Nyílt levél Bajnaihoz Gordonhoz!!!

Az MSZOSZ Szövetségi Tanácsa áttekintette a kormánynak a munkavállalókat érintő, és válságkezeléssel kapcsolatos közelmúlt-beli intézkedéseit, és ezek tükrében a bértárgyalások alakulását.
Mind az érdekegyeztető tárgyalásokat, mind pedig a költségvetés parlamenti vitáját követve egyre világosabb, hogy nem a kétkezi, vagy szellemi munkások boldogulása az elsődleges a munkáltatók és a parlamenti politikusok számára. A gazdaság szereplői közül azokra a munkabérből élő vagy frissen elbocsájtott emberekre hárul a legtöbb teher, akiknek szinte semmi esélyük az öngondoskodásra, akik kiszolgáltatottak a munkahelyeken, ha még van nekik egyáltalán.
A jövőnket veszélyezteti, hogy egyre több az iskolákat végzett állás nélküli fiatal szakmunkás, növekszik a munkaerőpiacról kiszorulók száma. E tendenciák csak részben magyarázhatók a gazdasági válságjelenségekkel. A szakszervezetek, köztük az MSZOSZ mindig is az igazságos közteherviselést, és nem az egyenlő tehervállalást sürgette. Különösen fontosnak tartja az arányos, kölcsönös lemondást, mint értéket az ország nehéz gazdasági helyzetében.
A Szövetségi Tanács egyetért a válság terheinek közös, szolidaritáson alapuló, és az elemi megélhetési feltételeket minden munkavállaló esetében méltányoló megosztásával.
Ezért az MSZOSZ felháborítónak tartja, ha egy hazánkban dolgozó menedzser luxus jövedelmi és fogyasztási mintát követ, miközben a versenyképességre hivatkozva, a kiskeresetű magyar munkások számára a megélhetésre sem elegendő béreket jelöl meg célként.
A munkabérek 2010-es alakulását a társadalmi béke, és a válságkezelő intézkedések megértése és elfogadása szempontjából is kiemelkedően fontosnak tartjuk. Ezért a Szövetségi Tanács külön is értékelte a bérek várható alakulásával kapcsolatos munkáltatói és kormányzati magatartást.
A testület sajnálattal állapította meg, hogy az érdekegyeztetésben folyó bértárgyalások eddig nem vezettek eredményre, mert az érdemi vita helyetti, egymás mellett elbeszélő nyilatkozatok nem vezetnek érdemi megállapodáshoz. A munkáltatók előbb elzárkóztak a legkisebb munkabérek emelésétől is, majd pedig konkrétumok nélkül beszéltek arról, hogy a minimálbéreknél igen, de a szakmunkásoknak kifizethető legkisebb munkabéreknél nem látnak lehetőséget az emelésre, annak ellenére, hogy a kormányzati intézkedések minderre bőven biztosítanak forrást.
Mindeközben a kormány képviselői elegáns kívülállóként nem foglaltak el érdemi álláspontot a vitában.
Pedig éppen a kormányzati tárgyalófél felelőssége, hogy az adó és járulékrendszer áterőszakolt változtatása a legalacsonyabb, illetve az átlag alatti jövedelmekkel rendelkezőket nyomorítja, a tehetősebbeket kedvezményezi, immár második éve.
Itt az ideje, hogy érdemi megállapodás szülessen a minimálbérekről, és a 2010. évi bérajánlásról. Az MSZOSZ Szövetségi Tanácsa ennek érdekében fordul nyílt levélben Bajnai Gordon miniszterelnökhöz, remélve, hogy a jövő évi bérekről folyó tárgyalásokon végre aktív közreműködésre sarkallja a kormányzati tárgyalócsoportot, és akár már a következő tárgyaláson megállapodás születik.

Budapest, 2009. október 22.

NYÍLT LEVÉL

Tisztelt Bajnai Gordon Miniszterelnök Úr!

Az MSZOSZ Szövetségi Tanácsa azért fordul nyílt levélben Önhöz, mert a jelenlegi helyzetben, az Ön személyes közreműködése nélkül már nem látunk reális esélyt arra, hogy a 2010-es évre érvényes legkisebb munkabérekről és a bérajánlásról érdemi megállapodás születhessen. Önnek, aki a menedzseri munkában is jártas szakembernek számít, tudnia kell, hogy mennyire álságos a munkáltatói oldalnak a versenyképesség megőrzésére történő hivatkozása.
Reméljük, Önnek és az Ön által vezetett kormánynak nem elhatározott célja, hogy a menedzseri luxusjövedelmeket a megélhetést sem nyújtó munkavállalói bérekkel egyensúlyozza ki.
Az érvényes adó- és járulékpolitika elsősorban az alacsony munkajövedelmekkel rendelkező munkavállalókat hozza hátrányos helyzetbe, ugyanakkor a magasabb jövedelmi kategóriákba tartozókat jelentős mértékben kedvezményezi. Ez a hibás kormányzati magatartás nemhogy enyhítené, még erősíti is a munkáltatók bérköltség-csökkentési törekvéseit.
Nem vált be az a kormányzati törekvés sem, hogy a munkáltatóknak adott kedvezmény segítse elő a munkahelyek megőrzését, és a munkavállalói terhek mérséklését.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Úgy gondoljuk, egyetért azzal, hogy egy demokratikusan gondolkodó és cselekvő kormány a világgazdasági válságra történő hivatkozással sem tekintheti feleslegesnek azokat a munkavállalókat, akik a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyzetük alapján rosszul fizetett szakmákban dolgoznak, vagy alacsonyan kvalifikált, de nélkülözhetetlen munkát végeznek.
Álláspontunk szerint, Kormánya az adótörvények elfogadása után nincs és nem is lehet olyan helyzetben, hogy a legkisebb munkabérekről - bérminimumról szóló tárgyalásokon a "karosszékben hátra dőlve" kívülállóként asszisztálja végig az érdekegyeztető tárgyalásokat.

A konstruktív partneri közreműködés az Ön kormánya részéről nem kegy, hanem alapvető követelmény! Úgy gondoljuk, hogy az érdekvitákat elsősorban nyilvános tárgyalások útján kell megoldani, amelyek során érvényesülnie kell bérből és fizetésből élők érdekeinek is. Meggyőződésünk, hogy nem a hátrányos helyzetű munkavállalók, vagy a válság következményeként munkanélkülivé vált emberek demonstrációkra történő mozgósítása van napirenden. Nem lehet cél, hogy a kilábalás esélyeit mutató gazdaságunk helyzetét sztrájkok nehezítsék.

Elvárjuk, hogy az érdekegyeztetés során a kormány mutasson határozottságot a munkáltatói oldal téves törekvéseivel szemben, hiszen az elmúlt időszakban Önök igen sok és egyoldalú kedvezményeket biztosítottak a számukra.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Várjuk válaszát és követeljük, hogy a Kormányzati oldal az Országos Érdekegyeztető Tanácsban, ne csak a tőke érdekeit képviselje, hanem álljon ki határozott magatartásával azokért a bérből és fizetésből élő munkavállalókért, akik eddig is a legnagyobb áldozatokat hozták az ország talpon maradása érdekében.

Forrás: munka.org