A káros trendek: adományüzérek, nő és gyermekkereskedelem, embercsempészek a népvándorlás melléktermékeként

Felerősödő új jelenségekkel találja magát szemben a magyar fogyasztó, egészségügyi szakszemélyzet, jogsértett betegek: embercsempészet károsultjai, adományüzérek haszonlesése, nő és gyermekkereskedelem áldozatai.

Patrióta fogyasztóvédelem kifejezetten fel kívánja hívni a figyelmet, a szakpolitika és a magyar kormány figyelmét a káros jelenségekre. Szükség szerint nemzetközi és hazai jogvédőkkel közösen.

Döbbenetes jelenségek lényege egyszerűsítve: Az elesettek, áldozatok, betegek kárára jelentős pénzbeli nyerészkedés.

A nemzetközi migrációnak, a mély szegénységnek egyes országrészekben számos káros jelensége van, amely ellen a magyar kormány fellépését kérjük minden egyes itt megnevezett területen!

Különösen felháborító az elesett emberek, szegénységükben kiszolgáltatott emberek vámszedőinek különböző jelenléte.............................................

Embercsempészek milliókat zsebelnek be családoktól, akik mindenüket és családtagjaikat vesztették.

Európa tagállamainak ingyenes, nemes adományait súlyos összegekért árulják adományüzérek a betegek, mozgáskorlátozottak kiszolgáltatottságán nyerészkedve.

Szórakozóhelyek vidéken és Budapesten félájult fiatalokkal az egyik oldalon, majd növekvő gyermekkereskedelem és nőkereskedelem a másik oldalon.

Magyarországon a felsorolt jelenségek mindegyike ellen szigorral kell fellépnie a magyar kormánynak!

Élelmiszer és ruhaadományok üzérei Afrikában és menekülttáborok körül ütötték fel a fejüket.

Az MFPÉE társadalmi szervezete,hosszú idő óta a reális társadalmi igények, reális fogyasztói igények megfogalmazója!

Magyarország nem fogadhatja el a betegek, elesettek vámszedőit az embercsempészeket, adományüzéreket! Adjuk tovább a közös gondolatot a jelenségek felszámolására!