmezi, hogy akkor a 20 000-, ft.-nak kell a 10 %-át venni, de erről szó sincs. Leírtam,hogy mi alapján kell kiszámolni a 12 139-, Ft.-ot. Na ezt az összeget kell a 20 000 -ből kiszámolni. Tehát a pótlék alap60,7 %-a, ami12 140 Ft. Ennyi jár.

Pedagógiai szakképesítés nélküli dajkáknak, ped.asszisztenseknek a pótlékot a középfokú végzettséggel rendelkezőkre vonatkozó előírások szerint lehet meghatározni. (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet)
2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
(101.500 forintos minimálbér szerepel szorzóként "vetítési alap" néven)

a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén,
c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.

Számítása
101.500 *119,6 =121.394.-Ft
Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék alsó határa 10% felső határa 30% .
(Fenntartói döntés alapján lehet 10%-nál több, de az alsó határ kötelező.)
121.394.-Ft. *10% = 12.139.- Ft.

Némművelés-testnevelés szakos tanár vagyok, a TF-en elvégeztem a gyógytestnevelés szakot. 1957-ben születtem. Tehát 4+2 évet tanultam./A többi most nem érdekes/
Miért nem számít mesterfokozatnak a gyógytestnevelés. Ha a közelmúltban végeztem volna, az lenne? Vagy akkor sem? Tudja valaki miért van így?
Köszönöm
Gabriella

Én érdeklődnék, hogy valaki megkapta a +3%-ot?
Ma írtam alá a kinevezésemet és a garantált bérminimumra teszik rá a 7%-ot.
De a +3 elmaradt (gondolom) mint mindenki másnak :(
Szóval rajtunk spórolnak, hogy másnak több legyen...

Még a 7%-ot sem kaptam meg a márciusi fizetéssel sem.

Már átjött a januári hatalmas fizu.
Még a 7-et se.
Szakszervezet erre mit mond??? Semmit.

Béremelés
Tudod ki (nem regisztrált) 2017 feb 20 - 17:51
A Pedagógusok Szakszervezetének
k ö z l e m é n y e
a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők januári béremeléséről
2017. január 1-jétől 10 (7+3) százalékos béremelést kapnak azok, akiket a
köznevelési intézményekben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatnak, de nem kerültek be a pedagógus életpálya-modellbe.
Azokról a „segítőkről” van tehát szó, akik nem rendelkeznek pedagógus
szakképzettséggel, szakképesítéssel. Ide tartoznak például az óvoda- és iskolatitkárok,
kollégiumi titkárok, a dajkák, gondozónők, laboránsok, pedagógiai felügyelők, pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensek, könyvtárosok, a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelők,
szabadidő-szervezők, rendszergazdák, úszómesterek.
1. A 7 százalékot mindenki egységesen megkapja, a 3 százalékot pedig a
munkáltató differenciáltan oszthatja szét. (A szétosztás kötelező, a differenciálás nem.)
2. Fontos tudni, hogy az említett 10 (7+3) százalékos emelés a garantált illetményre
kerül rá, vagy „rárakódik” a 2017. január 1-jétől megemelt garantált bérminimumra,
illetve minimálbérre. Az idei évtől a garantált bérminimum 161 000, a minimálbér pedig
127 500 Ft-ra nőtt. Ez jelenti az alapot a 7+3 százalékos béremeléshez azok számára, akiknek
az illetményét meg kell emelni a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegére.
Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert a Pedagógusok Szakszervezetéhez számos
telefonhívás, panasz érkezett: eszerint sok helyen nem tudják, mennyi pénzt kaphatnak
kézhez az érintett dolgozók februárban. Több önkormányzati fenntartású óvodában az terjedt
el, hogy a dajkákra nem vonatkozik a 7+3 százalékos emelés, nekik csak a garantált
bérminimum vagy a minimálbér megnövekedett összegére egészítik ki a fizetésüket. Holott a
kormány korábbi tájékoztatása és a vonatkozó kormányrendelet [326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet 32/A. §] szerint az említett kötelező és differenciált emelés fenntartótól függetlenül jár
az érintett közalkalmazottak részére!
3. Minden intézménynek meg kell kapnia a fenntartójától azt a központi
költségvetés által egyébként biztosított összeget, amellyel a béremelést végre tudja hajtani.
Vonatkozik ez természetesen az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákra is. Az illetmény
kötelező és differenciáltan adható emelése is határozatlan időre szól.
4. A Pedagógusok Sztrájkbizottsága – amelynek tagja a Pedagógusok
Szakszervezete is – korábban azt kérte, mindenki, aki nem került be az életpályamodellbe,
kapjon egységesen 10+3 százalékos emelést. Sajnálatos módon azonban az
úgynevezett egyéb munkakörben foglalkoztatottak (pl. oktatástechnikusok, ügyviteli dolgozók,
könyvtáros asszisztensek, kisegítő dolgozók) kiesnek a 10 százalékos emelésből. A PSZ a
továbbiakban is mindent megtesz azért, hogy anyagi helyzetük javuljon.
További részletek találhatók a Pedagógusok Szakszervezete honlapjának
(www.pedagogusok.hu) zárt felületén a Tájékoztató a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról Második részében.
Budapest, 2017. január 23.
Pedagógusok Szakszervezet

http://www.pedagogusok.hu/blog/janu%C3%A1rt%C3%B3l-b%C3%A9remel%C3%A9st-kapnak-nevel%C5%91-%C3%A9s-oktat%C3%B3-munk%C3%A1t-k%C3%B6zvetlen%C3%BCl-seg%C3%ADt%C5%91k

7 se? milyen pozícióban? Mert én megkaptam... a 3% meg volt, nincs, illetve nem is volt és nem is lesz (!?!?)

Sziasztok!
Önkormányzati óvodánkban a NOKS dolgozók (Ped.diploma nélkül), egységesen csak a bérminimumra való kiegészítést kapják januártól, tehát br. 161000 Ft-t.
7+3%-os emelésről szó sincs.
Kinek jár pontosan? Adható, vagy kötelező, fenntartó, vagy az intézményvezető döntése?

Önkormányzati fenttartàsú óvoda. Sajnos megint elveszik a kicsik bérét. Szégyen hogy vannak olyan emberek akik ezt megteszik. Nem kaptuk meg a 7-et sem. Lehet pereskedni.

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Rendszergazda
Decemberi fizum bruttó 166835 és semmi más nem jött rá
Januári fizum bruttó 166835 és semmi más nem jött rá

Én is aláírtam a kinevezésemet és a garantált bérminimumban van a 16100 Ft feltüntetve és nem azon felül.Szerinted ki jár jobban?
Van valakinek infója ezzel kapcsolatban?
Kapott már valaki fizetési jegyzéket?

Az én kinevezésemben 161000 Ft az összes illetmény. A 7+3 %-os béremelés helyett pótlékról kaptam értesítést. Minden tankerületben más? Hogy lehet ez? Kitől függ? A jogszabály egyértelműen leírja, hogy béremelést kapnak a NOKS dolgozók, amit a garantált bérminimumra kell rátenni. Kihez lehet fordulni, hogy megoldódjon a helyzetünk és mindenki megkapja ezt a kicsi béremelést?

Munkaügyi bírósâg. Ők majd segitenek hogy megkapjuk a jogos bérünket. Volt màr rà pl.

Írd már le légyszíves a jogszabályt hol találom meg!
Azt amelyikben konkrétan le van írva a 7+3 !
Köszönöm

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A
32/A. §173 (1)174 A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka.
(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.

Eddig abban a tévhitben éltem, hogy én mint óvodai gazdasági ügyintéző (FEOR 3910) is részesülök a 7+3 százalékban, de most esett le, hogy nem tartozom a NOKS-ba és nem fogom megkapni az emelést. Teljes igazságtalanságnak érzem és amint lehet felmondok, pedig rengeteg munkát végzek és mint egyedüli irodás rengeteg feladatot látok el és a pedagógusok és dajkák kéréseivel is szó szerint közvetlenül segítem a nevelői munkát. Vezetem a KIR-t, mindenféle nyilvántartást, statisztikát, kaját rendelek, adózási és leltárügyekben is jelentősen érintett vagyok, készítem és fénymásolom a különböző gyermekekkel kapcsolatos formanyomtatványokat, szerkesztem az intézmény weboldalát stb... Erre kiderül, hogy a 20 dolgozó közül és egyedül nem részesülök lószarban sem. Tököm televan ezzel az egész rendszerrel, ráadásul a kemény 2900 forintos Erzsébet utalványt is eltörölték, kompenzásáról még semmit nem tudni... Összefogásra lenne szükség és valamilyen úton módon ki kellene harcolni, hogy mi is a Nevelési és Oktatási munkát közvetlenül segítők közé tartozhassunk...

A törvényhozókat 1-2 napra a helyemre szeretném ültetni és meglátná, hogy mennyit adminisztrálunk, mekkora a felelősségünk mint gazdaságisoknak!
Szerintem fogalmuk sincs az iskolákban folyó munkáról! A pedagógus kollégák nyugtatgatnak, hogy ne görcsöljek a NOKS-os kolléga béremelésén, de mit szóltak volna, ha a pedagógusok között is lett volna különbség, mármint béremelés szempontjából, ha nem mindenki részesült volna emelésben????? Akkor félreállt volna a szájuk. Véleményem szerint sokkal többet adminisztrálok, sokkal több a munkám, mint az iskolatitkárnak. Muszáj egy kézben tartani ezeket a feladatokat, mert máskülönben bonyodalmak lennének. Lehet, hogy esetleg le akarják építeni a gazdaságisokat??? Már erről is hallottam.Egyáltalán nem vagyok motivált, sőt egyre kevésbé van kedvem a munkát végezni, amit amúgy szerettem eddig....

Én is ideültetném a törvényhozókat. Nálunk annyiból más a helyzet, hogy 2013. január 1-vel megszüntették a gazdaságis státuszt. Az összes feladatot én kaptam, mint iskolatitkár. Azt, hogy a béremeléssel mi lesz, csak sejtjük, ebben a kerületben se átsorolást, se kinevezést (takarítók, gondnokok) még senki nem kapott.

Nos, erről írtam. Ahol az iskolatitkárok maradtak, ott meg is értem a béremelést. De ahol van gazdaságis és iskolatitkár is, ott a gazdaságisnak jár, nem az iskolatitkárnak. Mert a gazdaságis feladatköre bővült egy csomó adminisztrációval is! És nem fordítva! Na, a sok "buta" statisztika helyett, béremelés előtt, ezt kellett volna felmérniük! De fogalmuk sincs a jogalkotóknak ezekről! Csak olyan marha jól hangzik:NOKS-os! A technikai meg mindig is az marad. Magyarország jól teljesít...

Az iskolatitkároknak is bővült a munkájuk,nem kevéssel,rengeteg a táblázat,a program.Ráadásul minden szarra őket akasztják le a "fogasról".Azokat a munkákat is velük csináltatják ami nem is az ő feladatuk lenne,hogy a tanárok tudjanak tanítani,a vezetőség is mindent leadnak pl. statisztika stb.....Aki iskolában van tudja jól,hogy mennyi a munka.Nekem volt "szerencsém" gazdaságis és iskolatitkári pozícióban is kipróbálni magam.Mindkettő nagy odafigyelést igényel.

Nálunk - áltsuli - 7%-ot mondtak hogy lesz, mivel, ahogy nekünk mondták, a 3%-ról a helyi tanker vezető dönthetett, de úgy döntött, hogy nem... :D

Nagyon sajnálom,hogy nem kapjátok meg azt a 10%-os emelést.Nagyon igazságtalannak tartom.De nem csak ezt,hanem az egész béremelésekkel kapcsolatos mizériát.Akkora feszültséget gerjesztenek a kollégák között,hogy nekem már konkrétan elegem van az egész kormányból,amit csinál.2008 óta várja mindenki a béremelést.Most meg mindenkit egymás ellen ugrasztanak,a munkánk nincs megbecsülve és emberileg is szarba vesznek.Úgy érzem,hogy munkánál mindig minket használnak ki,de a túlórákat már nem fizetik ki.Úgy gondoltam,hogy 9 évi várakozás után jobban fognak értékelni minket,de nem.15,5 éves közalkalmazotti munkaviszonnyal,diplomával,nyelvvizsgával a 10%-os emeléssel is annyi lesz a fizum,mint 2008-ban amikor cafeteria meg 13.havi fizu volt.Ha azokat összeadom és leosztom 12 hónapra,akkor elmondhatom,hogy most 2017-ben azt az összeget fogom megkapni.Tehát,hol is az a "Magyarország erősödik","jobban megbecsülik a munkánkat"???? Csak azt kapom meg,amit elvettek tőlünk anno.... És eközben az éveinket semmibe veszik.Mindenki a bérminimumra kapja a 10%-ot... Egyébként meg azt várják,hogy hátha felmondunk és még végkielégítést sem kell fizetni.Egyébként meg érdekes,hogy ilyenkor hol vannak a szakszervezetek?Miért engedik,hogy a kormány így szétdarabolja a közalkalmazottakat,ahány foglalkozás annyiféle életpályamodell,akik meg ebből kimaradnak,azok között is különböző %-okat adnak.Valószínű azért,hogy még véletlenül se tudjunk összefogni.Az orvosok nem állnak ki az ápolókért,a háttérben dolgozókért,a pedagógusok az oktatást segítőkért stb.,stb. Egyébként most éppen a "program nem működik" címszó alatt szerintem akinek jár a 10%,az sem fogja megkapni.Szerintetek Mészáros is ennyit görcsölt a milliárdokért mint mi a semmiért?

Sajnos én is nagyon csalódott vagyok!!! Gazdasági ügyintézőként dolgozok általános iskolában és én sem részesültem a 7+3%-os béremelésben. Pedig nagyon nagy a felelősségem, mert mégis csak pénzzel és az iskola gazdasági dolgaival foglalkozom!!! Sajnálatos, hogy ilyen megkülönböztetésben részesültünk. Valamit Erzsébet utalványt sem kapunk. Ezek szerint mégsem sikerült rendezni az anyagi különbségeket, sőt szerintem nagyobb lett ezáltal a bérfeszültség!!!

Szia, nekünk még nagyobb a felelősségünk, mert gyerekkel bánunk, ezért megérdemeljük az emelést. Ha te elrontasz valamit, max. újraszámolod, ha én elrontok valamit a gyermek lelke visszavonhatatlanul sérül. Ezért kell minket jobban megfizetni.

Tisztelt oktatásiak
Mint kivülálló sajnálattal olvasom hogy lassan sikerül a nagyok terve, hogy össze ugrasszák önöket. Már a pedagógus lenézi a gazdaságis munkáját. Azt azért megnézném, hogy ha ők elszámolnák a pedagógus bérét akkor is azt mondaná ó majd javítod.
A NOKS dolgozók is emberek ők is megérdemelnék azt a 7+3%_ot. Bár
ahogy olvasom, a 3_at többnyire megspórolják rajtuk. Reklamáljanak

A 3% minőségi munkavégzésért adható kiegészítés, nem jár alanyi jogon. Tessék jól dolgozni, akkor majd lesz. Nekem pl. van :) .

Oldalak

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!