Segítséget kérnék

Kérdésem a következő lenne:
Benyújthat-e igazgatói pályázatot az a pedagógus, akinek munkaviszonya, pedagógus végzettsége 21 év, viszont a pályázat benyújtásakor közoktatás-vezetői képesítésének megszerzése folyamatban van?

2018. 07. 19. napjától, érvényes, határozott idejű munkaszerződés hosszabbítással rendelkezem (2018. 12. 31-ig). Ennek ellenére 2018. 07. 19-től egy forint munkabér kifizetés sem történt, MIÉRT!!! Azért munkabér, mivel Mt-sként dolgozom egy minisztérium háttérintézményénél. Mindenféle folyosói hallomásokra nem kívánok hivatkozni!!!

Szeretnék kérni közalkalmazotti/ tanári felmondáshoz/ FELMONDO LEVÉL mintát mit kell pontosan irni a felmondásban?

Segítséget szeretnék kérni az alábbi témában.
2014. január 01-el gyakornokként (gyógypedagógusi végzettséggel) munkába álltam.
2016-os évben minősítő eljáráson vettem részt, majd a pedagógus I. fokozatba kerültem.
Kinevezésemen az szerepelt, hogy 2017. 01.01-jén soros lépő leszek.
Ez viszont most január 1-én nem történt meg. Személyzetis azt a tájékoztatást adta, hogy mivel ped. I.-be léptem, 0-ról indulnak az évek és majd csak 2020-ban leszek soros lépő!?
Kérdésem:Jogosan jártak-e el, és 2017. 01.01-el nem kellett volna sorosan előlépnem?

Nem. A jogviszony ideje miatt 3 évente függőlegesen, a minősítések teljesítése miatt pedig vízszintesen kell lépni. Ez akár egyszerre is előfordulhat. Pl. én is sorosan is léptem, és ped2-be is 2017. jan. 1-én.
Tiger

Köszönöm a gyors választ.
Ezek szerint 2017. 01.01-el sorosan lépnem kellett volna?L
Mivel egyetemi végzettségem van, akkor a bértábla szerint: Kategória: 2, mesterfokozat szerinti bér (235 318 Ft)járna nekem január 01-től?
Milyen jogszabályra hivatkozva tudnám kérni a munkáltatómat, hogy az elmaradt soros lépést megkapjam?

A felmentési idő alatt a munkabért vagy átlagkeresetet és a nyugdíjat is megkaphatom?

Te tanár vagy és ekkora hülyeségeket kérdezel. Ameddig nem szűnik meg a jogviszonyod ? Ne égesd magad.......

Januárban lettem 63 éves, mivel 63 év 183 nap az öregségi nyugdíjkorhatár, augusztustól kezdem a 8 hónapos felmentési időmet. A kérdésem az, ha lemondok a felmentési időmről és szeptembertől már óraadó nyugdíjasként kezdek tanítani, megkapom-e a 40 év után járó jubileumi jutalmat, ami 2018 novemberben lenne esedékes.

Érdekel,mivel márciusban leszek 63 éves

Az lenne a kérdésem, hogy két tannyelvű óvodában kaphat-e vezetői megbízást olyan óvodapedagógus, akinek nincs nemzetiségi diplomája, de minden más feltételnek megfelel?
Tudna valaki gyorsan válaszolni?
Nagyon köszönöm!

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei

18. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, középiskolában - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;

b) másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

c) legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

(2) Ha a nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás kizárólag nemzetiségi, illetve kisebbségi nyelven folyik, vagy a tanulók több mint fele két nyelven - nemzetiségi, illetve kisebbségi nyelven és magyarul - tanul, vezetői megbízást az kaphat, aki - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - rendelkezik az e törvény 17. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel. Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik.

(3) A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a gyermekek, tanulók fogyatékosságának típusa szerinti gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik.

(4) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű tanárképzés, szakközépiskola vezetésével megbízható az is, aki a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá emellett pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenértékű vizsgát igazoló oklevéllel rendelkezik.

(5) Szakmai gyakorlatként óvodában óvodapedagógus munkakörben, más nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben, valamint felsőfokú oktatási intézményben oktatói munkakörben eltöltött időt lehet figyelembe venni. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a közalkalmazotti jogviszonynak, illetve munkaviszonynak harminc napot meghaladó szünetelésének időtartama. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számítható be a pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti kötelező óraszám huszonöt százalékát.

(6) Az intézményvezetői megbízásnál szakmai gyakorlatként elfogadható

a) a tanügy-irányítási munkakörben,

b) a pedagógiai szakszolgálatban és a pedagógiai-szakmai szolgálat ellátását nyújtó munkakörben,

c) szakiskolában és szakközépiskolában a nem iskolai gyakorlati képzésben szakoktatói vagy gyakorlati oktatásvezetői munkakörben,

d) művészeti szakiskolában és szakközépiskolában, valamint alapfokú művészetoktatási intézményben a képzés szakirányának megfelelő művészeti pályán

eltöltött idő is, ha a pályázó rendelkezik legalább három év - az (5) bekezdésben meghatározott - szakmai gyakorlattal.

(7) Többcélú intézményben vezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike egyetemi végzettséget ír elő, a vezetői megbízáshoz erre van szükség.

(8) Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik.

Szólj hozzá!

Plain text

  • Engedélyezett HTML formázás: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A sorokat és bekezdéseket automatikusan felismeri a rendszer.
SPAM SZŰRŐ (Captcha)
Ezt a kérdést azért tesszük fel, hogy kiszűrhessük az automatikus spam robotokat.
Image CAPTCHA
Írd be a képen látható karaktereket!