A köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti bértábla 2015-ben

Cikkek: 

A közszféra fizetései nem emelkednek 2015 januárjától.

  • A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap továbbra is a 2008. évi szinten marad. Vannak elképzelések a közszolgálati életpályamodell bevezetésére, de arra tervek szerint leghamarabb 2016. július 1-jével kerülhet sor.
  • A közalkalmazotti bértábla sem változik 2008 óta. Javulást csak a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelenthet a minimálbér emelkedése. (A minimálbér 105 ezer forint, a garantált bérminimum összege 122 ezer forint 2015-ben.) Az egészségügyben a jelenlegi bérpótlék megmarad, további emelésre legfeljebb júliustól kerülhet sor, de erre a minisztérium nem tett ígéretet.
  • A minimálbér összegét kiveszik a pedagógus bérek számítási képletéből, így annak januári 3,44%-os emelkedése ellenére a pedagógusok fizetése nem változik. (Itt nézheted meg a jelenleg érvényes pedagógus bértáblát és a bérek számítási módját.) A pedagógus bérek ezért legközelebb 2015 szeptemberében nőnek tovább, a 2017-ig előirányzott menetrend szerint.
  • Jó hír, hogy 2015-ben elindul a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell, amelynek köszönhetően ezen a területen a kormány tervei szerint 2015 júliusában átlagosan 30%-kal nőnek a bérek.

Köztisztviselői és kormánytisztviselői bérek számítása 2015-ben

A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap továbbra is egységesen 38.650 forint. A köztisztviselői alapilletményt az előbb említett illetményalap és a bértáblában található szorzószám segítségével számolják ki.
Példaként egy tanácsost véve, a szorzószáma 1-2 évente automatikusan emelkedik, a kategórián belüli három fizetési fokozat szerint:

Szolgálati idő 3-4 év: Tanácsos, 4. fokozat - 3,5-ös szorzó
Szolgálati idő 4-6 év: Tanácsos, 5. fokozat - 3,7-es szorzó
Szolgálati idő 6-8 év: Tanácsos, 6. fokozat - 3,9-es szorzó

A köztisztviselői fizetés az így kiszámolt alapilletményből és további tételekből (pl. nyelvpótlék, egyéb juttatások) alakul ki a közszlgálati tisztviselőkről szóló törvény melléklete által rögzített módon.

A jellemző közigazgatási bérekről is lehet felmérést olvasni a www.mennyitkeresel.hu oldalon.

 

Közalkalmazotti bérek

A közalkalmazotti bértábla évek óta változatlan. A bértábla fizetési osztályokra és fizetési fokozatokra bontható. A fizetési osztály az adott közalkalmazott végzettségétől, szakképzettségétől függ. Például alapfokú végzettséggel az "A" fizetési osztályba kerül, felsőfokú szakképzettséggel az "E" osztályba, az akadémiai doktori címmel rendelkezők pedig a legmagasabb, "J" fizetési osztályba kerülnek. Ennek részletei a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 61.§-ában vannak leírva.
Az adott osztályba sorolt közalkalmazott fizetése a munkában eltöltött évek függvényében emelkedik a fizetési fokozatokban megadott szorzók szerint.
A bértábla alkalmazását szintén befolyásolja a minimálbér. Akinek a táblázat alapján kiszámított bére a minimálbér alatt maradna, annak fel kell kerekíteni a fizetését. A 2014. évi minimálbér 101.500 forint, a garantált bérminimum 118.000 forint.

Közalkalmazotti bértábla

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok a 2015. évben

forrás: a 2015. évre vonatkozó költségvetési törvény tervezetének 7. melléklete

 

Fizetési fokozatok Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. 69.000 77.000 78.000 79.000 89.000 122.000 127.000 129.500 142.000 154.500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

A bértábla (illetménytáblázat) segítségével a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben leírtak szerint lehet kiszámítani a közalkalmazotti fizetést.

 

Hozzászólások

Tiger, köszönöm a válaszod. 1992-2007-ig terjedő időszak miért nem számít sehol, illetve az 1992. előtti akkor miért számít? Sajnos tényleg 3 helyen 3 félét mondanak, és bár a törvény az törvény, mégis azt tapasztalom, hogy nem egyformán értelmezik. A suliban PED1-3-ba akarnak sorolni, de ez szerintem egyik számítási mód szerint sem jó. Igaz, a papírjaimat még nem adtam le, de mielőtt feladom a jelenlegi munkámat, tisztán szeretnék látni. Az őszi szünet végéig van időm a tájékozódásra, de mire oda kerülök, szeretném tudni mire számíthatok.
Köszönettel. Ilona

A hozzászólásod szerint nincs igazi közalkalmazotti jogviszonyod.
kjt. 87/A.§
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni (ott van leírva a közalkalmazotti jv.)

a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett, (2007-ben szerezted a munkakörödhöz szükséges diplomát, ezért lehet 2007-től a munkaviszonyokat beszámítani. Ha közben GYES-en voltál, akkor azt az időt is, hisz a munkaviszonyod nem szűnt meg.)

b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát,

Itt a válasz a kérdéseidre. 1992. július1 előtti és 2007 (június?) utáni időszakokból vond le a munkanélküli időket. (Exel tábla nagyon jól kezeli a dátumokat. A megmaradt időt, éveket oszd el 3-mal. A hányadoshoz adj hozzá még egyet, és az lesz a kategóriád. pl., ha a levonások után marad 13 év, ezt 3-mal osztva a hányados 4, a 4-hez 1-t adsz, és így jön ki az 5. fizetési kategória. PED1-5. Ha főiskolai a végzettség, akkor a fizetés bruttó 232000 Ft. Erre jöhet még osztályfőnöki pótlék a csoport miatt 16575 Ft. Szerintem az 1992 előtti időt nem vették figyelembe, pedig a törvény egyértelmű. Ez a b) pont nem ír arról, hogy a diplomának már akkor is meg kell lennie.
A ped1-3-ban of-el együtt bruttó 232 000 Ft járna főiskolai végzettségnél, egyeteminél pedig 255 000 Ft.

Hálás vagyok a részletes levezetésért. Köszönöm szépen.

64. § (1) A közalkalmazott fizetési fokozatát közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani.
(2) A fizetési fokozat megállapításánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítására a 87/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

87/A. §423 (1)424 E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
c) a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt,
d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,
g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
töltött időt.
(2) Ha jogszabály, kormányhatározat vagy a bíróság jogerős ítélete alapján megállapítható, hogy a munkaviszony megszüntetésére a közalkalmazott politikai vagy vallási meggyőződése, továbbá munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez való tartozása, illetve ezzel összefüggő tevékenysége miatt került sor, a munkaviszony megszüntetésétől 1990. május 2-áig a munkaviszonyban nem töltött időtartamot az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe be kell számítani.
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)-(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c)425 a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint
d)426 az (1) bekezdés f) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításakor figyelmen kívül kell hagyni a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak azt a tartamát, amely e § rendelkezése szerint egyébként közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősül.
(5) Ha a közalkalmazotti jogviszony megállapításakor azonos időtartamra több jogviszony vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be.

Kedves Válaszoló! Nem is reméltem, hogy a hosszú hétvégén is jár erre valaki és válaszol. Köszönöm. A Törvényt én is megtaláltam, de az nem világos, többszöri elolvasás után sem, hogy a 87§ alapján minden munkaviszony beszámításra kerül vagy csak azok amelyeket a felsorolt helyeken dolgozott le az érintett. Valamint azt sem értem, mi a különbség a pedagógusokra vonatkozó bértábla és az egyéb közalkalmazottakra vonatkozó között.
Köszönettel. Ilona

A közoktatási törvény szerinti K6 osztályba soroltak (59 éves vagyok) - adminisztratív előadói munkát végzek. Ki tud erről valamit? Köszönöm a választ! Ágnes

Szcenikus végzettségemmel ami emelt szintű, hová kell besoroljanak, ha hangtechnikusként fognak alkalmazni, ami ugye részszakképesítése a teljes végzettségnek?
Előre is köszönöm szépen a választ!

Az előző munkahelyemen ugyanazzal a státusszal E5-ös kategóriában voltam,a jelenlegi munkahelyemen ,ami ugyanaz csak más a székhely,csak E2 -es kategóriába soroltak,igazolást az előző munkahelyemről kaptam ,de nem veszik figyelembe,a kormányablaktól kértem erről egy igazolást,ami hivatalos lesz ,de csak 30 nap mire megérkezik,mit tegyek,segítsetek,mert a szerződést sürgetik persze.

Sziasztok!
Sajnos nem tudok eligazodni a táblázaton. 2000-2007-ig egy banknál dolgoztam középfokú végzettséggel. 2007-2013 gyes, gyed. 2013-ban újra visszavettek 6 órába. Néztem egy közalkalmazotti állást. Hogyan tudom kiszámolni, hogy mennyit kapnék?
Előre is köszönöm a választ.

Sziasztok!
Az itt látható közalkalmazotti bértábla első sorában található fizetések bruttó vagy nettó bérek?
Köszönöm előre is a választ!

bruttó sajnos!

Bruttó bérek

Köszönöm a választ!

Azt szeretném kideríteni, megkérdezni, hogy a besorolás számításánál a Magyar Postánál eltöltött év közalkalmazotti jogviszonynak számít-e. Köszönöm a válaszokat.

Feltételezem, hogy igen, mivel én 3,5 évet dolgoztam a jelenlegi közalkalmazotti állásomat megelőzően a verseny szférában és azt az időszakot is elismerték. Szóval szerintem eléggé esélyes, hogy igen! Sok sikert ;)

Köszi. A tanító állás előtt beszámították a postai évemet, azóta szültem, tanultam, dolgoztam a nonprofit és a verseny szférában is, most tanítóként csak a 3 év tanítót akarják figyelembe venni, sem a postát, sem a könyvelést. Pedig kategóriában nem is csak egy fokozatot jelentene.

Elgondolkodtató, hogy a postánál végzett munka mekkora pedagógiai gyakorlatot biztosít.
A pedagógus bérének az emelkedése -értelem szerint- nem a korosodáshoz, hanem a szakmai gyakorlottsághoz igazodik. Nem mindegy, hogy a gyermekemet egy 50 éves korábbi pereces vagy könyvelő, vagy egy pedagógiai tapasztalattal rendelkező szakember tanítja.

Ráadásul az egyik közszolgálati, a másik közalkalmazotti, gondolom ez sem mindegy. A közalkalmazottak sajna kevesebbet érnek. :(

Arra lennék kíváncsi, hogy új (egyetemi) közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az (ugyanezen egyetemen) eltöltött 3 év nappali tagozatos PhD hallgatói jogviszony beleszámít-e a fizetési fokozatot meghatározó közalkalmazásban eltöltött évekbe (64. § (2) és 87/A. §)?
Mert bár hallgatói és ösztöndíjas volt a jogviszony, de az egyetemre vonatkozik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, és ennek egyik pontja szerint az ilyen intézménynél eltöltött ösztöndíjas foglalkoztatás beleszámít... ?!

Sajnos nem számít bele a PhD időtartama munkaviszonynak sem számít, de nyugodtam utánanézhet!

Nos szerintem ebben az ügyben lehet szerencsésebb lenne magát az egyetemet megkérdezni vagy egy bérszámfejtőt..

Élettársam. Brfk nál dolgozik. 2006 óta be van fagyasztva bére. Kérdezem ,miért. Hiszen ő többet dolgozik mint akiknek felsőfoku vizsgái vannak. 20 ker. Napi adagja 20-24 adat mig mások 12 adaggal megelékszenek. azt mondja főnöke ha te nem leszel ki iktat. nos miért nem a megadott mennyiség gyakorlat után fizetik. /gábor béláné. donat gabriella. decemberben lesz 61 éves két lánya van.

Kedves Fórumozók!
Kíváncsi lennék, hogy egy bírósági dolgozó (egyszerű irodai) mennyit keres. Sima közalkalmazottként, nem köztisztviselőként. Illetve főleg az érdekelne, van-e egyéb juttatás (kajajegy vagy utazási hozzájárulás, ilyesmik) ??
Remélem tud valaki segíteni!
Köszönöm!
További szép napot!

Szia! Irodai munka az a bíróságon az írnoki munka. 3 év után lesz tisztviselő. Igazságügyi alkalmazottaknak hívjuk összességében őket, és a bérük a garantált bérminimummal egyenlő. Cafetéria, utazási hozzjárulás jár!
Üdv.

Sziasztok!
Tudna valaki segíteni, hogy mennyi lenne majd a fizetésem, ha eddig H2-es kategóriában tanítottam, de most szeretnék egy óvodába menni pedagógiai asszisztensnek? A végzettségemet veszik figyelembe, vagy az álláshoz elvárt középfokú képesítés szerint fizetnének?
Előre is köszönöm!

Azt szeretném megtudni, hogy ha l988. óta dolgozom, a Városi Polgármesteri Hivatal titkárságán ügyintézőként, (szakma + érettségivel) most mennyi lenne a fizetésem az eltelt évek és szorzók figyelembe vételével.

Arra lennék kíváncsi,hogy közalkalmazotti jogviszonyban mennyi lehet most egy MSC diplomával rendelkező kezdő egészségpszichológus munkabére? Köszönöm a választ előre is!

Ha semmilyen egyéb juttatás nem jár, akkor olyan 110.000 körül, picit lehet több.

Középiskolai tanár vagyok (egyetemi végzettséggel). Közalkalmazott sosem voltam, versenyszférában dolgoztam évekig, majd gyerkőc születése óta mindenfélét, ami adódott, nem patyolat módon...
Most lenne egy közalkalmazotti állás, amihez az előírás középiskolai végzettség (gyerekkönyvtáros asszisztens). Ilyen esetben melyik oszlop (és melyik sor, vagyis a nem közszolga évek számítanak-e?) vonatkozna rám?

Sajnos évek óta nem változik a közalkalmazotti bértábla. Szégyen, hogy 40 év után a bérminimummal kell elmennem nyugdíjba. Kívánom, hogy éljen meg belőle az, aki ezt kitalálta.

Oldalak