Kormányablak ügyfélszolgálati munkatársak kiválasztása

Ügyfélbarát, jól felkészült munkatársakat toboroznak a Kormányablakokba

2012. augusztus 15.

A Kormány döntése alapján megyeszékhelyeken biztosított képzéssel készítik fel a Kormányablakok leendő munkatársait az egyre növekvő feladatokra. Közlemény.

Az ősszel induló továbbképzés távoktatási módszerekkel, előadások és személyes konzultációk formájában zajlik. A továbbképzésen részt vevők és sikeresen vizsgázók dolgozhatnak a Kormányablakokban, amelyek száma a jelenlegi 29-ről 2013 végére körülbelül 300-ra nő. Nemcsak a Kormányablakok száma, hanem az ott elintézhető ügyek száma is megnő, a Kormány célja ugyanis az egyablakos ügyintézés bevezetése. Ehhez az ügyeket jól ismerő, képzett és az ügyfelekkel készséges munkatársakra van szükség.

Összesen 6500 fő számára szerveznek továbbképzést. A jelentkezésnél előny az eddigi ügyfélszolgálati munka és a nyelvvizsga, de az ügyfelekhez, az ügyfélszolgálati munkához való hozzáállást is hangsúlyosan mérik.

A Kormány elfogadta azt a rendeletet, amely rögzíti a Kormányablakoknál dolgozó személyek kiválasztásának és képzésének feltételeit, amely a most a közzétett jelentkezési felhívás alapját is képezi. A képzés költségeit Európai Uniós forrás biztosítja.

A munkakör betöltéséhez szükséges jelentkezési felhívás a kormany.hu-n és a Hivatalos Értesítőben is olvasható. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium www.kabkarrier.kormany.hu címen külön honlapot indított, ahol a továbbképzéshez kapcsolódó minden szükséges információ megtalálható. A jelentkezéshez szükséges pályázati űrlap is ezen a honlapon érhető el. A képzésre elektronikusan lehet jelentkezni 2012. augusztus 31-ig.

A képzés során megszerezhető végzettség elismert közigazgatási szaktudást és hosszútávú, kiszámítható munkakört biztosít. Az ősszel induló képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezi a megyeszékhelyeken. Az ügyintézők közigazgatási alapismereteket, közigazgatási hatósági eljárási ismereteket, elektronikus közigazgatást, ügyfélszolgálati informatikát tanulnak, felkészítik őket az egyedi ügyek és élethelyzetek kezelésére, és a képzés fontos része az ügyfélszolgálati készségfejlesztés.

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők két féléves szakirányú továbbképzésen, a középfokú végzettségűek pedig 316 órás közszolgálati továbbképzésen vesznek részt. Az ilyen képesítéssel rendelkezők lehetnek a Kormányablak dolgozói. A kiválasztási eljárás során a képzésre jelentkező közszolgálati tisztviselőnél előnyt jelent, ha középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik, vagy a jelentkezésekor ügyfélszolgálati munkakörben foglalkoztatják. A képzés szóbeli és írásbeli vizsgával zárul.

A Kormány célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok lehetőleg egyetlen helyen, a - 2013 végéig kialakítandó - Kormányablakoknál tudják majd hatósági ügyeiket intézni. Ehhez vezető fontos lépés, hogy 2013. január 1-jével felállnak a járási hivatalok, a jelenleg működő okmányirodák Kormányablakokká alakulnak át. A jövő év végére a jelenlegi 29 Kormányablak helyett már kb. 300 Kormányablak működik majd az országban, ahol hétfőtől-péntekig reggel 8-tól este 8-ig várják az ügyfeleket.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium


Kabkarrier: Kormányablak ügyfélszolgálati munkatársak kiválasztása

Tisztelt Jelentkező!

Köszöntjük Önt a Járási Kormányablak ügyfélszolgálati munkatársak kiválasztásával és képzésével kapcsolatos információs honlapunkon.

Magyarország Kormánya elkötelezett a területi közigazgatási rendszer átfogó, történelmi léptékű átalakítása mellett, amely a Jó Állam működésének egyik alappillére. A célkitűzés megvalósításának két kiemelt jelentőségű eleme a széttagolt területi közigazgatási szervezetrendszer egységesítése, és az egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása.

A járási államigazgatási rendszer létrehozásának keretében kialakul az ügyfélszolgálati irodák országos hálózata, amely az állampolgárok számára tartalomban és színvonalban is magas szintű szolgáltatást biztosít. A Járási Kormányablakok garanciát nyújtanak arra, hogy az államigazgatási szervezetrendszer egységes keretek között, ügyfélközpontúan, hatékonyan és magas színvonalon működjön.

Célunk a jelenleg közigazgatási szerveknél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők közül olyan ügyfélszolgálati munkatársak toborzása, kiválasztása és képzése, akik a kiválasztási és felkészítési folyamat eredményeként 2013 év végére szakmailag felkészült munkaerőként képesek lesznek a kormányablakok komplex ügyfélszolgálati feladatainak ellátására.

Eredményes jelentkezést kívánunk!

Kabkarrier

Jelentkezési felhívás (pdf)

Pályázati felhívás (pdf) a Hivatalos Értesítőből

Hozzászólások

Valaki segítsen, légyszi, egyszerűen nem találom a könyvben az alábbi kérdésre a választ:
Mit jelent a jogszabály érvényessége?Melyek a jogszabályok érvényességi kellékei?

Köszi!

Jogszabályok érvényessége és feltételei: 1. Modul tankönyvének 38. oldala.

Közintézmények milyen módon tehetik közzé....? Ez hol található?

E-közigazgatás tankönyv 152-153. oldal

Ügyfél lehet-e szakhatóság kérdésre hol találom a választ?

A válasz: igen.
Bővebben: 2. modul 43. oldal

Az 5. kérdésnél mi a válasz?

1.Modul Kozigazgatási és jogi ismeretek tankönyv 79. oldal

Kormánymegbízott, főigazgató, igazgató és szakig. szerv . vezetői. Természetesen ki nevezi ki, mit csinál...? Könyvben megtalálod.

Nagyon szépen köszönjük!!!

Sziasztok, a pénteki vizsga eredményei a Neptunban vannak! "Tanulmányok" - "Képzés adatok" menüpont alatt találhatjátok (a lap alján) :D

Nem mindenkinek van fent! (Nekem pl. nincs pedig értesítettek hogy sikeres volt.)
Úgy emlékszem, azt mondták, hogy ma estig tervezik beírni. Másnak sincs még fent?

a kormanyhivatal.hu oldalon, a dokumentumok menüpont alatt kiválasztod a megyét,majd az általános információk című oszlopban a képzéseknél megtalálod a beszkennel vizsgalapokat, amin neptun kóddal szerepelnek a vizsgázók. :)
Az "A" csoporté fent van, a miénk, a mai vizsgáról még nem, de azt hiszem, még nem is elvárható, elvégre a KH-soknak is csak két keze van, nem 6 mint Shivának :)))

Egy pár megyét végignéztem, de egyiknél sem láttam ilyen beszkennelt vizsgalapot.

http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/8f/d0000/Z%C3%A1r%C3%B3vizsga%20eredm%C3%A9nyek%20SZTK%20A%20csoport.pdf#!DocumentBrowse

(lehet, vizsgalapon nem ugyanazt értettük? )

A SZEÜSZ fogalmába az összes jogszabály számát és megnevezését kellett felsorolni.( Azt hiszem, hogy a pontos kérdés úgy volt, hogy mi szabályozza a SZEÜSZ-T)

A kérdés úgy szólt, hogy határozza meg a SZEÜSZ fogalmát.
A harmadik modulban valahol utalnak rá, hogy a Ket definiálja a fogalmát, s tényleg a második modul végén van rá a válasz. A sok-sok felsorolásból az elejét írtam le, s elfogadták.

SZEÜSZ= szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás.
Az elektronikus ügyintézés kereteit megadó rendelet: 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról (SZEÜSZ)
A szabályozás az informatikai rendszerek helyett a jól használható szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt, és ennek rendeli alá az informatikai rendszerek kialakítását és működtetését. A szeüsz-ök voltaképpen az elektronikus közigazgatás kisebb-nagyobb építőkövei, olyan nélkülözhetetlen szolgáltatások és háttérrendszerek, amelyekből a legbonyolultabb ügytípusok elektronikus változata is kialakítható.

És nem volt ma is csoportokra osztás úgy mint a tréningen? Mert én a legutolsó előadási napon egy ilyen információt kaptam, és most nem tudom, hogy mi a helyzet! :$

Sziasztok!
A SZEÜSZ fogalmában tudna segíteni valaki?
Köszönöm!

Szeüszről a Ket-es könyv utolsó fejezetének a végén van leírás

Nem volt csoportbontás, csak egy-egy helyet ki kellett hagyni. De ezt is inkább a fénykép kedvéért. :)

Nem sorrendben fogom írni, de a következő kérdéseink voltak:
1. A kisajátítási eljárás feltételei
2. Terhességi gyermekágysegélyre ki jogosult
3. Keresőképtelenség esetén tekintet nélkül kinek jár táppénz
4. Válassza ki az alább felsorolt feladatok közül, hogy melyik tartozik funkcionálisan a Nemzeti Közlekedési Hatóság feladatai közé /fel volt sorolva a Tkönyv 88. oldalán az összes feladat / a válasz az volt, hogy bekarikáztuk és leírtuk, hogy mind az 5 feladat a NKH funkcionális feladata)
5. Sorolja fel a gépjármű átmeneti időszakra történő kivonás lehetőségeit
6. Foglalkoztatáspolitikai szempontból ki számít hátrányos helyzetűnek
7. Ismertesse a Johari Önismereti ablak vak területét
8. Sorolja fel a hatékony kommunikációt gátló tényezőket
9. Mire jó a tükörkérdés
10. Sorolja fel "Thomas .... " konfliktus kezelésének 5 sajátos módját (5. modul 85. old.)
11. Jellemezze a tárgyalás két típusát
12. Ki számít ügyfélnek és közönségnek a közigazgatásban (5 modul 115-117.)

Így két hét távlata után kb. ennyire emlékszem
Sikeres felkészülést mindenkinek!

Sziasztok, úgy látom már záporoznak a mai kérdések, így inkább én csak újra leírom az A csoport 1. féléves vizsgakérdéseit, hátha ezek közül is lesz valamelyik:
1. Mutassa be a kormányformákat
2. A Miniszterelnökség jellemzői
3. A kormánytisztviselők általános alkalmazási feltételei
4. Az alpolgármesterre vonatkozó szabályok
5. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezete
6. Jogszabályok felsorolása
7. Melyik jogszabály a közig. eljárások legfontosabb jogszabálya/hol találhatók az alapvető rendelkezések?
8. Kik az eljárás fő szereplői?
9. A közig. hatósági eljárás szakaszai
10. A tényállás tisztázása során a hatóság kötve van az ügyfél bizonyítási indítványához?
11. Kérelemre induló jogorvoslati eljárások
12. A végrehajtás feltételei
13. E-közigazgatás fogalma
14. Mi az információszabadság
15. Mi a SZEÜSZ
16. Miért van szükség azonosításra?
17. Mutasson be központi kormányzati nyilvántartásokat

Az idő is elegendő a kidolgozásra. Az ügyesebbek már 11,10 kor beadták a dolgozatot , én a lassúbbak közé sorolom magam , de 11, 45-re én is végeztem.

Lapozzatok lejjebb, ott korábban felrakták még az első három modul és az utolsó kettő A és B kérdéseit is. Jó tudni, ez azért valamelyest könnyebbség lenne, ha a B csoport is hasonló szisztéma szerint kapná a kérdéseket.

Köszönjük!!!!!

1. Mi a különbség a képviseleti demokrácia és a közvetlen demokrácia között
2. A jogalkalmazás és a jogalkotás közötti különbség
3. A miniszter kinevezésének feltételei és mi a feladata
4. Az alpolgármester megválasztásának szabályai
5. A fővárosi, megyei kormányhivatal vezetése - területi szint
6. Miből tevődik össze a kormánytisztviselők illetménye
7. A közig.hatósági ügyben az alapszabály megnevezése
8. Mennyi az általános ügyintézési határidő
9. Ügyfél lehet-e szakhatóság
10. Milyen módon lehet közölni a hatóság döntését
11. A végrehajtás teljesítésének feltételei
12. Semmisségi okok
13. Milyen szorítóerők kényszerítik a közigazgatást megújulásra (elekt.üi.)
14. Elektronikus űrlap
15. Közintézmények milyen módon tehetik közzé....
16. Milyen azonosításokat ismer
17. Soroljon fel központi kormányzati nyilvántartásokat
a fennmaradó 12 kérdés valóban a múlt héten írt "B" csoport 4-5 modulzáró kérdései voltak.

Van még valami egyezés a kérdésekkel kapcsolatban????

Valaki, aki ma vizsgázott feltenné az "A" csop. záróvizsga kérdéseit?! Nagyon köszönöm előre is!

Oldalak