A Kormány feladta az átfogó életpályák kialakításának igényét?

Problémás előmeneteli rendszer, vagy kidolgozatlan életpálya modell?

Ülésezett a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF)

Január 14-én, a Parlament Nagy Imre termében dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár elnökletével ülésezett a KÉF, amely most arra tett kísérletet, hogy behozza a valamikor egységesnek ígért közszolgálati életpálya modell kidolgozásában kialakult késedelmet. Az ülésre a szakszervezetek kezdeményezése nyomán került sor.

Ám a jelenleg Állami Tisztviselő Kar-nak nevezett, és újra változó összetételű foglalkoztatási csoportokat lefedő koncepció részletes tárgyalására a javaslat vázlatossága és kidolgozatlansága miatt nem kerülhetett sor. Ezért az első napirend során csupán az általános megjegyzéseket lehetett kifejteni a Kormánykoncepciójával kapcsolatban.

Az ÁLLAMI TISZTVISELŐI KARRAL kapcsolatos kormányzati koncepciót eredetileg Lázár János miniszter úr mutatta volna be, de a Kormány rendkívüli ülése miatt ez ellehetetlenült.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára Lázár Jánost helyettesítve tájékoztatást adott arról, hogy a koncepciót a Kormány megtárgyalta és az előterjesztésben olvasható végrehajtási ütemezést elfogadta. Ennek alapján remélhető, hogy a vonatkozó törvényjavaslat szövege január végére elkészül, ami azért jelentős, mert a KÉF tagjai egyöntetűen úgy nyilatkoztak; érdemi állásfoglalást csakis tételes jogszabályi szöveg ismeretében lehet tenni.

A Kovács Zoltán által ismertetett átütemezett tervek szerint a törvény februárban a Parlament elé kerül, közben folynak az egyeztetések, márciusra a kapcsolódó kormányrendeletek szövegével bővül a csomag, s a törvényt április 30-ig kell elfogadni. A bevezetés előkészítésére tehát két hónap maradna június elsejéig.

Fehér József, a Munkavállalói Oldal (MVO) képviseletében a felajánlott tárgyalási módszert elfogadta, azzal a megszorítással, hogy a koncepció vázlatossága miatt csak a vita általános kérdésekre kiterjedő szakasza lehetséges.

Dr Latorcai Csaba, mint levezető elnök emlékeztetett arra, hogy a KÉF októberi ülésén még arról volt szó; decemberben már tv. szöveg lesz. Más következett; a december 23-án megjelent 1961/2015. (XII. 23.) korm. rendelet (pdf) átszabta a folyamatot. Új elnevezést vezetett be - állami tisztviselői kar - és egy négy osztatu kategorizálást vezetett be:

  • állami tisztviselők,
  • kormánytisztviselők,
  • az alkotmányos szervek tisztviselői,
  • önkormányzati tisztviselők.

Fehér József értelmezni próbálta a felvetett kerettörvény fogalmát, és rákérdezett; e törvény fedezeteként a költségvetésbe beállított 38 milliárd forint most hogyan értelmeződik?

Boros Péterné, az MKKSZ főtitkára elöljáróban leszögezte; jó, ha a járási kormányhivatalok munkatársainak bére emelkedik, de nem feledhetjük, hogy az önkormányzatokban semmivel sem kevesebbet dolgozók hetedik éve még csak ígéreteket sem kaptak.

Elkerülhetetlen és sürgős feladat, hogy az önkormányzati tisztviselők sorsával is számot vessünk, s megfelelő előterjesztés alapján itt a KÉF, és az OKÉT fórumán tárgyaljuk a helyzetük rendezését.

Ami az állami, vagy központi igazgatási, vagy kormánytisztviselők ügyét illeti, a koncepció kevés, kérjük a törvény tervezetét. Jó lenne pontosan értelmezni az ebben jelzett -10 százalékos leépítés tartalmát. Ma a területen létszámhiány, túlterheltség van. Sokan 30-35 éve kitartanak itt. Számukra a jubileumi jutalom és a végkielégítés gyakorlati felszámolása kevés jóval kecsegtet. Az elképzelhetetlen, hogy a törvény csak a járási szintre hozzon szabályozást, a koncepció viszont itt megállt. Látni szeretnénk a megyei és országos terveket is - szögezte le az MKKSZ főtitkára.

A koncepcióban felvetett besorolások és jövedelmi csoportok egymás közötti viszonya is tisztázatlannak tűnik. A pótlékok felszámolása és az illetménykiegészítések javasolt rendje harmonizálatlan. Sok szükséges differenciálási és objektív elismerési forma megszűnne, nőne a vezetői szubjektivitás. Kérjük a részleteket.

Bárdos Judit a BRDSZ képviseletében kifejtette; a kialakult helyzetben úgy tűnik a rendészeti életpálya indifferenssé vált. A december 23-i rendelet a 9. pontjában az éppen csak bevezetett szakmai életpálya két kötelező pillérét kilőtte, hatályon kívül helyezte. Kétségessé vált, hogy kellenek-e közalkalmazottak a rendvédelemben. Úgy tűnik, fogalmi káosz uralkodik a gondolkodásban, azonosíthatatlan, mit értenek központi igazgatás alatt.

Nem megnyugtató, hogy a koncepció a jubileumi jutalom és a végkielégítés területén olyan változtatásokat jelez, amelyben nő a vezetői szubjektivitás szerepe, és a két havi fizetésben megállapított minimális mérték valójában a megszüntetéssel azonos jelentésű.

Kovács Zoltán államtitkár a felvetésekre reagálva felidézte, hogy az önkormányzati hivatalok ügykörének, feladatainak 40-45 százaléka átszállt a kormányhivatalokhoz, és közben az önkormányzati hivatalok létszáma mégis 30 százalékkal bővült. Állítása szerint itt a vezetőkre feleannyi beosztott jut, mint a kormányhivatalokban és egészen szélsőséges 590-980 ezer forintos keresetek is előfordulnak.

Az állami közigazgatási intézményrendszert kell előbb rendbe tenni - szögezte le - csak ez utána jöhet az életpálya!

Az elképzelések még mozognak, az alkotmányos szervek sorsa tisztázatlan, és tagadhatatlan, hogy itt az igazgatásban egy zárt világ formálódik - ismerte el.

Példaként említett, hogy a terv szerint az érintettek júniustól +30 százalék fizetést kapnak a koncepcióban rögzített csoportokban és értékhatárok szerint. „A cafetéria nettója rámegy a fizetésre és arra jön a +30%."

(De így a nettó cafetéria a bér egészében majd újra és további adóval csökken! - tehetnénk hozzá!)

Fehér József megerősítettre; a felvetett kérdésekre választ és indoklást vár a munkavállalói oldal.

A munkavállalói oldal el tudja fogadni a kultúraváltás igényét, ám ebben nincs semmi új! Ez egy előmeneteli rendszer, annak is vázlatos. Úgy tűnik a Kormány feladta az átfogó életpályák kialakításának igényét. Ami azt illeti, a már bevezetett modellek tapasztalatai is ellentmondásosak.

A most bemutatott ütemezés szerint öt nap múlva a törvény szövege kész kellene legyen, érthetetlen, hogy ma nem tudunk a törekvésekről többet és pontosat. Az eddigi folyamat tükrében a szakszervezetek a jövőben sem az időt, sem a területeket érintő további „szeletelést" nem fogadják el!

A munkavállalók egységes szabályozásban, átfogó rendezésben érdekeltek. A javaslatokat az állam fejlessze tovább, májusban ne áttekintés, hanem érdemi és kidolgozott elemekkel folytatott vita és egyeztetés legyen.

A KÉF második napirendjében elfogadta első félévi munkatervét, amelyben végül májusban sor kerül a polgármesteri, önkormányzati hivatalokban dolgozók jövedelmi kérdéseinek megvitatására is. Fontos eredmény, hogy az állami tisztviselőkről szóló törvény is a KÉF elé kerül márciusban - tehát még az elfogadás előtt.

Véglegesítve kiosztásra került a KÉF SZMSZ, amit olvasóink itt ismerhetnek meg (pdf).

Budapest, 2016.01.15.

Boros Péterné,
az MKKSZ főtitkára

MKKSZ
MKKSZ Hírlevél (pdf)