Júliustól már csak bruttó 131 ezer forintos keresetig fog járni a teljes kompenzáció?

Csökken a közszolgálati dolgozók bére
2009. június 13.

A közszféra bérkompenzációjának megfelezésére is garanciát vállalt a kormány az Európai Unióval kötött hitelmegállapodás kiegészítésében. Ennek értelmében július elsejétől a közszolgálati dolgozók újabb körének csökken a havi fizetése.

A 13. havi bért az első félévben bruttó 180 ezer forintos fizetésig teljes egészében kompenzálták, felette egységesen havi 15 ezer forintot kaptak a közszolgák. Júliustól viszont már csak a bruttó 131 ezer forintos keresetig jár a teljes kompenzáció.

A megszorítást egyébként az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban jelen lévő szakszervezetek többsége megszavazta.

hírTV

Hozzászólások

Most egy kicsit vulgáris leszek, ha megbocsátjátok.
A Mónika showban mondta egy roma nő a pasijának:
"Tudod mi az, hogy "szopol"? Mint a kismalac!"

Na most mi is így jártunk...

Bocs a beszólásért, de erre már nem lehet mit mondani.
Eddig nem akartam hinni az összeesküvés elméletekben, de mintha tényleg tönkre akarnák vágni a közszolgálatban dolgozókat.

A SZEF honlapjáról:

2009. július elsejétől, továbbra is
Lesz kereset-kiegészítés a közszférában! (Bizonyos értelemben... - Olv.)

Elfogadott napirend:

A közszféra 2009. évi havi keresetkiegészítésének II. félévi módosítását tartalmazó kormányrendelet tervezet véleményezése.

(Az önkormányzati oldal részéről senki nem volt jelen az ülésen, ezért hivatalos plenáris ülést az OKÉT nem tarthatott. Helyette a Kormányzati Oldal és a Munkavállalói Oldal képviselőinek konzultációjára került sor.)

Napirend előtt.

A kormányzati oldal tájékoztatott arról, hogy a közszférában dolgozó hitelfelvevők részére állami kezességvállalás történt arra az esetre, ha az érintettek a hitelszerződéseik módosítására - például fizetési könnyítések, halasztások stb. - kényszerülnek.

Az erről szóló 118/2009. Korm. rendelet - mely a Magyar Közlöny 76. számában került kihirdetésre - 2009. június 17-én lép hatályba.

Napirend.

A közszféra 2009. évi havi keresetkiegészítésének II. félévi módosítását tartalmazó kormányrendelet tervezet véleményezése.

A kormányzati oldal tájékoztatott, hogy a tervezetet (melynek technikailag korrigált változatát az ülés előtt osztották szét) holnap tárgyalja a Kormány.

Megismételték, hogy a GDP "növekedésének" idei negatív értéke, mintegy -6,7%-os prognózisa kényszerítette ki ezt a változtatást, és utaltak arra is, hogy az SZJA sávhatárának 1,7 M Ft-ról 1,9 M Ft-ra való emelésének a nettó keresetekre gyakorolt hatását sem lehet figyelmen kívül hagyni. (Mint egy másik cikkben olvasható, ez a 100 ezer körüli bruttó keresetűek esetében ez közelít a nullához!!! Ez másokhoz képest tetemes veszteséget jelenthet!!! - Olv.) Szerintük a javasolt új konstrukció nem von ki pénzt a közszféra egészéből, és a reálpozíció változása is várhatóan jobb lesz (6,8%-os mérséklődés) annál, mintha az Összefoglaló vállalásai teljesültek volna (8,6%-os mérséklődés).

A munkavállalói oldal szerint a 2007. évi - mintegy 8%-os - reálkereset vesztést, majd a 2008. évi szinten tartást követően 2009-ben nem fogadható el további érzékelhető reálkereset veszteség.

A többségi álláspont alapján a kormányrendelet (módosítás) tervezetét a munkavállalói oldal tartalmában rögzíti, és - bár sem a módszerrel, sem a mértékkel nem ért egyet - nem akadályozza meg azt, hogy azt a Kormány a holnapi ülésén tárgyalja és az intézkedés 2009. július 1-jével hatályba lépjen. (Ez úgy is értelmezhető, hogy a munkavállalói oldal nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy keresetkiegészítés forrásául szolgáló mintegy 30 milliárd forintot a kormány más célra fordítsa.)

A munkavállalók a rendelet tervezetben szereplő változatok közül a "B" változatot támogatják. Ebben az esetben nem kell külön melléklet a rendelethez. Ez azonban nem jelenti a rendelet tervezetben foglaltak egészével való egyetértést.

A munkavállalói oldal a 2009. évi keresetkiegészítésről szóló tárgyalásokat nem tekinti lezártnak. Változatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy semmilyen munkavállalói réteg - még a viszonylag magas keresetsávba tartozók - se legyen kénytelen nominális keresetcsökkenést elszenvedni.

A munkavállalói oldal hangsúlyozta, hogy a 2009. évi keresetkiegészítés teljes összege (várhatóan mintegy 90-95 milliárd forint) a közszféra 2010. évi bértömegének szerves részét képezi.

Az OKÉT munkavállalói oldalán szavazati joggal rendelkező két szervezet a kormányrendelet tervezetét elutasította, tekintettel arra, hogy az eltér a 2008. december 18-án aláírt Összefoglalóban meghatározott keresetkiegészítéstől.

A kormányzati oldal tudomásul vette az egyet nem értést, és minden kérdésben fenntartja a további tárgyalások lehetőségét. Emlékeztetett a 2010-től várhatóan belépő "13. havi fizetést pótló" juttatási rendszerre.

Napirend után.

A munkavállalói oldal a 2010-es és későbbi közszolgálati bérpolitikáról (például az elvárt intézkedésekről, a 13. havi illetmény helyetti pótlás technikájáról, a közszolgáltatást végző "kiszervezettek" kérdéséről, stb.) tárgyalásokat kíván folytatni, ahol a 2009-es nyitott kérdések folytatására is sor kerülhetne. E tárgyú javaslataikat egy - 2009. július 10-ét megelőző - tárgyaláson kívánják előterjeszteni. (A kormányzati oldal készen áll a javaslatok értékelésére.)

Budapest, 2009. június 9.

SZEF


Az ÉSZT honlapjáról:

Gyorstájékoztató
az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 2009. június 9-ei üléséről

Napirend: A Kormány előterjesztése a közszféra 2009. évi havi kereset-kiegészítésről szóló kormányrendelet módosításáról

1. Kormány álláspontja:

  1. 1.1131.000,- Ft bruttó illetményig a 13. havi bér teljes mértékben kompenzációra kerül.
  2. 131.000-148.000,- Ft bruttó illetmény között a havi kereset-kiegészítés mértékét táblázat tartalmazza az alábbiak szerint:

A
kinevezésben foglalt tárgyhavi illetmény forintban

A
havi kereset-kiegészítés összege forintban


131.001-132.000


10200


132.001-133.000


9600


133.001-134.000


9000


134.001-135.000


8400


135.001-136.000


7800


136.001-137.000


7200


137.001-138.000


6600


138.001-139.000


6000


139.001-140.000


5400


140.001-141.000


4800


141.001-142.000


4200


142.001-143.000


3600


143.001-144.000


3000


144.001-145.000


2400


145.001-146.000


1800


146.001-147.000


1200


147.001-148.000


600?

  1. 1.1148.001,- Ft bruttó illetmény fölött bizonyos kompenzációt az adóváltozások okozhatnak.

2. A munkavállalói oldal a Kormány álláspontját nem fogadta el, és továbbra is ragaszkodik a 2008. december 18-án a Kormány?Sztrájkbizottság megállapodásban rögzített kompenzációhoz.

  1. Az ÉSZT véleményét úgy foglalta össze, hogy év közben nem lehet megváltoztatni azt a jogszabályt (megállapodást), amely a 2008. december 18-i megállapodás alapján született. A második félévben is meg kell kapnia minden közszolgának azt az összeget és úgy, ahogy az első félében megkapta.
  2. A munkavállalók reálbére már eddig is 10%-os mértékben csökkent, ez a csökkenés a 2. félévben a jövedéki adó növelés és az ÁFA növekedés miatt tovább folytatódik.

  3. A munkavállalói oldal további tárgyalásokat javasolt, a 2009. évi bérpozíciókat illetően, amelyet a Kormány elfogadott.

Budapest, 2009. június 9.

A gyorstájékoztatót összeállította:

dr. Kis Papp László
ÉSZT alelnök

Forrás linkjei eggyel lejjebb! (letölthető doc fájlok)

Még szerencse, hogy ilyen "jól" képviselnek bennünket a szakszervezetek...
GYALÁZAT!
Kíváncsi vagyok mennyit kaptak a kormánytól az aláírásért cserébe.

És 131.000Ft felett az egész 15.000Ft kompenzáció ugrik?
Vagy arányosan egy bizonyos bruttó bérig marad belőle valamennyi?
Erről valahogy senki nem beszél és nem lehet hallani róla!!!

Természetesen az egész ugrik. Mit gondoltál?
A közszolgálatban dolgozókat meg kell büntetni.
A 12. havi bér megvonását őszre tervezik.

Szerintem nem az egész ugrik, csak eddig - a fizetésed függvényében - max. összeg bruttó 15e forint volt/hó, most ez lecsökken bruttó max. 11e forint/hóra.

Tehát bruttó havi 131e forintig megmarad a teljes bérkiegészítés szemben az eddigi havi bruttó 180e forintig.

Kevesebb fizetés esetén természetesen arányosan kevesebbet, a fizetésed 1/12 részét kapod, mint eddig.
Ha havi mondjuk 180e a fizud akkor is csak havi 11e forintot fogsz kapni a mostani 15e forint helyett

DaniL! Sajnos nem.

Itt az OKÉT-en tárgyalt kormányzati javaslat szószerint:

"A kormányzati oldal felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslat reálértékben éves szinten kedvezőbb (6,8% reálcsökkenés) mint az a decemberi ?Összefoglaló?alapján számított (8,5% reálcsökkenés) volt. Mindazonáltal ? a szakszervezeti oldal álláspontjára reagálva - a 120.000-148.000 Ft-os sávban a kormányzati oldal nyitottságot jelentett be a keresetveszteség kompenzálására, majd ezt újabb (immár 3.) konkrét javaslatként is megfogalmazta a következők szerint:
- 131.000 Ft-os illetményszintig a kereset-kiegészítés a II. félévben is változatlanul 8,3% (azaz a létszám 47%-a továbbra is teljes összegű kereset-kiegészítésre jogosult),
- 131.000-148.000 Ft közötti illetményeknél a kereset-kiegészítés csökkenő mértékkel kivezetésre kerül, úgy, hogy a nettó keresetveszteség ebben a sávban is megszűnne (létszám 9%-a),
- 148.000-217.000 Ft-os illetményeknél az szja változása miatt nettó kereseti többlet mutatkozik, itt a kereset-kiegészítés megszűnne (létszám 27%-a).

A 217.000 Ft feletti illetményeknél a kormányzati oldal továbbra is irreálisnak és a közvélemény számára ésszerűen megindokolhatatlannak tartja a kompenzálást. Kérte a szakszervezeti oldalt, vegyék figyelembe, hogy a korábbi -0,9%-kal szemben már jelentősen nagyobb, -6,7% a prognosztizált GDP csökkenés (ez mintegy 600 Mrd Ft további költségvetési bevételkiesést jelent), vegyék figyelembe azt is, hogy ezen keresetek átlag feletti összegűek, a keresetveszteség csak csekély mértékű, illetve 2010-ben az adórendszer változása miatt ezen sávokban várható a legnagyobb (10%-ot meghaladó) nettó keresetnövekedés változatlan bruttó szint mellett.

Köszi az infót!

Csak annyit fűznék akkor hozzá, hogy alapvetően én jónak látom az indoklást (hogy a kisebb keresetnél megmarad a kereset kiegészítés) mindössze arra az apróságra hívnám fel a figyelmet, hogy a jelentős adóváltozás 2010 től lép csak életbe míg a keresetkiegészítést már elveszik 2009 második felétől.

148.000-217.000 sáv pedig már magasnak tűnik, de gondoljatok bele, hogy mondjuk egy pedagógus, orvos 20 év munkaviszonnyal a háta mögött vagy egyetemi diplomával beléphetsz a 148ezres kategóriába.

Ja, és az óriási 217 ezres keresethez annyit, hogy máshol. 250-300 ezer br. a kezdő diplomás bér.
Néhány kérdés mindig felvetődik bennem:
- Ha a közlekedési cégeknél telik béremelésre (minden évben kötelezően az OÉT ajánlat szerint) nálunk miért nem
- A szintén állami tulajdonú cégek vezetőinek extra bérére honnan futja?

a lényeges részeit nem lehetne közreadni?

Számomra egyébiránt érthetetlen, hogy a szakszervezetek például miért nem használják fel (legalább véleményezésre, tájékoztatásra) ezt az ingyenes weboldalt? (Szerintem megérne egy regisztrációt.) Az alacsony intenzitású webes jelenlétük furcsa, mert tagokat csak meggyőző nyilvános érveléssel tudnak toborozni.

Nagy kérés lenne, ha a Vendég helyére valami mást írna minden hozzászóló, hogy egyszerűbben lehessen neki válaszolni?

Olvasó!
Az anyag elvileg nyilvános. A szakszervezetek honlapján ált. ott van. (vagy előbb-utóbb kikerül). Én ezt egy hírlevélben kaptam. Ez az OKÉT hivatalos emlékeztetője május 26-ról. A legújabb már fenn van a SZEF honlapján. Csak az nem derül ki belőle, hogy mit írtak alá pontosan.

forrás-1

forrás-2

(kattints rájuk)

Köszönöm a választ!

Csak azt nem tudom,ha a közszolgák nem vennék fel a munkát,egészen addig,amig nem nyújt valami jót is ez a ....... kormány,akkor hogy bevételezne pl.a PM?
Ha leállnak a dolgozók,akkor meghalt az ország és vele a kormány is!

Ez így van, de a közszolgálatban dolgozók többsége sajnos nem mer semmit tenni, inkább kivár.

A szakszervezeti vezetők pedig még az átlagosnál is korruptabbak. Nem véletlen, hogy mindent zokszó nélkül aláírnak. A többi ágazatban azért tökösebbek voltak: pl. vasút vagy más közszolgáltatók.
Ott nem lesz semmilyen megszorítás, az biztos. Esetleg elveszik a félárú jegyünket is.

A magyar munkavállalókkal mindent meg lehet tenni. Kevesebb pénzért még több munka (leépítések, átszervezések miatt), és semmiért nem szól senki... Ezek szerint ez így van jól?

Az emberek többsége kivár, ezenkívül a közszolgák többsége hölgy. Félreértés ne essék, nem akarom bántani őket, de a nők több mindent elviselnek, kevésbé hajlamosak tiltakozni.

Most néztem utána egy kicsit a közszolgálati bérek "történeti" alakulásának: még a leggyászosabb 1995-ös esztendőben is sikerült némi növekedést elérni.
2009-re ide jutottunk.