Intézmények összevonása

Sziasztok!

A kérdésem a következő lenne: Lehetséges-e egy művelődési központot és egy múzeumot összevonni? Ha igen, mi ennek a jogszabályi háttere és eljárási rendje?
Ha valaki tud ebben segíteni, legyen szíves minél hamarabb válaszolni, nagyon fontos lenne!Köszönöm!

Tisztelt Cím!
Az első kérdésem az lenne, hogy ÁMK vagyunk (iskola, óvoda, faluház), de ezt a képviselő-testület megszünteti. Ezt egyik napról a másikra tudtuk meg. Milyen lépéseket (jogi, emberi stb.) kell ez előtt a lépésük előtt tenniük, hogy mindezt megtehessék (szülői tanács tajákoztatása, vezetőkkel egyeztetés stb.)? Jogilag helyesen jártak -e el, ha szerdán közlik ezt a döntést a vezetőkkel és egy napra rá a képviselő-testületi ülésen határoznak róla?
Miután megszünik az ÁMK /az igazgatója egyben az iskola igazgatója is/ megtehetik-e, hogy bérét csökkentsék, ha ezután csak az iskola igazgatója lesz?
És végül még egy utolsó kérdés: ha valaki határozatlan idős kinevezéssel tanár és mellette határozott ideig vezetőként van kinevezve (még 2 évig), akkor a vezetői kinevezésével együtt a tanári kinevezése is megszűnik?
Köszönettel:
Hajdi Norbert

Nem, csak a vezetői megbízása jár le. A kjt. rendelkezik erről is.
A bércsökkenéssel kapcsolatban. A kjt. végrehajtási rendelete szerinti illetményt meg kell adni. Ha ettől többet kapott, akkor visszavehetik új munkáltatói szerződéssel.

Én is úgy gondoltam, hogy csak a vezetőije jár le. Na most azt nem tudom, hogy ÁMK igazgatói és iskola igazgatói fizu között van -e különbség, ha nincs kollektív szerződés.
Köszönöm a válaszodat, sokat segítettél.
Norbi

Pontosabban. A vezetői megbízása nem lejár, hanem megszűnik, hisz azt írod, 2 év múlva járna le. A kjt 23.§ szerint kell eljárni.
"23. § (1) A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető - a 90. §-ban foglalt kivétellel - csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt.

(2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezetői, valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg.

(3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.

(4) A magasabb vezető és a vezető a vezetői beosztásáról írásban lemondhat. A lemondási idő két hónap.

(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója a megbízást írásban visszavonhatja, melyet - a közalkalmazott kérelmére - indokolni kell. Az indokolásból a visszavonás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a visszavonás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A közalkalmazott az indokolást a visszavonás kézbesítésétől számított három munkanapon belül, írásban kérheti. Ha a közalkalmazott a kérelmet menthető okból e határidőn belül nem tudja benyújtani, az akadály elhárultától számított három munkanapon belül ezt pótolhatja azzal, hogy a megbízás visszavonásától számított hat hónapon túl az indokolás kérésének nincs helye. A munkáltatói jogkör gyakorlója az indokolást a kérelem benyújtásától számított öt munkanapon belül köteles a közalkalmazott részére írásban megadni.

(6) A lemondás, a megbízás visszavonása, valamint a megbízás határozott idejének letelte után a közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.

(7) Ha a bíróság megállapítja, hogy a megbízás visszavonása jogellenes, a közalkalmazottat - kérelmére - az eredeti magasabb vezető, illetve vezető beosztásában kell továbbfoglalkoztatni. Ezen túlmenően a vezetői pótlék elmaradt összegét a közalkalmazott részére meg kell téríteni.

(8) A bíróság mellőzi a közalkalmazott magasabb vezető, illetve vezető beosztásba történő visszahelyezését, ha a jogvita elbírálásáig a megbízás visszavonás nélkül is megszűnt volna. A közalkalmazottat ebben az esetben a vezetői pótléknak a határozott idő leteltéig számított összege illeti meg.

(9) A közalkalmazottat, ha a megbízás jogellenes visszavonása esetén nem kéri a magasabb vezető, illetve vezető beosztásba való visszahelyezését, a vezetői pótléknak a határozott idő leteltéig, de legfeljebb 6 hónapra számított összege illeti meg.

(10) A vezetői pótlék (7)-(9) bekezdés szerinti megtérítésén túlmenően a munkáltató a közalkalmazott felmerült kárát is köteles megtéríteni."

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!