Szekeres Imre: Karácsony előtt valamilyen juttatást adunk a teljes személyi állománynak

Miniszteri bejelentés: Juttatást kap a személyi állomány
2009. szeptember 23.

Kötetlen találkozó a honvédelmi miniszterrel - online tudósítás a SZKOK-ról
Háromnapos országos szintű rendezvénynek ad otthont Szolnok. A helyi alakulat Intézményi Művelődési Otthonában - az első napon, szeptember 23-án - dr. Heiling Ottó alelnök miután bemutatta a reprezentatív katona-szakszervezet elnökségi tagjait, Szincsák Gyula alelnök nyitotta meg a háromnapos eseményt. Beszédében a szerződéses katonák problémáinak megtárgyalásának fontosságát hangsúlyozandó, a HM tárca állásfoglalását idézte: a fokozott áldozatvállalásért kiemelt juttatásban kell részesíteni a katonát.

Az első nap végén dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, Tömböl László mérnök vezérezredes és Bocskai István szóvivő kötetlen találkozón vitatta meg a szerződéses katonák problémáit...
Megnyitójában Szincsák Gyula arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a szakszervezet elnöke, Mészáros Géza – jelenleg is – a Hodosz vezetőivel közösen tárgyalásokat folytat a honvédelmi tárca irányítójával, dr. Szekeres Imrével. E mellett természetesen beszélt a szervezetről, a célkitűzésekről, valamint az aktualitásokról is.

Ezt követően – már a "Bemutatkozik a Honvédszakszervezet” blokkban – Szijártó Zsolt, a szerződéses szekció alelnöke arra biztatott, hogy a háromnapos baráti találkozót mindenki használja fel arra, ami: nyíltan, a katonatársak érdekeit kiemelten képviselve, kendőzetlen mondja el véleményét.

Az aktuális, a szerződéses állomány problémáit csokorba szedve beszélt a lakhatás, a ruházkodás, az utazás, a választható illetményen kívüli juttatások, a pályakép, valamint a családosok problémáiról. Elhangzott, hogy a Magyar Honvédségben minden harmadik szerződéses katona nős, családos vagy élettársi kapcsolatban él.

Ezt követően Jáger Tibor a Hosz szolgáltatásainak palettáját mutatta be. (...)

Dr. Rékai Miklós a Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztárt mutatta be. A Pénztár ügyvezető igazgatója beszélt az egészségmegőrzésről, a betegségmegelőzésről, valamint a méhnyakrák megelőzését célzó projektről.

A HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-t a cég ügyvezetője mutatta be. Nagy Imre beszélt a Kft. által nyújtott szolgáltatásokról, az üdültetésről, az akciós külföldi (CLIMS) ajánlatokról, a cég által működtetett klubokról, de kritikus hangon megemlítette az ingatlanproblémás objektumokat is. Ezt követően a megjelentek kérdéseire válaszolt Nagy Imre ügyvezető.

"Érdekvédelem a munkavédelemben” – címet viselte Németh Péter előadása. Szakszervezetük volt munkavédelmi ügyvivője a hatályos jogszabályokról, valamint az aktuális tennivalókról tájékoztatott.

Dr. Mészáros Melinda szakszervezetünk jogsegélyszolgálata által vitt, a szolgálati jogviszonnyal összefüggő ügyekről és a társadalombiztosítási perekről (nyugdíjrögzítés, nyugdíj mértékének megállapítása, 1,2-es szorzó) tájékoztatta a szerződéses katonákat.

Az első nap programjában a honvédelmi miniszterrel, a Honvéd Vezérkar főnökével és a tárca szóvivőjével való kötetlen találkozás is szerepelt. Mészáros Géza Hosz elnök miután köszöntötte a vendégeket, beszámolt a honvédelmi miniszterrel napközben lefolytatott egyeztetésről, majd arra biztatta a szerződéses katonákat, hogy bátran kérdezzék a tárca politikai és katonai vezetőit.

Dr. Szekeres Imre beszélgetést indító mondataiban arra emlékeztetett, hogy a nagykorúvá vált szakszervezet és vezetői jó utat választottak. Valódi érdekvédelmi munka folyik, a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum mára követendő modellé vált. Teljesítettük a megállapodásokat, az érdekegyeztetési folyamat kialakult, letisztult, kiszámítható és garanciális feltételrendszer segíti a mindennapok tevékenységét, béke van a Magyar Honvédségen belül. Sem a ruházati illetmény, sem a lakhatási támogatás adómentes jövedelem marad. Az átlagjövedelműnek tekinthető százados rendfokozatú katona azonos bruttó illetmény mellett 2010 januárjától - az adójogszabályok kedvező változása miatt - mintegy 12-13.000 Ft-tal több illetményt vihet haza. A nehézségek, az óriási hiányok ellenére szeretném, ha az üdültetés, a pihentetés lehetőségei megmaradnának - tette hozzá.

Kívülről úgy látszik, hogy a Magyar Honvédségnél nagyon jók a feltételek, óriási az érdeklődés, jelenleg mintegy tízezer ember várakozik arra, hogy szerződéses katona lehessen.

A honvédelmi miniszter kijelentette, hogy a tárca hamarosan átalakítja a lakhatási támogatások körét, a leszerelési segély intézményét. Dr. Szekeres Imre kijelentette, hogy továbbra is abban bízik, hogy azok az egyeztetések, amelyeket a szakszervezeti vezetőkkel folynak, eredményesek lesznek, és ebből önök is részesülnek majd.

Számításokat végzünk, és ígérem, Karácsony előtt valamilyen juttatást adunk a teljes személyi állománynak - fejezte be gondolatait a tárcavezető.

Ezt követően a szerződéses katonák kérdéseire válaszolt a szakminiszter, a vezérkarfőnök és a szóvivő. A megjelentek az illetményről, a választható illetményen kívüli (cafetéria) juttatásokról, a létszámhiányról, a leterheltségről, a laktanyák őrzés-védelméről, fenntartásáról-üzemeltetéséről, a technikai fejlesztésekről, az egyéni felszerelésekről, valamint a takarékossági intézkedésekről érdeklődtek.

- Minden rendfokozatnak vissza kell adni a megbecsülését, minden újabb rendfokozatért meg kell dolgozni! Olyan tiszthelyettesekre van szükség, akik tudják, mi a feladatuk. Ugyanakkor ne legyen szégyen, akár hosszú évekig is szerződéses katonaként, tisztesi rendfokozatban szolgálni. Tisztán kell látni, hogy bizonyos beosztásokban (hajózó, lövész, stb.) nem lehet 45 éves kor felett maximumot teljesíteni - mondta Tömböl László vezérezredes.

Az esemény végén a Hosz elnöke megköszönte a beszélgetésen elhangzott kérdéseket és válaszokat, majd arra kérte a minisztert, hogy mihamarabb találkozzon újra a szerződéses katonákkal. Az első nap programja ismerkedési esttel, zsíroskenyér-partival és kulturális programmal zárult.

Honvédszakszervezet
Szita Róbert


Tömböl László vezérezredes: 2011-ben elengedhetetlen válik az illetményfejlesztés

2009. szeptember 24.

Tovább folytatódott Szolnokon a Szerződéses Katonák Országos Konferenciája (SZKOK). (...)

Tömböl László mérnök vezérezredes, a HM HVK főnöke tájékoztatója elején megköszönte a részvételi lehetőséget, majd a személyi és technikai feltételrendszer biztosítottságát nevezte a legfontosabb befolyásoló tényezőnek.

A katonai szervezetek átalakítása során megfogalmaztuk, hogy a képességet hordozó szervezeti elemeket stabilizálni kell - mondta, majd hozzátette, hogy az afrikai zónában számítunk újabb missziós feladatokra. A vezérkar főnöke őszintén beszélt a szervezeti érdekről, a szerződéses katonák megtartásáról:

2009-2010-ben nincs lehetőség az illetményfejlesztésre, ám 2011-ben ez már elengedhetetlen lesz, hiszen a megtartás lehetetlenné válhat, és nagy mértékű kiáramlás indulhat meg. Amint elindul a gazdasági válság utáni fellendülés, ezek az illetmények már nem lesznek versenyképesek.

A vezérkar főnöke elmondta azt is, hogy a toborzással kapcsolatban a katonai szervezeteknél valós tájékoztatókat kell tartani, hiszen a professzionalizmus érdekében a minőségnek kell bekerülni, azért is, mert az önkéntes haderő keretein belül megfelelő fizikai és pszichikai felkészültségű személyi állományra van szükségünk. Tömböl vezérezredes kijelentette, hogy a munkaerő-piaci visszailleszkedés érdekében együttműködési megállapodásra van szükség a társ fegyveres és rendvédelmi szervekkel, így természetesen a rendőrséggel is. Elmondta, hogy a következő időszak toborzásra szánt forrásai a HM KTF-ról a HM SZEF-re kerülnek át – ezt majd az új SZMSZ is szabályozza.

Humán szolgálati rendszert vissza kell állítani: csapatpszichológusokra, humán szakemberekre van szükség. Nagyon jó példa is van már: a debreceni családtámogató irodán kiváló szakmai munka folyik, elképzeléseinknek egyébként összesen 84 fős igénye van. Olyan versenyképes tudással kell kibocsátani a szervezetből az embereket, amellyel a munkaerő-piacon biztosított lesz az elhelyezkedésük.

A vezérezredes azt is nyomatékosította, hogy hűségpénzzel, vagy ún. szerződés-hosszabbítási pénzzel kellene dotálnunk azt, aki továbbra is nálunk kíván maradni. Előadása végén hangsúlyozottan beszélt arról, hogy a méltatlanság a Magyar Honvédségbe vetett hitet rombolja. Szélsőséges, rasszista, kirekesztő megnyilvánulásokat és a bűncselekményeket nem vagyok hajlandó eltűrni, az egyenruha kötelez, a társadalom nem ismer eléggé bennünket, hiszen a honvédelem ügye nemcsak a katonák ügye - mondta a vezérkar főnöke.

Előadása végén a szerződéses katonák – szolgálatellátással, lakhatással, illetménnyel, életjáradékkal és a méltatlanság intézményével kapcsolatos – kérdéseire válaszolt Tömböl vezérezredes. (...)

Ezt követően Benkő Tibor altábornagy MH ÖHP parancsnoka arról beszélt, hogy reálisan kell látni a helyzetet: elő lehet állni követelésekkel, de ebben a költségvetési helyzetben az is kérdéses, milyen feltételrendszert tudunk megtartani.

Engem nem nyugtat meg, hogy közel tízezer ember regisztrált a toborzóirodáknál, hiszen jelenleg is mintegy kettőezer-ötszáz feltöltetlen beosztás van az MH ÖHP és alárendeltjeinél – tette hozzá Benkő altábornagy. Előadása végén a kölcsönös, bizalomelvű kapcsolatra és a lojalitásra hívta fel a figyelmet, majd kijelentette: minden parancsnok kötelessége az érdekvédelem. Az elszántság, a felkészültség és a bátorság példaértékű. Mi alakítjuk, mi formáljuk azt a képet, amelyet a társadalom kialakít rólunk.

Ezt követően dr. Heiling Ottó megköszönte Benkő és Lamos tábornokoknak a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában nyújtott segítséget, majd hozzátette, hogy az eddigi kérdésekre adott válaszokból is az derül ki, hogy "óriási a szakadék a kívánalmak és a politikai és katonai vezetők által biztosítható lehetőségek között". (...)

A második napot kulturális, zenés-táncos szórakoztató est zárta.

Honvédszakszervezet
Szita Róbert - Kiséri-Nagy Ferenc

Hozzászólások

2009-09-23 Szekeres Imrét idézném: A fokozott áldozatvállalásért kiemelt juttatásban kell részesíteni a katonákat.
Nagyra tartom azokat az embereket akik vállalják ezt a feladatot, de tudo-
másom szerint ma már nem kötelező, hanem önként vállalt feladatról van szó,
hozzáteszem nem kevés fizetésért. A nyugdíjkorhatárról már nem is beszélnék. Részükről ez nem áldozat, hanem ez a munkájuk. Ők, a katonák, önkéntesen vállal-
ták. Ne köszöngessünk meg olyat senkinek, hogy elvégzi a munkáját, és a többi
civil aki reggeltől estig dolgozik 80-100 ezer Ft-ért( tudom menjen ő is katonának)Minden munkára szükség van amely a társadalom felemelkedésére, kiszolgálására védelmére szolgál. Ne emelgessünk már ki külön csoportokat min-
denki csak a munkáját végzi ki ezt ki azt, egyik nélkül sem létezne ez az ország.

Szerintem meg nem baj hogy megköszönik és legalább úgy tesz mintha foglalkozna vele mert pl arról soha nem beszél senki hogy a szerzőséses legénység átlag 80-90 eze ftot kap, és aki figyelmesen elolvassa a cikket az is kiderül hogy az magyar átlagfizetés egy századosinak felel meg de a kilos ugye már egyetemet végzett meg lagalább 6-8 éve katona és akkor az átlagos tiszt megkeresi a magyar átlagok. De a szakszi, örm. törm? Az a jó fizetés talán 95 ezer, aztán ha lejár a szerződés és már öreg, akkor mehet amerre lát, mert ugye max. 15 év csak nem a nyugdíj (az a hivatásos) hanem az civil élet középkoruan, a civil életben pályakezdőként. Szép kilátások.... Jogos az irígység