Az MKKSZ nyílt levele fiatal munkatársakhoz

NYÍLT LEVÉL
a közszolgálati szakmai területek, (államigazgatási és önkormányzati hivatalok, intézmények) fiatal munkatársaihoz

Tisztelt Fiatal Barátunk!
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) Országos Választmánya 2009 tavaszán átfogó tagszervezési kampányt indított útjára.

Meghirdetett célunk: szeretnénk növelni szakszervezetünk tagjainak és döntően munkahelyi szervezeteinek számát, s ezáltal megerősíteni az érdekérvényesítéshez szükséges tagsági támogatottságunkat.
Az ezzel összefüggő ?Felhívás? az MKKSZ internetes honlapján (www.mkksz.org.hu) olvasható.

Kedves Kollégánk!

Kérjük ismerkedjék meg az említett ?Felhívás? tartalmával, mert ebben lényegre törő, tömör válaszokat próbálunk adni arra, hogy
- mely indokok szólnak a szakszervezet tagjává válása mellett,
- mit tett a munkavállalók érdekében az MKKSZ az utóbbi években,
- a Ktv., a Kjt. módosításai előkészítésében milyen álláspontot képviselt és fogadtatott el az MKKSZ,
- 2009. évben a gazdasági-pénzügyi válság hatásai, valamint az előző években végrehajtott és a mostani radikális kormányzati intézkedések miért teszik szükségessé az MKKSZ tagjai számának növelését,
- melyek azok a többletjogok és szolgáltatások, amelyek a munkavállalókon túl kifejezetten az MKKSZ tagjait illetik.

A szakszervezet a jövőben kiemelt figyelmet kíván fordítani a fiatalabb közszolgálati munkavállalók érdekvédelme és érdekképviselet erősítésére.

A közszolgálat egyik sajátossága, hogy nemcsak a pályakezdők tartoznak a fiatalság fogalomkörébe. Szakmai és szociális szempontból az egzisztencia megteremtésének időszaka a fiatal, elsősorban a 35 éven aluliak jellemzője. A köztisztviselői és a közalkalmazotti munkakörök jelentős részében a felsőfokú végzettség, szakvizsgák letétele már képesítési, alkalmazási követelmény. A 23-24. életévtől számított pályakezdés esetén tíz éves szakmai jártasságra a diplomás fiatal 33-35. életéve elérésekor tesz szert. Erre az időszakra tehető a családalapítás, a lakáshoz jutás, a gyermeknevelés stb. számos gondja is, egyénenként is eltérő súlyú teherviseléssel, áldozattal.

Nem lényegtelen, hogy az adott munkaszervezetekben a munkáltatók, valamint az egymásra utalt munkatársi kollektíva miként tolerálja, segítő, vagy közömbös magatartást tanúsít a fiatal korcsoportba tartozók sajátos élet- és munkafeltételei iránt. A foglalkoztatás biztonságát, a munkahelyek megszüntetését, a munkakörök összevonását, a veszélyeztetettség érzetét fokozottabban érintő időszakban még nagyobb jelentőségre tesz szert a munkahelyi kollektíva egyűvé tartozásának, összefogásának kifejezése.

Ebben döntő szerepet kell vállalnia a szakszervezet munkahelyi szervezeteinek, tisztségviselőinek, de az egyes munkavállalóknak is. A fiatal korosztályhoz tartozók öntevékeny szerveződéséhez együttesen kell megteremtenünk a cselekvés konstruktív feltételeit.

A rendszerváltás óta már felnőtt két, munkaképes korú nemzedék. Azt tapasztaljuk, hogy a fiataloknak rendkívül hiányos ismereteik vannak általában a szakszervezetekről és különösen minimálisak a közvetlen élményeik a szakszervezetek közösségformáló szerepéről. Az érdekvédelem tartalmáról, a szakszervezetek jogairól, s hagyományokat folytató funkcióiról a tájékozottság foka rendkívül gyenge.

Ezért a fiatal közszolgálati korosztályt az MKKSZ tagjai közé várjuk, hogy ők is erősítsék közös törekvéseinket, élhessék meg az összetartozás élményét, tapasztalják meg a szolidaritás szervező, mozgósító és lelkesítő erejét.

A fiatal szakembereknek a szakszervezet révén fórumot, vélemény-nyilvánítási lehetőséget kívánunk megteremteni egy korszerű, hatékony közszolgálat kialakításában való személyes közreműködéshez, a korrekt egzisztenciális feltételek biztosításához, összességében az életminőség javításához.

Kedves Kollégánk!

Mellékelten közreadunk egy ? látszólag sok kérdést tartalmazó ? kérdőívet (http://www.mkksz.org.hu/00php/index.php?mode=cikk&id=17).

A közös érdekeltségre alapozva azt kéri az MKKSZ Elnöksége, hogy szánjon néhány percet a kérdőív kérdései megismerésére! Külön megköszönjük, ha azok megválaszolására is szán időt. Az elképzelés szerint ez év kora őszétől válaszainak tartalma összesítő feldolgozásban hasznosulhatna.

A kérdőívet név és egyéb személyes adatok megjelölése nélkül kérjük lehetőség szerint 2009. szeptember 15-ig kitölteni! A letöltéshez kérjük vegye igénybe az MKKSZ honlapját. A válaszadó anonimitása biztosításáért az Elnökség kötelezettséget vállal.

Ha a 4/c. pont alatti kérdésre igenlő választ ad, értelemszerűen kérjük felhatalmazását személyi adatai és elérhetősége megismerhetőségére, hogy az előkészítő, szervező munkába való bekapcsolódási szándékára reagálni tudjunk.

Segítő közreműködését és fáradozását az Elnökség nevében tisztelettel megköszöni és MKKSZ tagság iránti érdeklődése reményében üdvözli:

Budapest, 2009. június

Fehér József s.k.
az MKKSZ főtitkár

Árva János s.k.
az MKKSZ elnöke

Boros Péterné s.k.
MKKSZ Önkormányzati Dolgozók Országos Szakmai Tanácsának elnöke

Budapest, 2009. július 22.

Tisztelt Fiatal Barátunk!

Ha kérdőívet közvetlenül személyesen kapta meg és belépési szándékát kívánja megerősíteni, kérjük, hogy erről a kitöltött kérdőív átadásával azt a szakszervezeti tisztségviselőt keresse meg, akitől a nyílt levelet és a kérdőívet átvette.

Hozzászólások

Nagyon szép ez a kérdőív, nagyon kedves, de a közszféra szakszervezetek 2006 óta, (persze ebbe a neolib gazdaság politika is benne van) szinte teljesen sikertelenek.
Nagyon nagy gáz, amikor kiáll Varga Laci (akinek tesója miniszter, fia pedig az ifjú szocik vezére) és arról szónokol, hogy milyen jó bérmegállapodást kötöttek...
Olyan jót, ami nagyon sok embernek 7-8 ezer forintos nettó veszteséget jelent.

Eddig nagyon jól meg voltak tagok, ill. a véleményük nélkül, mert az Országos Érdekegyeztető Tanácson, ill. az OKÉT miatt jelentős állami támogatásban részesültek.
Jövőre viszont nehéz idők következnek. Orbánék új érdekegyeztetést akarnak, valószínű a megélhetési szakszervezetek nélkül. Szóval pánik van....

Attól tartok, már egy kicsit nehéz lesz új tagokat szervezni...