Kormánytisztviselői törvény: Egyeztetetlen, jogi normákat sértő, diszkriminatív!

Alkotmánybírósághoz fordulnak a kormánytisztviselői törvény miatt
Csütörtökön adja át az Alkotmánybíróságnak hat szakszervezet és érdekképviseleti konföderáció azt az indítványt, amelyben a kormánytisztviselői törvény teljes megsemmisítését kérik.

Elfogadhatatlannak tartják például azt a passzusát, amely szerint az érintettek indoklás nélkül elbocsáthatók. Az Alkotmánybíróságnál kezdeményezi több érdekképviselet a nemrég ismét elfogadott, kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény teljes megsemmisítését - mondta el a Független Hírügynökségnek az egyik érintett, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. Fehér József hozzátette, hogy beadványukat - terveik szerint - csütörtökön adják át a taláros testületnek.

A főtitkár szerint a törvény több passzusa a magyar alkotmányba ütközik, illetve nemzetközi jogi normákat sért. Az Unió Alapjogi Chartája ugyanis tételesen tartalmazza azt a garanciát, amely szerint a tagállamok munkavállalóinak joguk van az indokolatlan elbocsátások elleni fellépéshez. Fehér József szerint a kormány ezzel szembe megy és lehetővé teszi a "munkáltatói önkény korlátlan érvényesülését". Nem gondolják ugyan, hogy a kormányhivatalok vezetői azonnal ilyen elbocsátásokat kezdeményeznek majd, de ha mégis, akkor nem lehet majd megtudni, hogy valakit miért küldenek el: a rossz szakmai tevékenysége vagy éppen életkora, vallási meggyőződése, esetleg politikai véleménye miatt.

Fehér József szerint a törvény diszkriminatív is, hiszen a 680 ezer fős közszolgálati körből kiemel 70 ezer kormánytisztviselőt, akikre sokkal hátrányosabb foglalkoztatási, bérezési és elbocsátási szabályok vonatkoznak.

A főtitkár szerint ráadásul a törvény elfogadása is alkotmányellenes volt, hiszen a jogalkotó nem egyeztetett sem a munkáltatói sem a munkavállalói érdekképviseletekkel.

A parlament korábban már megszavazta a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényt: a jogszabály egyebek mellett lehetővé teszi, hogy indoklás nélkül, két hónapos felmondási idővel bárkit felmentsenek. Sólyom László köztársasági elnök több pontjával sem értett egyet, így megfontolásra visszaküldte azt az Országgyűlésnek. A képviselők végül bő egy hete ismét elfogadták a javaslatot egy olyan módosítással, ami nem érinti az indokolás nélküli felmondásokat.

BOON
Független Hírügynökség

Hozzászólások

Alkotmányellenes a kormánytisztviselők indokolás nélküli elbocsátása

A Magyar Helsinki Bizottság szerint alkotmányellenes az a törvény, amely megengedi a kormánytisztviselők indokolás nélküli elbocsátását. A szervezet ezért az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy semmisítse meg a jogszabályt.

A Helsinki Bizottság az indítványban kifejti, hogy a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (1) bekezdése, mely az indokolás nélküli felmondást megengedi:

1. sérti a kormánytisztviselők munkához való jogát

A kormánytisztviselői jogviszonyban álló személyeket kiteszi a munkáltató önkényes döntésének: indokolás nélkül bármikor elmozdíthatóvá teszi őket. Ennek következtében pedig a munkához való jog nem hogy védelemben nem részesül, hanem – különösen a megszerzett munkaviszony fenntartásához való jog tekintetében – súlyosan sérül.

2. sérti a jogállamiságot,

Az Alkotmánybíróság szerint „az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamisághoz hozzátartozik a szerzett jogok tiszteletben tartása”. A közszolgálati jogviszonyra vonatkozó rendelkezések természetesen változhatnak, azonban ez a törvény nem csak az új rendelkezés hatályba lépése után, hanem az azt megelőzően keletkezett jogviszonyokra is kihatással van. Jelentősen változtat az önkényes felmondás elleni védelemre korábban jogosultságot szerzett (köztisztviselőből lett) kormánytisztviselők helyzetén, mégpedig a létbiztonságukat és függetlenségüket érintő jogviszony szempontjából kiemelkedően fontos garancia elvonásával.

3. a diszkrimináció tilalmába ütközik

Míg a kifogásolt törvény hatálya alá tartozók kormánytisztviselői jogviszonya felmentéssel indokolás nélkül megszüntethető, addig a velük összehasonlítható helyzetben lévő köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók esetében a törvény – a hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelően – indokolási kötelezettséget támaszt a munkáltatói jogkör gyakorlóival és a munkáltatókkal szemben. A kormánytisztviselőkre tehát – felmentésük esetén – hátrányosabb szabályozás vonatkozik, mint a munkaviszonyban és az ahhoz hasonló jogviszonyban állókra, anélkül, hogy a különbségtételnek megalapozott indoka lenne.

4. ellentétes az Alkotmánybíróság korábbi határozatával

A beadványban a Helsinki Bizottság az Alkotmánybíróság 833/B/2003AB számú határozatára is hivatkozik, mely szerint „a közszolgálat zárt rendszerének törvényi szabályozása során a jogalkotó nem tekinthet el a stabilitás elvének érvényesítésétől. Nyilvánvalóan ezzel ellentétes lenne az, ha valamely közszolgálati jogviszonyt minden törvényi korlátozás nélkül – a munkáltatói jogkör gyakorlójának szabad és korlátlan döntési jogkörében – lehetne megszüntetni.”

5. ellentmond az uniós jogszabályoknak

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikke kimondja, hogy „az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban minden munkavállalónak joga van az indokolatlan elbocsátással szembeni védelemhez”. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény személyi hatálya alá tartozók indokolás nélküli elbocsátásának lehetősége ellentétes ezzel az uniós alapjoggal.

A Magyar Helsinki Bizottság indítványát teljes terjedelmében itt érheti el:
http://www.helsinki.hu/dokumentum/AB beadvany kormanytisztviselok.pdf

http://helsinki.hu/Friss_anyagok/htmls/743

Én köztisztviselőnek esküdtem föl, már elnézést, kedves miniszterelnök uram.

Reméljük átnézik ezeket a dolgokat mert ez megalázó amit most indítanak ellenünk kormánytisztviselők ellen!Eddig összekötötték az éveket 2007.junius.30-án kötelező átsorolásról kaptam levelet a cégtől mert meg volt a 37.évem és 1.napom.
Akkor 2010. junius 30-án nincs meg a 40-en évem ???mert nem akarják elismerni és kifizetni a jubíleumi jutalmamat!Most kaptunk egy ÉRTESÍTÉST amit most átadtak minden kormánytisztviselőnek ha akarta ha nem megkapta én a cégem szerint legközelebb..FIGYELEM MOST JÖN A CSATTANÓ -
2033.04.13-n vehetem át a 40.éves jubíleumi jutalmamat!!!!!!!!!!!!!!!
A leírt törvény szerint kormánytisztviselő ,köztisztviselő összesen 70.éves koráig dolgozhat ÉN akkor 78.éves leszek.Most ebben a helyzetben mit tehetek???
Ez diszkrimináció..... én úgy tudtam a jubíleumi jutalom az egy egész élet út alatt ledolgozott évekre adott jutalom! Tudom kellenek az új dolgok !!!Viszont azoknál akiket most vesznek fel kormánytisztviselőnek ha előre közlik vele a feltételeket , hogy mikor mit fog elérni és kapni akkor ha úgy gondolja neki így is jó lessz akkor elfogadja a munkát ha nem... akkor nem ál nálunk munkába!
De így lassan nyugdíj elött áló emberke akinek eddig összekötötték az éveit most eltörlik egy tolvonással! Eddig én nem is éltem nem is dolgoztam?
2009.ben megkértem a szolgálati időmet a nyugdíjintézettől és 2008.12.31-ével
38.év.194.napom lett elismerve akkor kérdem én ebben az évben már az ELSŐ félévben betöltöttem a 40-ik évemet! Úgy tudom az új törvény 2010.07.06-ától él.
Viszont aki az első félévben volt jogosult annak meg kellet volna kapni........
vagy mégsem jól tudom ??? 2008-óta be van fagyasztva a bérünk !!!Csúszunk lefelé a lejtőn a pénzünk már nem sokat ér majdnem semmit!Még ezt is elveszik így nyugdijba menetel elött???????Az utolsó években kapott bárminemü pénz jól jönne a majdani nyugdijhoz és hát már tartaléka sincsen az embernek mert már felélte amilye volt .Kérdem én hol van ilyenkor a szerzett jog ?? vagy csak az ügyfélnek van szerzett joga???Tud valaki valami okosat mondani?????

Hát "okosat" nem. Csak annyit, hogy ez a fidesz arroganciája, embertelensége, cinikussága. Mindig is ilyenek voltak a fijjug."Csúszunk lefelé a lejtőn". Így van. Ismerős mondatok-e ezek: "köztisztviselői életpálya modell", "erkölcsi és anyagi megbecsülés", stb. stb. Persze ezeket Navracsics v. Orbán nem olvassa. Lehet reklamálni: Kossuth tér 5.

... a TELJES közszférára ki akarják terjeszteni a 2 hónap feletti végkielégítésekre kirótt 98%-os extra adót.
http://www.privatbankar.hu/cikk/ado/minden_kozszolgat_erint_a_bunteto_ado_37395
és azt nem mondanák meg, hogy a közszférából indok nélkül elbocsátott nyomorult, aki után iszonyúan nem kapkodnak a munkaerőpiacon, mi a büdös francból tengődjön, amíg állást nem talál magának? az átlagos elhelyezkedési idő a munkaerőpiacon 17 hónap!

SEGÍTSETEK! Jól látom, hogy az új rendszer nem terjed ki a Nemzeti Parkokra, a "Zöldhatóságokra" ? Aki bármit tud jelezze, előre is hálával...h6dCj2

Hová is vezet ez? Hogy még több lesz a "közös megegyezéses" elbocsátás... hiszen 2% miatt a közalkalmazottnak nem nagyon érdemes ragaszkodnia a forma szerinti, végkielégítéssel járó felmentéshez. A munkáltató pedig eggyel több eszközt kap arra, hogy megspórolhassa a végkielégítést. Értem én, hogy mit akarnak elkerülni, de kiskapu mindig lesz, a nagyfőnök ezerféle más címen úgyis megkapja a millióit távozáskor, Julcsi néninek meg nem mindegy, hogy harminc év után a bölcsisekkel vajon fog-e kapni valami pénzmagocskát vagy nem.

Na, most figyeljetek! A számításomban biztosan van hiba, a törvényjavaslatot sem olvastam el, de a munkabérek kifizetésének eljárása szerint egészen groteszk eredményt kaptam pl. "Julcsi néni" esetében.
Értékeljük föl a fizetését. Mondjuk keres, havi 100.000 Ft-ot. Ez szuperbruttóban: 127.000 Ft. Járna neki pl. hat havi végkielégítés, azaz 600.000 Ft /bruttó/
Ez után ki kell fizetnie a járulékokat, azaz 17%-nyi összeget, ami 129.540 Ft.
A két hónapon felüli rész, azaz a szuperbruttó 98%-a:497.840 Ft
Ki kellene még számítani a két hónapra eső rész SZJA-ját, amit most azért nem teszek meg, mert béren felüli juttatásként elég bonyolult lenne. Viszont már így is van fizetnivalója bőven: 129.540 + 497.840 = 627.380 Ft
Hát, azt mondom, örüljön szegény "Julcsi néni", hogy csak lehajol, fenékbe rúgják és távozhat. Legalább nem kell fizetnie az elbocsátásáért!
Biztos, hogy van tévedés a számításomban! De!!! Modellezte ezt valaki?? Gondolkodott, amikor indítványozott???
Mérhetetlenül fel vagyok háborodva!!!

Csak remélni tudom, hogy az illetékes szakemberek időnként meglátogatják, és olvasgatják a honlapon megjelenő hozzászólásokat.
A hozzászólásoddal teljesmértékben egyetértek.
A munkáltató a végkielégítés összegéből levonásokat köteles eszközölni. Ezek a levonások egyrészt a jogszabályokban előírt adó és társadalombiztosítási kötelezettségekre, másrészt bírósági határozatokkal megállapított tartásdíjakra is kiterjednek.

A végkielégítések adóztatása után maradó 2 %-os összeg nem fedezi a 9,5 %-os nyugdíjbiztosítási járulékot.

'1997.évi LXXX.törvény (Tbj). 24.§:

(2) A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a járulékalapul szolgáló jövedelme, legfeljebb azonban a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben az egy naptári napra meghatározott összeg naptári évre számított összege után fizeti meg (a továbbiakban: járulékfizetési felső határ).

A járulékfizetés felső határa 2010-ben 20.420 Ft/nap."

Olykor jó lenne, ha a törvénymódosítás előtt a "hozzáértő szakemberek" hatástanulmányokat végeznének. Végkielégítésre a kisjövedelmű kormánytisztviselők is jogosultak lesznek majd az elbocsátáskor, ezek összege azonban a minisztériumból elbocsátott dolgozók végkielégétéséhez képest csak aprópénzt jelentenek.

És nem utolsó sorban a végkielégítés célja:

A legkedvesebbnek és legbiztonságosabbnak tűnő munkahely életében is bekövetkezhetnek olyan nem várt, kellemetlen változások, amelyek arra kényszerítik a vezetőséget, hogy megváljanak alkalmazottaiktól.

Azokban az esetekben, amikor a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén történik az elválás, a munkavállalót végkielégítés illeti meg. A végkielégítés célja, hogy a munkáltatónál viszonylag hosszabb ideje munkában álló munkavállaló egyfajta anyagi kompenzációban részesüljön munkahelyének önhibáján kívül történt elvesztése miatt. A végkielégítés bizonyos fokú anyagi biztonságot kíván szolgáltatni a kényszerű átmeneti időben, amíg az elbocsátott dolgozó új állást talál, ami a tapasztalatok alapján több hónapig, sőt évekig is eltarthat.

Kétmillió alatt nincs különadó

Csak a kétmillió forint feletti összegekre vonatkozik a közszférában a végkielégítésekre kivetett 98 százalékos különadó.....

A 2010. január 1-től hatályos Szja.tv. szerint az alábbiak szerint alakul egy 12 Millió Ft-os végkielégítés adófizetési kötelezettsége:

2 millió Ft: 812.800
10 millió Ft: 12.466.000

Összes levonás: 20.574.000 Ft

Ebben az esetben már járulékfizetés nem terheli a végkielégítést, mivel elérte a járulékfizetési felsőhatárt.

Itt plusz elvonás keletkezik az elküldött dolgozónál, egy fillérje sem marad a végkielégítésből.

Nem Alkotmányellenes ez az adóztatás?

Lemodellezte ezt valaki a Nemzetgazdasági Minisztériumban?

hozzászólás

2 millió Ft: 812.800
10 millió Ft: 12.466.000

Összes levonás: 20.574.000 Ft, még véletlenül sem 13.278.800 ft!!!

Sajnos még sokan nem fogták fel, hogy ez mit jelent a közszférában. Én a saját bőrömön tapasztalom.
Középfokú végzettségű köztisztviselő vagyok, 39 év munkaviszonnyal.
Gyógyíthatatlan betegségem miatt eü.alkalmatlanság címén, ez évben szüntetik meg a munkaviszonyom.8 hónapra felmentettek a munkavégzés alól, állapotom miatt.Így a felmentési időre kapott bérem beszámít a különadó alapba.Ehhez még hozzájön 6 havi végkielégítés, és már meg is haladtam a 2 millió forintot.
A szomorú az, hogy a 2 millió fölötti összeget nem kapom meg, és nem is számít be a nyugdíjalapba.Így kétszeresen büntetnek, mert a nyugdíjam is kevesebb lesz majd.A meg nem kapott összeg után, tőlem levonnak 98 % különadót, a munkáltatóm befizeti utána a 27 % eü.hozzájárulást, vagyis 125% megy vissza az államkasszába.Jól ki lett ez találva.Mi bűnhődünk, mert mások 100 milliókat vettek fel!m

Gratulálok, VENDÉG! Végre valaki látott már számokat is közelről, ráadásul számolni is tud...!
Valóban több. mint 100% kellene, hogy minden adó- és járulékfizetési kötelezettségnek eleget tudjon tenni a közszolga, akitől el akarnak méltó módon búcsúzni az életpálya modell végső állomásánál... Persze az is lehet, hogy ez további bújtatott szankció :) :( Fizessen, örüljön, hogy fegyelmi nélkül megy, így megőrízheti renome-ját, bizonyára másutt tárt ajtók, karok várják...

Egyébként pedig:

Köztisztviselő az ember közalkalmazott vagy munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállaló, mert bizony nem mindegy!

Kt - Kjt - Mt - nos, az első két esetben egy miniszterelnök sem kap néhány milliónál többet, de holdingok, Zrt-k, Kht-k, ... igen, de ezekrők nem döntött senki!!!

Pedig ezekről kellene...
Különösen az egészségügy, az oktatás, a vasúti a városi tömegközlekedés,energiaszolgáltatók, amelyek egyébként állami feladatokat látnak el és normatív, sőt Eu. támogatásban is részesül(het)nek komoly pénzeket fizetnek ki nem csupán felmentés és végkielégíéts, de havi munkabér, jutalom, prémium... szakértés jogcímeken..

ERRŐl lenne jó dönteni...

Valahogy meg kell köszönnünk,hogy 25-30 évig szolgák lehettünk,ezért ha kirugnak bennünket,hálából fizethetünk a nagy kalapba, így lehet,hogy az utolsó havi fizetést az adó és járulék befizetés miatt meg sem kell kapnunk. Gratulálok a zseniális ötlet kitalálójának!